[PWC-MEDIA] Persbericht: 32 miljoen euro voor technologisch toponderzoek

  • From: "NWO Communicatie" <NWO_nieuws@xxxxxx>
  • To: pwc-media@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Tue, 21 Nov 2017 07:05:03 +0100

32 miljoen euro voor technologisch toponderzoek
 
Een  kleine honderd onderzoekers gaan de komende jaren samen met het 
bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties innovatieve technologieën 
ontwikkelen. Dat gebeurt binnen zes nieuwe Perspectiefprogramma’s, die groen 
licht krijgen van NWO. De programma’s moeten leiden tot een nieuwe 3D-printer 
voor grote metalen onderdelen, efficiëntere zelflerende systemen, extreme 
microscopie, nieuwe bacteriën voor de chemische industrie, blessurevrij sporten 
en draagbare robotica voor mensen met onwillige spieren.
Het bestuur van het NWO-domein Toegepaste en Technische Wetenschappen (TTW) 
stelt 21 miljoen euro beschikbaar voor zes omvangrijke onderzoeksprogramma’s 
binnen het financieringsprogramma Perspectief. Betrokken bedrijven, 
maatschappelijke organisaties en kennisinstellingen vullen de investering van 
NWO aan met 11 miljoen euro. Met het totaalbudget kunnen 74 promovendi en 25 
postdocs de komende vijf tot zes jaar aan de slag.
Met Perspectief daagt NWO wetenschappers uit om een innige samenwerking op te 
zetten met het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. Het gaat om 
multidisciplinair onderzoek met een uitdrukkelijke focus op toepassing. 
Gezamenlijk zetten de partijen nieuwe onderzoekslijnen op die aansluiten bij de 
topsectoren.
Bekijk de geselecteerde Perspectiefprogramma's van 2017 op youtube. 
Van technologieproducent tot eindgebruiker
‘In de afgelopen tien jaar heeft het Perspectiefprogramma een duidelijke 
ontwikkeling doorgemaakt,’ zegt Perspectiefcoördinator Lise de Jonge. ‘De nu 
gehonoreerde programma’s vormen een coherent geheel van projecten, en de 
onderzoeksconsortia zijn steeds breder geworden. Inmiddels is de hele keten 
betrokken die nodig is om het onderzoek tot toepassing te brengen: van 
technologieproducent tot eindgebruiker.’
Nieuwe onderzoeksnetwerken
Bovendien sluit het Perspectiefprogramma goed aan op vragen vanuit overheid en 
maatschappij zoals die zijn geformuleerd binnen de topsectoren en de nieuwe 
sleuteltechnologieën van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Ook 
beantwoorden de programma’s vragen van de Nationale Wetenschapsagenda van het 
ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. ‘Het Perspectiefprogramma 
heeft tot op heden niet alleen specifieke kennis en innovaties opgeleverd’, 
zegt De Jonge. ‘Dankzij Perspectief zijn veel nieuwe onderzoeksnetwerken 
ontstaan met een meerwaarde voor de Nederlandse kenniseconomie.’
Over Perspectief
Innovatie die economische en maatschappelijke impact heeft, vraagt vaak een 
grootschalige aanpak. Je moet nieuwe onderzoekslijnen opzetten, oude netwerken 
overstijgen en een innige samenwerking creëren tussen wetenschappers en 
bedrijfsleven. Daarin voorziet het financieringsmiddel Perspectief voor de 
topsectoren. Al tien jaar financiert NWO deze unieke vorm van samenwerking.
Een onderzoeksprogramma bestaat doorgaans uit vijf à zes projecten die het 
overkoepelende thema benaderen vanuit diverse onderzoeksrichtingen. Jaarlijks 
organiseert NWO een open oproep voor nieuwe programma-ideeën waaruit een 
externe commissie de beste voorstellen selecteert. Het budget dat NWO 
beschikbaar stelt voor Perspectief-programma’s is afkomstig van het Ministerie 
van Economische Zaken en Klimaat.
--------------------------------------------------------- 
Gehonoreerde onderzoeksprogramma’s

3D-printen van grote metalen voorwerpen
Additive Manufacturing for Extra Large Metal Components (AiM2XL) 
Met 3D-printtechnologie kun je op locatie op maat gemaakte driedimensionale 
onderdelen printen. Maar welke eigenschappen krijgen grote metalen objecten 
zoals scheepsschroeven als je ze print? Hoe zorg je ervoor dat zo’n uit laagjes 
opgebouwd voorwerp niet vervormt, scheurt of op onverwachte plekken gaat 
roesten? Binnen AiM2XL kijken onderzoekers naar geprinte metalen voorwerpen van 
tussen de 1 en 10 meter groot. Ze bestuderen de eigenschappen van het geprinte 
materiaal tot op microniveau, en maken modellen waarmee ze het gedrag van het 
totale object kunnen voorspellen en controleren. Daarna laten de onderzoekers 
deze modellen los op geprinte voorbeeldobjecten, zoals een sterk stalen hijsoog 
voor dikke stalen kabels en een scheepsroer van roestvrij staal.
Programmaleider: Prof.dr. I.M. Richardson (Technische Universiteit Delft) 
Deelnemers: Air Liquide B.V., Allseas, Autodesk, Damen, DEMCON, Element 
Materials Technology, Fokker Technologies Holding B.V., Heerema Fabrication 
Group, Huisman, Jungle, Lincoln Electric B.V., Lloyd’s Register EMEA, M2i, 
MX3D, OCAS NV, RAMLAB, Rijksuniversiteit Groningen, Shell, Technische 
Universiteit Delft, Technische Universiteit Eindhoven, Trumpf Nederland B.V., 
Universiteit Twente, Valk Welding B.V., VandeGrijp International Gear Suppliers 
B.V.
Blessurevrij sporten
Citius Altius Sanius – Injury-free exercise for everyone
Hoe krijg en houd je mensen aan het sporten, en voorkom je dat ze daarbij 
geblesseerd raken? Het programma Citius Altius Sanius (sneller, hoger, 
gezonder) ontwikkelt en gebruikt innovatieve draagbare sensoren om de fysieke 
en fysiologische belasting te meten, data science om het blessurerisico voor 
individuele sporters te berekenen, en bewezen effectieve gepersonaliseerde 
feedbackmethoden om het gedrag van sporters op alle prestatieniveaus te 
beïnvloeden. De onderzoekers ontwikkelen niet alleen de benodigde theorie en 
technologie. Ze testen ook of ze veelvoorkomende sportblessures kunnen 
voorkomen bij onder andere fitness, voetbal, tennis, hardlopen en wielrennen. 
Bij het programma zijn onder meer sportverenigingen, sportartsen en 
fysiotherapeuten aangesloten. Zij zullen de resultaten gebruiken bij 
sporttrainingen en revalidaties.
Programmaleider: Prof.dr. F.C.T. van der Helm (Technische Universiteit Delft)
Deelnemers: Achmea, Adidas, AMC, Borre, Bosch, Cinoptics, Dopple, Fit!Vak, 
Fontys Hogescholen, Gemeente Amsterdam, Gemeente Eindhoven, Golazo Sports SX, 
Haagse Hogeschool, Hanzehogeschool Groningen, Hogeschool van Amsterdam, 
Hogeschool Arnhem-Nijmegen, Inmotio Object Tracking, InnosportLab Sport en 
Beweeg, International Tennis Federation, IZI BodyCooling, Kenniscentrum Sport, 
ManualFysion, 2M Engineering, Motekforce Link, MYLAPS, MyTemp, NedCard, NHTV 
Breda, Nijmeegse Vierdaagse Foundation, NOC*NSF, Noldus, NovioSense, Plux, 
Qualogy, Radboudumc, Reade Rehabilitation, Rijksuniversiteit Groningen, 
Koninklijke sportbonden (KNBSB, KNHB, KNLTB, KNVB, KNWV), Koninklijke Gazelle, 
Sailing Innovation Center, SWOV, Team Sunweb, Technische Universiteit Delft, 
Technische Universiteit Eindhoven, Universiteit Leiden, VirtuaGym, Vrije 
Universiteit Amsterdam, VUmc, Zevenheuvelenloop Foundation
Efficiënte zelflerende systemen
Efficient Deep Learning 
Een computer die zelf op beveiligingsbeelden gevaarlijke situaties herkent: dat 
kan met zelflerende geautomatiseerde systemen. Maar voordat zo’n systeem 
zelfstandig kan opereren, moet je het ontwerpen, en vervolgens trainen met 
enorm veel voorbeelden. Daarnaast heb je veel rekenkracht nodig om zo’n systeem 
tot besluiten te laten komen. En dan is het ook nog niet altijd duidelijk waar 
het systeem dat besluit dan precies op heeft gebaseerd. Binnen het programma 
Efficient Deep Learning gaan onderzoekers deep learning veel efficiënter en 
transparanter maken, aan de hand van voorbeelden uit de dagelijkse praktijk. Zo 
willen ze de techniek toepasbaar maken voor onder andere automatische visuele 
inspecties, weefselanalyse, slim onderhoud van apparatuur en intelligente 
hoortoestellen die kunnen omgaan met rumoerige omgevingen. 
Programmaleider: Prof.dr. H. Corporaal (Technische Universiteit Eindhoven)
Deelnemers: AIIR Innovations, ASTRON, CWI, Cyclomedia, Cygnify, Donders 
Instituut, FEI, 2getthere, GN Hearing, Holst Centre, ING, Intel, Irdeto, Lely, 
Mobiquity, NLeSC, NXP, NVIDIA, Océ, Radboudumc, Schiphol, Scyfer, Sectra, 
Semiotic Labs, Siemens, Sightcorp, Sorama, SURFsara, TASS International, Tata 
Steel, Technische Universität Dresden, Technische Universiteit Delft, 
Technische Universiteit Eindhoven, Thales, TNO, TomTom, Universiteit Twente, 
Universiteit van Amsterdam, 3DUniversum, VicarVision, ViNotion, Vrije 
Universiteit Amsterdam, Wageningen University & Research 
Extreme microscopie zonder lens
Lensless Imaging of 3D Nanostructures with Soft X-Rays (LINX)
Steeds meer alledaagse gebruiksvoorwerpen bevatten chips om met de buitenwereld 
te kunnen communiceren. Dit zogenaamde Internet-of-Things stelt eisen aan 
computerchips: ze moeten steeds kleiner, goedkoper en meer transistoren 
bevatten. Om kostbare productiefouten te voorkomen, moet het productieproces 
nauwkeurig worden bewaakt. Het onderzoeksconsortium LINX ontwikkelt daarvoor 
nieuwe meettechnieken om zonder hulp van lenzen structuren in beeld te brengen 
met afmetingen van een nanometer (een miljoenste millimeter). LINX baseert de 
technieken op slimme rekenmethodes en zogeheten zachte röntgenstraling, ofwel 
straling met een golflengte tussen de 10 en 30 nanometer. Uiteindelijk willen 
de onderzoekers komen tot een systeem dat niet alleen fouten tijdens het 
productieproces van chips kan opsporen. Het systeem moet ook zeer kleine 
details zichtbaar maken van structuren in andere toepassingen, zoals 
zonnecellen.
Programmaleider: Prof.dr. H.P. Urbach (Technische Universiteit Delft)
Deelnemers: AFS, ASML, Coherent, DEMCON / Focal, PANalytical, Technische 
Universiteit Delft, Technische Universiteit Eindhoven, TNO, Universiteit 
Twente, Universiteit Utrecht, Vrije Universiteit Amsterdam, VSL
Bacteriën zetten syngas om in chemische bouwstoffen
Novel Approaches for Microbial Syngas Conversion to Chemical Building Blocks 
(MicroSynC)
Een aantal industrieën, zoals de staalindustrie, produceert syngas: een mengsel 
van koolmonoxide, kooldioxide en waterstof. Dit syngas ontstaat ook als je 
biomassa vergast. Syngas kan dienen als grondstof voor de chemische industrie. 
De samenstelling van het syngas is echter vaak te wisselend om het direct via 
chemische processen te kunnen bewerken. Het onderzoeksprogramma MicroSynC 
ontwikkelt methoden, processen en bioreactoren om syngas met behulp van 
micro-organismen om te zetten in nuttige chemische bouwstenen. De onderzoekers 
gaan op zoek naar geschikte zuurstofloze bacteriën, die ze vervolgens gebruiken 
om de gewenste producten in grote hoeveelheden onder niet-steriele 
omstandigheden te produceren. Tegelijkertijd onderzoeken de wetenschappers de 
maatschappelijke acceptatie van producten die op deze manier worden gemaakt.
Programmaleider: Prof.dr.ir. A.J.M Stams, Wageningen University & Research
Deelnemers: AkzoNobel, Bodec, CLIB2021, ECN, Flowid, ISPT, OxyMem, Paques B.V., 
Torrgas, Technische Universiteit Delft, Technische Universiteit Eindhoven, 
VITO, Wageningen University & Research
Draagbare robotica voor onwillige spieren
Wearable robotics
Mensen die door een spieraandoening zijn gekluisterd aan een rolstoel moeten 
weer zelfstandig en zonder krukken kunnen staan. Ze kunnen dan bijvoorbeeld 
rechtop aan het aanrecht koken. Dit is geen heilig wonder, maar het haalbare 
doel van het onderzoeksconsortium Wearable Robotics. Dit programma ontwikkelt 
zogeheten Exo-Aids: zachte, lichtgewicht technologie die comfortabel zit, 
gemakkelijk te bedienen en betaalbaar is, en soepele en veelzijdige bewegingen 
mogelijk maakt. Het doel is om mensen met beschadigingen aan het ruggenmerg of 
verlies van spierkracht mobieler en zelfstandiger te maken. Daarnaast 
ontwikkelen de onderzoekers technologie die beroepsklachten als lage rugpijn 
moet voorkomen. Die klachten komen vaak voor bij mensen die zwaar moeten tillen 
of lang in een gebogen houding moeten staan.
Programmaleider: Prof.dr.ir. H. van der Kooij (Universiteit Twente)
Deelnemers: Baat Medical, Bond 3D, By-wire, DEMCON, Duchenne Parent Project, 
Dwarslaesie Organisatie Nederland, Festo, FSHD Patient Foundation, Hankamp 
Gears, Hocoma, IMSystems, Laevo, Landelijke Vereniging van Operatieassistenten, 
Motek, Oceanz, Opteq, Ottobock, Radboudumc, Roessingh Research and Development, 
Roessingh Revalidatie Techniek, Technische Universiteit Delft, Sint 
Maartenskliniek, Spieren voor Spieren, Technische Universiteit Eindhoven, TNO, 
Twente Medical Systems International, Ultimaker, Universiteit Twente, Vrije 
Universiteit Amsterdam, Xsens, Yumen Bionics

---------------------

Bijlagen

Hyperlink
Video: geselecteerde Perspectiefprogramma's 2017 

---------------------

Contact
NWO, afdeling Communicatie NWO-domein Toegepaste en Technische Wetenschappen
Aschwin Tenfelde, tel.: +31 30 60 01 288
a.tenfelde@xxxxxx

---------------------

Over NWO-domein TTW
Het NWO-domein Toegepaste en Technische Wetenschappen (TTW) verbindt mensen en 
middelen om technologie en technische kennis te ontwikkelen die bijdragen aan 
het creëren van economische meerwaarde en het oplossen van maatschappelijke 
vraagstukken. Dat gebeurt door excellent technisch-wetenschappelijk onderzoek 
te financieren, gebruikers en onderzoekers bij elkaar te brengen en door 
projecten te begeleiden naar optimale kansen voor kennisoverdracht.
Over NWO
De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) is een van de 
grootste wetenschapsfinanciers in Nederland. NWO staat voor kwaliteit en 
vernieuwing in de wetenschap. Met een budget van ruim 800 miljoen euro 
investeert NWO jaarlijks in ongeveer 6000 onderzoeksprojecten aan 
universiteiten en kennisinstellingen. Het gaat zowel om onderzoek uit 
wetenschappelijke nieuwsgierigheid als onderzoek naar maatschappelijke 
vraagstukken. Op basis van adviezen van onafhankelijke wetenschappers uit 
binnen- en buitenland selecteert NWO de beste onderzoeksvoorstellen. NWO 
stimuleert nationale en internationale samenwerking, beheert en financiert 8 
nationale onderzoeksinstituten, investeert in grote onderzoeksfaciliteiten en 
bevordert het gebruik van onderzoeksresultaten. 
© 2017 Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek

---------------------

 
Bekijk dit bericht online
 

      

 
Wilt u geen e-mail meer van ons ontvangen? Uitschrijven

 

Other related posts:

  • » [PWC-MEDIA] Persbericht: 32 miljoen euro voor technologisch toponderzoek - NWO Communicatie