[PWC-MEDIA] Persbericht: Grond van soortenrijke plantengemeenschappen beste voor elke soort

  • From: "Niessen, Jac" <jac.niessen@xxxxxx>
  • To: PWC-Media <pwc-media@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Wed, 24 Aug 2016 12:04:10 +0000

Persbericht NIOO-KNAW en Wageningen University, nr 077, 24 augustus 2016

https://www.wageningenur.nl/nl/nieuws-wageningen-ur/Show/Grond-van-soortenrijke-plantengemeenschappen-beste-voor-elke-soort.htm

Hoe plantengemeenschappen hun eigen groei stimuleren

Grond van soortenrijke plantengemeenschappen beste voor elke soort

Voor een voorspoedige groei creëren planten een netwerk van nuttige 
bodemorganismen zoals schimmels en bacteriën rond hun wortelstelsel. Toch 
blijken ook planten die hun eigen goede organismen huisvesten nog beter te 
groeien in grond die bodemorganismen herbergt van vele verschillende 
plantensoorten. Dat toont een onderzoeksteam aan van het Nederlands Instituut 
voor Ecologie (NIOO-KNAW), Wageningen University, en de Universität Leipzig in 
een uitgebreid experiment. In de studie, gepubliceerd in Journal of Ecology, 
identificeren zij de succesfactoren voor een gezond plantenleven.

Planten in de volle grond ontkomen niet aan interacties met het bodemleven; 
succesvolle planten maken gebruik van bodemorganismen die hun plantengroei 
bevorderen en vermijden de schadelijke organismen. Maar hoe is te voorspellen 
of een plant zijn bodemleven beter of slechter maakt voor zichzelf? En hebben 
planten baat bij plantendiversiteit?

Om die vragen te beantwoorden gebruikten de onderzoekers 48 plantensoorten 
waaronder verschillende soorten grassen, stikstofbindende planten en grote en 
kleine kruiden. Zij testten de groeikracht van deze soorten uit op 
verschillende grondsoorten. Grond waarop slechts de eigen plantensoort had 
gegroeid en zo een soorts-eigen gemeenschap van bodemorganismen had 
geselecteerd. De groeikracht werd daarnaast met dezelfde plantensoorten 
uitgetest op grond die eerder was doorworteld door de 48 verschillende 
plantensoorten en dus een zeer diverse gemeenschap aan bodemorganismen had 
gecreëerd. De groei op deze twee grondsoorten vergeleek het onderzoeksteam met 
de groei van de planten op steriele grond van verder dezelfde samenstelling.

Het internationale onderzoeksteam vond dat veel plantensoorten het slechtste 
groeiden op hun eigen grond, terwijl andere plantensoorten juist beter groeiden 
in hun eigen grond in vergelijking met gesteriliseerde grond. Echter zowel de 
soorten die het slecht deden als de soorten die het goed deden op hun eigen 
grond groeiden alle nog beter op de grond met nalatenschap van alle 
plantensoorten samen.

Voorspellen groei

De belangrijkste planteneigenschap om de plant-bodem wisselwerking te 
voorspellen blijkt de worteldikte, zo vonden de onderzoekers. Planten met dunne 
wortels bleken het meeste last te hebben van groei-remmende bodemorganismen. 
Dit effect ging echter samen met de lage kolonisatie van de wortels met 
groeibevorderende schimmels, die wel floreerden in plantensoorten met dikke 
wortels. Ongeacht of planten geremd of gestimuleerd werden door hun eigen 
bodemorganismen groeiden alle plantensoorten beter met de bodemorganismen van 
alle plantensoorten samen. “Dat wijst op een verdunningseffect van 
plantensoort-specifieke ziektes,” zegt onderzoeker Gerlinde De Deyn verbonden 
aan zowel Wageningen University als aan NIOO-KNAW. “Daarbij blijven de gunstige 
organismen behouden, en die zorgen voor de voortvarende groei, terwijl de 
onderdrukking van pathogenen voorkomt dat de groei wordt afgeremd”.

Worteldikte

De kennis dat vooral worteldikte van belang is voor de interactie met 
groeibevorderende en groei-remmende bodemorganismen is van nut voor 
onderzoekers en veredelaars. Die kennis kan helpen in de zoektocht naar 
gewassen die meer ziektebestendig zijn, alsook om te begrijpen hoe 
plantendiversiteit en plantensamenstelling de productiviteit van natuurlijke 
vegetatie beïnvloedt.

Publicatie

Plant-soil feedbacks: role of plant functional group and plant traits. Roeland 
Cortois, Thomas Schröder-Georgi, Alexandra Weigelt, Wim H. van der Putten, 
Gerlinde B. De Deyn. Journal of Ecology 24 augustus 2016. 
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/1365-2745.12643/full<https://webmail.nioo.knaw.nl/owa/redir.aspx?C=7V7LPT8ZgZ33oMt47bUY-pjlRSUCg4q128sDtICxhPPUtXSMbMvTCA..&URL=http%3a%2f%2fonlinelibrary.wiley.com%2fdoi%2f10.1111%2f1365-2745.12643%2ffull>
 Blog: 
https://jecologyblog.wordpress.com/2016/08/24/the-quest-for-predicting-plant-soil-feedback

NOOT VOOR DE REDACTIE

Nadere informatie bij Gerlinde De Deyn, tel. 0317 482 123, 
gerlinde.dedeyn@xxxxxx<mailto:gerlinde.dedeyn@xxxxxx>, of Wim van der Putten, 
tel. 0317 473 599  
W.vanderPutten@xxxxxxxxxxxx<mailto:W.vanderPutten@xxxxxxxxxxxx>.

Foto: Wout Berger.

JPEG image

Attachment: 077_20160824_Foto Veelsoortige vegetatie_Fotogr_WOUT BERGER.jpg
Description: 077_20160824_Foto Veelsoortige vegetatie_Fotogr_WOUT BERGER.jpg

Other related posts:

  • » [PWC-MEDIA] Persbericht: Grond van soortenrijke plantengemeenschappen beste voor elke soort - Niessen, Jac