[PWC-MEDIA] Persbericht: Erkennen en waarderen volgens De Jonge Akademie

  • From: KNAW Communicatie <Communicatie@xxxxxxx>
  • To: "pwc-media@xxxxxxxxxxxxx" <pwc-media@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Mon, 30 Nov 2020 15:20:25 +0000Bekijk 
online<https://mailchi.mp/knaw/persbericht-erkennen-en-waarderen-de-jonge-akademie?e=aee6c3a49f>


[https://gallery.mailchimp.com/5e8a7cef1caab2a84a6543139/images/e508d086-5b96-4f83-8d01-0ee463eb11a3.jpg]

persbericht
________________________________30 november 2020

De Jonge Akademie: het erkennen en waarderen van wetenschappers kan beter
Vijf aanbevelingen om dit in praktijk te brengenWetenschappers worden volgens verouderde criteria beoordeeld op hun 
onderzoeksprestaties, waardoor taken als onderwijs, wetenschapscommunicatie en 
patiëntenzorg onderbelicht blijven. Dit moet anders, maar hoe? De Jonge 
Akademie interviewde wetenschappers en doet in Goed voorbeeld doet goed 
volgen<https://knaw.us5.list-manage.com/track/click?u=5e8a7cef1caab2a84a6543139&id=afdadd4fce&e=aee6c3a49f>
 vijf concrete aanbevelingen om het breder erkennen en waarderen van 
wetenschappers vorm te geven.Persoonlijke ervaringen
Een ethiekonderzoeker in een umc die aan dezelfde criteria moet voldoen als 
haar medische collega’s, of een onderzoeker die geen ruimte krijgt voor nieuwe 
onderwijsmethoden: twee verhalen uit Goed voorbeeld doet goed volgen die 
aantonen waar het huidige systeem tekortschiet. Daartegenover staan 
succesverhalen, zoals dat van de universitair docent anatomie en 
neurowetenschappen die meer ruimte kreeg voor het geven van onderwijs, én 
daardoor beter werd in onderzoek. Of de onderzoeker die zijn academische 
positie juist mede te danken heeft aan zijn media-optredens.


Vijf aanbevelingen
Op deze inspirerende verhalen baseerde De Jonge Akademie haar vijf 
aanbevelingen voor bestuurders, leidinggevenden en individuele academici van 
universiteiten, instituten en umc’s. Er is bewust gekozen voor deze niveaus, 
want iedereen zal moeten meebewegen om de invoering van het nieuwe erkennen en 
waarderen van academici tot een succes te maken. De interviews en de 
aanbevelingen zijn nu te lezen in Goed voorbeeld doet goed volgen. Het nieuwe 
erkennen en waarderen volgens de De Jonge Akademie.Over het nieuwe Erkennen en waarderen
In 2019 is binnen de universiteiten, de KNAW en NWO het initiatief genomen het 
huidige stelsel van ‘erkennen en waarderen’ kritisch onder de loep te nemen. 
Met als doel onder andere: meer ruimte voor diversiteit in loopbanen, zichtbare 
erkenning van team science, erkenning van het belang van maatschappelijke 
impact en organisatietalent. Uiteindelijk zal dit alles gevolgen hebben voor de 
manier waarop wetenschappers – maar ook, bijvoorbeeld, hun projectvoorstellen - 
worden beoordeeld.
[https://mcusercontent.com/5e8a7cef1caab2a84a6543139/_compresseds/4d52da42-9c88-4547-8b64-f7431ed3cd74.jpg]<https://knaw.us5.list-manage.com/track/click?u=5e8a7cef1caab2a84a6543139&id=bd952b3116&e=aee6c3a49f>

Download de publicatie
De Jonge Akademie (2020). Goed voorbeeld doet goed volgen. Het nieuwe erkennen 
en waarderen volgens De Jonge Akademie.

De publicatie is als pdf te downloaden via onze 
website<https://knaw.us5.list-manage.com/track/click?u=5e8a7cef1caab2a84a6543139&id=681f7b7065&e=aee6c3a49f>.

Noot voor de redactie
Neem voor vragen contact op met Esther Ladiges, communicatieadviseur KNAW en De 
Jonge Akademie.

esther.ladiges@xxxxxxx<mailto:esther.ladiges@xxxxxxx> | 06-15419493________________________________
[outline-gray-twitter-48.png]   
Tweet<https://knaw.us5.list-manage.com/track/click?u=5e8a7cef1caab2a84a6543139&id=17de49854c&e=aee6c3a49f>

[outline-gray-facebook-48.png]   
Deel<https://knaw.us5.list-manage.com/track/click?u=5e8a7cef1caab2a84a6543139&id=84fe602c49&e=aee6c3a49f>

[outline-gray-forwardtofriend-48.png]   Stuur 
door<http://us5.forward-to-friend.com/forward?u=5e8a7cef1caab2a84a6543139&id=2a12aa1134&e=aee6c3a49f>

De Jonge Akademie
Kloveniersburgwal 29
Postbus 19121
1000 GC Amsterdam

communicatie@xxxxxxx<mailto:communicatie@xxxxxxx>

www.dejongeakademie.nl<https://knaw.us5.list-manage.com/track/click?u=5e8a7cef1caab2a84a6543139&id=4e1df4a965&e=aee6c3a49f>


 
<https://knaw.us5.list-manage.com/unsubscribe?u=5e8a7cef1caab2a84a6543139&id=552330c573&e=aee6c3a49f&c=2a12aa1134>


Other related posts:

  • » [PWC-MEDIA] Persbericht: Erkennen en waarderen volgens De Jonge Akademie - KNAW Communicatie