[PWC-MEDIA] Persbericht: Erkenning voor onderzoek naar bewustzijn

  • From: Esmeralda Schemmekes <e.schemmekes@xxxxxxxxxxx>
  • Date: Tue, 26 Apr 2022 10:13:23 +0000

Erkenning voor onderzoek naar bewustzijn
Inzicht in de mechanismen van ons bewustzijn is waarschijnlijk een van de meest 
intrigerende vragen van de moderne neurowetenschappen. Waarom worden sommige 
visuele prikkels bewust waargenomen, terwijl andere onopgemerkt blijven? Wat is 
de relatie tussen bewuste waarneming, aandacht en werkgeheugen?

Dankzij een subsidie van de Europese Commissie kan professor Pieter Roelfsema 
van het Nederlands Herseninstituut starten met het project NUMEROUS, waarin hij 
gaat onderzoeken welke mechanismen in onze hersenen verantwoordelijk zijn voor 
bewuste waarneming.

Bewuste en onbewuste prikkels
In 2018 
ontdekte<https://herseninstituut.nl/niet-alles-wat-we-zien-dringt-door-tot-ons-bewustzijn/>
 Roelfsema en zijn collega’s dat we zwakke maar eenvoudige prikkels bewust 
waarnemen zodra ze een minimaal niveau van activiteit in de frontale 
hersenschors uitlokken. Voor deze eenvoudige prikkels dient de visuele 
hersenschors als een doorgeefluik voor de informatie naar hogere 
hersengebieden. Bewuste waarneming van complexere visuele beelden blijkt 
afhankelijk van een langdurigere interactie tussen de visuele cortex en de 
hogere hersengebieden.

Individuele cellen
Met de subsidie gaat Roelfsema de mechanismen voor bewuste waarneming van zowel 
eenvoudige als complexere visuele beelden onderzoeken in de hersenen. Iets wat 
tot nu toe nog niet gedaan is. “We zullen onder andere de activiteit meten van 
individuele zenuwcellen in menselijke patiënten die geïmplanteerd zijn met 
elektroden als onderdeel van hun behandeling van epilepsie” vertelt Roelfsema. 
“We zullen ook gebruik maken van nieuwe methoden om bij apen te onderzoeken in 
welke hersengebieden activiteit wel of niet gemakkelijk leidt tot een bewuste 
en rapporteerbare ervaring.”

De voorgestelde combinatie van experimenten zal een ongekend inzicht 
verschaffen in hoe zintuiglijke prikkels aanleiding geven tot bewuste 
waarneming.

European Research Council
De European Research Council (ERC) versterkt grensverleggend wetenschappelijk 
onderzoek binnen Europa. Dit doet de ERC door de allerbeste wetenschappers te 
ondersteunen met subsidies voor fundamenteel onderzoek. De ‘Advanced Grant’ 
helpt gevestigde onderzoekers hun baanbrekende, risicovolle onderzoek uit te 
voeren.

Voor meer informatie: p.roelfsema@xxxxxxxxxxx<mailto:p.roelfsema@xxxxxxxxxxx>

Met vriendelijke groeten,

Esmeralda Schemmekes
Communicatiemedewerker | 020 566 4596 | 06 41098125
Afwezig op maandag

Nederlands Herseninstituut
Meibergdreef 47| 1105 BA | Amsterdam
herseninstituut. nl<https://herseninstituut.nl/> | 
@Herseninstituut<https://twitter.com/Herseninstituut>

[signature_2786649034]

JPEG image

Other related posts:

  • » [PWC-MEDIA] Persbericht: Erkenning voor onderzoek naar bewustzijn - Esmeralda Schemmekes