[PWC-MEDIA] Persaankondiging TU Delft: 4 maart Climate Action Verkiezingsdebat 2021

  • From: Roy Meijer <R.E.T.Meijer@xxxxxxxxxx>
  • To: "pwc-media@xxxxxxxxxxxxx" <pwc-media@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Mon, 22 Feb 2021 09:33:08 +0000

Persaankondiging TU Delft: 4 maart Climate Action Verkiezingsdebat 2021
Klimaatdebat met studenten en vertegenwoordigers van de politieke 
jongerenpartijen

Op 4 maart organiseert Studium Generale TU Delft, in samenwerking met GreenTU 
en de Studentenraad, het Climate Action Verkiezingsdebat 2021, met 
vertegenwoordigers van de politieke jongerenpartijen. Tijdens deze bijeenkomst 
(16.00 - 18.00 uur, livestream via 
YouTube<https://www.youtube.com/watch?v=j7CjWKXhKgA>) geven we de generatie die 
de nabije toekomst moet gaan vormgeven een podium om te debatteren over hún 
oplossing voor de klimaatproblematiek.

De verkiezingen komen er weer aan, de campagnes zijn begonnen. Momenteel is het 
vooral corona dat de klok slaat, heel begrijpelijk. Dat neemt niet weg dat er 
andere belangrijke thema's de aandacht verdienen. Welke koers gaat het land 
varen op het gebied van werk, zorg, veiligheid, en niet op de laatste plaats, 
het klimaat? Veel partijen zijn het er inmiddels over eens dat we actie moeten 
ondernemen om de klimaatcrisis aan te pakken. Maar hoe moeten we dat doen? Hoe 
kunnen we de industrie en maatschappij verduurzamen? Hoe kunnen we als 
Nederland hierin voorop lopen?

Jongerenstem
Delftse studenten gaan op 4 maart met vertegenwoordigers van de politieke 
jongeren in debat over deze vragen. Tussen de debatrondes door zullen de 
Kiesmannen zorgen voor het broodnodige vermaak, waar het publiek stiekem toch 
nog iets van opsteekt!

Meer informatie
Houd https://sg.tudelft.nl/event/climate-action-verkiezingsdebat-2021/ in de ;
gaten voor (corona)updates. Livestream: 
https://www.youtube.com/watch?v=j7CjWKXhKgA
Contact: adviseur wetenschapscommunicatie TU Delft Roy Meijer, 
r.e.t.meijer@xxxxxxxxxx<mailto:r.e.t.meijer@xxxxxxxxxx>, 06-14015008


Other related posts:

  • » [PWC-MEDIA] Persaankondiging TU Delft: 4 maart Climate Action Verkiezingsdebat 2021 - Roy Meijer