[PWC-MEDIA] Persbericht: Archeologische topstukken van wereldformaat binnenkort in Assen te bewonderen

 • From: "Communicatie RUG" <communicatie@xxxxxx>
 • To: <"Undisclosed-Recipient:;"@freelists.org>
 • Date: Thu, 11 Apr 2013 11:44:53 +0200

        

   Persbericht

   Rijksuniversiteit Groningen / nummer 37 / 11 april 2013

    

   Dit persbericht staat ook op de RUG-website

    

   Tentoonstelling Dode Zeerollen:
   Archeologische topstukken van wereldformaat binnenkort in Assen te 
bewonderen
    

   Na jaren van voorbereiding en intensieve inspanningen door het Drents 
Museum, de Rijksuniversiteit Groningen en de Israel Antiquities Authority 
(IAA), opent een unieke tentoonstelling over de Dode Zeerollen op 9 juli. De 
wereldberoemde manuscripten, opgetekend rond het begin van onze jaartelling op 
geiten-en schapenleer, zijn tot 5 januari 2014 te bezichtigen. 

    

   Directeur van het Qumran Instituut, prof.dr. Mladen Popovic en dé Dode 
Zeerollen-expert in Nederland, is in die hoedanigheid aangetrokken als 
gastconservator van het Drents Museum. Popovic is net terug van een reis door 
Israël, samen met collega's van het museum en een persdelegatie. Het gezelschap 
is rondgeleid langs onder andere Qumran en Massada aan de Dode Zee om ter 
plekke te ervaren waar de documenten en objecten, die het Drents Museum in de 
tentoonstelling laat zien, vandaan komen, wat de geschiedenis is, waarom ze 
verborgen zijn, hoe ze gevonden werden en wat de betekenis is. 

    

   Historische context 
   De Dode Zeerollen in de expositie zijn afkomstig van de IAA, de 
oudheidkundige dienst die het grootste deel van de rollen in bewaring heeft. 
Deze eeuwenoude, wereldberoemde teksten zijn waarschijnlijk tijdens de Joodse 
opstand tegen Rome (66-70 na Chr.) verstopt in grotten bij de nederzetting 
Qumran. De spectaculaire vondst van de rollen in de periode 1947-1956 zal ook 
op foto en film te zien zijn. De documenten en objecten uit de Oudheid worden 
geplaatst in de culturele en historische context van de Grieks-Romeinse periode 
waarin ze zijn opgetekend (2e eeuw voor Chr. tot de 1ste eeuw na Chr.). De 
tentoonstelling past in het beleid van het Qumran Instituut om de Dode 
Zeerollen niet geïsoleerd, maar in de brede culturele context van de oude 
wereld te bestuderen en om baanbrekend onderzoek naar het grote publiek te 
vertalen. 

    

   Dutch Cave
   Al snel na de ontdekking van de eerste Dode Zeerollen was er sprake van 
Nederlandse betrokkenheid bij het onderzoek door de grote financiële bijdrage 
van de KNAW en NWO (toen nog ZWO). Hierdoor is Grot 11 van Qumran de "Dutch 
Cave" gedoopt. Uiteindelijk is de publicatie van de meeste Grot 11-manuscripten 
volledig in Groningen uitgevoerd door Adam van der Woude, Florentino García 
Martínez en Eibert Tigchelaar. Van der Woude richtte in 1961 het Qumran 
Instituut op, dat sindsdien, nationaal en internationaal, een leidende rol 
speelt in het onderzoek naar de Dode Zeerollen en het vroege Jodendom. Deze 
zomer komt tevens de derde editie uit van de Nederlandse vertaling 'Rollen van 
de Dode Zee', verzorgd door deskundigen van het Qumran Instituut.

    

   Samenwerking 
   Dankzij de inspanningen van Stichting Ubbo Emmius Fonds (UEF), het 
steunfonds van de Rijksuniversiteit Groningen, is begin 2009 de intensieve 
samenwerking tussen het Qumran Instituut en het Drents Museum tot stand 
gekomen. Vanwege deze samenwerking en met medewerking van het IAA, openen de 
partners in juli met trots de deuren van het Drents Museum om het publiek meer 
dan 2000 jaar mee terug de geschiedenis in te nemen.

    

   Op facebook en twitter staan foto's van de persreis: 
www.facebook.com/DodeZeerollen of @DodeZeerollen

    

   Zie ook:

    

   http://www.rug.nl/qumraninstitute/

   http://www.drentsmuseum.nl/

   http://www.antiquities.org.il/home_eng.asp

   http://www.rug.nl/UEF

    

   Noot voor de pers
   Meer informatie: 

   ·     prof.dr. Mladen Popovic, directeur Qumran Instituut, tel. 
(050)363 5567, e-mail: m.popovic@xxxxxx 

   ·     E. ter Hofstede, hoofd afdeling Communicatie Drents Museum, 
tel. (0592)377 773, e-mail: e.terhofstede@xxxxxxxxxxxxxxx

   ·     M. van der Weijden, communicatie Drents Museum, tel. (0592)377 
705, e-mail: m.vanderweijden@xxxxxxxxxxxxxxx

   ·     L.F. Darlington, communicatie faculteit Godsdienstwetenschap en 
Godgeleerdheid, RUG, tel. 06-52014118, e-mail: l.f.darlington@xxxxxx

   ·     J. Westerhof, MA, stichting Ubbo Emmius Fonds, tel. (050)363 
7564, e-mail: josca.westerhof@xxxxxx

       Mladen Popovic bij grot 3

    

    


--------------------------------------------------------------------------

   Redactie

   Afdeling Communicatie / Postbus 72, 9700 AB Groningen / 050-363 44 44 / 
communicatie@xxxxxx / www.rug.nl

    

    

   Afmelden Persberichten

   E-mail: communicatie@xxxxxx 

    

   Rijksuniversiteit Groningen

   De Rijksuniversiteit Groningen is een mondiaal georiënteerde research 
universiteit, geworteld in Groningen, City of Talent. Bevindt zich op 
invloedrijke ranglijsten rond de top-100. Is geliefd bij studenten (27.000) en 
medewerkers (5500) uit binnen- en buitenland. Zij worden uitgedaagd het beste 
uit zichzelf te halen; talent krijgt de ruimte, kwaliteit staat centraal. De 
universiteit werkt actief samen met maatschappelijke partners en profileert 
zich op de thema's Healthy Ageing, Energy en Sustainable Society. 
   

 

 

PNG image

JPEG image

PNG image

PNG image

PNG image

Other related posts:

 • » [PWC-MEDIA] Persbericht: Archeologische topstukken van wereldformaat binnenkort in Assen te bewonderen - Communicatie RUG