[PWC-MEDIA] Persbericht Hubrecht Institute: Wetenschappers kweken mini-alvleeskliertjes als nieuw onderzoeksplatform

  • From: "Mailbox Communication (Hubrecht)" <communication@xxxxxxxxxxx>
  • To: "pwc-media@xxxxxxxxxxxxx" <pwc-media@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Tue, 13 Mar 2018 10:26:04 +0000

Onder embargo tot 12.00

13 maart 2018

Wetenschappers kweken mini-alvleeskliertjes als nieuw onderzoeksplatform

Een team van wetenschappers van het Hubrecht Institute en het Leids 
Universitair Medisch Centrum (LUMC), geleid door Eelco de Koning, is erin 
geslaagd om mini-orgaantjes te kweken uit menselijk alvleesklierweefsel. Deze 
mini-orgaantjes vertonen veel kenmerken van ontwikkelend alvleesklierweefsel en 
lenen zich daardoor als nieuw platform voor het bestuderen van regeneratie van 
de alvleesklier en de vorming van insulineproducerende cellen. Het artikel 
verscheen vandaag in Stem Cell Reports.

Mensen met diabetes mellitus type 1 hebben een tekort aan insulineproducerende 
bètacellen in de alvleesklier. Dat leidt tot een gebrekkige aanmaak van 
insuline, waardoor cellen in het lichaam geen glucose meer kunnen opnemen en de 
bloedglucosespiegel stijgt. Zij worden daarom meestal behandeld met insuline, 
die ze zelf moeten inspuiten via injecties of een pompje. Het bereiken van een 
stabiele bloedglucosespiegel is een grote opgave en zorgt ervoor dat diabetes 
een grote impact heeft op het dagelijkse leven van patiënten.

Donorcellen
Naast het toedienen van insuline is het mogelijk om mensen met diabetes type 1 
te behandelen met bètacellen van een donor. Maar onder andere het aanhoudende 
donortekort zorgt ervoor dat transplantatie van de Eilandjes van Langerhans, of 
de hele alvleesklier, voor veel diabetespatiënten geen optie is. Zij zouden 
geholpen zijn bij een andere bron van bètacellen.

Mini-orgaantjes
Onder leiding van Eelco de Koning is een team van onderzoekers van het Hubrecht 
Institute en het LUMC er nu in geslaagd om insulineproducerende mini-orgaantjes 
op te kweken in het laboratorium. Daarvoor gebruikten de wetenschappers een 
methode, ontwikkeld door de onderzoeksgroep van Hans Clevers, ook aan het 
Hubrecht Institute, om donor-alvleesklierweefsel te vermeerderen tot 
functionele mini-orgaantjes. Deze zogeheten organoïden hebben kenmerken van 
embryonaal alvleesklierweefsel, wat betekent dat de cellen in staat zijn om uit 
te groeien naar alle cellen die in de alvleesklier voorkomen. De 
alvleeskliertjes uit het laboratorium bleken in staat om taken te vervullen 
zoals het produceren van insuline in getransplanteerde proefdieren.

Platform
Volgens De Koning zorgt het onderzoek van zijn team voor een nieuwe invalshoek 
bij onderzoek naar regeneratie van de alvleesklier, inclusief de 
insulineproducerende cellen. ‘We kunnen nu alvleesklierweefsel in een bakje 
kweken als nieuw platform voor regeneratie’, zegt hij. ‘Het opgekweekte weefsel 
vertoont kenmerken van de embryonale ontwikkeling en bevat voorlopercellen die 
zich tot insulineproducerende cellen kunnen ontwikkelen. Het is erg mooi dat we 
dat kunnen zien in het laboratorium.’ Volgens De Koning leent het onderzoek 
zich voor verschillende klinische toepassingen, zoals het bestuderen van 
factoren die een rol spelen bij aandoeningen aan de alvleesklier. De Koning: 
‘Daarnaast kunnen we in een kweekbakje de mechanismen onderzoeken achter het 
ontstaan van insulineproducerende cellen. Hoe kunnen we die vorming stimuleren? 
Welke factoren zijn betrokken? Dat kunnen we met dit technologieplatform in 
kaart brengen.’

Dit onderzoek kwam tot stand met de steun van het Diabetes Fonds en Stichting 
Diabetes Onderzoek Nederland.

Eelco de Koning is groepsleider bij het Hubrecht Institute (KNAW) en hoogleraar 
Diabetologie aan het Leids Universitair Medisch Centrum.

Over het Hubrecht Institute
Het Hubrecht Institute is een onderzoeksinstituut dat zich richt op 
ontwikkelings- en stamcelbiologie. De 20 onderzoeksgroepen van het instituut 
doen fundamenteel en multidisciplinair onderzoek, zowel in gezonde systemen als 
in ziektemodellen. Het Hubrecht Institute is onderdeel van de Koninklijke 
Nederlandsche Akademie van Wetenschappen (KNAW) en bevindt zich op Utrecht 
Science Park ‘De Uithof’. Sinds 2008 is het instituut geaffilieerd met het 
Universitair Medisch Centrum Utrecht. Dit bevordert de vertaling van het 
onderzoek naar de kliniek. Het Hubrecht Institute heeft een partnerschap met 
het European Molecular Biology Laboratory (EMBL).

Over de KNAW
De Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) is het forum, de 
stem en het geweten van de Nederlandse wetenschap. Zij ontleent haar gezag aan 
haar op kwaliteit geselecteerde leden. Vanuit een onafhankelijke positie 
bewaakt zij de kwaliteit en de belangen van de wetenschap en adviseert zij de 
regering. Zij is verantwoordelijk voor vijftien instituten die met hun 
onderzoek en collecties tot de voorhoede van de Nederlandse wetenschap behoren 
en internationale faam genieten.

Over het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC)
Als centrum van medische vernieuwing streeft het Leids Universitair Medisch 
Centrum (LUMC) naar een (inter)nationaal erkende vooraanstaande rol in de 
verbetering van de kwaliteit van de gezondheidszorg. De kerntaken van het LUMC 
zijn onderzoek, onderwijs, patiëntenzorg, opleiding en bij- en nascholing. Het 
LUMC maakt deel uit van de Nederlandse Federatie van Universitair Medische 
Centra (NFU). De NFU is een samenwerkingsverband van de acht universitair 
medische centra (UMC’s) in Nederland.


Niet voor publicatie

Originele artikel
Expansion of adult human pancreatic tissue yields organoids harboring 
progenitor cells with endocrine differentiation potential.
Cindy Loomans, Nerys Giuliani, Jeetindra Balak, Femke Ringnalda, […], Alexander 
van Oudenaarden, Francoise Carlotti, Hans Clevers, Eelco de Koning
Stem Cell Reports Vol. 10, 712–724, March 13, 2018 

https://doi.org/10.1016/j.stemcr.2018.02.005

Correspondentie
Koen Scheerders, communicatiemedewerker Hubrecht Institute
k.scheerders@xxxxxxxxxxx<mailto:k.scheerders@xxxxxxxxxxx>
030-2121800, 06-83596548

Met vriendelijke groet,

Koen Scheerders, MSc
Communicatiemedewerker
[id:image001.jpg@01D36DB2.B5890B20]
Hubrecht Institute
‪Postbus 85164<x-apple-data-detectors://0/>
3508 AD Utrecht<x-apple-data-detectors://0/>
Bezoekadres: ‪Uppsalalaan 8, 3584 CT Utrecht<x-apple-data-detectors://1/>

T: ‪+31 (0)30 - 212 18 00<tel:+31%2030%20-%20212%2018%2000>
M: ‪+31 (0)6 - 83 59 65 48<tel:+31%206%20-%2083%2059%2065%2048>
E: k.scheerders@xxxxxxxxxxx<mailto:k.scheerders@xxxxxxxxxxx>


JPEG image

Other related posts:

  • » [PWC-MEDIA] Persbericht Hubrecht Institute: Wetenschappers kweken mini-alvleeskliertjes als nieuw onderzoeksplatform - Mailbox Communication (Hubrecht)