[PWC-MEDIA] Persbericht: De KNAW kiest 21 nieuwe leden

  • From: KNAW Communicatie <Communicatie@xxxxxxx>
  • To: KNAW Communicatie <Communicatie@xxxxxxx>
  • Date: Thu, 19 Apr 2018 11:01:16 +0000Bekijk 
online<https://mailchi.mp/knaw/persbericht-de-knaw-kiest-21-nieuwe-leden?e=>[Logo KNAW]


PERSBERICHT

________________________________
19 april 2018

KNAW kiest 21 nieuwe ledenDe KNAW heeft 21 nieuwe leden gekozen. Leden van de KNAW, vooraanstaande 
wetenschappers uit alle disciplines, worden gekozen op grond van hun 
wetenschappelijke prestaties. De KNAW telt circa vijfhonderdvijftig 
leden<https://knaw.nl/nl/leden?utm_source=Mailings+KNAW&utm_campaign=2986897b5a-EMAIL_CAMPAIGN_2018_04_18&utm_medium=email&utm_term=0_552330c573-2986897b5a->.
 Een lidmaatschap is voor het leven. Op maandag 17 september worden de nieuwe 
Akademieleden geïnstalleerd.De nieuwe leden zijn:


Connie Bezzina (1969)
hoogleraar moleculaire cardiogenetica aan het Academisch Medisch Centrum

Connie Bezzina verricht al twee decennia baanbrekend onderzoek op het gebied 
van erfelijke hartritmestoornissen die leiden tot een plotselinge dood op jonge 
leeftijd. Bezzina ontdekte onder andere meerdere genen die kamerfibrillatie 
kunnen veroorzaken. Door het onderzoek van Bezzina kunnen patiënten sneller 
worden opgespoord en is er meer tijd voor preventieve therapie, voor medicijnen 
en voor het inbrengen van een defibrillator. Bezzina werkt nauw samen met 
behandelaars en is een inspiratiebron voor veel jonge, vrouwelijke onderzoekers.


Roshan Cools (1975)
hoogleraar cognitieve neuropsychiatrie aan het Radboudumc

Roshan Cools is een expert op het gebied van onderzoek naar de relatie tussen 
hersenen, drugs en gedragscontrole. Ze brak in 2001 door met haar onderzoek 
naar de bijwerkingen van dopamine-verhogende medicijnen bij patienten met de 
ziekte van Parkinson. Ze toonde aan dat de bijwerkingen van deze medicijnen op 
de controle van impulsief gedrag, dat ten grondslag ligt aan ernstige 
psychiatrische problematiek zoals gokverslaving, een gevolg zijn van 
overstimulering van relatieve intact hersengebieden. Cools heeft haar onderzoek 
inmiddels uitgebreid naar gezonde mensen zonder klinische diagnose en andere 
klinische stoornissen die gepaard gaan met gedragscontrole problemen, zoals 
gokverslaving, eetproblematiek, persoonlijkheidsstoornissen en ADHD. Cools is 
lid van de Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie en van het 
bestuur van het Rathenau Instituut.


Pedro Crous (1963)
hoogleraar Fungal Biodiversity aan de Universiteit Utrecht, hoogleraar 
Evolutionary Phytopathology aan Wageningen University & Research en directeur 
van het Westerdijk Fungal Biodiversity Institute

De lijfspreuk van Pedro Crous luidt ‘Schimmels zijn de toekomst’, omdat ze onze 
kwaliteit van leven verbeteren. Crous is een van de pioniers in het in kaart 
brengen en catalogiseren van schimmels. Hij zette onder andere de MycoBank op 
voor het eenduidig registreren van schimmelnamen. Ook stond hij aan de wieg van 
een wereldwijde database met 'barcodes' van het DNA van schimmels voor 
wetenschappelijk onderzoek in de landbouw, de gezondheidszorg en de industrie. 
In 2017 lanceerde Crous een project voor schoolkinderen: Wereldfaam, een 
schimmel met je naam. Na het bezoek aan een schimmeltentoonstelling mochten ze 
grondmonsters uit hun eigen tuin opsturen naar het Westerdijk Instituut. Als 
daarin een nog onbekende schimmel werd ontdekt, kon die hun naam krijgen. Het 
project heeft tientallen nieuwe schimmels opgeleverd en krijgt mondiaal vervolg.


Arwen Deuss (1975)
hoogleraar structuur en samenstelling van het binnenste van de aarde aan de 
Universiteit Utrecht

Arwen Deuss gebruikt seismologie om de aarde, van de bovenmantel tot de 
binnenkern, in kaart te brengen. Ze verbindt seismologie met de natuurkunde van 
mineralen, met de dynamica van de aarde en met geochemie. Zo wil ze ontrafelen 
hoe het binnenste van de aarde zich ontwikkelt. Deuss bepaalde onder andere de 
rol van de temperatuur en de chemische samenstelling voor het gedrag van 
aardlagen op 520 en 660. Ook gebruikte ze trillingen van de hele aarde om de 
binnenkern te bestuderen. Deuss is nieuwsgierig en enthousiast en brengt dit 
over op haar studenten en op het brede publiek. Ze geeft regelmatig lezingen en 
verschijnt op bijvoorbeeld festivals en de radio om over haar onderzoek te 
vertellen.


Peter ten Dijke (1960)
hoogleraar moleculaire celbiologie, in het bijzonder de signaaltransductie aan 
het Leids Universitair Medisch Centrum

Peter ten Dijke is al dertig jaar een begenadigd celbioloog. Hij verrichtte 
baanbrekend werk in het ophelderen van de centrale rol van de groeifactor 
TGF-bèta. Dat is een groeifactor in de cellen van ons lichaam die onder andere 
aan de wieg staat van veel kankersoorten. Ten Dijke ontdekte met zijn team 
diverse moleculen die de groeifactor in toom kunnen houden. Dat leverde niet 
alleen nieuwe behandelingen op voor kanker, maar ook voor botziekten, 
wondgenezing en hart- en vaatziekten. Ten Dijke is een van de meest geciteerde 
Nederlandse onderzoekers ter wereld. Hij organiseert elke twee jaar een 
internationale conferentie voor TGF-bèta-onderzoekers. Ook is hij actief 
betrokken bij de loopbaanontwikkeling van studenten en post-doctoral fellows.


Judith van Erp (1970)
hoogleraar publieke instituties aan de Universiteit Utrecht

Het onderzoek van Judith van Erp richt zich op witteboordencriminaliteit en het 
toezicht op ondernemingen. Ze is een van de Europese pioniers in dit van 
oorsprong Amerikaanse onderzoeksveld. Van Erp onderzoekt onder andere het 
effect van naming en shaming en negatieve publiciteit op de reputatie en het 
gedrag van ondernemingen. Ook bestudeerde ze de effectiviteit van het 
tv-programma Opsporing Verzocht, lichtte ze de Kansspelautoriteit door en 
analyseerde ze de meldingsbereidheid van ondernemers over fraude van 
concurrenten. Dankzij het onderzoek van Van Erp kreeg het beleid van de 
Autoriteit Financiële Markten, de Mededingingsautoriteit en de Nederlandse 
Zorgautoriteit een wetenschappelijker basis.


Guillén Fernández (1964)
hoogleraar cognitieve neurowetenschappen aan het Radboudumc

Guillén Fernández is een specialist op het gebied hersenen, geheugen en 
emoties. Hij integreert in zijn onderzoek de vakgebieden cognitieve 
neuro-imaging, genetica, farmacologie en diverse klinische disciplines. Zo liet 
hij onder andere zien hoe acute stress de herinneringen in ons geheugen brandt. 
Mogelijk vormt dit process de basis van stress-gerelateerde mentale 
aandoeningen zoals angststoornissen en depressie. Zijn onderzoek naar de basis 
van geheugenvorming en stabilisering/opslag ervan in de hersenen is ook 
belangrijk voor onderwijs. Naast dit centrale onderzoek ontwikkelde hij samen 
met educatieve specialisten een lesprogramma dat aan tien- tot twaalfjarigen 
leert hoe de hersenen werken en laat zien wat angst doet in het brein.


Remco van der Hofstad (1971)
hoogleraar kansrekening aan de Technische Universiteit Eindhoven

Remco van der Hofstad is een wiskundige die de brug slaat tussen fundamenteel 
en toegepast onderzoek. Zo hebben chemici dankzij Van der Hofstad meer inzicht 
in de vorming van polymeerketens. En zo kunnen natuurkundigen nu beter rekenen 
aan percolatieprocessen waarbij vocht door een filter sijpelt. Daarnaast wordt 
het onderzoek van Van der Hofstad gebruikt om netwerken zoals Facebook te 
modeleren. Van der Hofstad werkt onder andere samen met onderzoekers van 
Philips en TNO, is woordvoerder voor het Platform Wiskunde Nederland en spreekt 
geregeld voor een breed publiek. Ook legt hij regelmatig in de media de 
wiskunde uit achter alledaagse dingen, zoals de kans op het winnen van de 
Staatsloterij.


Petra de Jongh (1971)
hoogleraar anorganische nanomaterialen aan de Universiteit Utrecht

Petra de Jongh doet fundamenteel onderzoek naar nanomaterialen die gebruikt 
kunnen worden als katalysator of voor het opslaan en omzetten van duurzame 
energie. Internationaal bekend werd zij voor het eerst door haar onderzoek naar 
de nanostructuur van materialen voor de opslag van waterstof. Ook ontdekte ze 
onder meer een manier om lithium-batterijen veiliger en compacter te maken. De 
kern van haar onderzoek is echter het begrijpen van katalysatoren en het 
ontwerpen van nog betere en nieuwe katalysatoren, bijvoorbeeld met een langere 
levensduur, hogere efficiëntie of voor nieuwe duurzame processen, zoals het 
maken van solar fuels. De Jongh heeft vijftien octrooien op haar naam staan en 
werkt regelmatig samen met bedrijven. Studenten noemen haar een zeer bevlogen 
docent die goed inspeelt op hun interesses.


Christian Lange (1975)
hoogleraar Arabische en islamitische studies aan de Universiteit Utrecht

Christian Lange is een van de meest prominente Arabisten en Islamologen van 
zijn generatie. Lange combineert de klassieke tekstuele aanpak van de islam met 
inzichten uit de sociologie, de religiewetenschap, de filosofie en de 
antropologie. Hij schreef onder andere een cultuurgeschiedenis van het paradijs 
en de hel in de islam. Lange organiseert op de universiteit een wekelijkse 
leesclub waarin Arabische teksten worden gelezen en probeert jonge onderzoekers 
uit het Midden- en Nabije Oosten in Utrecht een plek te geven waar ze hun 
onderzoek kunnen verrichten. Lange is lid van De Jonge Akademie van de KNAW en 
schreef in 2017 het populairwetenschappelijke boek Mohammed - Perspectieven op 
de Profeet.


Monique Laurent (1960)
onderzoeker en MT-lid van het Centrum Wiskunde & Informatica en hoogleraar 
combinatorische optimalisering aan Tilburg University

Monique Laurent gebruikt wiskunde om praktische en theoretische problemen aan 
te pakken. Gebruikmakend van technieken uit algebra, meetkunde en discrete 
wiskunde ontwikkelt zij wiskundige gereedschappen en efficiënte algoritmen voor 
optimaliseringsproblemen, met een breed scala van toepassingen: van logistiek 
tot data-analyse en quantum-informatietheorie. Laurent neemt volgens kenners de 
tijd om jonge onderzoekers en buitenstaanders in te wijden in de wiskunde en 
daarmee zorgt zij voor een goed onderzoeksklimaat. Daarnaast wordt zij geroemd 
om haar heldere en tegelijkertijd diepgaande wetenschappelijke publicaties.


Kofi Makinwa (1964)
hoogleraar elektronische instrumentatie aan de Technische Universiteit Delft

Kofi Makinwa ontwikkelt de beste sensoren ter wereld. De ontwerpen van Makinwa 
vinden onder andere hun weg in mobiele telefoons, smartwatches en autoradio's. 
Studenten waarderen Makinwa's enthousiasme en betrokkenheid. Dankzij Makinwa's 
contacten met de industrie kunnen ze hun ontwerpen vaak omzetten in echte 
prototypes. Makinwa was eerder lid van De Jonge Akademie van de KNAW en bedacht 
een goedkoop weerstation voor ontwikkelingslanden.


Judi Mesman (1974)
hoogleraar interdisciplinair onderzoek van maatschappelijke uitdagingen aan de 
Universiteit Leiden

Judi Mesman onderzoekt hoe kinderen en volwassenen zichzelf en anderen zien in 
de samenleving en gebruikt daarbij inzichten uit de verschillende 
wetenschapsgebieden. Mesman maakte naam als expert op het gebied van 
socialisatie in de vroege kindertijd in verschillende culturen, en 
genderstereotypen in de opvoeding. Ze liet onder andere zien dat vaders en 
moeders op subtiele wijze en vaak onbewust aan kinderen laten merken welk 
gedrag ze gepast vinden voor jongens en meisjes. Mesman is een van de vier 
Athena's Angels: vier vrouwelijke Nederlandse hoogleraren die opkomen voor de 
belangen van vrouwen in de wetenschap. Zij is tevens dean van het Leiden 
University College waar grote maatschappelijke uitdagingen centraal staan.


Antje Meyer
directeur van het Max Planck Instituut voor Psycholinguïstiek en bijzonder 
hoogleraar individuele verschillen in taalverwerking aan de Radboud 
Universiteit Nijmegen

Antje Meyer is een van de pioniers op het gebied van spreken en taalverwerking. 
Veel van haar theorieën en technieken zijn inmiddels standaardgereedschap van 
taalonderzoekers. Meyer liet onder andere zien dat de hersenen klank voor klank 
de vorm van een woord opbouw. Zij was een van de eerste onderzoekers die 
bestudeerden hoe sprekers het verwerken van nieuwe informatie en het formuleren 
van woorden of geluiden combineren bij het beschrijven van taferelen en 
gebeurtenissen. Haar huidige werk richt zich op de relatie tussen taal en 
aandacht, de manier waarop spreken en luisteren wordt gecombineerd in 
dagelijkse gesprekken en de oorsprong en gevolgen van individuele verschillen 
in taalvaardigheden.


Michel Orrit (1956)
hoogleraar spectroscopie van moleculen in de gecondenseerde materie aan de 
Universiteit Leiden

Michel Orrit legde de basis voor de éénmolecuul-optica. Hij ontwikkelde een 
gevoelige techniek die met laserlicht van specifieke golflengten individuele 
moleculen laat oplichten. Eerst konden alleen fluorescerende moleculen worden 
bestudeerd, maar later breidde Orrit de techniek uit zodat die ook werkt bij 
'donkere' moleculen. Een van zijn meest recente wapenfeiten is dat hij met 
behulp van een goud-nanodeeltje enkele eiwitmoleculen kon waarnemen. De 
technieken van Orrit helpen om allerlei fysische en chemische processen in 
levende materie te ontrafelen. Orrit ontving in 2017 de NWO-Spinozapremie.


Hermen Overkleeft (1969)
hoogleraar bio-organische synthese aan de Universiteit Leiden

Hermen Overkleeft wil inzicht krijgen in biologische processen op moleculair 
niveau. Hij combineert organische chemie met glycobiologie en immunologie. Hij 
ontwerpt bijvoorbeeld reactieve moleculen die met verschillende enzymklasses 
(zowel proteases als glycosidases) reageren en vervolgens irrreversibel 
gebonden blijven. Met deze gereedschapskist heeft hij verschillende 
diagnostische agens ontwikkeld die van toepassing zijn in uiteenlopende 
ziektes, van hematologische kankers tot lysosomale stapelingsziektes. Ook 
kunnen deze reagentia benut worden in de zoektocht naar verbindingen die op 
deze ziektes zouden kunnen ingrijpen.


Judith Pollmann (1964)
hoogleraar Nederlandse geschiedenis van de vroegmoderne tijd aan de 
Universiteit Leiden

Judith Pollmann legt zich toe op de geschiedenis van de Tachtigjarige Oorlog 
(1568 -1648). Via dagboeken en kronieken bestudeert ze hoe Nederlanders 
omgingen met de religieuze en politieke conflicten die hen verscheurden. Ze kon 
daardoor verklaren waarom de verdeeldheid soms aanleiding werd voor uitsluiting 
en geweld, terwijl hij op andere momenten redelijk kon worden geaccommodeerd. 
Recent heeft ze aangetoond hoe herinneringen aan de oorlog doorwerkten in het 
ontstaan van een Nederlandse identiteit. Pollmann is wetenschappelijk adviseur 
van een zevendelige tv-serie over de Tachtigjarige Oorlog die in het najaar van 
2018 door de NTR wordt uitgezonden.


Ingrid Robeyns (1972)
hoogleraar ethiek van instituties aan de Universiteit Utrecht

Ingrid Robeyns doet onderzoek op het raakvlak van de analytische politieke 
filosofie, ethiek, economie en genderstudies. Ze schreef een standaardwerk over 
rechtvaardigheid en is bij een breed publiek bekend vanwege haar onderzoek naar 
politieke en ethische vraagstukken rond bijvoorbeeld ouderschapsverlof, 
ouderenzorg, werkdruk en diversiteit aan de universiteit en de oneerlijkheid 
van topinkomens. Robeyns was eerder lid van De Jonge Akademie en publiceert 
geregeld in het dagblad Trouw.


Jeannot Trampert (1961)
hoogleraar geofysica, in het bijzonder seismologie aan de Universiteit Utrecht

Jeannot Trampert staat bekend om zijn onderzoek naar de aardmantel en de 
processen die daarin plaatsvinden. Trampert ontdekte onder andere 
stromingspatronen in de aardmantel diep onder de Atlantische oceaan die tot nu 
toe onbekend waren. In de afgelopen twintig jaar verfijnde hij de ideeën over 
de structuur van de aardmantel en verenigde hij de tot dan toe vaak los 
opererende vakgebieden geologie, geochemie en geofysica. De laatste jaren richt 
Trampert zich met zijn groep onder andere op het voorspellen van aardbevingen. 
Hij doet dat met behulp van neurale netwerken die automatisch vroegtijdig 
patronen kunnen herkennen.


Peter‐Paul Verbeek (1970)
hoogleraar filosofie van mens en techniek aan de Universiteit Twente

Peter-Paul Verbeek doet onderzoek naar de relatie tussen mens en technologie. 
Verbeek bedenkt concepten om de nieuwste technologische ontwikkelingen en hun 
weerslag op de mens te duiden. Hij verbindt daarbij filosofie, ethiek, design, 
biomedische technologie, materiaalwetenschappen en kunst. Verbeek was eerder 
voorzitter van De Jonge Akademie. Hij treedt geregeld op in de media, gaf 
colleges op Lowlands en De Zwarte Cross en publiceerde de 
populairwetenschappelijke boeken De grens van de mens en Op de vleugels van 
Icarus. Verbeek is bestuurslid van het Rathenau Instituut en lid van de raad 
van toezicht van TNO.


Detlef van Vuuren (1970)
klimaatonderzoeker bij het Planbureau voor de Leefomgeving en bijzonder 
hoogleraar mondiale milieuproblematiek aan de Universiteit Utrecht

Detlef van Vuuren is internationaal een vooraanstaande wetenschapper op het 
gebied van mondiale duurzaamheidsvraagstukken. Hij ontwikkelt modellen waarmee 
toekomstige klimaat- en milieuveranderingen kunnen worden verkend door middel 
van scenario’s. Hij houdt daarbij rekening met de wisselwerking tussen klimaat, 
milieu, leefomgeving en economie. Van Vuuren werkte onder ander mee aan de 
klimaatscenario's van de IPCC, het klimaatpanel van de Verenigde Naties.


Verder zijn als buitenlands lid benoemd:


Leonard van der Kuijp (1952)
hoogleraar Tibetaanse en Himalaya-studies, Harvard University (Verenigde Staten)

Leonard van der Kuijp behoort wereldwijd tot de meest vooraanstaande kenners 
van de Tibetaanse geschiedenis en cultuur en van boeddhistische epistemologie. 
Hij gebruikt Chinese bronnenverzamelingen en brengt daarmee Chinese en Westerse 
geleerden samen. Hij beheerst het Tibetaans, Chinees, Sanskriet en Mongools en 
bestudeert de Tibetaanse geschiedenis van binnen en van buitenaf. Van der Kuijp 
is medeoprichter van het Buddhist Digital Resource Center dat als doel heeft om 
alle Tibetaanse en boeddhistische literatuur te digitaliseren en vrij 
beschikbaar te maken voor iedereen. Tijdens zijn lange carrière heeft hij 
nieuwe teksten ontdekt, een generatie onderzoekers opgeleid, historische 
invloeden blootgelegd en op talloze manieren nieuw licht geschenen op de 
Tibetaanse cultuur.


Peter Visscher (1962)
hoogleraar kwantitatieve genetica, University of Queensland (Australië)

Peter Visscher is een van de wereldleiders op het gebied van de statistische en 
kwantitatieve genetica. Hij is als een van de weinige wetenschappers bekend met 
de genetica van mensen, planten en dieren op populatieniveau. De methoden die 
Visscher heeft ontwikkeld, zijn inmiddels de standaard bij het genetisch 
onderzoek van complexe ziekten zoals schizofrenie. Met zijn team ontwikkelde 
hij software om genen, combinaties van genen en de bijbehorende eigenschappen 
in kaart te brengen binnen populaties van mensen, dieren en planten. Zo konden 
ze laten zien op welke manier intelligentie erfelijk is en dat intelligentie 
onder meer afhangt van de effecten van honderden tot duizenden genen.


Jim Zachos (1959)
hoogleraar aardwetenschappen, University of California at Santa Cruz (Verenigde 
Staten)

Jim Zachos is een aardwetenschapper die bekend is vanwege zijn baanbrekend werk 
in de paleoklimatologie en mariene geologie. Hij legde diverse perioden van 
klimaatverandering bloot die zich in de afgelopen zeventig miljoen jaar op 
aarde voordeden. Ook verrichte hij onderzoek naar broeikaswerelden van 
miljoenen jaren geleden en naar plotselinge veranderingen in temperatuur. Door 
zijn werk kunnen wetenschappers nu beter kwantitatieve uitspraken doen over de 
te verwachten opwarming en verzuring van de oceanen in de nabije toekomst. 
Zachos is een veelgevraagd klimaat-adviseur voor overheden en voor de Verenigde 
Naties.Noot voor de pers

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Irene van Houten, communicatie 
KNAW, telefoon 020 551 0733 / 06 1137 5909 of 
irene.van.houten@xxxxxxx<mailto:irene.van.houten@xxxxxxx>.________________________________


<http://twitter.com/intent/tweet?text=Persbericht%3A+De+KNAW+kiest+21+nieuwe+leden:%20https%3A%2F%2Fmailchi.mp%2Fknaw%2Fpersbericht-de-knaw-kiest-21-nieuwe-leden>[http://cdn-images.mailchimp.com/icons/social-block-v2/outline-gray-twitter-48.png]<http://twitter.com/intent/tweet?text=Persbericht%3A+De+KNAW+kiest+21+nieuwe+leden:%20https%3A%2F%2Fmailchi.mp%2Fknaw%2Fpersbericht-de-knaw-kiest-21-nieuwe-leden><http://twitter.com/intent/tweet?text=Persbericht%3A+De+KNAW+kiest+21+nieuwe+leden:%20https%3A%2F%2Fmailchi.mp%2Fknaw%2Fpersbericht-de-knaw-kiest-21-nieuwe-leden>Tweet<http://twitter.com/intent/tweet?text=Persbericht%3A+De+KNAW+kiest+21+nieuwe+leden:%20https%3A%2F%2Fmailchi.mp%2Fknaw%2Fpersbericht-de-knaw-kiest-21-nieuwe-leden>


<http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fmailchi.mp%2Fknaw%2Fpersbericht-de-knaw-kiest-21-nieuwe-leden&utm_source=Mailings+KNAW&utm_campaign=2986897b5a-EMAIL_CAMPAIGN_2018_04_18&utm_medium=email&utm_term=0_552330c573-2986897b5a->[http://cdn-images.mailchimp.com/icons/social-block-v2/outline-gray-facebook-48.png]<http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fmailchi.mp%2Fknaw%2Fpersbericht-de-knaw-kiest-21-nieuwe-leden&utm_source=Mailings+KNAW&utm_campaign=2986897b5a-EMAIL_CAMPAIGN_2018_04_18&utm_medium=email&utm_term=0_552330c573-2986897b5a-><http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fmailchi.mp%2Fknaw%2Fpersbericht-de-knaw-kiest-21-nieuwe-leden&utm_source=Mailings+KNAW&utm_campaign=2986897b5a-EMAIL_CAMPAIGN_2018_04_18&utm_medium=email&utm_term=0_552330c573-2986897b5a->Deel<http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fmailchi.mp%2Fknaw%2Fpersbericht-de-knaw-kiest-21-nieuwe-leden&utm_source=Mailings+KNAW&utm_campaign=2986897b5a-EMAIL_CAMPAIGN_2018_04_18&utm_medium=email&utm_term=0_552330c573-2986897b5a->


<https://plus.google.com/share?url=https%3A%2F%2Fmailchi.mp%2Fknaw%2Fpersbericht-de-knaw-kiest-21-nieuwe-leden&utm_source=Mailings+KNAW&utm_campaign=2986897b5a-EMAIL_CAMPAIGN_2018_04_18&utm_medium=email&utm_term=0_552330c573-2986897b5a->[http://cdn-images.mailchimp.com/icons/social-block-v2/outline-gray-googleplus-48.png]<https://plus.google.com/share?url=https%3A%2F%2Fmailchi.mp%2Fknaw%2Fpersbericht-de-knaw-kiest-21-nieuwe-leden&utm_source=Mailings+KNAW&utm_campaign=2986897b5a-EMAIL_CAMPAIGN_2018_04_18&utm_medium=email&utm_term=0_552330c573-2986897b5a-><https://plus.google.com/share?url=https%3A%2F%2Fmailchi.mp%2Fknaw%2Fpersbericht-de-knaw-kiest-21-nieuwe-leden&utm_source=Mailings+KNAW&utm_campaign=2986897b5a-EMAIL_CAMPAIGN_2018_04_18&utm_medium=email&utm_term=0_552330c573-2986897b5a->+1<https://plus.google.com/share?url=https%3A%2F%2Fmailchi.mp%2Fknaw%2Fpersbericht-de-knaw-kiest-21-nieuwe-leden&utm_source=Mailings+KNAW&utm_campaign=2986897b5a-EMAIL_CAMPAIGN_2018_04_18&utm_medium=email&utm_term=0_552330c573-2986897b5a->


<http://us5.forward-to-friend.com/forward?u=5e8a7cef1caab2a84a6543139&id=2986897b5a&e=>[http://cdn-images.mailchimp.com/icons/social-block-v2/outline-gray-forwardtofriend-48.png]<http://us5.forward-to-friend.com/forward?u=5e8a7cef1caab2a84a6543139&id=2986897b5a&e=><http://us5.forward-to-friend.com/forward?u=5e8a7cef1caab2a84a6543139&id=2986897b5a&e=>Stuur
 
door<http://us5.forward-to-friend.com/forward?u=5e8a7cef1caab2a84a6543139&id=2986897b5a&e=>
KONINKLIJKE NEDERLANDSE
AKADEMIE VAN WETENSCHAPPEN
Afdeling Communicatie
Kloveniersburgwal 29
Postbus 19121
1000 GC Amsterdam 
<https://knaw.us5.list-manage.com/unsubscribe?u=5e8a7cef1caab2a84a6543139&id=552330c573&e=&c=2986897b5a>

Telefoon 020 551 0759
communicatie@xxxxxxx<mailto:communicatie@xxxxxxx>

www.knaw.nl<http://knaw.nl?utm_source=Mailings+KNAW&utm_campaign=2986897b5a-EMAIL_CAMPAIGN_2018_04_18&utm_medium=email&utm_term=0_552330c573-2986897b5a->

[Twitter]<https://twitter.com/_knaw?utm_source=Mailings+KNAW&utm_campaign=2986897b5a-EMAIL_CAMPAIGN_2018_04_18&utm_medium=email&utm_term=0_552330c573-2986897b5a->
   [Facebook] 
<https://www.facebook.com/deKNAW?utm_source=Mailings+KNAW&utm_campaign=2986897b5a-EMAIL_CAMPAIGN_2018_04_18&utm_medium=email&utm_term=0_552330c573-2986897b5a->
    [Vimeo] 
<http://vimeo.com/knaw?utm_source=Mailings+KNAW&utm_campaign=2986897b5a-EMAIL_CAMPAIGN_2018_04_18&utm_medium=email&utm_term=0_552330c573-2986897b5a->
    [Aanmelden Nieuwsbrief] 
<http://knaw.nl/blijfopdehoogte?utm_source=Mailings+KNAW&utm_campaign=2986897b5a-EMAIL_CAMPAIGN_2018_04_18&utm_medium=email&utm_term=0_552330c573-2986897b5a->

 
<https://knaw.us5.list-manage.com/unsubscribe?u=5e8a7cef1caab2a84a6543139&id=552330c573&e=&c=2986897b5a>

 
<https://knaw.us5.list-manage.com/unsubscribe?u=5e8a7cef1caab2a84a6543139&id=552330c573&e=&c=2986897b5a>
Other related posts:

  • » [PWC-MEDIA] Persbericht: De KNAW kiest 21 nieuwe leden - KNAW Communicatie