[PWC-MEDIA] PERSBERICHT | NIOZ wetenschapper Helge Niemann ontvangt Europese onderzoeksbeurs van 2 miljoen voor studie naar de afbraak micro-plastics

  • From: Margaux Tjoeng <margaux.tjoeng@xxxxxxx>
  • To: "pwc-media@xxxxxxxxxxxxx" <pwc-media@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Wed, 29 Nov 2017 14:36:27 +0000[https://meltwater-apps-production.s3.amazonaws.com/uploads/images/57a3006616054743fab4e8d8/blobid1_1507039532673.jpg]

29 november 2017
Welke micro-organismen voeden zich met plastic?

NIOZ wetenschapper Helge Niemann ontvangt Europese onderzoeksbeurs van 2 
miljoen voor studie naar de afbraak micro-plastics
Hoe breken micro-organismen plastic af in de oceaan? Er is nog weinig bekend 
over dit belangrijke proces, terwijl grote hoeveelheden plasticafval in de 
oceaan verdwijnen en een bedreiging vormen voor het leven in zee. Welke 
factoren een belangrijke rol spelen bij microbiële afbraak van plastic zijn 
grotendeels nog onbekend. Marien wetenschapper Helge Niemann van NIOZ 
Zeeonderzoek ontving deze week een beurs van 2 miljoen euro van de Europese 
Onderzoeksraad (ERC) om uit te zoeken hoe microbiële afbraak van kunststoffen 
in de oceaan werkt.

[https://meltwater-apps-production.s3.amazonaws.com/uploads/images/57a3006616054743fab4e8d8/blobid0_1511961717996.jpg]

Met de nog altijd toenemende vraag naar plastics, komen er steeds meer 
kunststoffen in zee terecht. Plastics zijn synthetisch en dus vrij nieuwe en 
ongewone bestanddelen in het marine ecosysteem. Er zijn aanwijzingen dat 
sommige micro-organismen plastics kunnen afbreken. "We weten in feite niet hoe 
lang plastics overleven in de oceaan en hoeveel plastic er wordt afgebroken 
door micro-organismen", vertelt Niemann.

Welke micro-organismen voeden zich met plastic?
Niemann: "Hoewel vele mensen denken dat plastic in de oceaan onveranderd 
blijft, is dat zeker niet het geval. Ik wil weten hoe de microbiële afbraak 
werkt in de waterkolom en in het sediment. Welke micro-organismen voeden zich 
met plastic? En welke milieuomstandigheden beheersen dit raadselachtige proces?"

Om deze vragen beantwoorden, zal Niemann een nieuwe onderzoeksgroep 
samenstellen bij het NIOZ Koninklijk Instituut voor Onderzoek der Zee. De 
komende 5 jaar voeren zij binnen het VORTEX project experimenten uit waarbij 
micro-organismen gevoed worden met ‘isotopisch gelabelde micro-plastics’, 
ofwel, kunststoffen waarin de reguliere koolstofatomen zijn uitgewisseld met de 
zware koolstofisotoop. Micro-organismen die zich voeden met plastic zullen die 
zware koolstof opnemen en verteren. "De afdeling Marine Microbiologie en 
Biogeochemie van het NIOZ heeft zeer gevoelige apparatuur om de zware koolstof 
in afbraakproducten en diagnostische moleculen te vinden zoals vet-biomarkers 
en DNA", legt Niemann uit over het 'stabiele isotopen onderzoek' dat hem in 
staat stelt plastic-etende micro-organismen te identificeren en te meten hoe 
snel ze het plastic verteren. "Ik hoop dat dit tot een doorbaak zal leiden in 
onze kennis over de afbraak van micro-plastics in de oceaan."

'Extreem belangrijk milieuonderzoek'
De jury noemde het voorstel van Niemann 'een zeer ambitieus project met goed 
doordachte experimenten en uiterst belangrijke milieu-implicaties voor de 
toekomst'. Niemann’s eerste onderzoeksresultaten zijn veelbelovend. Daaruit 
blijkt dat plastics zowel in zuurstofrijke als zuurstofarme sedimenten kunnen 
worden afgebroken. Met de ERC-beurs kan hij zijn onderzoek naar de microbiële 
afbraak van plastics voorzetten in het isotopenlaboratorium van het NIOZ en 
eveneens veldwerkexperimenten uitvoeren in warme en koude oceaanprovincies. 
Niemann verruilde onlangs zijn werkplekin Zwitserland voor het Nederlandse 
NIOZ. "Het VORTEX-project versnelt de start van mijn onderzoeksgroep op Texel 
en maakt het mogelijk om grensverleggend onderzoek te doen naar belangrijke 
milieukwesties die de oceanen beïnvloeden."

ERC belangrijk voor fundamentele wetenschap in Nederland
Deze week maakte de Europese Onderzoeksraad alle nieuwe onderzoeksbeurzen 
bekend. Deze gingen naar 329 wetenschappers in Europa. De subsidies, met in 
totaal een waarde van €630 miljoen, zijn onderdeel van Europa’s 'Horizon 2020 
programma'<http://link.email.dynect.net/link.php?DynEngagement=true&H=s8mq%2BFF8Y8J%2F7%2FXrLp5ygdcwMPrxjsUdQBMch4EEnHhpCCjF3%2FNlfKw%2F%2BJxvHyJ65cVgYaF%2B3Bk1fwVff%2Fem1vln3afYOXqzYYv3JC%2F95ceL2SF06Eq1Ef2n%2FL%2FXZoeIvzhcZu8X2Jc%3D&G=0&R=https%3A%2F%2Fec.europa.eu%2Fprogrammes%2Fhorizon2020%2F&I=20171129134658.0000018305d4%40mail6-34-usnbn1&X=MHwxMDQ2NzU4OjVhMWViYTRlZjRlMjYzZTRkMmRkMjg3Zjs%3D&S=7DylLdPmPoKJLs4JCEPFfPKfmSGAYNwjEVNaBv7MBEY>,
 zijn bedoeld voor grensverleggend wetenschappelijk onderzoek. Naast Niemann, 
kregen in Nederland 24 andere wetenschappers van universiteiten en 
onderzoeksinstituten een ERC-beurs. ERC-subsidies worden steeds belangrijker 
voor Nederlandse wetenschappers, aangezien de subsidies voor fundamenteel 
onderzoek in Nederland de laatste jaren zijn gedaald.

________________________________

Contact:

Helge 
Niemann<http://link.email.dynect.net/link.php?DynEngagement=true&H=s8mq%2BFF8Y8J%2F7%2FXrLp5ygdcwMPrxjsUdQBMch4EEnHhpCCjF3%2FNlfKw%2F%2BJxvHyJ65cVgYaF%2B3Bk1fwVff%2Fem1vln3afYOXqzYYv3JC%2F95ceL2SF06Eq1Ef2n%2FL%2FXZoeIvzhcZu8X2Jc%3D&G=0&R=https%3A%2F%2Fwww.nioz.nl%2Fen%2Fabout%2Forganisation%2Fstaff%2Fhelge-niemann&I=20171129134658.0000018305d4%40mail6-34-usnbn1&X=MHwxMDQ2NzU4OjVhMWViYTRlZjRlMjYzZTRkMmRkMjg3Zjs%3D&S=IVH0dKpNlwqokXgr_kgNa5EKPOw2V0LSRiE586JZNx0>:
 Helge.Niemann@xxxxxxx<mailto:Helge.Niemann@xxxxxxx> | 0222-369563

NIOZ Communicatie: Margaux.Tjoeng@xxxxxxx<mailto:Margaux.Tjoeng@xxxxxxx> | 
0222-369369 - 06-10709696

Lees 
hier<http://link.email.dynect.net/link.php?DynEngagement=true&H=s8mq%2BFF8Y8J%2F7%2FXrLp5ygdcwMPrxjsUdQBMch4EEnHhpCCjF3%2FNlfKw%2F%2BJxvHyJ65cVgYaF%2B3Bk1fwVff%2Fem1vln3afYOXqzYYv3JC%2F95ceL2SF06Eq1Ef2n%2FL%2FXZoeIvzhcZu8X2Jc%3D&G=0&R=https%3A%2F%2Fwww.nioz.nl%2Fen%2Fnews%2Fwelke-micro-organismen-voeden-zich-met-plastic&I=20171129134658.0000018305d4%40mail6-34-usnbn1&X=MHwxMDQ2NzU4OjVhMWViYTRlZjRlMjYzZTRkMmRkMjg3Zjs%3D&S=qqXabUPqPYykXsltUzTko5ze7VIqA-tQkFrrQrPzDb4>
 het persbericht online.

Het NIOZ Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee, met 
vestigingen op Texel en in Yerseke, is het nationale oceanografische instituut 
van Nederland. Het NIOZ is een instituut van de Nederlandse Organisatie voor 
Wetenschappelijk Onderzoek (NWO), sinds 2016 in samenwerking met de 
Universiteit van Utrecht.

www.nioz.nl<http://link.email.dynect.net/link.php?DynEngagement=true&H=s8mq%2BFF8Y8J%2F7%2FXrLp5ygdcwMPrxjsUdQBMch4EEnHhpCCjF3%2FNlfKw%2F%2BJxvHyJ65cVgYaF%2B3Bk1fwVff%2Fem1vln3afYOXqzYYv3JC%2F95ceL2SF06Eq1Ef2n%2FL%2FXZoeIvzhcZu8X2Jc%3D&G=0&R=https%3A%2F%2Fwww.nioz.nl%2Fen%2Fexpertise%2Fnioz-sea-level-centre&I=20171129134658.0000018305d4%40mail6-34-usnbn1&X=MHwxMDQ2NzU4OjVhMWViYTRlZjRlMjYzZTRkMmRkMjg3Zjs%3D&S=IrNd2kQRs8lkQWFEgrkuVThJLknjgVEyn_NJg9NuHrg>
 - Onze blauwe planeet beschermen en benutten begint bij begrijpen[NIOZ_woordmerk_RGB[1]]

Safeguarding and using our blue planet responsibly, starts with understanding 
our changing seas
Onze blauwe planeet beschermen en benutten begint bij begrijpen

Margaux Tjoeng
Communication at Royal NIOZ
Landsdiep 4, 1797 SZ, ‘t Horntje (Texel)
margaux.tjoeng@xxxxxxx<mailto:margaux.tjoeng@xxxxxxx> | +31 (0)6 10 709 696 | 
+31 (0) 222 36 93 69
[541aa3ae-22f4-4ed9-bfd4-35cb8d8633b6]<https://twitter.com/NIOZnieuws>[e943ecc8-5be2-4768-a17e-1b829b908afe]<https://www.facebook.com/nioznieuws/>
[AnnualReportBanner]<http://www.nioz.nl/application/files/flowpaper/annual-report-2016/>

JPEG image

GIF image

GIF image

JPEG image

Attachment: Press-release HelgeNiemann_V4-ENG_DEF.pdf
Description: Press-release HelgeNiemann_V4-ENG_DEF.pdf

Attachment: CoverFotoHelgeNiemann_1200.jpg
Description: CoverFotoHelgeNiemann_1200.jpg

Other related posts:

  • » [PWC-MEDIA] PERSBERICHT | NIOZ wetenschapper Helge Niemann ontvangt Europese onderzoeksbeurs van 2 miljoen voor studie naar de afbraak micro-plastics - Margaux Tjoeng