[PWC-MEDIA] Persaankondiging: TU Delft bestaat 177 jaar - Dies-viering (11/01) in teken van ‘climate action’

  • From: Roy Meijer <R.E.T.Meijer@xxxxxxxxxx>
  • To: "pwc-media@xxxxxxxxxxxxx" <pwc-media@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Tue, 8 Jan 2019 13:05:23 +0000

[https://d1rkab7tlqy5f1.cloudfront.net/TUDelft/Actueel/DIES%20177/voetjes.png]TU
 Delft bestaat 177 jaar
Dies-viering (11/01) in teken van ‘climate action’

Op vrijdag 11 januari Viert de TU Delft haar 177ste Dies Natalis, dit keer in 
het teken van ‘Climate Action’, met een symposium in dit thema voorafgaand aan 
de viering, de Diesrede met als titel ‘Forewarned is Forearmed:Coping with our 
changing Climate’, en de uitreiking van twee eredoctoraten.

Symposium
Tijdens het symposium, dat in de ochtend plaatsvindt, komen internationale 
sprekers en onderzoekers van de TU Delft aan het woord, die hun visie op het 
thema delen en hun ervaring met klimaatwetenschap, mitigatie, adaptatie en 
climate engineering presenteren.

Diesviering
Rector Magnificus Tim van der Hagen opent ’s middags om 15.00 uur de officiële 
ceremonie met een speech over ‘Universities 4.0: grand challenges in a digital 
society’. Vervolgens gaat Diesredenaar professor Pier Siebesma van de faculteit 
Civiele Techiek en Geowetenschappen (CiTG) dieper in op het onderwerp 
klimaatverandering in zijn rede ‘Forwarned is Forearmed: Coping with our 
changing Climate’. Tevens blikt Stef Lhermitte (CiTG) terug op het voorafgaande 
symposium.

Eredoctoraten
Tijdens de viering worden eredoctoraten uitgereikt aan Søren Hermansen, 
directeur van Samsø's Energy Academy, en professor Mercedes Maroto-Valer, 
directeur van het Research Centre for Carbon Solutions (RCCS) aan de Britse 
Heriot-Watt universiteit. Hermansen spreekt in het ochtendgedeelte over 
Commonity = Common + community - How to engage and activate a sustainable 
community, en Maroto-Valer over Low-carbon systems: Bringing on climate action.

Meer informatie
Kijk op www.tudelft.nl/dies<http://www.tudelft.nl/dies> voor meer informatie 
over het programma.
Vragen en aanmelden graag via adviseur wetenschapscommunicatie Roy Meijer, 
r.e.t.meijer@xxxxxxxxxx<mailto:r.e.t.meijer@xxxxxxxxxx>, 015-2781751


PNG image

PNG image

Other related posts:

  • » [PWC-MEDIA] Persaankondiging: TU Delft bestaat 177 jaar - Dies-viering (11/01) in teken van ‘climate action’ - Roy Meijer