[PWC-MEDIA] PERSBERICHT: Overheid besteedt minder aan onderzoek ondanks intensiveringen

  • From: Heleen van Kooij <h.vankooij@xxxxxxxxxxx>
  • To: "pwc-media@xxxxxxxxxxxxx" <pwc-media@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Thu, 5 Feb 2015 10:40:23 +0100

[cid:image001.png@01CFE7B7.A5882C30]


Den Haag, 5 februari 2015
Overheid besteedt minder aan onderzoek ondanks intensiveringenOok al heeft de overheid voor de komende jaren extra geld uitgetrokken voor 
onderzoek en innovatie, toch zullen de uitgaven dalen. Dat blijkt uit cijfers 
die het Rathenau Instituut vandaag publiceert. De ministeries geven in de jaren 
2013, 2014 en 2015 ongeveer 6 miljard euro uit per jaar. In 2019 is dat nog 
maar 5,5 miljard euro. Een daling van bijna 8%.


De ministeries besteden langs drie routes geld aan wetenschappelijk onderzoek 
en innovatie. Het grootste deel gaat als directe financiering naar 
universiteiten, organisaties als NWO en KNAW, onderzoeksinstituten en 
bedrijven. Deze directe uitgaven voor R&D tellen op tot 4,8 miljard euro in 
2015. Als tweede zijn er de directe uitgaven voor innovatie, zoals subsidies 
voor een duurzame veehouderij. Dat bedrag wordt voor 2015 geschat op ongeveer 
137 miljoen euro. De derde categorie zijn de indirecte bestedingen in de vorm 
van belastingvoordelen voor bedrijven die aan onderzoek doen. Daarvoor wordt 
dit jaar iets meer dan 1 miljard euro uitgetrokken.

Daling ondanks intensiveringen
De komende jaren gaan alle drie de bedragen omlaag. In 2019 is er 4,5 miljard 
euro beschikbaar voor R&D, 89 miljoen euro voor innovatie en 931 miljoen euro 
voor indirecte steun. Het langjarige overzicht van vorig jaar (pdf) liet een 
nog sterkere daling zien: van 5,8 miljard naar 5,2 miljard euro. Dat het bedrag 
nu minder daalt, komt door het regeerakkoord van 2012 en door 
begrotingsafspraken van 2014. Het akkoord en de afspraken leveren zogeheten 
intensiveringen op van 250 miljoen euro per jaar..

Voorpublicatie TWIN-overzicht
Het Rathenau Instituut bundelt jaarlijks de gerealiseerde en voorgenomen 
uitgaven voor onderzoek en innovatie van de verschillende ministeries. De 
publicatie van deze cijfers, de Totale investeringen in Wetenschap en INovatie 
(TWIN) 2013-2019 verschijnt naar verwachting in april. Omdat er in februari een 
overleg is in de Tweede Kamer over onder andere de wetenschapsvisie 2025 van 
het kabinet, heeft het Rathenau Instituut besloten tot een voorpublicatie over 
te gaan om inzicht te geven in de financiële context van het wetenschapsbeleid 
in de komende jaren.

TWIN was eerst TOF
Het TWIN-overzicht is de opvolger van de Totale Onderzoek Financiering (TOF) 
die tot en met 2013 werd uitgebracht. De naam is veranderd omdat het Rathenau 
Instituut met ingang van 2014 ook in kaart brengt hoeveel geld de overheid 
besteedt aan innovatie. Het Rathenau Instituut stelt de cijfers samen op 
verzoek van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en het 
Ministerie van Economische Zaken.

Over het Rathenau Instituut
Het Rathenau Instituut stimuleert de publieke en politieke meningsvorming over 
wetenschap en technologie. Daartoe doet het instituut onderzoek naar de 
organisatie en ontwikkeling van het wetenschapssysteem, publiceert het over 
maatschappelijke effecten van nieuwe technologieën, en organiseert het debatten 
over vraagstukken en dilemma’s op het gebied van wetenschap en technologie.

Noot voor de redactie
Voor meer informatie kunt u zich wenden tot Hanneke Andringa, persvoorlichter, 
070 - 342 1542, 06 - 454 324 60 en h.andringa(at)rathenau.nl

Voorpublicatie Totale investeringen in Wetenschap en INnovatie (TWIN) 
2013–2019<http://www.rathenau.nl/publicaties/publicatie/voorpublicatie-totale-investeringen-in-wetenschap-en-innovatie-twin-2013-2019.html>
PNG image

PNG image

Other related posts:

  • » [PWC-MEDIA] PERSBERICHT: Overheid besteedt minder aan onderzoek ondanks intensiveringen - Heleen van Kooij