[PWC-MEDIA] Persbericht: ‘Aandachtige betrokkenheid’ als grondhouding nodigt leerlingen uit om op een volwassen manier met vrijheid om te gaan

  • From: Yvette Nelen <Y.Nelen@xxxxxx>
  • Date: Wed, 12 Jan 2022 09:43:56 +0000

[cid:image005.jpg@01D8079D.EF9D4130]

Promotieonderzoek: ‘Aandachtige betrokkenheid’ als grondhouding nodigt 
leerlingen uit om op een volwassen manier met vrijheid om te gaan

12 januari 2022

Een grondhouding van ‘aandachtige betrokkenheid’ daagt en nodigt leerlingen uit 
om te oefenen met het op een volwassen manier omgaan met de eigen vrijheid, 
aldus Lisette Bastiaansen. Voor haar onderzoek naar de pedagogische betekenis 
van aandachtige betrokkenheid liep zij mee met leraren, leidinggevenden en 
leerlingen op vijftien scholen in het primair en voortgezet onderwijs. Van haar 
empirische onderzoek doet ze verslag in vijftien portretten. Op 14 januari 2022 
verdedigt zij haar proefschrift ‘Aandachtige betrokkenheid als pedagogische 
grondhouding’ aan de Universiteit voor Humanistiek.

De promotie is online. Zie ook: 
https://www.uvh.nl/actueel/agenda/promotie-lisette-bastiaansen

Lisette Bastiaansen richt zich in haar onderzoek op de vraag wat ‘aandachtige 
betrokkenheid’ in pedagogische zin voor onderwijs kan betekenen. Ze onderzocht 
hoe het fenomeen zich in de onderwijspraktijk manifesteert, wat het vraagt om 
middels deze grondhouding te kunnen handelen en wat het in pedagogische zin 
lijkt te kunnen brengen. Ze voerde haar onderzoek op een aandachtig betrokken 
manier uit, waarbij zij zichzelf en haar eigen manier van handelen als 
instrument inzette.

‘Aandachtig betrokkenheid’ van leraren bestaat volgens Bastiaansen in de basis 
uit drie aandachtsbewegingen: ‘aandachtig zijn’ (een binnenkomende beweging), 
‘aanwezig zijn’ (een innerlijke beweging) en ‘betrokken zijn’ (een uitgaande 
beweging). Deze drie bewegingen vormen samen de pedagogische grondhouding van 
leraren.

In en via het aandachtig betrokken handelen van leraren krijgt een leerling de 
kans om te oefenen met het op een volwassen manier omgaan met de eigen 
vrijheid. Dat maakt het onderzoek relevant voor vraagstukken rondom 
burgerschapsvorming en diversiteit.

Vanuit haar empirische onderzoek brengt Lisette Bastiaansen naar voren dat 
aandachtige betrokkenheid zich in de onderwijspraktijk subtiel manifesteert. 
Het bestaat ogenschijnlijk meer uit niets doen dan iets doen, is gebouwd op 
vertrouwen, toont zich impliciet en maakt gebruik van alledaagse 
'aandachtsgeleiders', zoals een goed inhoudelijk gesprek, het gezamenlijk 
klussen en/of gedeelde humor. Het laat zich niet vastleggen in protocollen en 
vraagt om permanent onderhoud. Voor een leraar is de support van de 
leidinggevende van groot belang voor het verder ontwikkelen van deze 
grondhouding.

Het proefschrift Aandachtige betrokkenheid als pedagogische grondhouding wordt 
in boekvorm uitgegeven door Garant Uitgevers en verschijnt eind januari 2022 
met ISBN nummer 9789044138542.

Met vriendelijke groet,

Yvette Nelen
Communicatieadviseur

M 06 30 40 00 67  |  T 030 2390 100  |  E y.nelen@xxxxxx<mailto:y.nelen@xxxxxx
 |  www.uvh.nl<http://www.uvh.nl>
A Kromme Nieuwegracht 29, 3500 AT Utrecht (NL)
Aanwezig: ma-di-wo-do

[Afbeelding met tafel, tekening  Automatisch gegenereerde beschrijving]

JPEG image

PNG image

Other related posts:

  • » [PWC-MEDIA] Persbericht: ‘Aandachtige betrokkenheid’ als grondhouding nodigt leerlingen uit om op een volwassen manier met vrijheid om te gaan - Yvette Nelen