[PWC-MEDIA] Persbericht: KNAW Onderwijsprijzen 2019 uitgereikt

  • From: KNAW Communicatie <Communicatie@xxxxxxx>
  • To: KNAW Communicatie <Communicatie@xxxxxxx>
  • Date: Tue, 11 Jun 2019 16:10:37 +0000

Bekijk 
online<https://us5.campaign-archive.com/?e=&u=5e8a7cef1caab2a84a6543139&id=d968a0b7d0>

[Logo KNAW]
persbericht
________________________________11 juni 2019

KNAW Onderwijsprijzen 2019 uitgereikt
Indrukwekkende profielwerkstukken over genderneutraal onderwijs, moderne 
landbouw, wiskunde & werkelijkheid, en het veranderende verhaal over Indonesië 
’45-’50 in de geschiedenislesboekenVanmiddag was de feestelijke uitreiking van de KNAW Onderwijsprijs voor 
profielwerkstukken van vwo-scholieren. In elk van de vier profielen werden een 
eerste, een tweede en een derde prijs toegekend. Alle winnaars krijgen een 
toelage voor hun eerste collegejaar.[https://gallery.mailchimp.com/5e8a7cef1caab2a84a6543139/_compresseds/350fee93-bed6-4a0a-925d-9558db336ff6.jpg]
Eerste prijs profiel Cultuur & Maatschappij: In werkelijkheid was het oorlog
Famke van der Meer en Marilou Schaafsma, Gymnasium Novum in Voorburg

Famke van der Meer en Marilou Schaafsma onderzochten hoe het Nederlandse 
geschiedenisonderwijs de militaire acties van Nederlanders in Indonesië tussen 
1945 en 1949 behandelt. Ze analyseerden daarvoor lesboeken uit de periode 1950 
tot 2015. De jury is zeer onder de indruk van de grondigheid en methodologische 
aanpak, ‘Het werkstuk is logisch opgebouwd, de vraagstelling en deelvragen zijn 
goed doordacht en sterk persoonlijk gemotiveerd.’

Famke en Marilou komen tot de conclusie dat de militaire acties in Indonesië 
explicieter behandeld zouden moeten worden in de geschiedenisleerboeken.


Eerste prijs profiel Economie & Maatschappij: Genderneutraal onderwijs
Susana Arias en Anna van Delden, Comenius College in Hilversum

Susana Arias en Anna van Delden onderzochten hoe genderneutraal onderwijs kan 
bijdragen aan het doorbreken van stereotype genderbeelden. Ze onderzochten de 
termen gendergelijkheid en genderneutraliteit en schrokken van de cijfers over 
genderongelijkheid, ook in Nederland. Ze lazen over oorzaken en testten zelf de 
genderstereotypering in vier schoolklassen, met of zonder vooraf een gesprek 
over stereotype genderbeelden over beroepen. Hun conclusie: genderneutraal 
onderwijs kan helpen tegen genderongelijkheid, maar het vergt erg veel 
aanpassing en oplettendheid. Genderbewust onderwijs is mogelijk een zinvol 
alternatief: daarbij worden de genderverschillen niet volledig verwijderd, maar 
alleen zo min mogelijk benadrukt. Bijvoorbeeld door ook jongenskleertjes in de 
poppenhoek te leggen en gesprekken te voeren zoals Susana en Anna deden in twee 
klassen.

De jury bewondert de grondige en creatieve aanpak van de schrijfsters en ook 
het actuele onderwerp, dat genderneutraal onderwijs verbindt met de kwesties 
van ongelijkheid tussen mannen en vrouwen.Eerste prijs profiel Natuur & Gezondheid: Moderne landbouw met hydroponic
Yasmin Dijksterhuis, Cartesius Lyceum in Amsterdam

Yasmin Dijksterhuis wilde weten of voedselgewassen in een kas beter groeien in 
aarde of in een stromende voedingsoplossing: hydroponic. Ze ontwierp zelf een 
kas met hydroponic, zaaide slaplanten en sperziebonen en kreeg te maken met 
schimmelplagen, schommelende pH-waarden en sterfte in haar experiment. Yasmins 
hypothese na literatuuronderzoek was dat haar planten het beter zouden doen in 
haar zelf ontworpen hydroponic-opstelling dan in de opstelling met kweek op 
aarde. Dat zou mooi zijn voor de wereldvoedselvoorziening: je hebt dan minder 
water en bestrijdingsmiddelen nodig. Yasmin moest concluderen dat voor een 
betrouwbaar onderzoek professionele instrumenten nodig zijn om bijvoorbeeld de 
pH-waarde constant te houden.

De jury prijst de originaliteit van het idee en de duidelijke verslaggeving 
inclusief logboek. Ook krijgt Yasmin lof voor haar betrokkenheid bij het 
wereldwijde voedselvraagstuk, haar enorme enthousiasme, passie en 
doorzettingsvermogen.


Eerste prijs profiel Natuur & Techniek: De Banach-Tarskiparadox
Joris de Man, Dominicus College in Nijmegen

Joris de Man deed de jury perplex staan van de kwaliteit van zijn werkstuk, de 
originaliteit, de zorgvuldige en strakke uitwerking én de boeiende inhoud. ‘Dit 
is buitencategorie’, staat in het rapport. Joris onderzocht de relatie tussen 
wiskunde en de werkelijkheid. Banach en Tarski bewezen dat het mogelijk is een 
solide bal in eindig veel stukken te snijden, en die weer in elkaar te schuiven 
tot twee kopieën van diezelfde bol. Joris onderzocht onder andere de 
verzamelingenleer: de basis voor deze paradox.
In het werkstuk zitten mooie overgangen van wiskunde naar filosofie, vindt de 
jury. Het begint in de wiskunde en eindigt met een filosofische conclusie. 
Zoals Joris al vermoedde, bleek het uiteindelijk onmogelijk om met zekerheid te 
bepalen of de Banach-Tarskiparadox mogelijk is in de werkelijkheid. Maar hij 
vindt het zinvol om stil te staan bij de aannames die we doen in de natuurkunde 
en wetenschap in het algemeen.

Het werkstuk bevat wiskunde op een ongelooflijk hoog niveau, aldus de jury. 
Joris schreef het ook mooi en boeiend op: ‘Je hebt helemaal zin om het te 
lezen, ook al zit het dan vol met wiskunde.’De overige winnaars:

Cultuur & Maatschappij

  *   2e prijs: Dialectiek en retorica – Stella Blank, RSG Lingecollege, Tiel

Stella ontdekte dat de veronderstelde tegenstelling tussen retorica en 
dialectiek niet deugt. Beide komen voort uit hetzelfde gedachtegoed. De jury 
waardeert haar keuze voor dit originele onderwerp en vindt haar vertaalslag 
naar een toespraak van de Franse president Macron geweldig.

  *   3e prijs: Problemen rondom het Nederlandse immigratiebeleid – Silke van 
der Wal en Luut van Gent, CSG Bogerman, Sneek

Silke en Luut legden onder meer bloot dat zowel de doelen als de 
beoordelingscriteria van het inburgeringstraject nergens duidelijk omschreven 
zijn. De jury noemt het werkstuk een journalistieke speurtocht, waaruit 
volharding spreekt.Economie & Maatschappij

  *   2e prijs: Durable housing alternative for Dharavi – Imre Lokhorst en 
Floriaan Troost, Isendoorn College, Warnsveld

Imre en Floriaan hebben een duurzaam zelfbouwhuis ontwikkeld dat mensen in de 
Indiase sloppenwijk Dharavi vooruit kan helpen. De jury hoopt dat deze 
ingenieurs in de dop hun prachtige project daadwerkelijk in India realiseren.

  *   3e prijs: Jumbo: groot, groter, grootst? – Hannah van Arkel en Evelien 
van Meeteren, St-Maartenscollege, Voorburg

Hannah en Evelien deden een diepgravende analyse van de succesfactoren van 
Jumbo en gaven heldere adviezen voor verdere groei. De jury prijst hun 
persoonlijke, brede opzet en concrete conclusies.

Natuur & Gezondheid

  *   2e prijs: Ik heb een donorvader – Samira van de Meulengraaf, Novalis 
College, Eindhoven

Samira’s eigen zoektocht naar haar donorvader was aanleiding voor haar 
onderzoek naar de diverse invloeden van (het hebben van) een donorvader op het 
leven van een kind. De jury prijst haar actuele onderwerp, persoonlijke 
betrokkenheid én objectieve conclusies.

  *   3e prijs: De invloed van beenwijdte op hoe kinderen elkaar beoordelen – 
Sera van Lange en Isa Veeneman, Spinozalyceum, Amsterdam

Sera en Isa testten bij schoolkinderen hoe zij dachten over jongens en meisjes 
die meer of minder wijdbeens staan. Zouden ze bijvoorbeeld agressiever, 
meelevender en betrouwbaarder zijn bij een van de drie beenwijdtes? De jury 
vond de aanpak goed doordacht en de uitwerking helder. Er zit een echt 
wetenschappelijk artikel in.Natuur & Techniek

  *   2e prijs: Zien zonder te zien – Moos Nijssen en Fettah El Bardai, Cygnus 
Gymnasium, Amsterdam

Na een behoefte-onderzoek onder blinden en slechtzienden ontwikkelden Moos en 
Fettah een werkend prototype van de ‘VideoFlucto’: een apparaat dat helpt te 
navigeren op basis van trillingen. De jury prijst het sympathieke en mooie 
onderwerp en de brede combinatie van natuurkundig, technisch en sociologisch 
onderzoek met een praktische uitwerking.

  *   3e prijs: Een formule voor muziek – Thijmen Schouten en Boris ter Beek, 
Thomas a Kempiscollege, Arnhem

Thijmen en Boris onderzochten of je wiskundige functies kunt gebruiken om 
muziek te componeren. De jury waardeert het dat de auteurs niet gestopt zijn 
bij de analyse, maar daadwerkelijk muziek hebben gecomponeerd op basis van hun 
ideeën. ‘En het klinkt ook nog heel aardig.’323 werkstukken
Een jury van topwetenschappers beoordeelde dit jaar 323 profielwerkstukken. De 
winnende leerlingen ontvangen een studiebeurs voor hun eerste collegejaar. De 
eerste prijs is 2000 euro, de tweede prijs 1500 euro, de derde prijs 1000 euro. 
Verder krijgen de docenten die de prijswinnaars begeleidden, een oorkonde en 
een aandenken. De scholen van de winnende leerlingen ontvangen een officiële 
plaquette.

Zie ook het bericht van 28 mei met meer informatie over alle genomineerde 
vwo-werkstukken.<https://knaw.nl/nl/actueel/nieuws/knaw-onderwijsprijs-voor-de-beste-twaalf-profielwerkstukken-van-nederland?utm_source=Mailings+KNAW&utm_campaign=d968a0b7d0-EMAIL_CAMPAIGN_2019_05_28_09_13_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_552330c573-d968a0b7d0->

Dit is het elfde jaar dat de KNAW Onderwijsprijs wordt uitreikt. De KNAW wil 
met deze prijs benadrukken dat inspirerend onderwijs de basis legt voor de 
ontwikkeling van de wetenschap. De prijs wordt mede mogelijk gemaakt door het 
ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De genomineerde 
profielwerkstukken zijn te downloaden op 
www.knawonderwijsprijs.nl<http://www.knawonderwijsprijs.nl?utm_source=Mailings+KNAW&utm_campaign=d968a0b7d0-EMAIL_CAMPAIGN_2019_05_28_09_13_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_552330c573-d968a0b7d0->.

Bekijk de video's waarin de prijswinnaars vertellen over hun werkstuk op het 
YouTube-kanaal van de KNAW 
Onderwijsprijs.<https://www.youtube.com/user/knawonderwijsprijs?utm_source=Mailings+KNAW&utm_campaign=d968a0b7d0-EMAIL_CAMPAIGN_2019_05_28_09_13_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_552330c573-d968a0b7d0->Noot voor de pers
Voor het aanvragen van interviews en meer persinformatie: Irene van Houten, 
irene.van.houten@xxxxxxx<mailto:irene.van.houten@xxxxxxx>, 020 551 0733 / 06 
1137 5909.


  *   Download foto van hoge 
resolutie<https://gallery.mailchimp.com/5e8a7cef1caab2a84a6543139/_compresseds/566a38f3-22aa-4d91-a11a-f109c29b97e4.jpg?utm_source=Mailings+KNAW&utm_campaign=d968a0b7d0-EMAIL_CAMPAIGN_2019_05_28_09_13_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_552330c573-d968a0b7d0->.
 (Vermeld bij gebruik van de foto de naam van de fotograaf: Inge Hoogland/KNAW)________________________________[outline-gray-twitter-48.png]   
Tweet<http://twitter.com/intent/tweet?text=Persbericht%3A+KNAW+Onderwijsprijzen+2019+uitgereikt:%20http%3A%2F%2Feepurl.com%2FgutCsb&utm_source=Mailings+KNAW&utm_campaign=d968a0b7d0-EMAIL_CAMPAIGN_2019_05_28_09_13_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_552330c573-d968a0b7d0->
[outline-gray-facebook-48.png]   
Deel<http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http%3A%2F%2Feepurl.com%2FgutCsb&utm_source=Mailings+KNAW&utm_campaign=d968a0b7d0-EMAIL_CAMPAIGN_2019_05_28_09_13_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_552330c573-d968a0b7d0->
[outline-gray-forwardtofriend-48.png]   Stuur 
door<http://us5.forward-to-friend.com/forward?u=5e8a7cef1caab2a84a6543139&id=d968a0b7d0&e=>

KONINKLIJKE NEDERLANDSE
AKADEMIE VAN WETENSCHAPPEN
Communicatie & Informatievoorziening
Kloveniersburgwal 29
Postbus 19121
1000 GC Amsterdam

Telefoon 020 551 0759
communicatie@xxxxxxx<mailto:communicatie@xxxxxxx>

www.knaw.nl<https://www.knaw.nl?utm_source=Mailings+KNAW&utm_campaign=d968a0b7d0-EMAIL_CAMPAIGN_2019_05_28_09_13_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_552330c573-d968a0b7d0->

 
<https://knaw.us5.list-manage.com/unsubscribe?u=5e8a7cef1caab2a84a6543139&id=552330c573&e=&c=d968a0b7d0>


Other related posts:

  • » [PWC-MEDIA] Persbericht: KNAW Onderwijsprijzen 2019 uitgereikt - KNAW Communicatie