[PWC-MEDIA] Persbericht: Internationale prijs voor concept Alumnikringen

 • From: "Communicatie RUG" <communicatie@xxxxxx>
 • To: <"Undisclosed-Recipient:;"@freelists.org>
 • Date: Fri, 6 Jul 2012 12:08:52 +0200


        

   Persbericht

   Rijksuniversiteit Groningen / nummer 101 / 6 juli 2012

    

   Internationale prijs voor concept Alumnikringen
    

   Voor het tweede opeenvolgende jaar heeft de afdeling Alumnirelaties & 
Fondswerving/Ubbo Emmius Fonds van de RUG een prestigieuze internationale prijs 
ontvangen. De Council for Advancement and Support of Education (CASE) heeft een 
Bronze Award toegekend aan het concept van de Alumnikringen. De prijs wordt 
eind augustus uitgereikt in Birmingham, tijdens het jaarlijkse congres van CASE 
Europe.

    

   CASE wordt gezien als 's werelds belangrijkste organisatie van 
professionals die zich bezighouden met alumnibeleid, communicatie, marketing en 
fondsenwerving in het hoger onderwijs.

    

   Initiatief
   Een paar jaren geleden namen enkele prominente alumni van de RUG het 
initiatief om in 't Gooi een zogenoemde alumnikring op te richten. Deze alumni, 
waaronder enkele bestuursleden van het Ubbo Emmius Fonds, werden daarbij 
ondersteund door de afdeling Alumnirelaties & Fondswerving (A&F) van de RUG. 
Ook in Amsterdam, Den Haag en Groningen zijn op deze manier kringen van 
Groningse alumni ontstaan. Tienke Koning, directeur van het Ubbo Emmius Fonds 
van de RUG: 'Dankzij de alumnikringen komen de alumni die lid worden in contact 
met wetenschappers die bijzonder en ambitieus onderzoek doen. Dat maakt hen nóg 
wat trotser op hun alma mater.'

    

   Onderzoek adopteren
   Het principe van de alumnikring is dat betrokken alumni vroegere 
studievrienden vragen lid te worden van de kring in een bepaalde regio. De 
kringleden komen enkele keren per jaar bijeen, nodigen daarbij interessante 
RUG-wetenschappers uit voor een presentatie en adopteren gezamenlijk een 
bijzonder project of onderzoek om daar vervolgens ook financieel aan bij te 
dragen. Tienke Koning: 'De alumnikringen bieden topwetenschappers die werken in 
de speerpunten van onze universiteit (Healthy Ageing, Energy en Sustainable 
Society) een prachtig platform om maatschappelijk draagvlak te vinden voor hun 
wetenschappelijk werk.'

    

   Eerste vier kringen
   De alumnikring Gooische Groningers heeft haar eerste doelstelling, 
250.000 euro bijeen voor het onderzoek van prof.dr.ir. Ellen Nollen (RUG/UMCG) 
naar de genetische basis van neurodegeneratieve ziekten als Parkinson, 
Alzheimer en Huntington, inmiddels verwezenlijkt. De Amsterdamse Groningers 
kring heeft al ongeveer 100.000 euro aan toezeggingen en lopende aktes 
bijeengebracht voor het onderzoek van prof.dr. Gerard Koppelman (RUG?UMCG) naar 
het ontstaan van astma bij jonge kinderen. En de Alumnikring Den Haag/Rotterdam 
steunt het onderzoek van prof.dr. Maria Loi, naar onder meer hybride 
zonnecellen. De Aduarderkring uit Groningen, tot slot, richt zich op de 
ondersteuning van prof.dr. Beatriz Noheda's onderzoek naar piëzo-elektrische 
materialen, die in de toekomst drukkrachten efficiënt kunnen omzetten in 
elektrische energie. Alle vier de kringen groeien gestaag en nieuwe zijn in 
oprichting.

    

   Eerdere Award 
   Het concept van de kringen kreeg de Bronze Award in de categorie 
Principal, Major and Special Giving Programs. Vorig jaar ontving A&F/UEF al een 
Silver Award voor het Album Amicorum, het afstudeergeschenk van de RUG. Daarmee 
was de RUG de eerste instelling op het Europese vasteland die door CASE werd 
onderscheiden.

    

   Noot voor de redactie
   Meer informatie: Alumnirelaties&Fondswerving: Yvonne Jordens-Streng, tel. 
050-363 4684 of Josca Westerhof, tel. 050- 363 7564

    


--------------------------------------------------------------------------

   Redactie

   Afdeling Communicatie / Postbus 72, 9700 AB Groningen / 050-363 44 44 / 
communicatie@xxxxxx / www.rug.nl

    

    

   Afmelden Persberichten

   E-mail: communicatie@xxxxxx 

    

   Rijksuniversiteit Groningen

   De Rijksuniversiteit Groningen is een mondiaal georiënteerde research 
universiteit, geworteld in Groningen, City of Talent. Bevindt zich op 
invloedrijke ranglijsten rond de top-100. Is geliefd bij studenten (27.000) en 
medewerkers (5500) uit binnen- en buitenland. Zij worden uitgedaagd het beste 
uit zichzelf te halen; talent krijgt de ruimte, kwaliteit staat centraal. De 
universiteit werkt actief samen met maatschappelijke partners en profileert 
zich op de thema's Healthy Ageing, Energy en Sustainable Society. 
   

 

 

PNG image

PNG image

PNG image

PNG image

Other related posts:

 • » [PWC-MEDIA] Persbericht: Internationale prijs voor concept Alumnikringen - Communicatie RUG