[PWC-MEDIA] PERSBERICHT NWO: Jetty van Ginkel wint NWO Natuurkunde Valorisatiehoofdstuk Prijs 2017

  • From: "Kok, de M. [Margit]" <m.dekok@xxxxxx>
  • To: "'pwc-media@xxxxxxxxxxxxx'" <pwc-media@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Tue, 12 Dec 2017 14:30:46 +0000

[https://www.nwo.nl/binaries/content/gallery/logos/nwo/nwo_logo_nl_lowres.jpg]

Den Haag, 12 december 2017

Jetty van Ginkel wint NWO Natuurkunde Valorisatiehoofdstuk Prijs 2017

De Delftse promovendus Jetty van Ginkel krijgt de NWO Natuurkunde 
Valorisatiehoofdstuk Prijs 2017. Ze ontvangt de prijs voor het 
valorisatiehoofdstuk in haar proefschrift getiteld 'Peptide Fingerprinting 
Using Single-Molecule Fluorescence'. De prijsuitreiking is op 23 januari 2018 
tijdens het jaarlijkse, landelijke natuurkundecongres Physics@Veldhoven.

Jetty van Ginkel promoveerde op 20 december 2016 bij prof. Cees Dekker en dr. 
Chirlmin Joo aan de Technische Universiteit Delft.

Succesvolle route van nieuwe techniek naar praktische toepassingen
Het onderzoek van Van Ginkel richtte zich op het ontwikkelen van een nieuwe 
methode voor de herkenning van eiwitten op enkel molecuul niveau met 
fluorescentie. Bij dit onderzoek herkende Van Ginkel de potentiële impact op de 
medische sector en was ze de trekker van een patent-aanvraag. Ze nam een 
actieve rol in het verkennen van verschillende mogelijke business development 
strategieën en bij het zoeken van partners en financiering. Dit alles heeft ze 
in haar proefschrift verwerkt tot een buitengewoon helder geschreven 
valorisatiehoofdstuk. Hierin geeft zij duidelijk aan hoe de nieuwe techniek 
zich verhoudt tot bestaande alternatieven en welke route afgelegd moet worden 
om deze praktisch toepasbaar te maken. Van Ginkel realiseert zich dat de route 
nog lang is en staat stil bij de condities die het meest perspectief geven voor 
het succesvol doorlopen van de route en ook het marktpotentieel is duidelijk 
aangegeven.

De selectiecommissie oordeelde dat Van Ginkel een grondige en kritische analyse 
van de stand van de technologie geeft. Ze werkte een plan van aanpak uit dat 
zeer bruikbaar is als input voor het ontwikkelen van een businessplan.

Carrièrepad
Een daadwerkelijke transitie naar de markt bleek voor dit project nog te vroeg. 
Jetty van Ginkel richt zich daarom nu op het ondersteunen van andere 
wetenschappers in de stap naar de markt. Ze is na haar promotie gestart als 
Business Development Manager bij het Technology Transfer Office van het Erasmus 
Medical Centre. Hier scout en screent zij nieuwe vindingen, helpt zij met het 
beschermen van IP en voert zij contractonderhandelingen met geïnteresseerde 
marktpartijen of helpt zij met het starten van nieuwe bedrijven.

NWO Natuurkunde Valorisatiehoofdstuk Prijs
Om promovendi aan te moedigen een hoofdstuk in hun proefschrift te wijden aan 
valorisatieaspecten van hun onderzoek heeft NWO Natuurkunde negen jaar geleden 
de Valorisatiehoofdstuk 
Prijs<https://www.nwo-i.nl/nwo-domein-enw/wetenschappelijke-prijzen/valorisatiehoofdstuk-prijs/>
 van 5.000 euro ingesteld.

Contactinformatie
Jeroen van Houwelingen (NWO Natuurkunde Valorisatiehoofdstuk Prijs), (030) 600 
12 44


Foto: Jetty van Ginkel (fotograaf Sander Foederer)

[cid:image002.jpg@01D3735E.2D202DC0]


Over NWO
De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek is een van de 
belangrijkste wetenschapsfinanciers in Nederland en zorgt voor kwaliteit en 
vernieuwing in de wetenschap. NWO investeert jaarlijks ruim 650 miljoen in 
nieuwsgierigheidsgedreven onderzoek en onderzoek rond maatschappelijke 
uitdagingen. Op basis van adviezen van deskundige wetenschappers en relevante 
experts uit binnen- en buitenland selecteert en financiert NWO 
onderzoeksvoorstellen. NWO stimuleert nationale en internationale samenwerking, 
investeert in grote onderzoeksfaciliteiten, bevordert kennisbenutting en 
beheert onderzoeksinstituten. NWO financiert meer dan 5.600 onderzoeksprojecten 
aan universiteiten en kennisinstellingen.


--

Margit de Kok | Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) | 
Domein Exacte en Natuurwetenschappen | communicatieadviseur | Telefoon: 06 22 
21 69 49 | m.dekok@xxxxxx | Postadres: Postbus 93138, 2509 AC Den Haag | 
Bezoekadres: Laan van Nieuw Oost-Indië 300, 2593 CE Den Haag
Margit de Kok | Netherlands Organisation for Scientific Research (NWO) | 
Science Domain | Communications Advisor | Telephone: +31 6 22 21 69 49 | 
m.dekok@xxxxxx| Postal address: PO Box 93138, 2509 AC The Hague, the 
Netherlands | Visiting address: Laan van Nieuw Oost-Indië 300, The Hague

JPEG image

JPEG image

Other related posts:

  • » [PWC-MEDIA] PERSBERICHT NWO: Jetty van Ginkel wint NWO Natuurkunde Valorisatiehoofdstuk Prijs 2017 - Kok, de M. [Margit]