[PWC-MEDIA] Paul de Krom voorgedragen als nieuwe voorzitter TNO Raad van Bestuur

  • From: TNO Persvoorlichting <pressinfo@xxxxxx>
  • To: pwc-media@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Fri, 12 Dec 2014 14:35:07 +0000 (UTC)

![](http://mail.smart.pr/wf/click?upn=mLyZNtCwnYgg1N-2FMk-2F0p3TC9V6bi9suEQfLetPOWWbLsroIqdTrhZyA7pxKFz2-2FtWLi11uxFoEJlx21KT1DwEoEtfy8nu4nwllucVt0jH0E-3D_pL-2BXJ9rP5q-2BUaltF3BAu0APMIg3d2nFGiVcDnYlc5ZREwlljd9bP014zYWsoMJGFupe0GsmkqWuUFsOr2U-2FuMoJ-2FLN6JRENbVR9WPhBV8od7QVMe3Tc6-2Fll98T1VspkrBlUXfRj614C37UIjHtQfgxEC4O90IG1L1r5vGS5YDvHT60SXWEC0Ht-2FGgl9SpYrYMRVZFjW0moMGM6zfWwuISM6Q0yxUs73DSmLlsurV7GyItAZVqkiea1r0kaZcSMWL

12 december 2014

# Paul de Krom voorgedragen als nieuwe voorzitter TNO Raad van Bestuur

  
2014-23

  

**Paul de Krom voorgedragen als nieuwe voorzitter TNO Raad van Bestuur **

&nbsp_place_holder;

**Vandaag ****is door de ministerraad de heer Paul de Krom (1963) voorgedragen 
voor benoeming bij Koninklijk Besluit tot voorzitter van de Raad van Bestuur 
van TNO. Hij zal 1 maart 2015 starten in zijn nieuwe functie. De heer De Krom 
volgt de heer Jan Willem Kelder op die deze positie ad interim vervulde. **

**&nbsp_place_holder;**

De heer Kees Linse, voorzitter van de Raad van Toezicht van TNO in een
reactie: “Ik ben zeer verheugd met de benoeming van de heer De Krom tot
voorzitter van de Raad van Bestuur van TNO. Wij hebben daarmee een zeer
ervaren bestuurder gevonden met ruime ervaring in zowel de private als de
publieke sector. Hij is met de andere leden van de Raad van Bestuur in staat
om de missie van TNO met nieuw elan in te vullen: mensen en kennis verbinden
om innovaties te creëren die de concurrentiekracht van bedrijven en het
welzijn van de samenleving duurzaam versterken. Zijn uitgebreide ervaring met
complexe processen en organisaties past uitstekend bij TNO dat immers ook
opereert op het snijvlak publiek/privaat.”

&nbsp_place_holder;

**Paul de Krom**

Op dit moment is de heer De Krom Algemeen Directeur a.i. van de Dienst
Landelijk Gebied (DLG) en aldaar in het bijzonder verantwoordelijk voor de
overdracht van mensen en middelen naar provincies en Rijk per maart 2015.
Daarnaast bekleedt de heer De Krom diverse toezichthoudende functies, onder
meer bij de Hogeschool Utrecht, HTM en Energie Centrum Nederland ECN.

&nbsp_place_holder;

Eerder was hij Voorzitter van het Bestuur van de Stichting Nationaal
Energiebespaarfonds en in opdracht van het kabinet Aanjager Techniekpact om
het tekort aan technici op de arbeidsmarkt aan te pakken. Hij was als
Voorzitter tafel “mobiliteit en transport” nauw betrokken bij de
totstandkoming van het recente SER energieakkoord. Tussen 2010 en 2012 was hij
staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in het kabinet Rutte I,
waarvan de laatste maanden ook als waarnemend minister. Daarvoor was hij
gedurende acht jaar lid van de Tweede Kamer. Voordat hij de overstap maakte
naar de publieke sector was de heer De Krom 12,5 jaar werkzaam bij Shell.

&nbsp_place_holder;

De Krom: "Ik ben echt verguld met deze voordracht. TNO heeft als zeer
gerenommeerd instituut een spilfunctie in de wereld van het toegepast
onderzoek en speelt een cruciale rol bij het creëren van innovaties die de
concurrentiekracht van onze bedrijven versterken. Dat, gecombineerd met de
maatschappelijke opdracht om het welzijn van de samenleving duurzaam te
versterken, spreekt mij enorm aan.&nbsp_place_holder; Ik verheug mij er op zo
snel mogelijk samen te werken met de partners, opdrachtgevers en de mensen van
TNO".

&nbsp_place_holder;

De heer Krom is gehuwd en heeft 3 zoons.

  

[![](http://mail.smart.pr/wf/click?upn=vbiNYXLVfOTNpg0f5ZODxn0rgVxrEdccuLusT92IcCxSexWiSm3RInnLfxoPgh2h1E1mXII5ZfOkTjevsc8lu5HP6w8lQVPJefiDtIeMvAg-3D_pL-2BXJ9rP5q-2BUaltF3BAu0APMIg3d2nFGiVcDnYlc5ZREwlljd9bP014zYWsoMJGFupe0GsmkqWuUFsOr2U-2FuMoJ-2FLN6JRENbVR9WPhBV8odQIEYqU1rCQK-2BUbYBAVKLco8sSQx4AIzZbwSQGMnhzJHoWhe9vKTkUf19dApa0cWUXd0LCdr0BG4nAUwKyAxSHDHnxq1E5ElTvuhXlnUujh-2FATQa4Mx0eZJHvbFhi-2BNCEAdmva9s2eDlRE-2FtQgPyDA
8b14d/Paul-de-Krom_CEO-TNO_dec2014.jpg&w=150)](http://mail.smart.pr/wf/click?upn=6GI4zadZkZqqytvmiqek1ZsoQGDenIQ0etytAgl-2BWj7bKETZrVdx3dGUfPG0n3QG_pL-2BXJ9rP5q-2BUaltF3BAu0APMIg3d2nFGiVcDnYlc5ZREwlljd9bP014zYWsoMJGFupe0GsmkqWuUFsOr2U-2FuMoJ-2FLN6JRENbVR9WPhBV8oe9D6et68xpnvbjPGXGTGD-2BNZrdq2LzrjfE0WakW0jN21C-2FU6evedmnPIIi1NNPKrb1tPOuBSY9p-2BzcxB0zx8mCiX8uL3rDmvs-2F4QCrofJWbv3iWJR6z13AvRuKVEEO2-2BiFqj7-2BB1uTyM1RmYMKQxmT
815811e4b9673f6c6e38b14d/Paul-de-Krom_CEO-TNO_dec2014.jpg)

[ Paul-de-Krom_CEO-
TNO_dec2014.jpg](http://mail.smart.pr/wf/click?upn=6GI4zadZkZqqytvmiqek1ZsoQGDenIQ0etytAgl-2BWj7oYHkfG9djqTWP3sp1biXss5Pw2hk0s5UVFTiIHW8VU8GRJnFWbobm7-2F-2FGvCkNvqk-3D_pL-2BXJ9rP5q-2BUaltF3BAu0APMIg3d2nFGiVcDnYlc5ZREwlljd9bP014zYWsoMJGFupe0GsmkqWuUFsOr2U-2FuMoJ-2FLN6JRENbVR9WPhBV8odx0PR-2BBk-2FQ-2BuM7HXS-2FUc5R59-2F7-2BoENR-2F6-2FrbFs6rfz8XVMm2mB2WeqVm43-2BaoWbie0lp53zsqZNQTjTIwLyVL70UXFyBbOvKiS1-2FfHVAfl9AjZC8Dy90-2B6Ew-2BYJWoSUb7IsSJzIgPESVigAdgGvu4Q
de-Krom_CEO-TNO_dec2014.jpg)

**4762kBs**

**Meer informatie**

TNO Persvoorlichting 0888 660 888 [pressinfo@xxxxxx](mailto:pressinfo@xxxxxx).

**Over TNO**

De ruim 3000 professionals van TNO zetten hun kennis en ervaring in om slimme
oplossingen te realiseren voor complexe vraagstukken. Deze innovaties dragen
bij aan het duurzaam versterken van de concurrentiekracht van bedrijven en het
welzijn van onze samenleving. Onze partners hierin zijn ruim 3000 bedrijven en
organisaties in binnen- en buitenland, waaronder het mkb.

  
Meer weten over TNO en de andere vijf maatschappelijke thema’s waar we ons op
richten? Kijk dan op [www.tno.nl](www.tno.nl)

Wilt u geen berichten meer ontvangen van ons, dan kunt u zich
[afmelden](http://mail.smart.pr/wf/click?upn=XU5gz9jTgj2ZNKaOlmK7pcMjO46MXCy-2BuVpj8uvQHjkgJiQGUmAMDPYy9ahAo2SG-2F9Y-2BOLv9K8fhzw1pMZ3UpZGsQ2qnXQ8CLAeJ3AnpjSYQN2AgTzwhFvVRaNIvLdbv6JufGnwJ2AsdzctjCLsDCsJt0CSUG227rFuj-2F1iagCA0a8DL-2B3N2f1ab1H94VuF-2FIDRTc3uhhKNWVsuMxm00dg-3D-3D_pL-2BXJ9rP5q-2BUaltF3BAu0APMIg3d2nFGiVcDnYlc5ZREwlljd9bP014zYWsoMJGFupe0GsmkqWuUFsOr2U-2FuMoJ-2FLN6JRENbVR9WPhBV8odb7oYVq9pVLbE0a-2FOo-2BgJxU2zmT5mtk0cKEko8xRQ8CzszXECvLCOaXkKMKtqeXRNxm-2BNUVthRGrOb5-2FFIJnA3lSzwfoqaLmYCu-2FhJ28JMT7O9MiTlpshvceuoMIl-2BYxZteMFZJAoFSv822OcV75GN1L8NXxMWJcxWUyFJ-2BhHgZA-3D-3D

Other related posts:

  • » [PWC-MEDIA] Paul de Krom voorgedragen als nieuwe voorzitter TNO Raad van Bestuur - TNO Persvoorlichting