[PWC-MEDIA] Persbericht: 'Hersenen in verweer' - oratie Inge Huitinga

  • From: Communicatie Herseninstituut <communicatie@xxxxxxxxxxx>
  • To: "pwc-media@xxxxxxxxxxxxx" <pwc-media@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Wed, 2 Oct 2019 11:35:47 +0000

[cid:image001.jpg@01D57926.4C252AC0]Persbericht2 Oktober 2019

Hersenen in Verweer

De hersenen hebben een effectieve immunologische afweer die anders is 
georganiseerd dan in andere organen en een belangrijke rol speelt bij 
neurologische en psychiatrische ziektebeelden. Het bestuderen van deze 
immunologische afweer in menselijke hersenmateriaal is van cruciaal belang om 
diagnoses en behandelingen van neurologische ziektebeelden zoals multiple 
sclerose te verbeteren. Dit is de boodschap van de inaugurele rede die Inge 
Huitinga houdt op 3 Oktober naar aanleiding van haar benoeming als bijzonder 
hoogleraar “Neuroimmunologie in het bijzonder de pathologie van multiple 
sclerose’ aan de Universiteit van Amsterdam.

De Neuroimmunologie
Tot voor kort werden de hersenen gezien als een ‘immune privileged’ orgaan met 
weinig afweer. Dit is logisch, omdat zenuwcellen kwetsbaar zijn en ontstekingen 
schade veroorzaken die in de hersenen niet of slecht herteld kan worden. 
Echter, de laatste decennia wordt het duidelijk dat de hersenen zich wel 
degelijk verweren tegen virussen en andere indringers en hoe deze afweer in de 
hersenen is georganiseerd. Het doel van de leerstoel is om de interactie tussen 
afweercellen, zenuwcellen en gliacellen te bestuderen in gezonde hersenen en 
hersenen van patiënten met multiple sclerose (MS), waar de afweer chronisch 
actief is geraakt. Het onderzoek zal zich voornamelijk richten op analyses van 
post mortem humaan hersenweefsel van de Nederlandse Hersenbank.

Multiple sclerose
Tijdens MS ontstaan ontstekingen die leiden tot afbraak van de isolerende laag, 
de myeline, rond zenuwuitlopers in de hersenen. Hierdoor geleiden zenuwcellen 
elektrische prikkels slechter en kunnen mensen met MS neurologische problemen 
krijgen zoals verlammingen, problemen met praten, zien en denken. De oorzaak 
van MS is onbekend. De onderzoeksgroep van Inge Huitinga heeft aanwijzingen dat 
een virus een rol speelt en gaat deze aanwijzingen de komende drie jaar met 
steun van de Stichting MS Research verder onderzoeken. Daarbij heeft de 
onderzoeksgroep gevonden dat in de latere progressieve fase van MS de 
ontstekingen doorsluimeren en dat een hersen-specifieke populatie van 
afweercellen – CD8-positieve residente memory T-cellen genaamd – 
verantwoordelijk lijken te zijn voor deze sluimerende ontstekingen. Deze 
ontdekking biedt perspectief voor de ontwikkelingen van therapieën, inclusief 
voor de chronisch progressieve vorm van MS, waarvoor momenteel nog geen 
oplossing is.

De leerstoel aan het Swammerdam Instituut voor levenswetenschappen (SILS) van 
de UvA is vanwege de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) 
en de stichting MS Research. Inge Huitinga is leider van een 
neuroimmunologische onderzoeksgroep en directeur van de Nederlandse Hersenbank, 
in het Nederlands Herseninstituut, een instituut van de KNAW.


Noot voor de redactie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met prof. Inge Huitinga via 
020-5665521 of via i.huitinga@xxxxxxxxxxx<mailto:i.huitinga@xxxxxxxxxxx>

De Nederlandse Hersenbank (NHB) verzamelt hersenweefsel van overleden personen 
die zich bij leven als hersendonor registreren. Er wordt hersenweefsel van 
donoren met diverse hersenaandoeningen maar ook van neurologisch gezonde 
donoren verzameld. De NHB stelt dit hersenweefsel beschikbaar aan 
wetenschappers over de hele wereld. Door wetenschappelijk onderzoek aan dit 
weefsel ontstaat er meer inzicht in de werking van onze hersenen. Hierdoor 
kunnen therapieën ontwikkeld worden voor de behandeling van neurologische en 
psychiatrische aandoeningen. wereldwijd. De NHB-MS is een project binnen de NHB 
dat zich speciaal richt op multiple sclerose.

        [cid:image005.png@01D57926.4C252AC0]
Stichting MS ResearchStichting MS Research heeft als belangrijkste doel het stimuleren en 
financieren van wetenschappelijk onderzoek naar de ziekte multiple sclerose bij 
volwassenen en kinderen. Daarnaast informeert zij een breed publiek over de 
wetenschappelijke, medische en maatschappelijke aspecten van MS. Door de 
investering in onderzoek is de diagnose naar MS verbeterd, het verloop van de 
ziekte beter in kaart gebracht en is de behandeling en de kwaliteit van de zorg 
van mensen met MS vooruitgegaan.
[cid:image006.jpg@01D57926.4C252AC0]

JPEG image

JPEG image

PNG image

JPEG image

Other related posts:

  • » [PWC-MEDIA] Persbericht: 'Hersenen in verweer' - oratie Inge Huitinga - Communicatie Herseninstituut