[PWC-MEDIA] Persbericht: Gedachten lezen en schrijven via chips in het brein

  • From: Communicatie Herseninstituut <communicatie@xxxxxxxxxxx>
  • Date: Thu, 3 May 2018 07:52:11 +0000

[cid:image001.jpg@01D3E2C4.682EC7C0]Gedachten lezen en schrijven via chips in 
het brein
3 mei 2018

Wetenschappers worden steeds beter in het uitlezen van hersenactiviteit en het 
(bij)sturen van deze activiteit door middel van hersenstimulatie. Volgens 
onderzoekers van het Nederlands Herseninstituut van de KNAW zal dit vele nieuwe 
mogelijkheden bieden voor het herstel van functies die verloren zijn gegaan 
door ziekte of een ongeluk. Maar deze technologie zal op de langere termijn ook 
kunnen worden toegepast op het gezonde brein. De onderzoekers vinden het daarom 
belangrijk om stil te staan bij de gevolgen voor mens en maatschappij. Dit 
schrijven zij in een artikel dat op 2 mei 2018 is gepubliceerd in het 
toonaangevende vakblad Trends in Cognitive Sciences.

Elektroden op elektronische chips in de hersenen kunnen nu al de activiteit in 
specifieke hersengebieden oppikken. Hiermee kan iemand met een verlamming via 
zijn 'gedachten' een robotarm of een computercursor aansturen. Andersom is het 
ook mogelijk om via elektronische chips informatie door te geven aan zenuwbanen 
of het brein. Voorbeelden zijn het cochlea-implantaat, om mensen met een 
gehoorbeperking weer te laten horen, en diepe hersenstimulatie, om verlichting 
te brengen bij bijvoorbeeld patiënten met de ziekte van Parkinson.

Verbeterde technologie
Bij de bestaande toepassingen gaat het om relatief eenvoudige hersenprocessen 
en is de precisie van het lees- en schrijfproces beperkt. Maar onze kennis over 
hersenprocessen neemt toe en de lees- en schrijftechnieken zullen snel beter 
worden. Dankzij de verbeterde technologie zullen hersenprothesen voor patiënten 
efficiënter worden. Maar onderzoekers zullen, afgezien van de vraag of dit 
wenselijk is, ook gaan nadenken over nieuwe mogelijkheden om de 
informatieverwerking in de hersenen te verbeteren. Zo zouden gebruikers van een 
hersenprothese die leest en schrijft rechtstreeks toegang kunnen hebben tot 
informatie op het internet en zouden zij op nieuwe manieren met elkaar kunnen 
gaan communiceren. De onderzoekers bespreken de voordelen van deze nieuwe 
technologie voor patiënten, maar waarschuwen dat de ontwikkeling gepaard moet 
gaan met waarborgen voor mentale privacy en mentale identiteit.


Noot voor de redactie (niet voor publicatie)
Artikel: ‘Mind Reading and Writing: The Future of Neurotechnology’ in Trends of 
Cognitive Sciences
https://doi.org/10.1016/j.tics.2018.04.001

Voor meer informatie over het artikel kunt u contact opnemen met:

  *   Pieter Roelfsema (wetenschappelijk directeur Nederlands Herseninstituut) 
via 020 566 4587 of p.roelfsema@xxxxxxxxxxx<mailto:p.roelfsema@xxxxxxxxxxx>,
  *   Chris Klink (onderzoeker) via 020 566 4841 of 
c.klink@xxxxxxxxxxx<mailto:c.klink@xxxxxxxxxxx>.

Het Nederlands Herseninstituut
Het Nederlands Herseninstituut is een instituut van de Koninklijke Nederlandse 
Akademie van Wetenschappen (KNAW). Het verricht fundamenteel en strategisch 
wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de neurowetenschappen. Het accent 
ligt daarbij op hersenonderzoek en onderzoek naar het visueel systeem.
JPEG image

Other related posts:

  • » [PWC-MEDIA] Persbericht: Gedachten lezen en schrijven via chips in het brein - Communicatie Herseninstituut