[PWC-MEDIA] Persbericht Hubrecht Institute: Wetenschappers ontwikkelen nauwkeuriger stamcel-model voor vroege embryonale ontwikkeling van muizen

  • From: "Mailbox Communication (Hubrecht)" <communication@xxxxxxxxxxx>
  • To: "pwc-media@xxxxxxxxxxxxx" <pwc-media@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Wed, 19 Feb 2020 16:44:23 +0000

View this email in your 
browser<https://mailchi.mp/ef50c9c3b66a/persbericht-hubrecht-institutewetenschappers-ontwikkelen-nauwkeuriger-stamcel-model-voor-vroege-embryonale-ontwikkeling-van-muizen?e=cd35404d75>
[https://mcusercontent.com/876ebba1950c5a12939a5842a/images/a94bb3d8-3009-406a-a432-5f4090843059.png]<https://hubrecht.us4.list-manage.com/track/click?u=876ebba1950c5a12939a5842a&id=c9a53d60fe&e=cd35404d75>
PERSBERICHT
Ook te lezen op: 
https://www.hubrecht.eu/nl/wetenschappers-ontwikkelen-nauwkeuriger-stamcel-model-voor-vroege-embryonale-ontwikkeling-van-muizen/<https://hubrecht.us4.list-manage.com/track/click?u=876ebba1950c5a12939a5842a&id=916abba14d&e=cd35404d75>
 (Nederlands) en 
https://www.hubrecht.eu/<https://hubrecht.us4.list-manage.com/track/click?u=876ebba1950c5a12939a5842a&id=28a7d46749&e=cd35404d75>scientists-develop-more-accurate-stem-cell-model-of-early-developing-mouse-embryo<https://hubrecht.us4.list-manage.com/track/click?u=876ebba1950c5a12939a5842a&id=d2248495b2&e=cd35404d75>
 (Engels).

[https://mcusercontent.com/876ebba1950c5a12939a5842a/images/87ce5c41-0d95-4b5f-bb9e-6b1f0e65e81e.png]
Foto van een gastruloïd waarin de somieten, de voorlopers van de ruggenwervels 
en spieren, blauw aangekleurd zijn. Credit: Vincent van Batenburg, ©Hubrecht 
Institute.


Wetenschappers ontwikkelen nauwkeuriger stamcel-model voor vroege embryonale 
ontwikkeling van muizen

Wetenschappers van het Hubrecht Institute (KNAW) hebben in samenwerking met 
wetenschappers van de Universiteit van Cambridge (UK) complexe embryo-achtige 
structuren gemaakt uit muizenstamcellen. Deze structuren, genaamd gastruloïden, 
maken nu voor het eerst ook somieten, blokjes weefsel die later de 
ruggenwervels en spieren vormen. Het is nog niet eerder gelukt om zulke 
complexe embryo-achtige structuren te maken die dit ontwikkelingsstadium, dat 
plaatsvindt na implantatie in de baarmoeder, na te bootsen. Dit modelsysteem, 
dat op 19 februari 2020 is gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift 
Nature<https://hubrecht.us4.list-manage.com/track/click?u=876ebba1950c5a12939a5842a&id=09ec75b452&e=cd35404d75>,
 kan worden gebruikt om de embryonale ontwikkeling te bestuderen in een 
petrischaal.

Tijdens de embryonale ontwikkeling groeit een bevruchte eicel uit tot een 
volledig organisme. Er is echter nog veel onbekend over de processen die de 
embryonale ontwikkeling van zoogdieren sturen. Hoe wordt bijvoorbeeld bepaald 
hoeveel wervels er in onze ruggengraat moeten groeien, of aan welke kant van 
het lichaam het hart gevormd moet worden? Soms gaat er in deze processen iets 
mis. Hoe komt dat dan? En kunnen we dat voorkomen? Welke stoffen zijn eigenlijk 
wel en juist niet goed voor de embryonale ontwikkeling? Studies die onderzoek 
doen naar dit soort vragen worden vaak gedaan met behulp van muizenembryo’s. De 
ontwikkeling van muizenembryo’s vindt echter plaats in de baarmoeder, en het is 
niet eenvoudig om deze embryo’s in grote aantallen te verkrijgen. 
Wetenschappers uit de onderzoeksgroepen van Alexander van Oudenaarden en 
Katharina Sonnen (Hubrecht Institute) en de onderzoeksgroep van Alfonso 
Martinez Arias (Universiteit van Cambridge) zijn daarom bezig met het 
ontwikkelen van een alternatief: gastruloïden, in het lab gekweekte 
embryo-achtige structuren gemaakt van stamcellen.

Somieten
Deze wetenschappers hebben in 
2014<https://hubrecht.us4.list-manage.com/track/click?u=876ebba1950c5a12939a5842a&id=a3a8a98245&e=cd35404d75>
 voor het eerst embryo-achtige structuren, genaamd gastruloïden, gemaakt uit 
muizenstamcellen. Nu hebben ze de kweekcondities voor deze gastruloïden 
verbeterd, wat resulteerde in gastruloïden die de embryonale ontwikkeling nog 
nauwkeuriger nabootsen. Een belangrijk verbetering van de huidige gastruloïden 
is dat ze nu ook somieten maken. Somieten zijn ‘blokjes’ weefsel langs de 
rugkant van het embryo, die later de ruggenwervels en spieren vormen. De 
huidige gastruloïden zijn dus complexer en lijken meer op muizenembryo’s dan 
eerdere versies. “Het is nog nooit eerder gelukt om zulke complexe 
embryo-achtige structuren te maken die dit ontwikkelingsstadium, dat 
plaatsvindt na de innesteling in de baarmoederwand, nabootsen.”, vertelt 
Susanne van den Brink, een van de wetenschappers aan het Hubrecht Institute. 
Vincent van Batenburg (Hubrecht Institute) voegt toe: “Het is fascinerend om te 
zien hoe een klompje stamcellen zichzelf weet te organiseren tot zo’n complexe 
structuur die in een petrischaal somieten maakt.

Gastruloïden en embryo’s
De wetenschappers hebben de gastruloïden uitgebreid vergeleken met embryo’s, 
door te kijken welke cellen en weefsels aanwezig zijn. Daarnaast hebben ze 
onderzocht waar langs de kop-staart as deze celtypes en weefsels zich bevinden 
in gastruloïden en embryo’s. Aangezien de combinatie van actieve genen het 
celtype bepaalt, konden ze de celtypes bepalen door te meten welke genen op 
welke plek in de embryo’s en gastruloïden actief zijn.

State-of-the-art
Voor deze vergelijking tussen gastruloïden en embryo’s hebben de wetenschappers 
gebruik gemaakt van state-of-the-art technieken, zoals single cell sequencing 
en tomo-sequencing. Bij single cell sequencing wordt de totale set van actieve 
genen van elke individuele cel bekeken, maar met deze techniek kan niet bepaald 
worden waar in het embryo of de gastruloïd deze cel zich bevond. Bij 
tomo-sequencing daarentegen wordt het embryo of de gastruloïd in hele dunne 
plakjes gesneden, in dit geval van kop tot staart, zodat precies gemeten kan 
worden in welk plakje welke genen actief zijn.

[https://mcusercontent.com/876ebba1950c5a12939a5842a/_compresseds/956e6afe-2b5a-4c6a-893a-ba26eedbd1ec.jpg]
Gastruloïden en muizenembryo’s zijn in detail met elkaar vergeleken met behulp 
van tomo-sequencing. Bij tomo-sequencing wordt het embryo of de gastruloïd van 
kop tot staart in hele dunne plakjes gesneden (blauwe stippellijntjes), waarna 
precies gemeten kan worden welke genen actief zijn in welk plakje. Credit: 
Vincent van Batenburg en Susanne van den Brink, © Hubrecht Institute.

Een geschikt model voor embryo’s
Met behulp van deze twee technieken konden de wetenschappers precies bepalen 
welke celtypes in embryo’s en gastruloïden aanwezig zijn, en waar deze celtypes 
zich bevinden langs de kop-staart as. Susanne van den Brink (Hubrecht 
Instituut): “Met behulp van deze technieken hebben we ontdekt dat de 
gastruloïden heel erg lijken op embryo’s, wat ze geschikt maakt als 
onderzoeksmodel voor de embryonale ontwikkeling.” Anna Alemany (Hubrecht 
Institute): “Een belangrijk verschil met embryo’s is echter het ontbreken van 
hersenen en een placenta in de gastruloïden. Hierdoor zijn de structuren die we 
in het lab kweken niet levensvatbaar.”

Ontwikkelingsprocessen bestuderen
De wetenschappers laten met dit onderzoek zien dat gastruloïden ook gebruikt 
kunnen worden om complexere processen die plaatsvinden in embryo’s, zoals het 
maken van somieten, te bestuderen. “Een groot voordeel van dit modelsysteem is 
dat we gemakkelijk grote aantallen gastruloïden kunnen maken. Daardoor kunnen 
ze bijvoorbeeld gebruikt worden om op grote schaal medicijnen tegen defecten in 
de embryonale ontwikkeling te testen, of om te onderzoeken welke stoffen 
toxisch zijn voor ontwikkelende embryo’s,” aldus Alexander van Oudenaarden. 
­­De gastruloïden kunnen ook gebruikt worden om bijvoorbeeld te onderzoeken hoe 
embryonale afwijkingen, zoals afwijkingen in de aanleg van de spieren en het 
hart, ontstaan.

[https://mcusercontent.com/876ebba1950c5a12939a5842a/images/393712b4-2437-414c-b31c-d335678da7e0.jpg]
Illustratie van een muizenembryo (links) en een gastruloïd (van stamcellen 
gemaakte embryo-achtige structuur - rechts). De roze-blauw gestreepte blokjes 
zijn somieten, blokjes weefsel die de voorlopercellen van de ruggenwervels en 
spieren bevatten. Credit: Núria Taberner, ©Hubrecht Institute.


Publicatie
Single-cell and spatial transcriptomics reveal somitogenesis in 
gastruloids<https://hubrecht.us4.list-manage.com/track/click?u=876ebba1950c5a12939a5842a&id=c7726db539&e=cd35404d75>.
 Susanne C. van den Brink*, Anna Alemany*, Vincent van Batenburg*, Naomi Moris, 
Marloes Blotenburg, Judith Vivié, Peter Baillie-Johnson, Jennifer Nichols, 
Katharina F. Sonnen, Alfonso Martinez Arias & Alexander van Oudenaarden. 
Nature<https://hubrecht.us4.list-manage.com/track/click?u=876ebba1950c5a12939a5842a&id=ac35db0ee1&e=cd35404d75>
 2020.
* Shared first authors

Interactieve website: 
https://avolab.hubrecht.eu/MouseGastruloids2020<https://hubrecht.us4.list-manage.com/track/click?u=876ebba1950c5a12939a5842a&id=832892aa73&e=cd35404d75>

Alexander van 
Oudenaarden<https://hubrecht.us4.list-manage.com/track/click?u=876ebba1950c5a12939a5842a&id=d4f1970847&e=cd35404d75>
 is directeur van het Hubrecht Institute, groepsleider, hoogleraar 
Kwantitatieve Biologie van Genregulatie bij het UMC Utrecht en de Universiteit 
Utrecht en Oncode Investigator.

Katharina 
Sonnen<https://hubrecht.us4.list-manage.com/track/click?u=876ebba1950c5a12939a5842a&id=3f4974dadd&e=cd35404d75>
 is groepsleider bij het Hubrecht Institute.

Alfonso Martinez 
Arias<https://hubrecht.us4.list-manage.com/track/click?u=876ebba1950c5a12939a5842a&id=3b58b1ef57&e=cd35404d75>
 is groepsleider en hoogleraar Developmental Mechanics op de afdeling Genetica 
van de Universiteit van Cambridge.


Noot voor de redactie
Bedankt voor uw interesse in ons onderzoek. Neem voor meer informatie of een 
interview contact op met communicatiemedewerker Melanie Fremery via 
m.fremery@xxxxxxxxxxx<mailto:m.fremery@xxxxxxxxxxx> of 06 – 83 59 65 48.

Over het Hubrecht Institute
Het Hubrecht 
Institute<https://hubrecht.us4.list-manage.com/track/click?u=876ebba1950c5a12939a5842a&id=d945abed57&e=cd35404d75>
 is een onderzoeksinstituut dat zich richt op ontwikkelings- en 
stamcelbiologie. De 23 onderzoeksgroepen van het instituut doen fundamenteel en 
multidisciplinair onderzoek, zowel in gezonde systemen als in ziektemodellen. 
Het Hubrecht Institute is onderdeel van de Koninklijke Nederlandse Akademie van 
Wetenschappen 
(KNAW<https://hubrecht.us4.list-manage.com/track/click?u=876ebba1950c5a12939a5842a&id=64e93a3909&e=cd35404d75>)
 en bevindt zich op Utrecht Science Park. Sinds 2008 is het instituut 
geaffilieerd met het UMC 
Utrecht<https://hubrecht.us4.list-manage.com/track/click?u=876ebba1950c5a12939a5842a&id=c246a867fe&e=cd35404d75>.
 Dit bevordert de vertaling van het onderzoek naar de kliniek. Het Hubrecht 
Institute heeft een partnerschap met het European Molecular Biology Laboratory 
(EMBL). Voor meer informatie, ga naar 
www.hubrecht.eu/nl<https://hubrecht.us4.list-manage.com/track/click?u=876ebba1950c5a12939a5842a&id=ae8a772309&e=cd35404d75>.

About the University of Cambridge
The mission of the University of Cambridge is to contribute to society through 
the pursuit of education, learning and research at the highest international 
levels of excellence. To date, 109 affiliates of the University have won the 
Nobel Prize. Founded in 1209, the University comprises 31 autonomous Colleges, 
which admit undergraduates and provide small-group tuition, and 150 
departments, faculties and institutions. Cambridge is a global university. Its 
19,000 student body includes 3,700 international students from 120 countries. 
Cambridge researchers collaborate with colleagues worldwide, and the University 
has established larger-scale partnerships in Asia, Africa and America. The 
University sits at the heart of the ‘Cambridge cluster’, which employs 60,000 
people and has in excess of £12 billion in turnover generated annually by the 
4,700 knowledge-intensive firms in and around the city. The city publishes 341 
patents per 100,000 residents. 
www.cam.ac.uk<https://hubrecht.us4.list-manage.com/track/click?u=876ebba1950c5a12939a5842a&id=f50a5cc467&e=cd35404d75>

[Twitter]<https://hubrecht.us4.list-manage.com/track/click?u=876ebba1950c5a12939a5842a&id=566b9f7932&e=cd35404d75>
[Facebook]<https://hubrecht.us4.list-manage.com/track/click?u=876ebba1950c5a12939a5842a&id=09eed2c3b4&e=cd35404d75>
[Website]<https://hubrecht.us4.list-manage.com/track/click?u=876ebba1950c5a12939a5842a&id=f6ad1716de&e=cd35404d75>


Copyright © 2020 Hubrecht Institute, All rights reserved.
You are receiving this email because you have previously shown interest in our 
research.

Our mailing address is:
Hubrecht Institute
Uppsalalaan 8
Utrecht, Utrecht 3584CT
Netherlands

Add us to your address 
book<https://hubrecht.us4.list-manage.com/vcard?u=876ebba1950c5a12939a5842a&id=8432ac1cb1>


Want to change how you receive these emails?
You can update your 
preferences<https://hubrecht.us4.list-manage.com/profile?u=876ebba1950c5a12939a5842a&id=8432ac1cb1&e=cd35404d75>
 or unsubscribe from this 
list<https://hubrecht.us4.list-manage.com/unsubscribe?u=876ebba1950c5a12939a5842a&id=8432ac1cb1&e=cd35404d75&c=2d2a994e3c>.

[Email Marketing Powered by 
Mailchimp]<http://www.mailchimp.com/monkey-rewards/?utm_source=freemium_newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=monkey_rewards&aid=876ebba1950c5a12939a5842a&afl=1>

Other related posts:

  • » [PWC-MEDIA] Persbericht Hubrecht Institute: Wetenschappers ontwikkelen nauwkeuriger stamcel-model voor vroege embryonale ontwikkeling van muizen - Mailbox Communication (Hubrecht)