[PWC-MEDIA] Persbericht: Aminozuur bepaalt overleving tuberculose meningitis

  • From: <Marcel.Wortel@xxxxxxxxxxxxx>
  • To: <pwc-media@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Wed, 31 Jan 2018 07:49:57 +0000

Bekijk de online versie in uw 
browser<http://mailchi.mp/67b35ebf6359/persbericht-aminozuur-bepaalt-overleving-tuberculose-meningitis?e=14ad3643ae>


[Radboudumc]
PersberichtNijmegen, 31 januari 2017Aminozuur bepaalt overleving tuberculose meningitis


relatie stofwisseling tryptofaan en uitkomst tuberculoseDe omzetting van het aminozuur tryptofaan speelt een belangrijke rol bij het 
overleven van een hersenvliesontsteking als gevolg van tuberculose. Dat 
schrijven Arjan van Laarhoven en Reinout van Crevel van het Radboudumc in 
Lancet Infectious Diseases op basis van grootschalig onderzoek in Indonesië. 
Voor het eerst wisten zij een relatie te leggen tussen stofwisselingsproducten 
in het brein en de uitkomst van tuberculose. Dit biedt belangrijke 
aanknopingspunten voor behandeling van de ziekte.Hersenvliesontsteking, of meningitis, is een ernstige complicatie van 
tuberculose (TB) die optreedt als de tubercolusebacterie, Mycobacterium 
tuberculosis in het hersenvocht terechtkomt. Zelfs na een behandeling met 
antibiotica, sterft tweederde van de TB-patiënten na het oplopen van 
meningitis, of houdt daar een verstandelijke beperking, epilepsie of verlamming 
aan over. Jaarlijks sterven wereldwijd meer dan 1,7 miljoen mensen aan 
tuberculose, meer dan aan enige andere infectieziekte

Afweerreactie
Het lijkt niet zozeer de bacterie zelf, als wel de afweerreactie van de patiënt 
die leidt tot ernstige ziekteverschijnselen of overlijden bij TB-meningitis. 
Arjan van Laarhoven en Reinout van Crevel richtten zich daarom specifiek op de 
afweerreacties in het brein. Aangezien de hersenen zelf lastig te onderzoeken 
zijn, onderzochten zij de afweerreacties in hersenvocht om zo dicht mogelijk 
bij de ziekte te kunnen komen.

Metabolomics
Bij Indonesische patiënten met TB-meningitis analyseerden de onderzoekers 425 
stofwisselingsproducten in het hersenvocht. Met deze metabolomics aanpak vonden 
zij dat meer dan 70 procent van deze metabolieten verhoogd bleek bij de 
meningitispatiënten, vooral bij diegenen die de ziekte niet overleefden. Eén 
stof gedroeg zich echter merkwaardig. De stof tryptofaan was juist sterk 
verlaagd bij de patiënten met TB-meningitis.

Tryptofaan
Tryptofaan is een aminozuur dat de TB-bacterie nodig heeft om te groeien. De 
concentraties van dit aminozuur waren negen keer lager bij patiënten die een 
meningitis overleefden ten opzichte van patiënten die eraan overleden. En 31 
keer lager ten opzichte van de controlepopulatie. De onderzoekers vonden dit 
patroon ook in een tweede groep van 100 patiënten. Het brein verhoogt blijkbaar 
het tryptofaanmetabolisme na een TB-infectie.

Genetische oorzaak
De onderzoekers vonden bij de TB-patiënten elf genmutaties die de verhoging van 
het tryptofaanmetabolisme konden verklaren. Ook in een nieuwe groep van 285 
patiënten was het hebben van een of meerdere van deze genmutaties duidelijk 
gekoppeld aan de sterfte aan TB-meningitis. Reinout van Crevel: “Zonder 
tryptofaan wordt de TB-bacterie veel makkelijker gedood. Als je tuberculose in 
het brein krijgt, wordt het metabolisme van tryptofaan opgejaagd. Mensen die 
hier genetisch beter toe in staat zijn, hebben een grotere kans om de infectie 
te overleven.”

Internationale samenwerking
In een begeleidend commentaar op het onderzoek schrijft Lancet Infectious 
Diseases dat het onderzoek waardevolle inzichten geeft om de uitkomst van 
TB-meningitis bij individuele patiënten te kunnen voorspellen. Reinout van 
Crevel: “De lange weg van internationale samenwerking in Indonesië resulteert 
nu in dit inzicht. De volgende stap is om deze bevindingen ook in andere 
patiëntpopulaties te bevestigen. Als we weten wat een patiënt precies heeft, en 
dit kunnen koppelen aan metabolomics, ontstaan er mogelijkheden om in te 
grijpen met een behandeling.”

Verder onderzoek
Eerder onderzoek door Van Crevel en collega’s liet zien dat een hogere dosis 
antibiotica de sterfte aan TB-meningitis vermindert. Reinout van Crevel: “Deze 
behandeling wordt inmiddels toegepast, ook in Nederland. De nieuwe bevinding 
over tryptofaan zou ook tot betere behandeling kunnen leiden, bijvoorbeeld door 
gebruik van interferon-gamma of andere medicijnen die de omzetting van 
tryptofaan stimuleren. Dit is onderwerp van verder onderzoek.”[Divider]Dit onderzoek vond plaats binnen het Radboud Institute for Health Sciences.


Noten voor de redactie - niet voor publicatie
Publicatie in Lancet Infectious Diseases: Cerebral tryptophan metabolism and 
outcome of tuberculous meningitis: an observational cohort 
study<https://radboudumc.us15.list-manage.com/track/click?u=0fcbb36e305ebb23335c5b0cf&id=728a96ca2d&e=14ad3643ae>

Persvoorlichters bij het Radboudumc: 06-21105433 (Marcel Wortel), buiten 
kantooruren 06 - 51291446.
E-mailadres voor de media: nieuws@xxxxxxxxxxxxx<mailto:nieuws@xxxxxxxxxxxxx>
Volg ons ook op 
twitter<https://radboudumc.us15.list-manage.com/track/click?u=0fcbb36e305ebb23335c5b0cf&id=58ba74b090&e=14ad3643ae>.
Klik 
hier<https://radboudumc.us15.list-manage.com/track/click?u=0fcbb36e305ebb23335c5b0cf&id=d2a3864706&e=14ad3643ae>
 voor meer persberichten van het Radboudumc.[Divider]


© Radboudumc Postbus 9101 6500 HB, Nijmegen Netherlands
Klik hier als u geen persberichten meer wilt 
ontvangen.<https://radboudumc.us15.list-manage.com/unsubscribe?u=0fcbb36e305ebb23335c5b0cf&id=77a036043b&e=14ad3643ae&c=eba7a61641>


[Radboudumc wapen]

[Facebook]<https://radboudumc.us15.list-manage.com/track/click?u=0fcbb36e305ebb23335c5b0cf&id=cb673f3cbc&e=14ad3643ae>

[Twitter]<https://radboudumc.us15.list-manage.com/track/click?u=0fcbb36e305ebb23335c5b0cf&id=03a55114a1&e=14ad3643ae>

[Youtube]<https://radboudumc.us15.list-manage.com/track/click?u=0fcbb36e305ebb23335c5b0cf&id=f334d67b5b&e=14ad3643ae>[Email Marketing Powered by 
MailChimp]<http://www.mailchimp.com/monkey-rewards/?utm_source=freemium_newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=monkey_rewards&aid=0fcbb36e305ebb23335c5b0cf&afl=1>Het Radboudumc staat geregistreerd bij de Kamer van Koophandel in het 
handelsregister onder nummer 41055629.
The Radboud university medical center is listed in the Commercial Register of 
the Chamber of Commerce under file number 41055629.

Other related posts:

  • » [PWC-MEDIA] Persbericht: Aminozuur bepaalt overleving tuberculose meningitis - Marcel.Wortel