[PWC-MEDIA] Persbericht: Hoogste punt van Nederland scoort meeste bodemdieren, maar laagste punt heeft ‘eigen’ soort

  • From: "Rienks Froukje" <dmarc-noreply@xxxxxxxxxxxxx> ("F.Rienks")
  • To: "pwc-media@xxxxxxxxxxxxx" <pwc-media@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Wed, 6 Oct 2021 09:15:42 +0000

Persbericht, 6 oktober 2021

Hoogste punt van Nederland scoort meeste bodemdieren, maar laagste punt heeft 
‘eigen’ soort

Zowel het hoogste als het laagste punt van Nederland zijn dit weekend op 
bodemdieren onderzocht. Dat gebeurde met hulp van landelijke en lokale politici 
plus een kinderburgemeester tijdens de Bodemdierendagen 2021. Het hoogste punt 
wint nipt van het laagste. Het verdient een 8,9 voor de biodiversiteit van 
algemene bodemdieren. Maar het laagste punt slaat terug met een unieke soort: 
de kleipissebed.

Het jaarlijkse citizen science-project over het belangrijke maar onderbelichte 
leven in de bodem, dat zijn de Bodemdierendagen. In heel Nederland gaan 
honderden mensen op bodemdierensafari om zo samen te ontdekken hoe het met ons 
bodemleven is gesteld. En met het leven erboven, want dat kan niet zonder een 
gezonde bodem. Ieder jaar hoort hier een officiële, bijzondere waarneming 
ergens in het land bij.

[cid:image001.jpg@01D7BAA1.CD8622E0]Van Hofvijver naar Vaalserberg
Vorig jaar kanoden de bodemdierenonderzoekers over de Hofvijver in Den Haag 
naar het eilandje aldaar. Dat bleek verrassend een groene parel in de stad te 
zijn<https://nioo.knaw.nl/nl/pers/haagse-bodemdieren-hofvijver-scoren-veel-hoger-dan-verwacht>.
 Dit keer waren het hoogste en het laagste punt van Nederland aan de beurt, op 
dezelfde dag. Welke dieren van de Tiny Ten – de 10 hoofdgroepen algemene 
bodemdieren van regenworm tot pissebed – zijn hier te vinden? De resultaten 
zijn nu bekend.

Het hoogste punt van (het Europese deel van) Nederland op de Vaalserberg blijkt 
meer bodemdieren te huisvesten dan de Zuidplaspolder bij Nieuwerkerk aan den 
IJssel. Het bodemleven bezit ook iets meer variatie: het hoogste punt scoort 
een 8,9 voor de diversiteit aan algemene bodemdieren, terwijl het laagste een 
8,6 krijgt.

“Overall wint het hoogste punt dus van het laagste. Hoewel beide plaatsen 
behoorlijk goed scoren en dus niet heel veel verschillen,” zeggen de 
bodemkenners Matty Berg van de Vrije Universiteit en Gerard Korthals van het 
Centrum voor Bodemecologie (van WUR & NIOO-KNAW). “Het zijn twee echt andere 
omgevingen met wel 330 meter hoogteverschil, maar allebei sterk onder invloed 
van de mens.”

Megawormen & zwarte kogel
Als je naar de soorten kijkt, zie je meer verschillen. In het bos en de bosrand 
op de Vaalserberg vonden Berg en Korthals meer zogenaamde strooiseleters: 
bodemdieren die zich tegoed doen aan alle bladeren en andere oude stukjes plant 
op de grond. Dat is de eerste stap om het strooisel om te zetten in het voedsel 
voor de planten van volgend jaar. “De regenwormen zijn er ook veel groter. En 
er zijn veel meer soorten springstaarten te vinden,” vult Berg (toepasselijke 
naam trouwens) aan.

Het ‘hoogstepunt-team’ bestond naast de onderzoekers uit Tweede Kamerlid voor 
de Partij voor de Dieren Frank Wassenberg, wethouder van de gemeente Vaals Paul 
de Graauw en Dagmar Keim van gemeente Amsterdam. Daarnaast waren verschillende 
kinderen aanwezig om te helpen. De zwarte kogel kwam ook langs: een apart soort 
miljoenpoot die zich op kan rollen. Dat is één van de dieren op de zoekkaart 
van de Bodemdierendagen, waar de onderzoekers al sinds 2015 speciaal in 
geïnteresseerd zijn.

Pissebedden op hoog water zoeken
Die middag boden VVD-wethouder Daan de Haas en kinderburgemeester Faris El 
Achrafi van de gemeente Zuidplas de helpende hand, samen met een aantal 
kinderen uit de buurt. De locatie? Het monument voor -6,74 meter onder NAP 
langs snelweg A20. Door wat bermen en andere groene stukken rondom het bestrate 
pleintje mee te pakken, lukte het met vereende krachten toch om een hoop 
bodemdieren te vinden in de regen.

“Het bodemleven is iets minder divers dan op het hoogste punt,” stellen de 
onderzoekers. “Maar het heeft wel heel eigen soorten te bieden langs de 
slootkant.” De kleipissebed bijvoorbeeld. Deze zie je hier vooral in graslanden 
en langs oevers, niet in bossen. Mooie bijkomstigheid in deze lage polder is 
dat hij goed tegen overstroming kan.

Eigen hoogtepunten: t/m 11 oktober

Erop of eronder! Dat is het jaarthema van de Bodemdierendagen dit keer. De 
hoogste en laagste waarneming van het land passen daar naadloos bij. Veel 
bodemdieren leven zowel boven als onder de grond. Maar ook voor het 
voortbestaan van die belangrijke bodemdieren is het erop of eronder: 
bodemvervuiling, droogte, asfalt of tegels maakt het ze moeilijk. De bodem is 
letterlijk de voedingsbodem onder onze hele maatschappij. Groenbeheer en oog 
voor een levende bodem zijn dus belangrijk.“De bodemdieren-resultaten van de afgelopen zes jaar laten zien, dat het 
vergroenen van je tuin zoals met het NK Tegelwippen gunstig is voor het 
bodemleven,” legt bodemonderzoeker Ron de Goede (WUR) uit. “Het kan de 
kwaliteit van je tuin opkrikken van een magere 7 naar een goede 8.”

Eigen waarnemingen voor de Bodemdierendagen zijn nog in te leveren tot en met 
maandag 11 oktober. Je krijgt na invullen meteen het cijfer voor het bodemleven 
te zien. En ze tellen mee voor de jaarlijkse resultaten, zoals de nationale 
Bodemdieren Top 3.

Voor de zevende keer organiseren het Nederlands Instituut voor Ecologie 
(NIOO-KNAW) en het Centrum voor Bodemecologie het citizen science-project de 
Bodemdierendagen. Ze doen dat met hulp van onderzoekers van Wageningen 
University & Research en de Vrije Universiteit, plus een groeiend aantal 
partners. Op steeds meer plekken in Nederland brengen ze met het publiek het 
bodemleven in kaart. Met de resultaten van de eerste zes edities was vorig jaar 
de conclusie dat groene tuinen en parken een belangrijke rol spelen bij het in 
stand houden van de stadsnatuur.

Organisaties die bij de zoektocht naar die belangrijke bodemdieren 
helpen<https://bodemdierendagen.nl/organisatie-contact> zijn: IVN 
Natuureducatie, Jaarrond Tuintelling, Naturalis, IUCN NL, Scouting Nederland, 
WWF, LandschappenNL, Natuur & Milieu, Vereniging voor Veldbiologie KNNV, 
Stichting Steenbreek, NL Greenlabel, de tuiniers van AVVN, Nederlands Instituut 
voor Biologie, JNM, Kinderboerderijen Actief, Kenniscentrum EIS, Nederlandse 
Entomologische Vereniging, Nationale Wetenschapsagenda, Weekend van de 
Wetenschap, gemeente Amsterdam, Arcam, Deltaplan Biodiversiteitsherstel en 
steeds meer. Sinds vorig jaar zijn de Bodemdierendagen ook onderdeel van het 
nieuwe project Onder het Maaiveld over het stimuleren van een levende bodem, 
ondersteund door de Nationale Postcodeloterij.

Voor meer informatie:

  *   Hoofdorganisator Bodemdierendagen, hoofd wetenschapscommunicatie en 
‘Nieuwerkerkse’ Froukje Rienks, Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW), 
tel. 06-10487481 / 0317-473400, 
f.rienks@xxxxxxxxxxxx<mailto:f.rienks@xxxxxxxxxxxx>
  *   Hoofdorganisator en bodemexpert dr. Gerard 
Korthals<https://nioo.knaw.nl/nl/employees/gerard-korthals>, Centrum voor 
Bodemecologie (CSE), tel. 06-12882710, 
www.soilecology.eu<http://www.soilecology.eu>, 
g.korthals@xxxxxxxxxxxx<mailto:g.korthals@xxxxxxxxxxxx>
  *   Bodemdierenexpert en mede-organisator prof. dr. Matty Berg, Vrije 
Universiteit/Universiteit Groningen, tel. 06-12530372, 
m.p.berg@xxxxx<mailto:m.p.berg@xxxxx>
  *   Regenwormenexpert en mede-organisator dr. Ron de Goede, Wageningen 
University, tel. 0317 485048, ron.degoede@xxxxxx<mailto:ron.degoede@xxxxxx>
Foto’s:
Een rijke selectie aan foto’s is beschikbaar, zie ook al een aantal downloads 
bij de online versie van dit 
persbericht<https://nioo.knaw.nl/nl/pers/hoogste-punt-van-nederland-heeft-meeste-bodemdieren-maar-laagste-punt-heeft-eigen-soort>.
 Bron: Perro de Jong/NIOO-KNAW

Filmpje: voor een sfeerimpressie zie https://youtu.be/HXwlrm4yt0M

Website Bodemdierendagen: 
www.bodemdierendagen.nl<http://www.bodemdierendagen.nl>.
Hier zijn alle materialen te vinden en ook de waarnemingen te melden: zie de 
Doe Mee-pagina<https://bodemdierendagen.nl/doe-mee>.

Social media: de bodemdieren zijn actief op social media:

  *   Twitter: @Bodemdieren<https://twitter.com/bodemdieren>
  *   Facebook: @bodemdierendagen<https://www.facebook.com/bodemdierendagen>
  *   Instagram: @bodemdierendagen<https://www.instagram.com/bodemdierendagen/>
  *   #Bodemdierendagen

[cid:image002.jpg@01D7BAA1.CD8622E0]

Als u dit persbericht ten onrechte ontvangt of geen persberichten meer wenst te 
ontvangen, meldt dat dan s.v.p. via 
communicatie@xxxxxxxxxxxx<mailto:communicatie@xxxxxxxxxxxx>.


Froukje Rienks
Wetenschapscommunicator /Hoofd PR & Wetenschapscommunicatie
Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW)
Droevendaalsesteeg 10, 6708 PB Wageningen /Postbus 50, 6700 AB Wageningen
T 0317-473590 / M 06-10487481
f.rienks@xxxxxxxxxxxx<mailto:f.rienks@xxxxxxxxxxxx> / 
www.nioo.knaw.nl<http://www.nioo.knaw.nl/> / @niooknaw 
(Twitter)<twitter.com/niooknaw>
Het NIOO is het onderzoeksinstituut voor ecologie van de Koninklijke 
Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW)

JPEG image

JPEG image

Other related posts:

  • » [PWC-MEDIA] Persbericht: Hoogste punt van Nederland scoort meeste bodemdieren, maar laagste punt heeft ‘eigen’ soort - Rienks Froukje