[PWC-MEDIA] Persbericht: Antal van den Bosch directeur Meertens Instituut

  • From: KNAW Communicatie <Communicatie@xxxxxxx>
  • To: KNAW Communicatie <Communicatie@xxxxxxx>
  • Date: Wed, 31 Aug 2016 11:02:34 +0000Bekijk 
online<http://us5.campaign-archive2.com/?u=5e8a7cef1caab2a84a6543139&id=fa2863b0c3&e=>[Logo KNAW]


PERSBERICHT

________________________________
31 augustus 2016

Antal van den Bosch directeur Meertens InstituutOp 1 januari 2017 start Antal van den Bosch als directeur van het Meertens 
Instituut van de KNAW. Van den Bosch is momenteel hoogleraar taal- en 
spraaktechnologie aan de Radboud Universiteit en wetenschappelijk directeur van 
het Centre for Language Studies van die universiteit. Antal van den Bosch volgt 
Hans Bennis op, die sinds 1998 leiding geeft aan het Meertens Instituut.Het Meertens Instituut onderzoekt en documenteert de Nederlandse taal en 
cultuur. Het is een van de geesteswetenschappelijke KNAW-instituten die samen 
het KNAW Humanities cluster vormen.Over Antal van den Bosch


Antal van den Bosch (1969) studeerde aan Tilburg University taal- en 
literatuurwetenschappen, met de nadruk op taal en informatica. In 1997 
promoveerde hij cum laude aan de Universiteit Maastricht op onderzoek naar 
modellen voor de uitspraak van woorden. Van den Bosch werd in 2008 aan Tilburg 
University hoogleraar geheugen, taal en betekenis. In 2011 maakte hij de 
overstap naar de Radboud Universiteit. In 2012 werd hij lid van de KNAW. Van 
den Bosch blijft als hoogleraar verbonden aan het Centre for Language Studies 
van de Letterenfaculteit van de Radboud Universiteit.

[https://gallery.mailchimp.com/5e8a7cef1caab2a84a6543139/images/a8c550a1-689e-4320-80f4-1594f5973f30.jpg]

Van den Bosch ontwikkelt technologieën die gebaseerd zijn op machine learning: 
methoden om computers automatisch patronen te laten vinden in grote 
hoeveelheden data, in dit geval tekst en spraak. Zijn belangstelling gaat 
daarbij uit naar memory based learning (algoritmes die nieuwe data rechtstreeks 
vergelijken met in het geheugen opgeslagen data); historische en hedendaagse 
taalvariatie; de relatie tussen geschreven en gesproken taal, en text mining: 
met technieken voor data-mining waardevolle informatie halen uit omvangrijke 
tekstverzamelingen.

Antal van den Bosch is gasthoogleraar aan het Computational Linguistics & 
Psycholinguistics Research Center (CLiPS) van de Universiteit Antwerpen. Verder 
is hij verbonden aan het Netherlands eScience Center en is hij fellow van het 
Donders Institute for Brain, Cognition and Behaviour van de Radboud 
Universiteit. Van den Bosch is bestuurslid van CLARIAH, de Common Lab Research 
Infrastructure for the Arts and Humanities, dat zich richt op het in samenhang 
aanbieden van digitale geesteswetenschappelijke bronnen en data. Ook is hij 
nauw betrokken bij eHumanities.nl, ‘network for humanities, social sciences and 
technology’ – een initiatief van de KNAW op het gebied van digital humanities 
waarin haar geesteswetenschappelijke instituten samenwerken met twaalf 
Nederlandse universiteiten.
Over Hans Bennis
Hans Bennis (1951) is sinds 1998 directeur van het Meertens Instituut. Zijn 
specialisatie is de syntaxis van het Nederlands. Hij is coauteur van de 
Syntactische Atlas van de Nederlandse Dialecten en trekker van Taalportaal, 
gefinancierd uit het programma Investeringen NWO‑groot. Taalportaal is de 
complete, wetenschappelijke, Engelstalige online-grammatica met alle kennis 
over de klankleer, de woordbouw en de zinsbouw van de Nederlandse en de Friese 
taal. Hij is bijzonder hoogleraar taalvariatie aan de Universiteit van 
Amsterdam. In 2007 werd hij benoemd tot buitenlands erelid van de Koninklijke 
Akademie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde in Gent. Als bestuurder van 
CLARIN-NL, CLARIAH en Nederlab heeft hij het Meertens Instituut gepositioneerd 
als expertisecentrum voor de ontwikkeling van grote infrastructurele 
voorzieningen, nodig voor onder meer taalkundig onderzoek, automatische 
tekstherkenning, tekstverrijking en tekstanalyse in de geesteswetenschappen. 
Hij gaf de afgelopen achttien jaar met veel inzet en enthousiasme leiding aan 
het instituut. Bennis verlaat het Meertens Instituut vanwege het bereiken van 
de pensioengerechtigde leeftijd.

Over het Meertens Instituut
Het Meertens Instituut richt zich op de wetenschappelijke bestudering en 
documentatie van de Nederlandse taal en cultuur. Onderzoek wordt gedaan in vier 
domeinen: orale cultuur; tradities en rituelen; syntactische taalvariatie en 
fonologische taalvariatie. Zowel de onderzoeksresultaten als de collecties van 
het instituut worden beheerd in databases die via de website worden ontsloten 
voor onderzoekers en voor een breder publiek. Met zijn onderzoek draagt het 
instituut bij aan het begrip van taal en cultuur, in het bijzonder van de 
diversiteit en de dynamiek daarvan.

Noot voor de pers
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Hugo van Bergen, 
hugo.van.bergen@xxxxxxx<mailto:hugo.van.bergen@xxxxxxx>, 06 2159 9939.

Download de foto van Antal van den Bosch in hoge 
resolutie<http://www.knaw.nl/shared/resources/images/20160831-meertensantalvandenbosch-fotomiletterraats-hogeresolutie?utm_source=Mailings+KNAW&utm_campaign=fa2863b0c3-PB_20160830_nieuwe_directeur_meertens_instituut&utm_medium=email&utm_term=0_552330c573-fa2863b0c3->.
 Vermeld bij gebruik de naam van de fotograaf: Milette Raats.

________________________________


<http://twitter.com/intent/tweet?text=Persbericht%3A+Antal+van+den+Bosch+directeur+Meertens+Instituut:%20http%3A%2F%2Feepurl.com%2FcdwD25>[http://cdn-images.mailchimp.com/icons/social-block-v2/outline-gray-twitter-48.png]<http://twitter.com/intent/tweet?text=Persbericht%3A+Antal+van+den+Bosch+directeur+Meertens+Instituut:%20http%3A%2F%2Feepurl.com%2FcdwD25><http://twitter.com/intent/tweet?text=Persbericht%3A+Antal+van+den+Bosch+directeur+Meertens+Instituut:%20http%3A%2F%2Feepurl.com%2FcdwD25>Tweet<http://twitter.com/intent/tweet?text=Persbericht%3A+Antal+van+den+Bosch+directeur+Meertens+Instituut:%20http%3A%2F%2Feepurl.com%2FcdwD25>


<http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http%3A%2F%2Feepurl.com%2FcdwD25&utm_source=Mailings+KNAW&utm_campaign=fa2863b0c3-PB_20160830_nieuwe_directeur_meertens_instituut&utm_medium=email&utm_term=0_552330c573-fa2863b0c3->[http://cdn-images.mailchimp.com/icons/social-block-v2/outline-gray-facebook-48.png]<http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http%3A%2F%2Feepurl.com%2FcdwD25&utm_source=Mailings+KNAW&utm_campaign=fa2863b0c3-PB_20160830_nieuwe_directeur_meertens_instituut&utm_medium=email&utm_term=0_552330c573-fa2863b0c3-><http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http%3A%2F%2Feepurl.com%2FcdwD25&utm_source=Mailings+KNAW&utm_campaign=fa2863b0c3-PB_20160830_nieuwe_directeur_meertens_instituut&utm_medium=email&utm_term=0_552330c573-fa2863b0c3->Deel<http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http%3A%2F%2Feepurl.com%2FcdwD25&utm_source=Mailings+KNAW&utm_campaign=fa2863b0c3-PB_20160830_nieuwe_directeur_meertens_instituut&utm_medium=email&utm_term=0_552330c573-fa2863b0c3->


<https://plus.google.com/share?url=http%3A%2F%2Feepurl.com%2FcdwD25&utm_source=Mailings+KNAW&utm_campaign=fa2863b0c3-PB_20160830_nieuwe_directeur_meertens_instituut&utm_medium=email&utm_term=0_552330c573-fa2863b0c3->[http://cdn-images.mailchimp.com/icons/social-block-v2/outline-gray-googleplus-48.png]<https://plus.google.com/share?url=http%3A%2F%2Feepurl.com%2FcdwD25&utm_source=Mailings+KNAW&utm_campaign=fa2863b0c3-PB_20160830_nieuwe_directeur_meertens_instituut&utm_medium=email&utm_term=0_552330c573-fa2863b0c3-><https://plus.google.com/share?url=http%3A%2F%2Feepurl.com%2FcdwD25&utm_source=Mailings+KNAW&utm_campaign=fa2863b0c3-PB_20160830_nieuwe_directeur_meertens_instituut&utm_medium=email&utm_term=0_552330c573-fa2863b0c3->+1<https://plus.google.com/share?url=http%3A%2F%2Feepurl.com%2FcdwD25&utm_source=Mailings+KNAW&utm_campaign=fa2863b0c3-PB_20160830_nieuwe_directeur_meertens_instituut&utm_medium=email&utm_term=0_552330c573-fa2863b0c3->


<http://us5.forward-to-friend1.com/forward?u=5e8a7cef1caab2a84a6543139&id=fa2863b0c3&e=>[http://cdn-images.mailchimp.com/icons/social-block-v2/outline-gray-forwardtofriend-48.png]<http://us5.forward-to-friend1.com/forward?u=5e8a7cef1caab2a84a6543139&id=fa2863b0c3&e=><http://us5.forward-to-friend1.com/forward?u=5e8a7cef1caab2a84a6543139&id=fa2863b0c3&e=>Stuur
 
door<http://us5.forward-to-friend1.com/forward?u=5e8a7cef1caab2a84a6543139&id=fa2863b0c3&e=>
KONINKLIJKE NEDERLANDSE
AKADEMIE VAN WETENSCHAPPEN
Afdeling Communicatie
Kloveniersburgwal 29
Postbus 19121
1000 GC Amsterdam 
<http://knaw.us5.list-manage.com/unsubscribe?u=5e8a7cef1caab2a84a6543139&id=552330c573&e=&c=fa2863b0c3>

Telefoon 020 551 0759
communicatie@xxxxxxx<mailto:communicatie@xxxxxxx>

www.knaw.nl<http://knaw.nl?utm_source=Mailings+KNAW&utm_campaign=fa2863b0c3-PB_20160830_nieuwe_directeur_meertens_instituut&utm_medium=email&utm_term=0_552330c573-fa2863b0c3->

[Twitter]<https://twitter.com/_knaw?utm_source=Mailings+KNAW&utm_campaign=fa2863b0c3-PB_20160830_nieuwe_directeur_meertens_instituut&utm_medium=email&utm_term=0_552330c573-fa2863b0c3->
   [Facebook] 
<https://www.facebook.com/deKNAW?utm_source=Mailings+KNAW&utm_campaign=fa2863b0c3-PB_20160830_nieuwe_directeur_meertens_instituut&utm_medium=email&utm_term=0_552330c573-fa2863b0c3->
    [Vimeo] 
<http://vimeo.com/knaw?utm_source=Mailings+KNAW&utm_campaign=fa2863b0c3-PB_20160830_nieuwe_directeur_meertens_instituut&utm_medium=email&utm_term=0_552330c573-fa2863b0c3->
    [Aanmelden Nieuwsbrief] 
<http://knaw.nl/blijfopdehoogte?utm_source=Mailings+KNAW&utm_campaign=fa2863b0c3-PB_20160830_nieuwe_directeur_meertens_instituut&utm_medium=email&utm_term=0_552330c573-fa2863b0c3->Foto Antal van den Bosch, Milette Raats

 
<http://knaw.us5.list-manage.com/unsubscribe?u=5e8a7cef1caab2a84a6543139&id=552330c573&e=&c=fa2863b0c3>

 
<http://knaw.us5.list-manage.com/unsubscribe?u=5e8a7cef1caab2a84a6543139&id=552330c573&e=&c=fa2863b0c3>
Other related posts:

  • » [PWC-MEDIA] Persbericht: Antal van den Bosch directeur Meertens Instituut - KNAW Communicatie