[PWC-MEDIA] Persbericht: Hoge koninklijke onderscheiding voor Louise Vet bij afscheid als directeur NIOO-KNAW (met foto's)

  • From: "Rienks, Froukje" <F.Rienks@xxxxxxxxxxxx>
  • To: "pwc-media@xxxxxxxxxxxxx" <pwc-media@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Thu, 31 Oct 2019 20:11:16 +0000

Gezamenlijk persbericht KNAW en NIOO, 31 oktober 2019
Hoge koninklijke onderscheiding voor Louise Vet bij afscheid als directeur 
NIOO-KNAW

Sinds donderdagmiddag 31 oktober 2019 mag ecoloog Louise Vet zich Ridder in de 
Orde van de Nederlandse Leeuw noemen. Zij ontving deze koninklijke 
onderscheiding uit handen van minister Carola Schouten. Dit gebeurde ter 
gelegenheid van haar afscheid als directeur van het Nederlands Instituut voor 
Ecologie (NIOO-KNAW), een nationaal en internationaal vermaard 
onderzoeksinstituut.

[cid:image002.jpg@01D59020.7B396590]Louise Vet (65) is precies twintig jaar 
directeur geweest van het NIOO-KNAW. In deze periode ontwikkelde het instituut 
zich verder tot een internationaal toonaangevend centrum voor ecologisch 
onderzoek. Haar credo dat je kunt leren van de natuur bij het verduurzamen van 
de samenleving en haar werk als onafhankelijk voorzitter van het Deltaplan 
Biodiversiteitsherstel bracht haar in 2018 op de eerste positie van Trouw's 
landelijke Duurzame Top 100.

Wim van Saarloos, president van de KNAW: 'Het werk van Louise Vet is van 
onschatbare waarde geweest in deze tijd waarin enerzijds de biodiversiteit in 
ons land en wereldwijd verslechtert, maar waarin ook - en met dezelfde 
intensiteit - het besef groeit dat ecologie ons de sleutel kan bieden om de 
aarde leefbaar te houden. Met haar gedrevenheid, veelzijdigheid en 
onuitputtelijke uithoudingsvermogen heeft Vet een bepalende rol gespeeld in 
deze bewustwording.'

Natuur als basis
In lijn met haar visie paste ze het cradle to cradle-concept toe tijdens de 
bouw van het huidige onderzoeksgebouw waar het NIOO-KNAW sinds 2011 is 
gehuisvest. Deze architectonische en ecotechnologische blikvanger is een van de 
meest duurzame gebouwen van het land. Daarmee is het ook het visitekaartje van 
de continue zoektocht naar nieuwe of verbeterde technieken om de duurzaamheid 
te vergroten.

Ook op talloze andere manieren heeft Louise Vet zich met succes ingezet voor de 
natuur als basis van een circulaire economie en om biodiversiteit te 
beschermen. Hierbij paste ze de nieuwe kennis van haar instituut toe: natuur 
herstel je door boven- en ondergrondse soorten en processen met elkaar te 
verbinden.

Met hart en ziel betrok ze het grote publiek bij ecologische vraagstukken. Dit 
deed ze in tal van openbare optredens, via de media, zeer goed bezochte open 
dagen en rondleidingen op het NIOO-KNAW en via het stimuleren van 
onderzoeksprojecten zoals Poep = Goud en door burgers bij het onderzoek te 
betrekken.

[cid:image004.jpg@01D59020.7B396590]Ambassadeur voor de ecologie
Louise Vet heeft in tal van raden en adviescommissies zitting of zitting gehad. 
Ze is op dit moment bijvoorbeeld lid van de Commissie Remkes, voorzitter van 
het Deltaplan Biodiversiteitsherstel en voorzitter van het bestuur van Urgenda. 
Daarnaast zal ze zich de komende tijd ook nog breder als ambassadeur voor het 
maatschappelijk belang van de ecologie gaan inzetten.

Tijdens haar directeurschap bleef Louise Vet altijd nauw betrokken bij het 
daadwerkelijke onderzoek. Het leergedrag van sluipwespen, en de inzet daarvan 
bij biologische bestrijding, is een van haar favoriete onderwerpen. Ze is 
verder bijzonder hoogleraar evolutionaire ecologie bij Wageningen University & 
Research en ze blijft verbonden aan het NIOO-KNAW.

Vet is erelid van de British Ecological Society en al sinds 2004 lid van de 
KNAW. Ze wordt als NIOO-directeur opgevolgd door Geert de Snoo. Naast zijn 
bestuurlijke werk als decaan bij Universiteit Leiden, richt zijn onderzoek en 
onderwijs zich op biodiversiteit en duurzaamheid in het landelijk gebied. Een 
passend opvolger voor Vet.

Haar werk wordt door het NIOO-KNAW blijvend geëerd met het instellen van de 
'Louise Vet-inspiratielezing', een origineel jaarlijks event over hoe de natuur 
inspireert tot duurzame innovatie. De eerste lezing staat gepland voor 2020.
__________________________________________________________________________________________
Het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW) is met ruim 300 medewerkers 
en studenten een van de grootste onderzoeksinstituten van de Koninklijke 
Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW). Het is gespecialiseerd in de 
ecologie van het water en het land: hoe werkt de natuur? Sinds 2011 is het 
gevestigd in een duurzaam gebouwd onderzoekspand in Wageningen. De historie van 
het onderzoek gaat meer dan 60 jaar terug en loopt door ons hele land, en ver 
daarbuiten. www.nioo.knaw.nl<http://www.nioo.knaw.nl>

Voor meer informatie:

  *   Froukje Rienks, Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW), 
06-10487481 / 0317-473590 of f.rienks@xxxxxxxxxxxx<mailto:f.rienks@xxxxxxxxxxxx>
  *   Irene van Houten, KNAW, 06 1137 5909 of Irene.van.houten@xxxxxxx

Foto's: zie de online versie van dit 
persbericht<https://nioo.knaw.nl/nl/pers/hoge-koninklijke-onderscheiding-voor-louise-vet-bij-afscheid-als-directeur-nioo-knaw>.
 Bron: Perro de Jong/NIOO-KNAW.

Meer informatie op de persoonlijke pagina van Louise 
Vet<https://nioo.knaw.nl/nl/employees/louise-vet>
Het eerdere persbericht over de benoeming van Geert de 
Snoo<https://www.knaw.nl/nl/actueel/nieuws/geert-de-snoo-nieuwe-directeur-nioo>


Froukje Rienks
Wetenschapsvoorlichter  / Hoofd PR & Wetenschapscommunicatie
Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW)
Bureau Bedrijfsvoering
Droevendaalsesteeg 10, 6708 PB Wageningen
Postbus 50, 6700 AB Wageningen
T 0317-473590
M 06-10487481
f.rienks@xxxxxxxxxxxx<mailto:f.rienks@xxxxxxxxxxxx>
www.nioo.knaw.nl<http://www.nioo.knaw.nl/>
@niooknaw (Twitter)<twitter.com/niooknaw>
Het NIOO is het onderzoeksinstituut voor ecologie van de Koninklijke 
Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW)

JPEG image

JPEG image

JPEG image

JPEG image

Other related posts:

  • » [PWC-MEDIA] Persbericht: Hoge koninklijke onderscheiding voor Louise Vet bij afscheid als directeur NIOO-KNAW (met foto's) - Rienks, Froukje