[PWC-MEDIA] PERSBERICHT NIDI-NVD Filmpjeswedstrijd Demografie voor leerlingen van middelbare scholen

  • From: Ingrid Esveldt <Esveldt@xxxxxxx>
  • To: "pwc-media@xxxxxxxxxxxxx" <pwc-media@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Wed, 20 Dec 2017 16:01:12 +0000

[cid:image001.jpg@01D379B4.2374FCE0]          PERSBERICHT                      
20 DECEMBER 2017


Nederlandse Vereniging voor Demografie (NVD)


FILMPJESWEDSTRIJD DEMOGRAFIE


Aanleiding
De Nederlandse Vereniging voor Demografie (NVD) bevordert de verspreiding van 
kennis over bevolkingsvraagstukken onder brede lagen van de bevolking. Sinds 
het bestaan van de vereniging doet zij dit al onder wetenschappers en 
beleidsmedewerkers. Dit jaar voor het eerst willen we deze kennis verspreiden 
onder leerlingen van middelbare scholen.

Doelgroep
Leerlingen van de 2e, 3e en 4e klas van vmbo, havo en vwo.

Wedstrijd
Wij nodigen leerlingen uit een filmpje (max. 5 minuten) te maken over een 
demografisch onderwerp, bijvoorbeeld geboorte, verhuizing, grote gezinnen, en 
(steeds) ouder worden. Leerlingen mogen individueel of in een groep van 
maximaal 5 leerlingen aan de slag. Inspiratie kunnen zij opdoen in deze 
filmpjes over (aspecten van) bevolkingsontwikkeling:
Op kamers/de verhuizing<https://youtu.be/8VnZzGYZxt4>
In één keer een heel gezin op de wereld | Kleine baby's, Grote 
zorg<https://youtu.be/Ch-4NSQ5Uuc>
Krimpgebieden en groeiende 
steden<https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/in-de-klas/gereedschappen/krimpgebieden-en-groeiende-steden>
Op een doorsnee dag 
2017<https://www.youtube.com/watch?time_continue=10&v=-SC9qDij9t0>
En in de actuele berichten van CBS-in-de-klas: 
aardrijkskunde<https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/in-de-klas/voortgezet-onderwijs/vakken/aardrijkskunde>

Criteria
Filmpjes worden beoordeeld op inhoud, helderheid van het verhaal en 
creativiteit/originaliteit.

Inzenden
Stuur voor 15 juli 2018 het filmpje (of een link naar het filmpje) naar 
info@xxxxxxxxxxxxxxx<mailto:info@xxxxxxxxxxxxxxx> onder vermelding van 
filmpjeswedstrijd. Zorg ervoor dat het filmpje een standaard filmformaat heeft 
(AVI, WMV, MP4 of MOV) of dat het via Youtube te bekijken is. Je kunt ook een 
WeTransfer bestand via hun site<https://wetransfer.com> sturen. Vermeld in de 
mail de naam van de docent, de namen van de leerlingen, de klas en de school.

Beoordeling
De jury bestaat uit: Prof. Dr. Leo van Wissen (Nederlands Interdisciplinair 
Demografisch Instituut), Dr. Pascal Beckers (Universiteit Nijmegen), Dr. Corina 
Huisman (Centraal Bureau voor de Statistiek) en Drs. Ewoud Smit (Provincie 
Zuid-Holland).

Prijzen
De jury deelt drie prijzen uit. De NVD stelt drie geldprijzen ter beschikking: 
1e prijs €300,-; 2e prijs €200,-; 3e prijs €100,-.

Prijsuitreiking
Op 1 oktober 2018 worden de winnaars op de website van de NVD bekend gemaakt. 
Docenten van de winnende teams ontvangen een uitnodiging voor de Demografiedag 
die op 28 november 2018 in het Academiegebouw te Utrecht plaatsvindt. Daar 
worden de prijzen persoonlijk uitgereikt en zullen de winnende filmpjes worden 
getoond. Dan worden de filmpjes ook op de site van de NVD gepubliceerd. De NVD 
vergoedt binnenlandse reiskosten van de winnende teams en de begeleidende 
docent.

Op de hoogte blijven?
Alle informatie over de wedstrijd staat op 
www.nvdemografie.nl/filmpjeswedstrijd<http://www.nvdemografie.nl/filmpjeswedstrijd>.
 Voor vragen kunt u terecht bij de NVD 
(info@xxxxxxxxxxxxxxx<mailto:info@xxxxxxxxxxxxxxx>).JPEG image

Attachment: Persbericht NVD Filmpjeswedstrijd_pdf.pdf
Description: Persbericht NVD Filmpjeswedstrijd_pdf.pdf

Other related posts:

  • » [PWC-MEDIA] PERSBERICHT NIDI-NVD Filmpjeswedstrijd Demografie voor leerlingen van middelbare scholen - Ingrid Esveldt