[PWC-MEDIA] Persbericht CWI: Cryptograaf Ronald Cramer ontvangt ERC Advanced Grant

  • From: Annette Kik <Annette.Kik@xxxxxx>
  • To: Ronald Cramer <Ronald.Cramer@xxxxxx>
  • Date: Wed, 29 Mar 2017 17:21:20 +0200 (CEST)

Persbericht Centrum Wiskunde & Informatica (CWI) 

Amsterdam, 29 maart 2017 

Cryptograaf Ronald Cramer ontvangt ERC Advanced Grant 

Cryptograaf Ronald Cramer ontvangt in maart een ERC Advanced Grant van 2,5 
miljoen euro voor zijn project 'Algebraic Methods for Stronger Crypto'. Sinds 
2004 leidt hij de Cryptology Research groep van het Centrum Wiskunde & 
Informatica (CWI) in Amsterdam en is hij als hoogleraar aan het Mathematisch 
Instituut van de Universiteit Leiden verbonden. De European Research Council 
(ERC) kent deze meest prestigieuze persoonsgebonden beurzen toe aan excellente, 
gerenommeerde wetenschappers met nieuwe ideeën voor risicovol grensverleggend 
onderzoek dat impact heeft op zowel de wetenschap als de samenleving. Met de 
beurs kunnen vijf jaar lang extra onderzoekslijnen worden opgezet. 

Ronald Cramer(1968) staat bekend om zijn brede fundamentele bijdragen aan de 
cryptografie, zoals de Cramer-Shoup encryptie, die in een internationale 
ISO-standaard is opgenomen, en de daarop voortbouwende 'hash-proof systemen', 
die gebruikt worden voor internetbeveiliging. Daarnaast is hij bekend van zijn 
theoretische werk aan cryptografische protocollentheorie en de wiskundige 
aspecten van secure multi-party computation – samenwerking tussen partijen die 
elkaar niet hoeven te vertrouwen. Cramer is een van de auteurs van het boek 
Secure Multi-Party Computation and Secret Sharing (Cambridge, 2015). In de 
afgelopen jaren is hij zich ook gaan richten op  de wiskunde van 
beveiligingsmethoden die niet door quantumcomputers gekraakt kunnen worden, de 
'quantum-safe crypto'.  

In 1998 ontving hij de eerste Christiaan Huygens Prijs van de Koninklijke 
Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW). In 2006 ontving hij een 
Vici-subsidie van Nederland Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). 
Van 2005-2010 was hij lid van de eerste lichting van de Jonge Akademie van de 
KNAW. In 2013 werd Ronald Cramer geselecteerd als Fellow van de International 
Association for Cryptologic Research (IACR) voor zijn "fundamentele bijdrage 
aan de cryptografie". Ook in 2013 werd hij verkozen tot lid van de KNAW voor 
zijn "baanbrekende toepassingen van de klassieke wiskunde in de cryptografie". 
Hij bekleedde verschillende gasthoogleraarschappen in het buitenland. 


---
Noot voor de pers, niet voor publicatie

Meer informatie: prof. Ronald Cramer, e-mail Ronald.Cramer@xxxxxx (op 
conferentie maar regelmatig per e-mail bereikbaar). 
•       homepage van prof. R.J.F. Cramer: http://homepages.cwi.nl/~cramer/
•       ERC grants: https://erc.europa.eu/funding/advanced-grants
•       De  Cryptology research group op het  CWI: 
http://www.cwi.nl/research/groups/cryptology/

Over het Centrum Wiskunde & Informatica (CWI)
Het Centrum Wiskunde & Informatica (CWI) is sinds 1946 het nationale 
onderzoeksinstituut voor wiskunde en informatica. Het is gevestigd op het 
Amsterdam Science Park en is deel van de Nederlandse Organisatie voor 
Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Het instituut heeft een sterke internationale 
positie. Ruim 150 wetenschappers doen er grensverleggend onderzoek en dragen de 
verkregen kennis over aan de maatschappij. Meer dan 30 van de onderzoekers zijn 
hoogleraar aan een universiteit. Het instituut heeft 24 spin-off bedrijven 
voortgebracht.

- Behandeld door: Annette Kik, Annette.Kik@xxxxxx, m. 06-51574891 (ma, wo, do, 
vr-mi), b.g.g. Ans Hekkenberg, tel. 020-592 4181,  Centrum Wiskunde & 
Informatica, Science Park 123, 1098 XG Amsterdam, http://www.cwi.nl.

Other related posts:

  • » [PWC-MEDIA] Persbericht CWI: Cryptograaf Ronald Cramer ontvangt ERC Advanced Grant - Annette Kik