[PWC-MEDIA] Persbericht: Academisch onderwijs en onderzoek kunnen niet zonder elkaar

  • From: KNAW Communicatie <Communicatie@xxxxxxx>
  • To: KNAW Communicatie <Communicatie@xxxxxxx>
  • Date: Mon, 17 Dec 2018 10:57:12 +0000
Bekijk 
online<https://us5.campaign-archive.com/?e=&u=5e8a7cef1caab2a84a6543139&id=bf47d32a3c>[Logo KNAW]


PERSBERICHT

________________________________
17 december 2018

KNAW: Academisch onderwijs en onderzoek kunnen niet zonder elkaarDe verwevenheid van onderzoek en onderwijs, de kern van academisch onderwijs, 
staat onder druk. Dat komt door de scherpe competitie in het onderzoek, de 
grotere waardering voor onderzoek dan voor onderwijs, de toename van het aantal 
studenten en de werkdruk van het academisch personeel. De KNAW constateert dat 
in een vandaag verschenen position paper.Het samengaan van onderzoek een onderwijs is al sinds jaar en dag de kracht van 
de universiteit. Alle studenten krijgen onderwijs over wetenschappelijke 
methoden en over recente inzichten uit wetenschappelijk onderzoek. Daardoor 
ontwikkelen ze een onderzoekende en kritische houding. Dat is ook nuttig voor 
academici die na hun studie in banen buiten de universiteit terecht komen 
waarbij ze in staat moeten zijn om de nieuwste wetenschappelijke informatie te 
kunnen gebruiken (evidence informed werken). Andersom, maar in mindere mate, 
hebben universitaire onderzoekers ook baat bij het doceren over hun recente 
onderzoek en het daarbij betrekken van studenten.

De volgende factoren spelen een rol bij de druk op de eenheid van onderzoek en 
onderwijs:
Competitie


Meer dan de helft van het universitaire onderzoek wordt gefinancierd door 
fondsen buiten de universiteit, en de competitie om financiering te krijgen is 
groot en kost veel tijd. Bovendien werken onderzoekers steeds vaker in brede 
thema’s, die verder staan van de discipline waarin de student wordt opgeleid. 
Er zou, vindt de KNAW, in subsidieaanvragen aandacht moeten zijn voor de 
vertaling van onderzoek naar onderwijs. Verder moet het uitgangspunt blijven 
dat iedereen, ook de onderzoekers die succesvol zijn bij het binnenhalen van 
onderzoeksgeld, bijdraagt aan het onderwijs. De hoeveelheid onderwijs kan per 
persoon en per carrièrefase verschillen.Waardering


Het verschil in waardering tussen onderzoek en onderwijs is de laatste tijd in 
bredere kring punt van discussie. Van oudsher worden in de functies van 
hoogleraar en universitair (hoofd)docent de taken onderzoek en onderwijs 
gecombineerd. Maar in praktijk wegen de prestaties op onderzoeksgebied veel 
zwaarder mee in hun carrièreverloop. De KNAW pleit voor meer differentiatie van 
carrières. Daarvoor zijn er indicatoren nodig om onderwijsprestaties te meten, 
en moet er meer aandacht zijn voor prestaties van onderzoeksgroepen in plaats 
van individuele wetenschappers.


Studentenaantallen


Ondertussen stijgen de studentenaantallen en daalt de rijksbijdrage per 
student, terwijl het aantal wetenschappelijke posities minder snel groeit. Bij 
de universiteiten leidt dat tot een toename van het aandeel wetenschappelijk 
personeel met alleen een onderwijstaak. Dat is vanuit het oogpunt van de 
verwevenheid van onderzoek en onderwijs niet wenselijk, maar acceptabel als de 
docenten daarbij de kans krijgen om kennis te nemen van de laatste 
ontwikkelingen in het onderzoek. De KNAW juicht de recente plannen van de 
universiteiten toe om de professionalisering van docenten verder te 
ontwikkelen. Met het position paper wil de KNAW een discussie starten over hoe 
we die verwevenheid op langere termijn kunnen handhaven in ons bestel. In elk 
geval organiseert de KNAW het komend jaar een aantal discusssiebijeenkomsten 
over het hoger onderwijs.
KNAW (december 2018). Spagaat of duet? Verwevenheid van onderwijs en onderzoek 
aan Nederlandse universiteiten, Amsterdam, KNAW. De publicatie is als pdf te 
downloaden via onze 
website.<https://knaw.nl/nl/actueel/publicaties/spagaat-of-duet?utm_source=Unknown+List&utm_campaign=bf47d32a3c-EMAIL_CAMPAIGN_2018_12_17_08_46&utm_medium=email&utm_term=0_-bf47d32a3c->
Noot voor de pers
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Irene van Houten, communicatie 
KNAW, telefoon 020 551 0733 / 06 1137 5909 of 
irene.van.houten@xxxxxxx<mailto:irene.van.houten@xxxxxxx>.________________________________


[http://cdn-images.mailchimp.com/icons/social-block-v2/outline-gray-twitter-48.png]<http://twitter.com/intent/tweet?text=Persbericht%3A+Academisch+onderwijs+en+onderzoek+kunnen+niet+zonder+elkaar:%20http%3A%2F%2Feepurl.com%2Fgbt4Mb>Tweet<http://twitter.com/intent/tweet?text=Persbericht%3A+Academisch+onderwijs+en+onderzoek+kunnen+niet+zonder+elkaar:%20http%3A%2F%2Feepurl.com%2Fgbt4Mb>


[http://cdn-images.mailchimp.com/icons/social-block-v2/outline-gray-facebook-48.png]<http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http%3A%2F%2Feepurl.com%2Fgbt4Mb&utm_source=Unknown+List&utm_campaign=bf47d32a3c-EMAIL_CAMPAIGN_2018_12_17_08_46&utm_medium=email&utm_term=0_-bf47d32a3c->Deel<http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http%3A%2F%2Feepurl.com%2Fgbt4Mb&utm_source=Unknown+List&utm_campaign=bf47d32a3c-EMAIL_CAMPAIGN_2018_12_17_08_46&utm_medium=email&utm_term=0_-bf47d32a3c->


[http://cdn-images.mailchimp.com/icons/social-block-v2/outline-gray-googleplus-48.png]<https://plus.google.com/share?url=http%3A%2F%2Feepurl.com%2Fgbt4Mb&utm_source=Unknown+List&utm_campaign=bf47d32a3c-EMAIL_CAMPAIGN_2018_12_17_08_46&utm_medium=email&utm_term=0_-bf47d32a3c->+1<https://plus.google.com/share?url=http%3A%2F%2Feepurl.com%2Fgbt4Mb&utm_source=Unknown+List&utm_campaign=bf47d32a3c-EMAIL_CAMPAIGN_2018_12_17_08_46&utm_medium=email&utm_term=0_-bf47d32a3c->


[http://cdn-images.mailchimp.com/icons/social-block-v2/outline-gray-forwardtofriend-48.png]<*|FORWARD|*>Stuur
 door<*|FORWARD|*>
KONINKLIJKE NEDERLANDSE
AKADEMIE VAN WETENSCHAPPEN
Afdeling Communicatie
Kloveniersburgwal 29
Postbus 19121
1000 GC Amsterdam <*|UNSUB|*>

Telefoon 020 551 0759
communicatie@xxxxxxx<mailto:communicatie@xxxxxxx>

www.knaw.nl<http://knaw.nl?utm_source=Unknown+List&utm_campaign=bf47d32a3c-EMAIL_CAMPAIGN_2018_12_17_08_46&utm_medium=email&utm_term=0_-bf47d32a3c->

[Twitter]<https://twitter.com/_knaw?utm_source=Unknown+List&utm_campaign=bf47d32a3c-EMAIL_CAMPAIGN_2018_12_17_08_46&utm_medium=email&utm_term=0_-bf47d32a3c->
   [Facebook] 
<https://www.facebook.com/deKNAW?utm_source=Unknown+List&utm_campaign=bf47d32a3c-EMAIL_CAMPAIGN_2018_12_17_08_46&utm_medium=email&utm_term=0_-bf47d32a3c->
    [Vimeo] 
<http://vimeo.com/knaw?utm_source=Unknown+List&utm_campaign=bf47d32a3c-EMAIL_CAMPAIGN_2018_12_17_08_46&utm_medium=email&utm_term=0_-bf47d32a3c->
    [Aanmelden Nieuwsbrief] 
<http://knaw.nl/blijfopdehoogte?utm_source=Unknown+List&utm_campaign=bf47d32a3c-EMAIL_CAMPAIGN_2018_12_17_08_46&utm_medium=email&utm_term=0_-bf47d32a3c->
Onze 
privacyverklaring<https://knaw.nl/privacyverklaring?utm_source=Unknown+List&utm_campaign=bf47d32a3c-EMAIL_CAMPAIGN_2018_12_17_08_46&utm_medium=email&utm_term=0_-bf47d32a3c->.


 <*|UNSUB|*>

 <*|UNSUB|*>
Other related posts:

  • » [PWC-MEDIA] Persbericht: Academisch onderwijs en onderzoek kunnen niet zonder elkaar - KNAW Communicatie