[PWC-MEDIA] PERSBERICHT: Veertig procent Nederlanders wil dat burger meebeslist over wetenschap

  • From: Heleen van Kooij <h.vankooij@xxxxxxxxxxx>
  • To: "pwc-media@xxxxxxxxxxxxx" <pwc-media@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Mon, 24 Aug 2015 07:29:52 +0000

[cid:image005.png@01CE5883.AC511C80]


Den Haag, 24 augustus 2015
Veertig procent Nederlanders wil dat burger meebeslist over wetenschap

Veertig procent van de Nederlanders wil dat burgers meebeslissen over wat
wetenschappers moeten onderzoeken. En als Nederlanders honderd miljoen euro
mogen verdelen over de wetenschap dan krijgt onderzoek naar gezondheidszorg 50
miljoen, natuur en techniek 25 miljoen en de sociale- en geesteswetenschappen
ook 25 miljoen. Dit blijkt uit onderzoek van het Rathenau Instituut. Het
instituut legde een enquête over wetenschap en wetenschappers voor aan een
representatieve steekproef van 800 Nederlanders.Uit de enquête bleek verder dat 'de wetenschap' op eenzame hoogte staat als het
gaat om de vraag hoeveel vertrouwen burgers hebben in verschillende
instituties. De wetenschap krijgt voor 'vertrouwen' het rapportcijfer 7. De
rechtspraak staat op de tweede plek met een ruime 6. Televisie, vakbonden en
kranten balanceren rond de 5,5. De Tweede Kamer, de regering en grote bedrijven
sluiten de ranglijst met een 5.

Hooggespannen verwachtingen
De enquête ging ook in op de vraag of burgers verwachten dat de wetenschap hun
leven zal veranderen. Uit de antwoorden blijkt dat Nederlanders wel verwachten
dat de wetenschap kan zorgen voor een langer en gezonder leven en voor nieuwe
technologieën die het leven interessanter maken. De ondervraagden denken echter
dat de wetenschap weinig oplossingen biedt voor sociale onderwerpen als
inkomensongelijkheid, migratie, werk en privacy.

Uitgebreid rapport volgt
Later in het jaar publiceert het Rathenau Instituut een uitgebreid rapport met
meer feiten, cijfers en conclusies. Dat rapport zal ook een internationale
vergelijking bevatten en een vergelijking met de enquête die het instituut in
2012
hield<http://www.rathenau.nl/actueel/persberichten/2013/07/persbericht-geen-crisis-in-vertrouwen-in-wetenschap.html>.

Over het Rathenau Instituut
Het Rathenau Instituut stimuleert de publieke en politieke meningsvorming over
wetenschap en technologie. Daartoe doet het instituut onderzoek naar de
organisatie en ontwikkeling van het wetenschapssysteem, publiceert het over
maatschappelijke effecten van nieuwe technologieën, en organiseert het debatten
over vraagstukken en dilemma's op het gebied van wetenschap en technologie. Het
onderzoek naar vertrouwen in de wetenschap sluit aan bij het thema Wetenschap
in cijfers uit het werkprogramma van 2015-2016. Het meeste wetenschappelijk
onderzoek wordt betaald door de overheid uit publieke middelen. De gevolgen van
wetenschappelijke kennis voor de samenleving zijn groot. Het is daarom van
belang voor de wetenschap dat burgers vertrouwen hebben in de wetenschap. Het
Rathenau Instituut doet daarom geregeld onderzoek naar dit vertrouwen.

Voorpublicatie
Jonge, Jos de. Vertrouwen in de
wetenschap<http://www.rathenau.nl/actueel/alle-categorieen/alle-jaren/alle-maanden/persbericht-veertig-procent-nederlanders-wil-dat-burger-meebeslist-over-wetenschap.html>.
Den Haag, Rathenau Instituut 2015. De publicatie
(pdf<http://www.rathenau.nl/fileadmin/user_upload/rathenau/Publicaties/Science_System_Assessment/2015/Voorpublicatie_Vertrouwen_in_de_Wetenschap.pdf>)
staat op de site van het Rathenau Instituut.

# # #

Noot voor de redactie
Voor meer informatie kunt u terecht bij David Redeker, tijdelijk
persvoorlichter: d.redeker@xxxxxxxxxxx<mailto:d.redeker@xxxxxxxxxxx>, tel. 070
- 342 1566 en 06 - 44 588 969

Dit
persbericht<http://www.rathenau.nl/actueel/alle-categorieen/alle-jaren/alle-maanden/persbericht-veertig-procent-nederlanders-wil-dat-burger-meebeslist-over-wetenschap.html>
staat ook op de site van het Rathenau Instituut.PNG image

PNG image

Other related posts:

  • » [PWC-MEDIA] PERSBERICHT: Veertig procent Nederlanders wil dat burger meebeslist over wetenschap - Heleen van Kooij