[PWC-MEDIA] PERSBERICHT | Primeur op Texel: kweek van inheemse platte ‘waddenoester’ gelukt

  • From: Margaux Tjoeng <margaux.tjoeng@xxxxxxx>
  • To: "pwc-media@xxxxxxxxxxxxx" <pwc-media@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Thu, 13 Sep 2018 13:12:54 +0000
[https://meltwater-apps-production.s3.amazonaws.com/uploads/images/57a3006616054743fab4e8d8/blobid1_1536837011152.jpg][https://meltwater-apps-production.s3.amazonaws.com/uploads/images/57a3006616054743fab4e8d8/blobid2_1536837028134.jpg]
Texel, 13 september 2018

Primeur op Texel: kweek van inheemse platte 'waddenoester' gelukt

Onderzoekers van Koninklijk Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ) op Texel 
zijn erin geslaagd larven te kweken van een inheemse oestersoort. Het gaat om 
de 'platte oester' (Ostrea edulis), een soort die al honderd jaar uit de 
Waddenzee is verdwenen. Het onderzoek heeft als doel om het natuurlijk herstel 
van de platte oesterbanken in de Waddenzee te bevorderen.


De terugkeer van de platte oester kwam voor het eerst aan het licht in 2012 
toen een Texelse visser zijn vondst voor identificatie naar het NIOZ bracht. In 
de opeenvolgende jaren werden ook in de Waddenzee bij Vlieland platte oesters 
aangetroffen. "Een bijzonder moment", aldus een enthousiaste onderzoekster 
Katja Philippart. "Het was maar een handjevol, maar het biedt ons nu de 
mogelijkheid om samen met het Programma naar een Rijke Waddenzee, Wereld Natuur 
Fonds, ARK Natuurontwikkeling en Edmelja de platte 'waddenoester' verder te 
onderzoeken. We willen deze waddenbewoner beter leren kennen en achterhalen 
welke omstandigheden het meest gunstig zijn voor groei en overleving. Met die 
kennis willen we de kans op natuurlijk herstel van oesterbanken in de Waddenzee 
vergroten."

Plotselinge geboorte
Na een jaar optimale zorg in een klimaatkamer van het NIOZ werden vrijdag 7 
september voor het eerst larven waargenomen. Een heuglijk feit, dat meteen door 
de onderzoekers met beschuit met muisjes werd gevierd. Dat moesten dan wel 
blauwe zijn, want álle platte oesters beginnen hun leven als mannetjes, en 
veranderen in vrouwtjes als ze groter worden.

[https://meltwater-apps-production.s3.amazonaws.com/uploads/images/57a3006616054743fab4e8d8/blobid1_1536843364310.jpg]

YouTube 
video<http://icm-tracking.meltwater.com/link.php?DynEngagement=true&H=btYXC68syxnIlVIaW0qBweEUHWPFwuN5EgnqFgPj0oiC1OMl9zi1Rk2QEJ4SviPMSFfwLhd7tUtDSj7YraLdqjtqYdSLJq2e4oWpwlXIS5jm5DbMKrXyEQ%3D%3D&G=0&R=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DGrQkZuuQkb8&I=20180913130734.00000008405d%40mail6-113-ussnn1&X=MHwxMDQ2NzU4OjViOWE0NmQzNDU1MjY2ZGY3ZmM0NzczOTs%3D&S=UDKyHk1HXYOPpfiqJql58pMG17ifLmQD1L5JMCI0HV4>
 van een pasgeboren larve (1 dag oud) -  Credit; Maureen Sikkema (NIOZ)

De geboorte van de larfjes is een eerste stap om deze relatief nieuwe (oude) 
Waddenzeebewoner beter te leren kennen, zonder de lokale bronpopulaties te 
belasten. De onderzoekster is nieuwsgierig hoe deze mogelijke ondersoort – met 
zijn oorsprong in de Waddenzee – reageert op zeewatertemperatuur, zoutgehalte 
en ziektedruk en wie zijn natuurlijke vijanden zijn. Ook wil Philippart – naast 
NIOZ-medewerker ook bijzonder hoogleraar 'Productiviteit van mariene 
kustecosystemen' aan de Universiteit Utrecht – te weten komen in hoeverre deze 
'waddensoort' verschilt van platte oesters die in andere delen van de Noordzee 
en de Atlantische Oceaan leven.

Uitgestorven in de Waddenzee
Tot het begin van de twintigste eeuw was de platte oester een veelvoorkomende 
soort in de Waddenzee en de Noordzee, met name op de Oestergronden (een 
relatief diep gebied zo’n 150 km ten noordwesten van Terschelling). Buiten de 
Nederlandse wateren komt de platte oester voor van Noorwegen tot aan 
Noord-Afrika, in de Middellandse Zee en (door introductie) ook in andere delen 
van de wereld. Door intensivering van de visserij en ziektedruk (parasieten) 
nam de populatie vanaf het midden van de 19e eeuw snel af. Uiteindelijk zijn de 
platte oesterbanken geheel uit de Noordzee en Waddenzee verdwenen; de laatste 
levende in Nederlandse kustwateren is in 1933 gevonden.

Biobouwers in marien ecosysteem
Toen vanaf 2010 op meerdere locaties in de westelijke Waddenzee en zuidelijke 
Noordzee de platte oester weer opdook, leidde dit tot groot enthousiasme bij 
zowel natuurbeschermers als vissers. En niet voor niets: de platte oester bouwt 
natuurlijke riffen, filtert zeewater en zorgt daarmee voor helder water, en de 
oesterbank biedt een goede schuil- en leefomgeving voor allerlei zeedieren.

Lab-experimenten
Het project moet er uiteindelijk toe leiden dat de huidige platte 
oesterpopulatie in de Waddenzee en de Noordzee wordt versterkt en uitgebreid, 
als de natuurlijke omstandigheden dat toelaten. De verwachting is echter dat 
dergelijk natuurlijk herstel kwetsbaar is. Zo is de verspreidingssnelheid 
beperkt omdat platte oesters een relatief korte larvale fase kennen. Ook is nog 
niet duidelijk in hoeverre ze last of profijt hebben van de aanwezigheid van de 
Japanse oester, een invasieve en dominante soort, en wat de meest kansrijke 
omstandigheden zouden zijn voor herstel. Verder is nog onbekend of de platte 
waddenoesters besmet zijn met infecties die remmend zouden kunnen werken op de 
natuurlijke verspreiding, of dat zij juist hiertegen een resistentie hebben 
opgebouwd.


Samenwerking
Het NIOZ voert dit onderzoek uit in samenwerking met Edmelja, het Wereld Natuur 
Fonds (WNF) en het Programma naar een Rijke Waddenzee (PRW). WNF en PRS hebben 
een belangrijke aanjagende rol gehad, onder meer in beschrijvingen van 
bronpopulaties en het organiseren van haalbaarheidsonderzoeken. De 
labexperimenten van NIOZ sluiten goed aan op de praktijkexperimenten voor 
actief herstel van oesterbanken van het Wereld Natuur Fonds en Stichting ARK in 
de Voordelta op de Borkumse Stenen en in windpark Gemini.


________________________________

Noot voor de redactie

Het Wereld Natuur Fonds, ARK Natuurontwikkeling en Edmelja zetten zich in voor 
herstel van de platte oester in de Noordzee. Voor meer informatie WNF en ARK: 
www.wnf.nl/schelpdierbanken<http://icm-tracking.meltwater.com/link.php?DynEngagement=true&H=btYXC68syxnIlVIaW0qBweEUHWPFwuN5EgnqFgPj0oiC1OMl9zi1Rk2QEJ4SviPMSFfwLhd7tUtDSj7YraLdqjtqYdSLJq2e4oWpwlXIS5jm5DbMKrXyEQ%3D%3D&G=0&R=www.wnf.nl%2Fschelpdierbanken&I=20180913130734.00000008405d%40mail6-113-ussnn1&X=MHwxMDQ2NzU4OjViOWE0NmQzNDU1MjY2ZGY3ZmM0NzczOTs%3D&S=HVHQg361hzPdUPzs8ToeZlY9QSzof3sZLYufD68uXeU>

Het herstel van de platte oester in de Waddenzee wordt sinds twee jaar 
aangejaagd door het Programma naar een Rijke Waddenzee. Klik 
hier<http://icm-tracking.meltwater.com/link.php?DynEngagement=true&H=btYXC68syxnIlVIaW0qBweEUHWPFwuN5EgnqFgPj0oiC1OMl9zi1Rk2QEJ4SviPMSFfwLhd7tUtDSj7YraLdqjtqYdSLJq2e4oWpwlXIS5jm5DbMKrXyEQ%3D%3D&G=0&R=https%3A%2F%2Frijkewaddenzee.nl%2Fproject%2Fverkenning-naar-het-terugbrengen-van-de-platte-oester%2F&I=20180913130734.00000008405d%40mail6-113-ussnn1&X=MHwxMDQ2NzU4OjViOWE0NmQzNDU1MjY2ZGY3ZmM0NzczOTs%3D&S=82M3TCXqApRoP-mhUXEjvDRxGumK9Dr7sM2Q4bZpi4I>
 voor meer informatie.

Foto van de platte oesters in de klimaatkamer – Credit; Pascalle Jacobs (NIOZ)

Contact :

NIOZ Onderzoeker Katja Philippart, 
Katja.Philippart@xxxxxxx<mailto:Katja.Philippart@xxxxxxx> - T: 0222 369 563, M 
06 53 47 08 39

Voor het opvragen van foto's:
Margaux Tjoeng, NIOZ Communicatie - 
Margaux.Tjoeng@xxxxxxx<mailto:Margaux.Tjoeng@xxxxxxx> | 0222-369369

Lees dit bericht online bij het NIOZ: Primeur op Texel: kweek van inheemse 
platte 'waddenoester' 
gelukt<http://icm-tracking.meltwater.com/link.php?DynEngagement=true&H=btYXC68syxnIlVIaW0qBweEUHWPFwuN5EgnqFgPj0oiC1OMl9zi1Rk2QEJ4SviPMSFfwLhd7tUtDSj7YraLdqjtqYdSLJq2e4oWpwlXIS5jm5DbMKrXyEQ%3D%3D&G=0&R=https%3A%2F%2Fwww.nioz.nl%2Fen%2Fnews%2Fprimeur-op-texel-kweek-van-inheemse-platte-waddenoester-gelukt&I=20180913130734.00000008405d%40mail6-113-ussnn1&X=MHwxMDQ2NzU4OjViOWE0NmQzNDU1MjY2ZGY3ZmM0NzczOTs%3D&S=JptYUtsHuKun03DGvvl34E4IJU3FLNcjesZKHGn7_Jc>

Het NIOZ Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee, met 
vestigingen op Texel en in Yerseke, is het nationale oceanografische instituut 
van Nederland. Het NIOZ is een instituut van de Nederlandse Organisatie voor 
Wetenschappelijk Onderzoek (NWO-I), sinds 2016 in samenwerking met de 
Universiteit van Utrecht.

www.nioz.nl<http://icm-tracking.meltwater.com/link.php?DynEngagement=true&H=btYXC68syxnIlVIaW0qBweEUHWPFwuN5EgnqFgPj0oiC1OMl9zi1Rk2QEJ4SviPMSFfwLhd7tUtDSj7YraLdqjtqYdSLJq2e4oWpwlXIS5jm5DbMKrXyEQ%3D%3D&G=0&R=https%3A%2F%2Fwww.nioz.nl%2Fen%2Fexpertise%2Fnioz-sea-level-centre&I=20180913130734.00000008405d%40mail6-113-ussnn1&X=MHwxMDQ2NzU4OjViOWE0NmQzNDU1MjY2ZGY3ZmM0NzczOTs%3D&S=IrNd2kQRs8lkQWFEgrkuVThJLknjgVEyn_NJg9NuHrg>
 - Onze blauwe planeet beschermen en benutten begint bij begrijpen


[cid:2B08BB8E-9366-4579-9816-8FA679D725DD@nioz.nl]

JPEG image

Other related posts:

  • » [PWC-MEDIA] PERSBERICHT | Primeur op Texel: kweek van inheemse platte ‘waddenoester’ gelukt - Margaux Tjoeng