[PWC-MEDIA] Persbericht Bodemdieren in 2018: Pissebed terug op 1, maar naaktslak keldert juist bij droogte

  • From: "Rienks, Froukje" <F.Rienks@xxxxxxxxxxxx>
  • To: "'pwc-media@xxxxxxxxxxxxx'" <pwc-media@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Tue, 30 Oct 2018 15:38:22 +0000

Persbericht, 30 oktober 2018
Bodemdieren in 2018:
Pissebed terug op 1, maar naaktslak keldert juist bij droogte

In ruim 200 tuinen en parken vonden 856 waarnemers deze maand zo'n 7500 
'bodemschatjes'. De resultaten van de 4e Bodemdierendagen laten interessante 
dingen zien. De pissebedden grijpen weer de macht, terwijl de naaktslakken 
juist minder zijn gezien. Ook hadden behoorlijk wat deelnemers moeite met het 
vinden van alle bodemdieren. Dat heeft waarschijnlijk met de enorm droge zomer 
te maken. Goed ingerichte tuinen kunnen uitkomst bieden.

De belangrijkste resultaten van de Bodemdierendagen 2018 staan opgesomd in deze 
infographic:


        [cid:image003.png@01D4706E.09C64810]

Bodemdieren Top 3
In de Bodemdieren Top 3 van 2018 gaat de pissebed aan kop, terwijl ze in het 
natte najaar van 2017 maar op plaats vier stonden. Pissebedden zijn dit jaar 
dus het vaakst gevonden: in wel 89% van de meer dan 200 onderzochte tuinen, 
parken en schoolpleinen. Op twee en drie volgen de regenwormen (85%) en de 
spinachtigen (82%).

Gevolgen droogte: minder naaktslakken
De zomer van 2018 was extreem warm en droog. Wat zie je daarvan terug bij de 
bodemdieren? Bodemdierenexpert en organisator Gerard Korthals van het Centrum 
voor Bodemecologie (NIOO & WUR) legt uit: "De ruim 800 citizen scientists 
signaleerden minder vaak naaktslakken dit jaar. Naaktslakken zijn gevoeliger 
voor de droogte en de hitte dan de andere bodemdieren."
Op langere termijn kan dat gevolgen hebben. "Als je een aantal jaren achter 
elkaar zulke extreem droge omstandigheden hebt, kan de balans in de bodem 
veranderen." Naaktslakken ruimen veel restjes (dood) organisch materiaal op, en 
ze zijn zelf weer voedsel voor andere dieren zoals egels.

Meer mieren & herstel
De waarnemers zagen juist vaker mieren - die staan nu op de vierde plek, net 
als in 2016 toen er een warme nazomer was. Verder is er herstel te zien bij 
andere soorten bodemdieren. "Groene tuinen hebben voldoende veerkracht, 
waardoor dat herstel mogelijk is en nu ook al bezig is. Ik zag bijvoorbeeld 
veel jonge miljoenpoten," vult Korthals aan.

Verschil in stress
"Op andere plekken hadden bodemdieren meer last van hittestress. Denk aan 
tuinen zonder koelere, vochtigere toevluchtsoorden, en balkons of groene 
daken," zegt Korthals. Daarom zit er dit jaar veel variatie in de waarnemingen: 
een deel van de mensen kon veel moeilijker bodemdieren vinden dan normaal. "Dit 
wijst op het belang van 'gezonde' tuinen."
Groene daken scoorden met een 5,5 een nipte voldoende, terwijl de Tiny Forests 
het hoogste cijfer van alle typen tuinen haalden. Deze speciale 
'ministadsbosjes' van IVN doen dit jaar als nieuw tuintype mee en scoorden 
gezamenlijk een 9,2. Het algemene rapportcijfer per tuintype geeft aan hoe 
geschikt zulke tuinen, parken of schoolpleinen kunnen zijn voor bodemdieren: de 
potentie dus.

[cid:image006.jpg@01D4706E.09C64810]Kaart online
Waar zijn er waarnemingen gedaan? De spreiding zie je op de kaart van 
Nederland: 
www.bodemdierendagen.nl/resultaten<http://www.bodemdierendagen.nl/resultaten>.
En op de interactieve pagina 
www.bodemdierendagen.nl/editie/2018/<http://www.bodemdierendagen.nl/editie/2018/>
 kun je in alle eindresultaten duiken - uitgesplitst per bodemdierengroep, per 
soort en per tuintype.

Cijfer voor je eigen tuin
Dit jaar kregen deelnemers voor het eerst een - nog experimenteel - cijfer voor 
hun eigen tuin of schoolplein. Een individuele tuin scoorde vaak een stuk lager 
op bodemdieren dan een tuintype totaal. De komt door de droogte. "En doordat 
het moeilijk is in één tuin echt al het bodemleven te hebben en te vinden," 
zegt bodemecoloog en wormendeskundige Ron de Goede. "Door deze test kunnen we 
het cijfer voor het bodemleven in eigen tuin verbeteren en breder inzetbaar 
maken."

Wat vonden de deelnemers?
Behalve de standaard-waarnemingen leverden de waarnemers ook bijzondere dingen 
aan. Een paar voorbeelden van extra meldingen:

·         "Een blauwe en een witte pissebed" (De blauwe kleur komt door een 
virus en de witte is net aan het vervellen.)

·         "Een zoetwaterkreeft ondergronds". Maar ook "een levendbarende 
hagedis" of "twee spitsmuizen".

·         "6 watersalamanders en te snelle diertjes." (Dit jaar werden vaak 
weggekropen salamanders gevonden. De te snelle diertjes zijn waarschijnlijk 
springstaarten, die wegspringen als je met je hand in de buurt komt.)

·         "De meeste dieren zaten onder bloempotten of stenen. Ook daar was het 
nu vrij droog."

·         "Leuk om te doen. Volgend jaar weer!"

Jubileumeditie
Hebben de bodemdieren die last hadden van droogte en hitte zich volgend jaar 
weer hersteld? Daarvoor hebben we van meer jaren gegevens nodig. Volgend jaar 
dus weer Bodemdierendagen. Dan is het de 5e keer en voor deze jubileumeditie 
kunnen allerlei organisaties en geïnteresseerden weer aansluiten met 
bodemactiviteiten!

Wat zijn de Bodemdierendagen?
Tijdens de Bodemdierendagen vragen we aandacht voor het onmisbare maar vaak 
vergeten leven in de bodem. Een belangrijk onderdeel is het citizen 
science-project met een 'biodiversiteitsmeting' waarbij veel mensen samen op 
zoek gaan naar bodemdieren in dorpen en steden. Een gezonde bodem en daardoor 
ook wij hebben dat bodemleven hard nodig. Wie ruimt er bijvoorbeeld de 
herfstbladeren voor ons op en maakt daar het plantenvoedsel van volgend jaar 
van?

Hoofdorganisatoren zijn het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW) en 
het Centrum voor Bodemecologie (van NIOO en Wageningen UR). Experts van NIOO, 
Wageningen University en Vrije Universiteit Amsterdam stelden de zoekkaart voor 
bodemdieren samen - met Vroege Vogels.
IVN ondersteunt de zoektocht net als NL Greenlabel, Operatie Steenbreek, het 
Nederlands Instituut voor Biologie en het Weekend van de Wetenschap. Daarnaast 
kregen de bodemdieren ook op allerlei andere manieren de aandacht die ze 
verdienen: in het herfstvakantie-programma van ARTIS, bij het maken van 
'bodemdierensnackzakjes' voor Dierendag in Maastricht of bij een 
fototentoonstelling in West-Friesland.
__________________________________________________________________________________________
Het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW) is met ruim 300 medewerkers 
en studenten één van de grootste onderzoeksinstituten van de Koninklijke 
Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW). Het is gespecialiseerd in de 
ecologie van het water en het land: hoe werkt de natuur? Sinds 2011 is het 
gevestigd in een duurzaam gebouwd onderzoekspand in Wageningen. De historie van 
het onderzoek gaat meer dan 60 jaar terug en loopt door ons hele land, en ver 
daarbuiten. www.nioo.knaw.nl<http://www.nioo.knaw.nl>

Voor meer informatie:

·      Bodemdierenexpert en organisator dr. Gerard Korthals, coördinator 
Centrum voor Bodemecologie CSE (NIOO-KNAW en WUR), tel. 06-12882710, 
g.korthals@xxxxxxxxxxxx<mailto:g.korthals@xxxxxxxxxxxx>

·      Hoofd wetenschapscommunicatie en organisator Froukje Rienks, Nederlands 
Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW), tel. 06-10487481 / 0317-473590, 
f.rienks@xxxxxxxxxxxx<mailto:f.rienks@xxxxxxxxxxxx>

Illustraties: voor foto's en infographics, zie de 
downloads<https://bodemdierendagen.nl/pers/bodemdieren-2018-pissebed-terug-op-1-maar-naaktslak-keldert-juist-bij-droogte>
 bij de online versie van dit bericht.

Website Bodemdierendagen met resultaten, updates en achtergrondinformatie: 
www.bodemdierendagen.nl<http://www.bodemdierendagen.nl>
Kaart met waarnemingen: 
www.bodemdierendagen.nl/resultaten<http://www.bodemdierendagen.nl/resultaten>
Alle resultaten om verder in te graven: 
www.bodemdierendagen.nl/editie/2018/<http://www.bodemdierendagen.nl/editie/2018/>
Prijsvraag 'Wat is jouw favoriete bodemdier' nog t/m 7 november: 
www.bodemdierendagen.nl/prijsvraag<http://www.bodemdierendagen.nl/prijsvraag>

Twitter: @niooknaw<https://twitter.com/niooknaw>
Website NIOO: www.nioo.knaw.nl<http://www.nioo.knaw.nl>

Als u dit persbericht ten onrechte ontvangt of geen persberichten meer wenst te 
ontvangen, meld dat dan s.v.p. via 
communicatie@xxxxxxxxxxxx<mailto:communicatie@xxxxxxxxxxxx>.

Froukje Rienks
Wetenschapsvoorlichter  / Hoofd PR & Wetenschapscommunicatie
Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW)
Bureau Bedrijfsvoering
Droevendaalsesteeg 10, 6708 PB Wageningen
Postbus 50, 6700 AB Wageningen
T 0317-473590
M 06-10487481
f.rienks@xxxxxxxxxxxx<mailto:f.rienks@xxxxxxxxxxxx>
www.nioo.knaw.nl<http://www.nioo.knaw.nl/>
@niooknaw (Twitter)<twitter.com/niooknaw>
Het NIOO is het onderzoeksinstituut voor ecologie van de Koninklijke 
Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW)

PNG image

JPEG image

PNG image

JPEG image

Other related posts:

  • » [PWC-MEDIA] Persbericht Bodemdieren in 2018: Pissebed terug op 1, maar naaktslak keldert juist bij droogte - Rienks, Froukje