[PWC-MEDIA] Persbericht: Huisartsen registreren alcoholmisbruik bij patiënten vrijwel niet

  • From: Universiteit Maastricht <pers@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx>
  • To: pwc-media@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Thu, 25 Jan 2018 09:43:53 +0100 (CET)  Persbericht               

 25 januari 2018                            

  

Huisartsen registreren alcoholmisbruik door patiënten niet of 
nauwelijks. “Dit heeft onder andere te maken met het feit dat 
alcoholmisbruik bij patiënten vaak niet door de huisarts wordt herkend”, 
zegt promovenda Latifa Abidi van de Universiteit Maastricht (UM). Uit 
haar onderzoek naar het registratiegedrag van huisartsen blijkt dat naar 
schatting minder dan 1% van de patiënten die kampen met een stoornis in 
het gebruik van alcohol uiteindelijk terug te vinden is in het 
huisartseninformatiesysteem. Hierdoor circuleert incomplete informatie 
tussen zorgverleners. RegistratieAbidi verrichtte haar onderzoek in 9 Eindhovense gezondheidscentra waar 
huisartsen werkzaam zijn. Uit een onderzoeksgroep van 2349 patiënten 
scoorden 261 mensen na het invullen van een gevalideerde vragenlijst 
positief op een stoornis in het gebruik van alcohol. Tot verbazing van 
de Maastrichtse onderzoekster bleek slechts 1(!) patiënt ook 
daadwerkelijk als zodanig geregistreerd in het 
huisartseninformatiesysteem. “Het feit dat huisartsen alcoholmisbruik 
niet registreren kan grote gevolgen hebben voor de volksgezondheid”, 
aldus Abidi. “Hierdoor circuleert incomplete informatie tussen 
zorgverleners, met alle risico’s van dien. Denk bijvoorbeeld aan de 
koppeling van het huisartseninformatiesysteem met de apotheek. Sommige 
medicijnen gaan echt niet samen met alcohol.”TaboesfeerVolgens Abidi is de lage registratiegraad in het 
huisartseninformatiesysteem grotendeels te verklaren doordat huisartsen 
alcoholmisbruik vaak niet herkennen. Toch is de richtlijn van het 
Nederlands Huisartsen Genootschap, de zogenoemde NHG-standaard 
Problematisch Alcoholgebruik [1], zeer uitgebreid en duidelijk. Dat is 
niet voor niets, want ongeveer 10 procent van de Nederlandse bevolking 
heeft een problematische relatie met alcohol. Vanwaar dan toch het lage 
aantal registraties door huisartsen? “Werkdruk speelt hierbij zeker een 
rol”, denkt Abidi. “Maar tijdsdruk is relatief. Ik heb eerder het idee 
dat een open gesprek over het alcoholgebruik van patiënten nog wat in de 
taboesfeer zit.”HuisartsopleidingCoauteur Marjan van den Akker is universitair hoofddocent 
Huisartsengeneeskunde aan de UM en onderschrijft de onverwachte 
bevinding van Abidi. “Dit is een probleem waarin huisartsen een 
belangrijke rol kunnen vervullen. Daarom wordt er in de 
huisartsopleiding ook aandacht besteed aan de signalering van 
problematisch alcoholgebruik door patiënten, hoe dat bespreekbaar te 
maken en patiënten handvatten aan te reiken hoe zij het alcoholgebruik 
kunnen verminderen.” De resultaten van het onderzoek onder Eindhovense 
huisartsen zijn onlangs gepubliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift 
Current Medical Research and Opinion [2].Noot voor de pers:Voor meer informatie over de inhoud van dit persbericht kunt u terecht 
bij Mark van der Linde, persvoorlichter UM, tel. 043 388 5071 of 06 409 
200 86, e-mail mark.vanderlinde@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx [3] De afdeling 
Marketing and Communications van de UM is bereikbaar via 043 388 5222, 
e-mail pers@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx [4]. De persberichten van de 
Universiteit Maastricht staan op de UM website: 
www.maastrichtuniversity.nl/nl/nieuws-agenda/pers. [5] Zie ook het 
Webmagazine [6] voor interessant onderzoek aan de UM en volg ons op 
Twitter: @MaastrichtU [7].


[1] 
http://mailing.maastrichtuniversity.nl/public//r/8Wh3zDkSL318XkL8_JEUng/JMgrUJRcwsPXAbS1bzv9FQ/Lp6R1B5+diLpphX2TIMN4Q
[2] 
http://mailing.maastrichtuniversity.nl/public//r/f9KanYh1vjWg9+3Q4G52Gw/JMgrUJRcwsPXAbS1bzv9FQ/Lp6R1B5+diLpphX2TIMN4Q
[3] mailto:mark.vanderlinde@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
[4] mailto:pers@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
[5] 
http://mailing.maastrichtuniversity.nl/public//r/mdpGaV6vG5wKuFHfihBCDw/JMgrUJRcwsPXAbS1bzv9FQ/Lp6R1B5+diLpphX2TIMN4Q
[6] 
http://mailing.maastrichtuniversity.nl/public//r/3ScmROzaMwV4NqqdKaarLA/JMgrUJRcwsPXAbS1bzv9FQ/Lp6R1B5+diLpphX2TIMN4Q
[7] 
http://mailing.maastrichtuniversity.nl/public//r/0vBS8OemYsv8nc9YWNIkaQ/JMgrUJRcwsPXAbS1bzv9FQ/Lp6R1B5+diLpphX2TIMN4Q  Deze e-mail bevat inhoud die niet in zijn geheel getoond kan worden. Via 
onderstaande link kan het volledige bericht in een browser worden geopend. 

  Bekijk de nieuwsbrief online:
  
http://mailing.maastrichtuniversity.nl/public//r/Q15bi8keIDobNtDaRS0Z8Q/JMgrUJRcwsPXAbS1bzv9FQ/Lp6R1B5+diLpphX2TIMN4Q

  Met vriendelijke groet,
  Maastricht University

  P.O. Box 616 | 6200 MD Maastricht | The Netherlands

Other related posts:

  • » [PWC-MEDIA] Persbericht: Huisartsen registreren alcoholmisbruik bij patiënten vrijwel niet - Universiteit Maastricht