[PWC-MEDIA] Persbericht CWI: Nieuwe inzichten uit reconstructie van eerste ALGOL 60 systeem

  • From: Annette Kik <Annette.Kik@xxxxxx>
  • To: pwc-media@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Thu, 14 Feb 2019 17:29:05 +0100 (CET)

Persbericht Centrum Wiskunde & Informatica (CWI)

Amsterdam, 14 februari 2019

Nieuwe inzichten uit reconstructie van eerste ALGOL 60 systeem

Het programmeren van computers is moeilijk, vooral als je wilt dat programma's 
correct werken. Er zijn verhitte discussies over de beste methoden om dit te 
bereiken. Om beter te begrijpen wat programmeren is en hoe het moet worden 
gedaan, reconstrueerde en analyseerde CWI-promovendus Gauthier van den Hove het 
eerste ALGOL 60 systeem, een computersysteem ontworpen en geïmplementeerd op 
het Mathematisch Centrum (MC, nu CWI). Op 15 februari verdedigt hij zijn 
proefschrift 'New Insights from Old Programs - The Structure of the First ALGOL 
60 System' aan de Universiteit van Amsterdam. Van den Hove's resultaten zijn 
niet alleen interessant voor computerwetenschappers, maar ook voor 
wetenschapshistorici en filosofen. Het proefschrift heeft een voorwoord van de 
beroemde Amerikaanse computerpionier en Turing Award winnaar Donald Knuth. 

Prof. Donald Knuth (Stanford University), die ook bekend is als de maker van 
opmaaktaal TeX, schreef in 2017 het voorwoord voor dit proefschrift. Knuth: 
"Dit boek is een belangrijke aanvulling op de literatuur. Het is voorbestemd om 
een klassieker te worden, omdat het niet alleen de schoonheid van een diepgaand 
origineel en invloedrijk computerprogramma onthult, maar het ook de enorme 
betekenis van dit programma verklaart. Dit fascinerende boek dient als model 
voor de wetenschapsgeschiedenis: het bewijst dat geweldige software een 
geweldig verhaal maakt, zonder te beknibbelen op technische details".

Gauthier van den Hove vertelt over zijn onderzoek: "Er kan veel over 
computerprogrammering en over de methoden die daarbij worden gebruikt worden 
geleerd door modelprogramma's te bestuderen. Ik heb een bijzonder goed gemaakt 
computerprogramma gereconstrueerd: het eerste ALGOL 60-systeem, ontworpen en 
geïmplementeerd op het Mathematisch Centrum (MC), nu CWI, door Edsger Dijkstra 
en Jaap Zonneveld, met de hulp van Fiek Christen en Marlene Römgens , op een 
Electrologica X1-computer. Mijn onderzoek bestaat uit drie delen. Ten eerste de 
twee facetten van het probleem waarmee het MC-team werd geconfronteerd, 
namelijk de ALGOL 60-taal en de X1-computer. Ten tweede de principes van de 
oplossing - de implementatiekeuzes die het MC-team heeft gemaakt in 
vergelijking met andere mogelijkheden. Ten derde, de details van het MC ALGOL 
60 systeem, reverse engineered vanuit de X1 assembler bron".

Van den Hove's promotor prof. Paul Klint (CWI en UvA) voegt daaraan toe: "Het 
is een unieke reconstructie en analyse van een van de meest invloedrijke 
compilers uit de geschiedenis van de informatica". Prof. Donald Knuth schrijft 
in zijn voorwoord: "Grote computerprogramma’s behoren tot de belangrijkste 
intellectuele prestaties in de menselijke geschiedenis. Goed geschreven boeken 
over dergelijke meesterwerken zullen ongetwijfeld programmeurs van jong tot oud 
bezighouden en ons inspireren om ons bereik te blijven uitbreiden".

Dit onderzoek is uitgevoerd in de onderzoeksgroep Software Analysis and 
Transformation (SWAT) van het CWI in Amsterdam. SWAT bestudeert het ontwerp, de 
constructie en evolutie van softwaresystemen om ze te begrijpen en de kwaliteit 
ervan te verbeteren. Het onderzoek is gefinancierd door NWO.


Illustratie in de bijlage: 
Een van de X1 computers van de MC, waar de eerste ALGOL 60 implementatie ter 
wereld op draaide. Foto: CWI.


----
Noot voor de pers (niet voor publicatie)

De promotie van G.M.C.J.T.G. van den Hove d'Ertsenryck (CWI) vindt plaats aan 
de Universiteit van Amsterdam op vrijdag 15 februari 2019, om 13.00 uur in de 
Lutherse Kerk, Singel 411, 1012 WN Amsterdam. Promotores zijn prof. dr. P. 
Klint (CWI, UvA) en prof. dr. T. van der Storm (CWI, RUG). Een deel van het 
proefschrift van G.M.C.J.T.G. van den Hove d'Ertsenryck is te vinden in CWI’s 
instituutsrepository: https://ir.cwi.nl/pub/28427/ . Contact: Gauthier van den ;
Hove, e-mail ghe@xxxxxx.

-  Verzonden door: Annette Kik (communicatieadviseur), Annette.Kik@xxxxxx, m. 
06-51574891 (ma, wo, do, vr-mi). Centrum Wiskunde & Informatica, Science Park 
123, 1098 XG Amsterdam. w. https://www.cwi.nl

Over het Centrum Wiskunde & Informatica (CWI)
Het Centrum Wiskunde & Informatica (CWI) is sinds 1946 het nationale 
onderzoeksinstituut voor wiskunde en informatica. Het is gevestigd op het 
Amsterdam Science Park en is onderdeel van de institutenorganisatie van NWO. 
Het instituut heeft een sterke internationale positie. Ruim 150 wetenschappers 
doen er grensverleggend onderzoek en dragen de verkregen kennis over aan de 
maatschappij. Meer dan 30 van de onderzoekers zijn hoogleraar aan een 
universiteit. Het instituut heeft 25 spin-off bedrijven voortgebracht.

Attachment: X1-picture-by-CWI.jpg
Description: JPEG image

Other related posts:

  • » [PWC-MEDIA] Persbericht CWI: Nieuwe inzichten uit reconstructie van eerste ALGOL 60 systeem - Annette Kik