[PWC-MEDIA] Persbericht: Hoe planten floreren dankzij aanpassingen aan hun omgeving

  • From: "Niessen, Jac" <jac.niessen@xxxxxx>
  • To: PWC-Media <pwc-media@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Thu, 6 Jul 2017 08:21:26 +0000

[https://meltwater-apps-production.s3.amazonaws.com/uploads/images/55278eef35dc11c18485e630/blobid0_1499328874072.png]

Persbericht Wageningen University & Research, nr. 056, 6 juli 2017 Video 
beschikbaar<http://link.email.dynect.net/link.php?DynEngagement=true&H=s8mq%2BFF8Y8J%2F7%2FXrLp5ygdcwMPrxjsUdQBMch4EEnHhpCCjF3%2FNlfKTeRp4kCeW7W1xKtruLxEpAp4UxrN2bUDhADYKGPDpab4xPOwxceZx%2BWUXJy0dOgg%3D%3D&G=0&R=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D_4ranTyuBU8&I=20170706081954.00000044f698%40mail6-34-usnbn1&X=MHwxMDQ2NzU4OjU5NWRmMjlmYWYwOWRlOTgwNzc1ZDNlZDs%3D&S=pOAZq7HhGRITqPoUboMRMXsC2X2-ZTUdb_EbjhgE9Ro>

http://www.wur.nl/nl/nieuws/Hoe-planten-floreren-dankzij-aanpassingen-aan-hun-omgeving.htm<http://link.email.dynect.net/link.php?DynEngagement=true&H=s8mq%2BFF8Y8J%2F7%2FXrLp5ygdcwMPrxjsUdQBMch4EEnHhpCCjF3%2FNlfKTeRp4kCeW7W1xKtruLxEpAp4UxrN2bUDhADYKGPDpab4xPOwxceZx%2BWUXJy0dOgg%3D%3D&G=0&R=http%3A%2F%2Fwww.wur.nl%2Fnl%2Fnieuws%2FHoe-planten-floreren-dankzij-aanpassingen-aan-hun-omgeving.htm&I=20170706081954.00000044f698%40mail6-34-usnbn1&X=MHwxMDQ2NzU4OjU5NWRmMjlmYWYwOWRlOTgwNzc1ZDNlZDs%3D&S=loMOZEXriOtoCK6sRrBR6ol-JkT6gmGKwoONPd74BZg>

Inauguratie prof. AartsHoe planten floreren dankzij aanpassingen aan hun omgevingPlantensoorten variëren in uiterlijk en in erfelijk opzicht, maar binnen één en 
dezelfde soort bestaat ook een enorme variatie. In zijn inauguratie op 6 juli 
aan Wageningen University & Research als persoonlijk hoogleraar Genetica van 
plantadaptatie zet prof.dr. Mark Aarts uiteen hoe kennis over planten die zich 
genetisch aangepast hebben aan extreme milieus gebruikt kan worden om te komen 
tot een nieuwe Groene Revolutie.Planten zijn gebonden aan de plek waar ze ontkiemen. Maar zijn ze daarmee 
weerloos? “Allerminst”, stelt prof Mark Aarts in zijn inaugurele rede ‘What 
nature can offer – insights into genetics of plant adaptation’. Hij kijkt naar 
de variatie in planten en de bijbehorende eigenschappen, zoals de hoeveel CO2 
die ze vastleggen of de manier waarmee ze met zware metalen omgaan, en zoekt 
daarbij de achterliggende genetische sturingsmechanismen, zoals welke genen een 
rol spelen en hoe hun genetische informatie tot expressie komt.Fotosynthese

Een van de kernthema’s in het onderzoek van prof. Aarts is het benutten van het 
grootste biochemische proces op aarde, de fotosynthese. Maar is dit één miljard 
jaar oude proces überhaupt te verbeteren? “Momenteel wordt minder dan 20% van 
het potentiële fotosynthesevermogen van gewassen gebruikt”, zegt de hoogleraar. 
“Daarom moeten we bekijken welke factoren limiterend zijn voor de volledige 
benutting van fotosynthese.” Uit onderzoek blijkt dat ook het 
fotosyntheseproces binnen één soort, zoals de aardappel, of de Chinese kool, 
genetische variatie kent: sommige exemplaren leggen koolzuurgas sneller vast 
dan andere. “Inmiddels hebben we één gen, waarvoor in de natuur varianten 
aanwezig zijn, weten te identificeren in Arabidopsis, onze modelplant. Dat 
betekent dat het ook mogelijk moet zijn om dit bij gewassen voor elkaar te 
krijgen en dat fotosynthese via klassieke veredeling of moderne CRISPR-Cas 
technologie te verbeteren is.”Andere opties zijn om woestijnplanten te bestuderen, zoals Camissonia, of 
invasieve soorten zoals Hirschfeldia, uit de familie van de kolen, die 
ongelooflijk snel groeien, vooral door de extreem hoge fotosynthese, waarmee 
per m2 rond de 50 micromol CO2 per seconde wordt vastgelegd. Ter vergelijking: 
de erwt komt niet verder dan 15 micromol/m2/s. “Met de genoominformatie van 
Hirschfeldia of Camissionia hebben we een referentie in handen om de genen te 
identificeren die voor deze buitengewone fotosynthesesnelheid van belang zijn,” 
licht prof. Aarts toe.Tolerantie voor zware metalen

Inzicht in de enorme variatie die voor bepaalde eigenschappen in de natuur te 
vinden is kreeg prof. Aarts door een andere opmerkelijke soort te bestuderen. 
De Zinkboerenkers is van nature tolerant voor enorm hoge concentraties zware 
metalen, zoals zink, nikkel en cadmium. Via de wortels worden deze giftige 
stoffen, ook van verontreinigde grond, opgenomen en opgeslagen in de 
bovengrondse delen. Gemeten concentraties in de natuur kunnen oplopen tot 1% 
voor zink of nikkel en 0,1% voor cadmium, honderd maal hoger dan in ‘normale’ 
soorten. “Het beschermt de plant in de natuur tegen insectenvraat of 
schimmelaantastingen”, zegt prof. Aarts. “De metaaltolerante plant gebruikt 
daarvoor genen die andere planten ook hebben alleen zijn deze genen in 
Zinkboerenkers vaak verdubbeld of komen nog vaker voor. Dat maakt de genen 
altijd en bovenmatig actief, vergeleken met normale planten. Het verdubbelen 
van nuttige genen is een belangrijk evolutionair fenomeen dat we beter proberen 
te begrijpen, ook al omdat het ook nuttige toepassingen in de landbouw kan 
hebben.”Zinkefficiëntie verbeteren

Is het ook interessant om meer van de functie van deze genen te weten? 
“Zinktekort is samen met gebrek aan vitamine A en ijzertekort een groot 
probleem in ontwikkelingslanden, het treft een derde van de wereldbevolking. 
Als we de manier kennen waarop planten met tekorten of overschotten van zink 
omgaan kunnen we nieuwe variëteiten van gewassen maken die efficiënter zijn met 
zink en het gehalte in het dieet verhogen.” Zo blijkt uit onderzoek dat in het 
onderzoeksplantje Arabidopsis de ‘zinkopnamegenen’ vooral ‘s middags actief 
zijn en dat de zinkopname juist vlak daarna het hoogst is. “Zo kunnen we veel 
nauwkeuriger adviseren over het toedienen van meststoffen.”Momenteel richt een studie van prof. Aarts zich op de snelle evolutie van 
Arabidopsis : kan de plant zich in enkele generaties aanpassen aan hoge 
concentraties zink? En hoe doet de plant dat? Maakt zij bijvoorbeeld extra 
kopieën van de relevante genen? Zes grote veredelingsbedrijven hebben hiervoor 
al belangstelling getoond.NOOT VOOR DE REDACTIE

Meer informatie bij prof. Mark Aarts, Laboratorium voor Erfelijkheidsleer, tel. 
0317 485 413, mark.aarts@xxxxxx<mailto:mark.aarts@xxxxxx> of via Jac Niessen, 
wetenschapsvoorlichter Wageningen University & Research, tel. 0317 485003, 
jac.niessen@xxxxxx<mailto:jac.niessen@xxxxxx>. Zie ook 
interviewvideo<http://link.email.dynect.net/link.php?DynEngagement=true&H=s8mq%2BFF8Y8J%2F7%2FXrLp5ygdcwMPrxjsUdQBMch4EEnHhpCCjF3%2FNlfKTeRp4kCeW7W1xKtruLxEpAp4UxrN2bUDhADYKGPDpab4xPOwxceZx%2BWUXJy0dOgg%3D%3D&G=0&R=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D_4ranTyuBU8&I=20170706081954.00000044f698%40mail6-34-usnbn1&X=MHwxMDQ2NzU4OjU5NWRmMjlmYWYwOWRlOTgwNzc1ZDNlZDs%3D&S=pOAZq7HhGRITqPoUboMRMXsC2X2-ZTUdb_EbjhgE9Ro>.Foto: Camissonia, uit de Teunisbloemfamilie is net als Hirschfeldia uit de 
famile van de koolplanten in staat snel te groeien door extreem hoge 
fotosynthese.De missie van Wageningen University & Research is ‘To explore the potential of 
nature to improve the quality of life’. Binnen Wageningen University & Research 
bundelen Wageningen University en gespecialiseerde onderzoeksinstituten van 
Stichting Wageningen Research hun krachten om bij te dragen aan de oplossing 
van belangrijke vragen in het domein van gezonde voeding en leefomgeving. Met 
ongeveer 30 vestigingen, 5.000 medewerkers en 10.000 studenten behoort 
Wageningen University & Research wereldwijd tot de aansprekende 
kennisinstellingen binnen haar domein. De integrale benadering van de 
vraagstukken en de samenwerking tussen verschillende disciplines vormen het 
hart van de unieke Wageningen aanpak. www.wur.nl<http://www.wur.nl>.

Attachment: 056_20170706_foto_Mark Aarts inaug.jpg
Description: 056_20170706_foto_Mark Aarts inaug.jpg

Other related posts:

  • » [PWC-MEDIA] Persbericht: Hoe planten floreren dankzij aanpassingen aan hun omgeving - Niessen, Jac