[PWC-MEDIA] PERSBERICHT - Zeegras spaart stranden en geld

  • From: Margaux Tjoeng <margaux.tjoeng@xxxxxxx>
  • To: "pwc-media@xxxxxxxxxxxxx" <pwc-media@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Wed, 2 Jan 2019 16:51:40 +0000

[https://meltwater-apps-production.s3.amazonaws.com/uploads/images/57a3006616054743fab4e8d8/blobid1_1536837011152.jpg]
Datum: 2 januari, 2019
Zeegras spaart stranden en geld
Zeegras is zó goed in het voorkomen van erosie op tropische stranden, dat het 
de regelmatige, dure zandsuppleties overbodig kan maken. Dat schrijven biologen 
en ingenieurs uit Nederland en Mexico deze maand in het wetenschappelijk 
tijdschrift BioScience. "Een vooroever met daarop een gezond zeegrasveld, en 
ook kalkproducerende algen die het zand vastleggen, is de meest duurzame en 
veerkrachtige manier om kusten te beschermen tegen de toenemende erosie", zegt 
de eerste auteur van het artikel, promovenda Rebecca James van het Koninklijk 
Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ) en de Rijksuniversiteit 
Groningen. "Door erosie verdwijnen nu nog op veel plaatsen de economisch 
waardevolle tropische stranden letterlijk in zee."

[https://meltwater-apps-production.s3.amazonaws.com/uploads/images/57a3006616054743fab4e8d8/blobid1_1543401361131.jpg]
Het strand van Cancun wordt onderhouden door regelmatige zandsuppletie, maar 
beginnen onmiddellijk te eroderen. Foto: Rodolfo Silva

Erosie neemt toe met veranderend klimaat
In hun onderzoek richtten de auteurs zich met name op het Caribisch gebied, 
waar bijna een kwart van het Bruto Binnenlands Product uit toerisme komt, voor 
een groot deel op en rond de stranden. "Maar met de enorme toename van 
bebouwing langs de kusten, waarbij de natuurlijke stroom van water en zand 
wordt verstoord, zijn veel stranden in deze regio al in de zee verdwenen", 
stelt professor Rodolfo Silva, hoogleraar kustwaterbouwkunde aan de Universidad 
Nacional Autónoma in Mexico, een van de co-auteurs van het artikel. "Tot nu toe 
worden vooral dure kunstmatige ingrepen gedaan om deze erosie te bestrijden, 
zoals dure zandsuppleties en de bouw van betonnen zeewering. Door de toename 
van extreem weer en de stijging van de zeespiegel met het veranderende klimaat, 
zal het probleem van erosie alleen maar groter worden."

Experimentele stroomgoot
Om te ontdekken hoe goed een zeegrasveld zand en sediment kan vasthouden, deden 
James en haar promotor, professor Tjeerd Bouma (NIOZ en Universiteit Utrecht) 
een even simpel als doeltreffend experiment in een Caribische baai, op stukken 
bodem met en zonder zeegras. Met behulp van een draagbare en nauwkeurig 
instelbare stroomgoot, keken zij bij welke stroomsnelheid de bodemdeeltjes 
werden weggespoeld. "Het bleek dat gezond zeegras bijzonder effectief is in het 
vasthouden van bodemdeeltjes", zag James. "Dat betekent dat een vooroever met 
zeegras, zeker in combinatie met specifieke algen die kalk-zand produceren, een 
natuurlijke kustverdediging vormt die zijn eigen "zand" creëert en vasthoudt."

[https://meltwater-apps-production.s3.amazonaws.com/uploads/images/57a3006616054743fab4e8d8/blobid3_1543403857553.jpg]
Deze stroomgoot, gebouwd door het NIOZ, werd gebruikt om het vermogen van 
zeegras om zand op zijn plaats te houden en erosie te voorkomen, te meten. 
Foto: Rebecca James

Meer zeegras is minder erosie
Langs de kusten van het Mexicaanse schiereiland Yucatan keken de onderzoekers 
of deze theorie ook in de praktijk werkt. "Wanneer wij de stranden met en 
zonder een gezonde vegetatie vergelijken, zien we dat de erosie sterk 
samenhangt met de hoeveelheid zeegras: hoe meer zeegras, hoe minder erosie", 
stelt dr. Brigitta van Tussenbroek van de Universidad Nacional Autónoma in 
Mexico. "Op plekken waar het zeegras verdwijnt, zie je een plotselinge sterke 
toename van de erosie, waardoor vaak dure zandsuppleties nodig zijn."

Veelbelovende techniek
Zowel natuurbeschermers als waterbouwers hebben enthousiast gereageerd op het 
onderzoek. "Tot nu toe worden zeegrasvelden vaak als een sta-in-de-weg gezien, 
terwijl ze feitelijk van groot belang zijn voor de kustbescherming. Dit 
onderzoek helpt het beeld recht te zetten en toont aan dat natuur een 
bondgenoot waar we heel zuinig mee om moeten gaan", zegt Bas Roels van het 
Wereld Natuur Fonds Nederland. "Het onderzoek opent nieuwe mogelijkheden om 
tropische stranden te beschermen door technieken waarbij de ecologie een 
centrale plaats inneemt", zegt Mark van Koningsveld, professor aan de TU Delft 
en werkzaam bij waterbouwer Van Oord.

In het Caribisch gebied staat zeegras onder steeds meer onder druk, ook rond de 
Antillen. "Voor een deel komt dat door vervuiling vanaf het land en invasieve 
soorten", zegt co-auteur Johan Stapel van het Caribbean Netherlands Science 
Institute (CNSI) op St. Eustatius. Dat eerste probleem is aan te pakken met 
voldoende geld en politieke wil, maar de mogelijkheden voor landschapsherstel 
zijn er. Bouma concludeert: "NIOZ heeft al veel succeservaringen met het 
restaureren van kustvegetatie, van mangroven tot zeegras."

Artikel:
James, Rebecca.K et al. Maintaining Tropical Beaches with Seagrass and Algae: A 
Promising Alternative to Engineering Solutions.
DOI: 10.1093/biosci/biy154

Het onderzoek werd uitgevoerd door wetenschappers uit Nederland (NIOZ, 
Universiteit Utrecht, Radboud Universiteit Nijmegen, Technische Universiteit 
Delft en Deltares), Mexico (Universidad Nacional Autónoma de México) en St. 
Eustatius (CNSI).

________________________________

<<<<<< NIET VOOR PUBLICATIE >>>>>>CONTACT

Eerste auteur | Rebecca James - 
rebecca.james@xxxxxxx<mailto:rebecca.james@xxxxxxx> - 00 1 951 231 0555

NIOZ senior wetenschapper | Professor Tjeerd Bouma - 
Tjeerd.bouma@xxxxxxx<mailto:Tjeerd.bouma@xxxxxxx> - 06 203 465 33

* Het artikel is voor publicatie op te vragen bij de auteurs.

Het NIOZ Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee, met 
vestigingen op Texel en in Yerseke, is het nationale oceanografische instituut 
van Nederland. NIOZ is onderdeel van de institutenorganisatie van NWO, sinds 
2016 in samenwerking met de Universiteit Utrecht.

https://www.nioz.nl/en<http://icm-tracking.meltwater.com/link.php?DynEngagement=true&H=btYXC68syxnIlVIaW0qBweEUHWPFwuN5EgnqFgPj0oiC1OMl9zi1Rk2QEJ4SviPMkVygBZHLzUXG3l5wSxkU1OBiu5sR5NFg4%2FuVdgLOWDrdU%2FWfw1XNdKjPqwyHAU%2Bf&G=0&R=https%3A%2F%2Fwww.nioz.nl%2Fen&I=20181217102846.0000016536c7%40mail6-113-ussnn1&X=MHwxMDQ2NzU4OjVjMTc3YTUyZWY0NDg1MGExZjcwMzA0Zjs%3D&S=yhhLDmnqX5kgLZAO6hU4_MMow4zw2K1svrtarzKH87M>
 - Onze blauwe planeet beschermen en benutten begint bij begrijpen


Attachment: EMBARGO_Zeegras%20spaart%20stranden%20en%20geld_NL_DEF.pdf
Description: EMBARGO_Zeegras%20spaart%20stranden%20en%20geld_NL_DEF.pdf

Other related posts:

  • » [PWC-MEDIA] PERSBERICHT - Zeegras spaart stranden en geld - Margaux Tjoeng