[PWC-MEDIA] PERSBERICHT NIDI: lunchlezing 'Meer en oudere ouderen, meer alleenstaanden. Meer eenzaamheid?'

  • From: Ingrid Esveldt <Esveldt@xxxxxxx>
  • To: "pwc-media@xxxxxxxxxxxxx" <pwc-media@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Thu, 23 Nov 2017 15:48:08 +0000

[cid:image001.png@01D3647A.D74ECDD0]                         PERSBERICHT        
          23 NOVEMBER 2017

Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut (NIDI)

Op dinsdag 12 december 2017 vindt de volgende NIDI-lunchlezing plaats met als 
thema:

Meer en oudere ouderen, meer alleenstaanden. Meer eenzaamheid?
Prof. dr. Jenny Gierveld

In deze lezing starten we vanuit een aantal belangrijke demografische 
ontwikkelingen. We bespreken de trends inzake o.a. levensverwachting, 
leefvormen (zoals alleenstaanden / 1-persoonshuishoudens) en familiale 
netwerken. Deze demografische ontwikkelingen en trends markeren de context 
waarin we ons persoonlijk leven en de kwaliteit van leven moeten vormgeven.
Vervolgens kijken we wat deze ontwikkelingen dan betekenen voor de individuele 
oudere vrouwen en mannen. Leiden deze ontwikkelingen onvermijdelijk tot meer 
sociaal isolement en eenzaamheid? Wat zeggen de nationale en internationale 
onderzoekscijfers in dit verband? Welke rol spelen de omvang, samenstelling en 
de kwaliteit van het persoonlijk netwerk? Heeft Nederland een specifieke plaats 
in het geheel van de Westerse landen?
Daarna proberen we na te gaan wat de relatie is tussen een aantal recente 
beleidsmaatregelen en de kansen op enerzijds eenzaamheid en anderzijds 
verbondenheid met anderen. Wat betekent het bijvoorbeeld voor de gevoelens van 
verbondenheid van oudere mensen als kinderen niet naast de deur wonen, vrouwen 
steeds vaker en meer buitenshuis werken en wat betekent de verhoging van de 
pensioenleeftijd naar 67 jaar? Welke consequenties hebben deze 
overheidsmaatregelen dan voor ons persoonlijk netwerk, voor sociale isolatie en 
voor het risico op eenzaamheid? Daarbij gaan we ook na wat wij, de jongeren en 
jong ouderen, in dit kader kunnen doen met de vrijheidsgraden die ons zijn 
gegeven om te voorkomen dat wij straks eenzaam zijn.

In de lunchlezing komen deze vragen aan de orde. Naast de presentatie is er 
uitgebreid ruimte voor discussie.

De NIDI lunchlezing is bedoeld voor een breed publiek van beleidsmakers, 
politici, journalisten, vertegenwoordigers van belangenorganisaties en verder 
iedereen die belangstelling heeft voor vraagstukken zoals een langere 
levensduur, gezondheid, vergrijzing, familie, werk en pensioen, migratie, etc.

Wilt u deze lunchlezing bijwonen? Dan kunt u zich opgeven bij de contactpersoon 
voor deze bijeenkomst, Ingrid Esveldt (email: 
esveldt@xxxxxxx<mailto:esveldt@xxxxxxx>). De uiterlijke datum van aanmelding is 
vrijdag 8 december. Mocht u van plan zijn om te komen, meldt u zich dan snel 
aan want aantal plaatsen is beperkt!

Locatie:               NIDI, Lange Houtstraat 19, Den Haag (10 minuten lopen 
van station Den Haag Centraal)
Tijd:                      12.00 - 13.00 uur
Deelname:         gratis

Noot voor de redactie:
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met: Ingrid Esveldt (NIDI: 
esveldt@xxxxxxx<mailto:esveldt@xxxxxxx>; 070 3565251).

PNG image

Other related posts:

  • » [PWC-MEDIA] PERSBERICHT NIDI: lunchlezing 'Meer en oudere ouderen, meer alleenstaanden. Meer eenzaamheid?' - Ingrid Esveldt