[PWC-MEDIA] Persbericht: Hoe plantenwortels en schimmels verstoppertje spelen

  • From: "Niessen, Jac" <jac.niessen@xxxxxx>
  • To: PWC-Media <pwc-media@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Wed, 24 Feb 2016 15:25:42 +0000

Persbericht Wageningen University, nr 019, 24 februari 2016 – video beschikbaar

http://www.wageningenur.nl/nl/nieuws/Hoe-plantenwortels-en-schimmels-verstoppertje-spelen.htm

Inauguratie prof. Liesje Mommer

Hoe plantenwortels en schimmels verstoppertje spelen

Planten jutten elkaar op. Verschillende gewassen die samen een vegetatie 
vormen, groeien beter dan wanneer er maar één soort groeit. Maar hoe werkt dat? 
Welke processen onder de grond zorgen ervoor dat deze gewassen samen beter 
groeien? Prof. Liesje Mommer licht een tip van de sluier op tijdens haar 
inaugurele rede als persoonlijk hoogleraar bij de leerstoelgroep 
Plantenecologie en natuurbeheer aan Wageningen University.

Onder ecologen is er consensus over het belang van biodiversiteit: meer 
plantensoorten in een grasland leidt overal ter wereld tot meer plantenbiomassa 
en een beter functionerend ecosysteem. Biodiversiteit vormt een buffer tegen de 
negatieve effecten van klimaatverandering. Echter, de onderliggende mechanismen 
voor het tot stand komen van biodiversiteit zijn nog niet goed duidelijk. De 
groei van planten wordt bepaald door de onderlinge concurrentie om 
voedingsstoffen die zij tot hun beschikking hebben. Althans, dat was het oude 
adagium in de plantenecologie. Het onderzoek van prof. Liesje Mommer brengt aan 
het licht dat ook andere processen een rol spelen in de groei en 
overlevingskansen van planten.

DNA profiel van plantenwortels

Het probleem met onderzoek aan plantenwortels is dat de wortels heel lastig van 
elkaar te onderscheiden zijn. Welke wortel hoort bij welke plant? Een blik met 
het menselijk oog geeft hier nauwelijks zicht op. Geïnspireerd door een 
aflevering van CSI bedacht prof. Mommer dat DNA-technieken misschien de 
oplossing konden bieden voor dit probleem. Ze ontwikkelde een methode om 
wortels kleur te laten bekennen. Hiermee kon zij de verschillende 
plantenwortels van elkaar onderscheiden en zo onderzoeken hoe zij met elkaar 
interacteren.

Er vindt een interactie plaats tussen planten onderling. Niet alleen de wortels 
spelen daarin een rol, ook de micro-organismen (bacteriën en schimmels) die 
rond die wortels leven, de ‘rhizosfeer’, hebben invloed op de groei van de 
plant. Plantenwortels lokken bepaalde micro-organismen en ze sturen andere weg. 
Dat doen ze door chemische stoffen uit te scheiden, zogeheten ‘wortelexudaten’ 
(suikers, organische zuren, aminozuren, maar ook antibiotica). Zo creëren 
planten hun eigen rhizosfeer; een laagje bacteriën en schimmels die rond de 
wortels leven. Die bacteriën en schimmels bepalen vervolgens mede de 
hoeveelheid en de soort voedingsstoffen die de plant tot zich kan nemen.

Minder ziekmakende schimmels

In de rhizosfeer zitten niet alleen bacteriën en schimmels die goed zijn voor 
de plant, er bestaan ook ziekmakende schimmels. Om onderzoek te kunnen doen 
naar de interactie tussen plantenwortels en gezonde en ziekmakende schimmels, 
maakt Mommer gebruik van haar DNA-technieken. Bovendien zoekt zij de 
samenwerking op met andere onderzoeksdisciplines (phytopathologen, mycologen en 
bioinformatici). Wat blijkt?  Alle plantensoorten hebben een unieke combinatie 
van bodemschimmels. Sommige schimmels komen slechts voor bij één plantensoort, 
andere komen op vrijwel alle soorten voor. Zet je die verschillende 
plantensoorten bij elkaar, dan blijken veel van die ziekmakende schimmels te 
verdwijnen. In de mengsels zitten 40% minder ziekmakende schimmels en de meest 
voorkomende ziekteverwekker bij monoculturen blijkt zelfs helemaal verdwenen.

Meer opbrengst, minder bestrijdingsmiddelen

Deze ontdekking biedt kansen voor de landbouw. Door de combinatie van 
verschillende plantensoorten op één akker (intercropping) zou het aantal 
ziekmakende schimmels kunnen verminderen waardoor minder bestrijdingsmiddelen 
nodig zijn. Bovendien leidt de diversiteit tot hogere opbrengst van de 
afzonderlijke gewassen. Liesje Mommer: “Planten en schimmels spelen 
verstoppertje met elkaar. Als we de regels van het spel leren kennen, kunnen we 
ze toepassen en inzetten voor slimmere landbouwsystemen.”

NOOT VOOR DE REDACTIE

Meer informatie bij prof.dr.ir. Liesje Mommer, tel. 0317 486944, 
liesje.mommer@xxxxxx<mailto:liesje.mommer@xxxxxx> of via Karin Hommen, 
persvoorlichter Wageningen UR, tel. 0317 480954, 
jac.niessen@xxxxxx<mailto:jac.niessen@xxxxxx>

Dit bericht op de website van Wageningen UR met 
videofilmpje<%20http:/www.wageningenur.nl/nl/nieuws/Hoe-plantenwortels-en-schimmels-verstoppertje-spelen.htm>

Wageningen University maakt deel uit van Wageningen UR (University & Research 
centre). De missie is 'To explore the potential of nature to improve the 
quality of life'. Binnen Wageningen UR bundelen 9 gespecialiseerde 
onderzoeksinstituten van stichting DLO en Wageningen University hun krachten om 
bij te dragen aan de oplossing van belangrijke vragen in het domein van gezonde 
voeding en leefomgeving. Met ongeveer 30 vestigingen, 6.000 medewerkers en 
10.000 studenten behoort Wageningen UR wereldwijd tot de aansprekende 
kennisinstellingen binnen haar domein. De integrale benadering van de 
vraagstukken en de samenwerking tussen verschillende disciplines vormen het 
hart van de unieke Wageningen aanpak.


JPEG image

Other related posts:

  • » [PWC-MEDIA] Persbericht: Hoe plantenwortels en schimmels verstoppertje spelen - Niessen, Jac