[PWC-MEDIA] Persbericht: Energie en landbouw concurreren om water in veranderend klimaat

  • From: "Niessen, Jac" <jac.niessen@xxxxxx>
  • To: PWC-Media <pwc-media@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Wed, 21 Jun 2017 11:29:08 +0000

[http://app.meltwaterpress.com/mpress/uploadedimages/2016/9/11/1374081473654528393.png]
Persbericht Wageningen University & Research, nr 053, 21 juni 2017 Video 
beschikbaar<https://www.youtube.com/watch?v=FMmluoOtWHc>

http://www.wur.nl/nl/nieuws/Energie-en-landbouw-concurreren-om-water-in-veranderend-klimaat.htm

Inauguratie prof. Ludwig


Energie en landbouw concurreren om water in veranderend klimaat
Hoe voorzie je op wereldschaal de voedsel- en energieproductie van voldoende 
water, zodat er genoeg overblijft voor de natuur, terwijl het klimaat steeds 
droger wordt? In zijn inaugurele rede aan Wageningen University & Research op 
22 juni brengt prof. Fulco Ludwig de slinkende waterstromen in kaart en geeft 
perspectieven voor overheden en individuele boeren.

Landbouw is wereldwijd de grootste verbruiker van zoet water (ca 3200 
km3/jaar), naast huishoudens (1000) en industriële activiteiten (500). Hoewel 
de immense hoeveelheid van in totaal bijna 5000 km3 drinkwater op jaarbasis 
slechts een fractie is van de totale massa (35 miljoen km3) aan zoet water op 
aarde, slinkt vooral in droge gebieden de waterbeschikbaarheid. 
Klimaatverandering is de drijvende kracht, waardoor daar minder regen valt. En 
de bevolking doet op dat beetje water een groter beroep, want terwijl haar 
omvang neemt toe en het inkomen stijgt. Beide ontwikkelingen vergen extra water.

“Dat kan tot concurrentie om het beschikbare water leiden tussen de 
verschillende sectoren: de energiesector en de landbouwsector”, zegt prof. 
Ludwig. “Dan zou de beschikbaarheid van water voor natuur al snel in de knel 
kunnen komen.”

Waterbehoefte

Voor de productie van steeds meer voedsel voor de groeiende en welvarender 
wereldbevolking is meer water en energie nodig. De landbouw vergt ook meer 
irrigatie om de toenemende droogte te compenseren en het veranderende 
eetpatroon (meer vlees, groenten en fruit) van mensen per calorie vraagt meer 
water.

Tegen het einde van de eeuw zal bij sterke klimaatverandering meer dan 5000 km3 
aan water voor de landbouw nodig zijn, indien de klimaatverandering ‘meezit’ 
bedraagt dat volume zo’n 4200 km3, nog steeds veel meer dan de huidige 3200 km3.

Ook de energiesector vraagt meer water. “Kernenergie, biobrandstoffen, 
alternatieve fossiele brandstoffenwinningen, zoals olie uit teerzand, vereisen 
allemaal meer water dan traditionele fossiele brandstoffen, waardoor de 
competitie om water tussen de energie- en de food-sector zich verhevigt”, zegt 
prof. Ludwig in zijn inaugurele rede ‘Water systems in a changing world – 
Global change impacts on the water-food-energy nexus’.

Waterschaarste

Tegenover de verhoogde vraag naar water staat een veelal slinkende 
waterbeschikbaarheid. “Rivieren zullen minder water voeren, vooral in droge 
gebieden. Stel, dat de neerslaghoeveelheid met bijvoorbeeld 1/6 vermindert, dan 
kan het rivierpeil zakken met 50 procent. Want wateroverschotten stromen veelal 
af naar rivieren. Wanneer er minder water valt, vervalt die toevoer”, legt 
prof. Ludwig uit.

Opvallend is dat dat de grootste verandering in waterstanden in rivieren zullen 
plaatsvinden op breedtegraden waar de bevolkingsdichtheid bijzonder hoog is, zo 
tussen de 15 en 45  graden Noorderbreedte. Daarbinnen vallen de dichtbevolkte 
delen van de VS, India en China. Dat betekent dat de vraag naar irrigatiewater 
juist daar zal toenemen, vaak met wel 60% en meer.

Water voor energie

Door klimaatverandering gaan rivieren zomers minder water afvoeren, 4-12% in de 
VS en 13-15% in Europa, en gaat de watertemperatuur van rivieren met ca 1 tot 2 
graad stijgen. Dat zal vooral in Zuid-Europa problematisch kunnen worden. Dit 
leidt tot een capaciteitsvermindering van de elektriciteitsproductie tussen 6 
en 19% in Europa. De veranderende neerslag leidt ook tot direct verminderde 
productie van elektriciteit in waterkrachtcentrales.

Informatieservice

“Die ontwikkelingen leiden tot minder voedsel, water en energie, veranderend 
landgebruik en een aanslag op het milieu”, vat prof. Ludwig samen. Hij zoekt 
daarom oplossingsrichtingen in modellen die veranderingen in landgebruik en 
klimaatverandering integreren in de water-, energie- en voedingssector, het 
zgn. Wageningen Integrated Water Assessment Model.

De berekeningen van prof. Ludwig monden zowel uit in grote wereldomvattende 
modellen, als in kleine, voor smartphone bedoelde apps. De app helpt de lokale, 
kleine boer op basis van eigen kennis van het weer en zijn akkers bij het nemen 
van een besluit tot irrigatie van zijn land.

NOOT VOOR DE REDACTIE

Meer informatie bij prof. Fulco Ludwig, Hoogleraar Water en klimaatverandering, 
Wageningen University & Research, tel. 0317 486 443, 
fulco.ludwig@xxxxxx<mailto:fulco.ludwig@xxxxxx> of via Jac Niessen, 
wetenschapsvoorlichter Wageningen University & Research, tel. 0317 485003, 
jac.niessen@xxxxxx<mailto:jac.niessen@xxxxxx>. Zie ook 
interviewvideo<https://www.youtube.com/watch?v=FMmluoOtWHc>.The mission of Wageningen University and Research is “To explore the potential 
of nature to improve the quality of life”. Under the banner Wageningen 
University & Research, Wageningen University and the specialised research 
institutes of the Wageningen Research Foundation have joined forces in 
contributing to finding solutions to important questions in the domain of 
healthy food and living environment. With its roughly 30 branches, 5,000 
employees and 10,000 students, Wageningen University & Research is one of the 
leading organisations in its domain. The unique Wageningen approach lies in its 
integrated approach to issues and the collaboration between different 
disciplines. www.wur.nl<http://www.wur.nl>


Other related posts:

  • » [PWC-MEDIA] Persbericht: Energie en landbouw concurreren om water in veranderend klimaat - Niessen, Jac