[PWC-MEDIA] Re: Persbericht Hubrecht Institute: Elke darmkankercel heeft een eigen genetische vingerafdruk: embargo tot 19.00

  • From: "Mailbox Communication (Hubrecht)" <communication@xxxxxxxxxxx>
  • Date: Wed, 11 Apr 2018 12:56:56 +0000

Vanwege een misverstand is de tijd van het embargo weggevallen in onderstaand 
persbericht. Dit geldt tot vandaag 19.00.

Hartelijke groet,
Koen Scheerders
Van: "Mailbox Communication (Hubrecht)" <communication@xxxxxxxxxxx>
Datum: woensdag 11 april 2018 om 13:30
CC: "pwc-media@xxxxxxxxxxxxx" <pwc-media@xxxxxxxxxxxxx>, "ogw@xxxxxx" 
<ogw@xxxxxx>, Rinke van den Brink <Rinke.van.den.Brink@xxxxxx>, 
"m.aandebrugh@xxxxxx" <m.aandebrugh@xxxxxx>, Joep Engels <J.Engels@xxxxxxxx>, 
"redactie@xxxxxxxxxxxx" <redactie@xxxxxxxxxxxx>, "eboutsma@xxxxxxxxxxxxxxxxx" 
<eboutsma@xxxxxxxxxxxxxxxxx>, "redactie@xxxxx" <redactie@xxxxx>
Onderwerp: Persbericht Hubrecht Institute: Elke darmkankercel heeft een eigen 
genetische vingerafdruk

Single cell-sequencing en organoïden laten zien dat elke darmkankercel een 
eigen genetische vingerafdruk heeft

Elke tumor is genetisch uniek, net zoals elke afzonderlijke tumorcel. Dat 
schrijven onderzoekers van het Hubrecht Institute (KNAW) te Utrecht en het 
Wellcome Sanger Institute in Cambridge, Engeland. Om tot die conclusie te komen 
gebruikten de wetenschappers single cell-technologie bij driedimensionale 
mini-darmpjes, zogenaamde organoïden. Het onderzoek, waarvan de resultaten zijn 
gepubliceerd in het tijdschrift Nature, helpt de onderzoekers te begrijpen hoe 
mutaties ontstaan bij kanker, en kan licht werpen op processen die specifiek 
zijn voor het ontstaan van kanker. Dat is van belang voor het onderzoek naar 
preventie en behandeling van deze ziekte.

Darmkanker is de op twee na meest voorkomende soort kanker en is 
verantwoordelijk voor tien procent van alle kankergevallen wereldwijd. In 
Nederland krijgt ongeveer een op de twintig mensen darmkanker: vorig jaar waren 
dat ruim 13.700 mensen*.

Het was al bekend dat darmtumoren bestaan uit verschillende subsoorten van 
kankercellen die ook anders reageren op behandelingen. Echter, het was tot 
dusver niet mogelijk om individuele cellen afkomstig van tumoren en normaal 
weefsel te bestuderen. Om dit te onderzoeken gebruikte het team van 
wetenschappers darmweefsel van drie patiënten met darmkanker, en haalde daaruit 
normale darmstamcellen en cellen uit vier verschillende gebieden van de 
tumoren. Deze individuele cellen kweekten de onderzoekers vervolgens in het 
laboratorium op tot organoïden, driedimensionale ‘mini-darmen’, die ze konden 
bestuderen.

Prof. Dr. Hans Clevers, groepsleider bij het Hubrecht Institute en 
corresponderend auteur: ‘Dit is de eerste keer dat we organoïden gebruiken om 
individuele kankercellen te bestuderen. Nobuo Sasaki, een medewerker uit mijn 
lab, isoleerde afzonderlijke cellen uit tumoren en kweekte ze op als 
organoïden. Dat stelde ons in staat om elke cel afzonderlijk te bestuderen. 
Voor het eerst kunnen we een uitvoerige vergelijking maken tussen individuele 
gezonde en zieke cellen uit hetzelfde weefsel, van hetzelfde tijdstip, van 
dezelfde persoon, en kunnen we zien hoe de kanker zich heeft ontwikkeld.’

De onderzoekers ontdekten dat de tumorcellen veel meer mutaties hadden dan 
normale cellen, en dat niet alleen elke darmkankertumor genetisch verschillend 
is, maar dat dat geldt voor iedere afzonderlijke cel in die tumor.

Dr. Sophie Roerink, gedeeld eerste auteur en onderzoeker bij het Wellcome 
Sanger Institute: ‘We kwamen erachter dat de mutatieprocessen in deze cel niet 
voorkomen in normale cellen. Dat leidt tot een grote toename van de hoeveelheid 
mutaties in tumoren, wat vervolgens leidt tot een opmerkelijke genetische 
variatie in de tumoren. We wisten al dat kankers bestaan uit subsoorten, maar 
dit is de eerste keer dat er is aangetoond dat elke cel in een tumor een 
verschillende genetische opbouw heeft.’


Uit het onderzoek kwam naar voren dat de mutatieprocessen in kankercellen in 
grote mate verschillen van gezonde cellen, en dat de toename van de hoeveelheid 
mutaties een kenmerk lijkt te zijn van darmkanker. De resultaten duiden ook op 
een verandering van de hoeveelheid mutaties, vele jaren voordat er kanker kan 
worden gediagnosticeerd. Als het in de toekomst mogelijk is om deze mutaties in 
een darmkankercel aan te tonen, kan deze kennis ons wellicht voorzien van 
diagnostische aanwijzingen.

Prof. Sir Mike Stratton, corresponderend auteur namens het Wellcome Sanger 
Institute: ‘Dit onderzoek biedt ons fundamentele kennis van de manier waarop 
kankers ontstaan. Door het bestuderen van het mutatiepatroon van afzonderlijke 
gezonde en tumorcellen kunnen we meer te weten komen over de aard van de 
mutatieprocessen, en kunnen we de oorzaak van deze processen beredeneren. Het 
verbreden van kennis op dit gebied kan ons helpen om risicofactoren voor kanker 
te ontdekken, zodat we uiteindelijk het aantal gevallen van kanker kunnen 
verlagen en geneesmiddelen kunnen maken die gericht zijn op kankerspecifieke 
mutatieprocessen.’


Correspondentie:

Koen Scheerders, MSc
Communicatiemedewerker, Hubrecht Institute
k.scheerders@xxxxxxxxxxx
T: ‪+31 (0)30 - 212 18 00<tel:+31%2030%20-%20212%2018%2000>
M: ‪+31 (0)6 - 83 59 65 48<tel:+31%206%20-%2083%2059%2065%2048>

Opmerkingen voor de pers:

Originele artikel:

Sophie F. Roerink, Nobuo Sasaki & Henry Lee-Six et al. 2018 Intra-tumour 
diversification in colorectal cancer at the single cell level. Nature.

* Cijfers: CRUK 
(http://www.cancerresearchuk.org/about-cancer/bowel-cancer/about-bowel-cancer
en Maag Lever Darm Stichting 
(https://www.mlds.nl/kanker/darmkanker/feiten-en-cijfers-darmkanker)

Financiering:

Dit werk werd mogelijk gemaakt door financiering van het Wellcome trust 
(098051), Stichting Vrienden van het Hubrecht en KWF (SU2C-AACR-DT1213 en HUBR 
KWF 2014-6917).

Meer informatie:

Hans Clevers is groepsleider bij het Hubrecht Institute (KNAW), hoogleraar 
Moleculaire Genetica bij het Universitair Medisch Centrum Utrecht en 
Universiteit Utrecht, wetenschappelijk directeur van het Prinses Máxima Centrum 
voor kinderoncologie en groepsleider bij Oncode Institute.

Over het Hubrecht Institute
Het Hubrecht Institute is een onderzoeksinstituut dat zich richt op 
ontwikkelings- en stamcelbiologie. De 20 onderzoeksgroepen van het instituut 
doen fundamenteel en multidisciplinair onderzoek, zowel in gezonde systemen als 
in ziektemodellen. Het Hubrecht Institute is onderdeel van de Koninklijke 
Nederlandsche Akademie van Wetenschappen (KNAW) en bevindt zich op Utrecht 
Science Park ‘De Uithof’. Sinds 2008 is het instituut geaffilieerd met het 
Universitair Medisch Centrum Utrecht. Dit bevordert de vertaling van het 
onderzoek naar de kliniek. Het Hubrecht Institute heeft een partnerschap met 
het European Molecular Biology Laboratory (EMBL). Voor meer informatie, ga naar 
www.hubrecht.eu.

Over de KNAW
De Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) is het forum, de 
stem en het geweten van de Nederlandse wetenschap. Zij ontleent haar gezag aan 
haar op kwaliteit geselecteerde leden. Vanuit een onafhankelijke positie 
bewaakt zij de kwaliteit en de belangen van de wetenschap en adviseert zij de 
regering. Zij is verantwoordelijk voor vijftien instituten die met hun 
onderzoek en collecties tot de voorhoede van de Nederlandse wetenschap behoren 
en internationale faam genieten.

Over Oncode Institute
Oncode Institute<http://www.oncode.nl> is een onafhankelijk instituut dat zich 
inzet om fundamentele inzichten over kanker zo efficiënt mogelijk te vertalen 
naar betere en meer betaalbare zorg voor de patiënt. Een team van 
vooraanstaande kankeronderzoekers, werkzaam in Nederland, is samengebracht 
onder een overkoepelende strategie in een missie-gedreven instituut dat zich 
richt op drie pijlers: excellent onderzoek, intensieve samenwerking en 
krachtige valorisatie. KWF Kankerbestrijding investeert samen met de 
ministeries van Economische Zaken & Klimaat, Onderwijs Cultuur & Wetenschap en 
Volksgezondheid, Welzijn & Sport, Health~Holland, NWO en ZonMw, in totaal €120 
miljoen in Oncode Institute tot 2022.

The Wellcome Sanger Institute
The Wellcome Sanger Institute is one of the world's leading genome centres. 
Through its ability to conduct research at scale, it is able to engage in bold 
and long-term exploratory projects that are designed to influence and empower 
medical science globally. Institute research findings, generated through its 
own research programmes and through its leading role in international 
consortia, are being used to develop new diagnostics and treatments for human 
disease. To celebrate its 25th year in 2018, the Institute is sequencing 25 new 
genomes of species in the UK. Find out more at 
www.sanger.ac.uk<http://www.sanger.ac.uk/> or follow 
@sangerinstitute<https://twitter.com/sangerinstitute>Wellcome
Wellcome exists to improve health for everyone by helping great ideas to 
thrive. We’re a global charitable foundation, both politically and financially 
independent. We support scientists and researchers, take on big problems, fuel 
imaginations and spark debate. www.wellcome.ac.uk<https://wellcome.ac.uk/>

Other related posts:

  • » [PWC-MEDIA] Re: Persbericht Hubrecht Institute: Elke darmkankercel heeft een eigen genetische vingerafdruk: embargo tot 19.00 - Mailbox Communication (Hubrecht)