[PWC-MEDIA] Persbericht: Bodemmicro-organismen gaan Afrikaanse boeren helpen

  • From: "Rienks, Froukje" <F.Rienks@xxxxxxxxxxxx>
  • To: "'pwc-media@xxxxxxxxxxxxx'" <pwc-media@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Tue, 14 Mar 2017 11:26:16 +0000

Persbericht, 14 maart 2017
Waarin micro-organismen 'groot' zijn:
bodemmicro-organismen gaan Afrikaanse boeren helpen

Sorghum staat wereldwijd op nummer 5 van de belangrijkste graangewassen, en met 
name dankzij Afrika. Helaas is de sorghum-oogst van veel boeren daar erg 
onzeker door het schadelijke onkruid Striga. Met 8 miljoen dollar subsidie van 
de Bill & Melinda Gates Foundation gaat een internationaal team nu onderzoeken 
hoe microscopisch klein bodemleven bescherming kan bieden. Het Nederlands 
Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW) coördineert dit vijfjarige project.

Met een groeiende wereldbevolking en dito milieuproblemen staat de 
voedselproductie op Aarde onder druk. Hoe kunnen we zoveel mensen op een 
duurzame manier voeden? Gelukkig heeft de natuur miljarden potentiële helpers 
in de aanbieding, genaamd micro-organismen. Microben associëren we vaak met 
ziekte en verderf, maar het overgrote deel levert ons juist onmisbare diensten. 
Denk aan waterzuivering, afbraak van giftige stoffen en natuurlijke bescherming 
van planten tegen ziekten en plagen.

Rond de Sahara is sorghum een zeer belangrijk voedselgewas voor mens en dier. 
Helaas valt de oogst vaak tegen, door het 'parasitaire' onkruid Striga. Deze 
wijdverspreide, paarsbloeiende plant tiert welig op de wortels van sorghum 
zonder dat de kleine boeren er veel aan kunnen doen. Het gevolg? Gemiddeld vaak 
meer dan 50% verlies aan sorghum-opbrengst per jaar, wat de honger en de 
armoede verergert. Met dit project komt daar hopelijk verandering in.

Projectleider en microbieel ecoloog Jos Raaijmakers van het NIOO zet zich nu in 
om dit letterlijk groeiende probleem aan te pakken. De komende vijf jaar gaat 
een Afrikaans-Amerikaans-Europees onderzoeksteam aan de slag om nieuwe en 
duurzame oplossingen te vinden. Het door de Bill & Melinda Gates Foundation 
gefinancierde project is heel passend PROMISE gedoopt. Dat staat voor 
'Promoting ROot Microbes for Integrated Striga Eradication'.

"Ons doel is om de aanzienlijke schade bij de sorghumteelt door het onkruid 
Striga tegen te gaan met de hulp van micro-organismen," legt Raaijmakers uit. 
"Het PROMISE-project gaat daarvoor nu de eerste aanzet leveren door het 
potentieel van micro-organismen in de Afrikaanse bodems in kaart te brengen. 
Onze kracht ligt in de ecosysteem-aanpak, waarbij we het samenspel tussen 
microben, de plant, bodemeigenschappen en beheersmaatregelen onderzoeken. Er is 
namelijk niet een heilige graal: de oplossing ligt in een geïntegreerde 
strategie."

Het team bestaat uit Nederlandse, Ethiopische en Amerikaanse wetenschappers. 
Naast coördinator NIOO-KNAW zijn het Westerdijk Fungal Biodiversity Institute, 
de Universiteit van Amsterdam, het Ethiopian Institute of Agricultural Research 
(EIAR), het Amerikaanse bedrijf AgBiome en de University of California, Davis 
de onderzoekspartners. Samen voeren ze onderzoek uit in het lab, de kas en het 
veld. Ethiopië hoort bij de landen met de grootste schade bij de verbouw van 
sorghum. Verbetering van lokale onderzoeksfaciliteiten, opleiding van lokale 
onderzoekers en kennis zijn essentieel om ook na afloop van dit project 
blijvend te werken aan de oplossing van het probleem.

Waar komt de oplossing precies vandaan? Raaijmakers: " We denken in 
verschillende richtingen. Zo hopen we sorghumplanten weerbaarder te maken met 
micro-organismen die Striga-infecties onderdrukken en die de vele Striga-zaden 
in de bodem verminderen." Het is nog even wachten totdat dit in de praktijk 
gebracht kan worden. "Het is een proces van de lange adem. We verwachten de 
toepassing van de onderzoeksresultaten over tien jaar."

[http://uat.promise.nioo.knaw.nl/sites/uat.promise.nioo.knaw.nl/files/sorghum%202cm.png]<http://promise.nioo.knaw.nl/en/about>
 
[http://uat.promise.nioo.knaw.nl/sites/uat.promise.nioo.knaw.nl/files/striga%202cm.png]
 <http://promise.nioo.knaw.nl/en/about>  
[http://uat.promise.nioo.knaw.nl/sites/uat.promise.nioo.knaw.nl/files/Bacterie%202%20cm.png]
 <http://uat.promise.nioo.knaw.nl/en/about>
Meer over het PROMISE-project is te vinden op 
www.promise.nioo.knaw.nl<http://www.promise.nioo.knaw.nl>.
__________________________________________________________________________
Het NIOO<http://www.nioo.knaw.nl> is met ruim 300 medewerkers en studenten een 
van de grootste onderzoeksinstituten van de Koninklijke Nederlandse Akademie 
van Wetenschappen (KNAW). Het is gespecialiseerd in de ecologie van het water 
en het land: hoe werkt de natuur? Sinds 2011 is het gevestigd in een duurzaam 
gebouwd onderzoekspand in Wageningen. De historie van het onderzoek gaat meer 
dan 60 jaar terug en loopt door ons hele land, en ver daarbuiten.

Voor meer informatie:

·      Projectleider prof.dr. Jos 
Raaijmakers<http://www.nioo.knaw.nl/nl/employees/jos-raaijmakers>, 
afdelingshoofd Microbiële Ecologie NIOO-KNAW, tel. 0317-473497, 
promise@xxxxxxxxxxxx<mailto:promise@xxxxxxxxxxxx>

·      Hoofd wetenschapscommunicatie Froukje Rienks, Nederlands Instituut voor 
Ecologie (NIOO-KNAW), tel. 06-10487481 / 0317-473400, 
f.rienks@xxxxxxxxxxxx<mailto:f.rienks@xxxxxxxxxxxx>

Online versie van dit persbericht: 
www.nioo.knaw.nl/nl/pers/bodemmicro-organismen-gaan-afrikaanse-boeren-helpen<http://www.nioo.knaw.nl/nl/pers/bodemmicro-organismen-gaan-afrikaanse-boeren-helpen>

Illustraties: Er zijn verschillende illustraties beschikbaar als download. 
Fotobron: Taye Tessema / Ethiopian Institute of Agricultural Research (EIAR).


  *   Ethiopische boeren, waaronder veel vrouwen, zijn aan het werk op de 
sorghumvelden: [cid:image010.jpg@01D29CB6.2CF3C5C0]


·         Striga in graanperceel in Ethiopië
[cid:image011.jpg@01D29CB6.2CF3C5C0]


  *   het PROMISE logo (met sorghum-zaden, Striga-bloemen, bodembacteriën en 
-schimmels erin verwerkt)
[cid:image012.jpg@01D29CB6.2CF3C5C0]

PROMISE-website: www.promise.nioo.knaw.nl<http://www.promise.nioo.knaw.nl>
Twitter: @niooknaw<https://twitter.com/niooknaw>
Website NIOO: www.nioo.knaw.nl<http://www.nioo.knaw.nl>Als u dit persbericht ten onrechte ontvangt of geen persberichten meer wenst te 
ontvangen, meld dat dan s.v.p. via 
communicatie@xxxxxxxxxxxx<mailto:communicatie@xxxxxxxxxxxx>.Froukje Rienks
Wetenschapsvoorlichter  / Hoofd PR & Wetenschapscommunicatie
Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW)
Bureau Bedrijfsvoering
Droevendaalsesteeg 10, 6708 PB Wageningen
Postbus 50, 6700 AB Wageningen
T 0317-473590
M 06-10487481
f.rienks@xxxxxxxxxxxx<mailto:f.rienks@xxxxxxxxxxxx>
www.nioo.knaw.nl<http://www.nioo.knaw.nl/>
@niooknaw (Twitter)<twitter.com/niooknaw>
Het NIOO is het onderzoeksinstituut voor ecologie van de Koninklijke 
Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW)

PNG image

PNG image

PNG image

JPEG image

JPEG image

PNG image

JPEG image

JPEG image

JPEG image

Other related posts:

  • » [PWC-MEDIA] Persbericht: Bodemmicro-organismen gaan Afrikaanse boeren helpen - Rienks, Froukje