[PWC-MEDIA] PERSBERICHT: Mosselpatronen blijken blauwdruk voor landschapsherstel wadplaten

  • From: Kim Sauter <kim.sauter@xxxxxxx>
  • To: "pwc-media@xxxxxxxxxxxxx" <pwc-media@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Tue, 11 Jul 2017 08:20:25 +0000

 
[https://meltwater-apps-production.s3.amazonaws.com/uploads/images/57a3006616054743fab4e8d8/blobid0_1486028014115.png]11 juli 2017Mosselpatronen blijken blauwdruk voor landschapsherstel wadplatenMosselbanken zijn de koraalriffen van de Waddenzee. Deze krachtige biobouwers 
trekken vissen, vogels en kleine organismen aan en houden het 
getijde-ecosysteem veerkrachtig. Op welke manier mosselen deze veerkracht 
bewerkstelligen, wisten onderzoekers tot nu toe nog niet precies. Eén van de 
geheimen schuilt in ieder geval in de patronen waarin de mosselen zich 
verenigen tot een mosselbank, schrijven onderzoekers van het NIOZ, de Radboud 
Universiteit en Duke University in het toonaangevende tijdschrift Proceedings 
of the National Academy of Sciences of the USA.

[https://meltwater-apps-production.s3.amazonaws.com/uploads/images/57a3006616054743fab4e8d8/blobid2_1499435706035.jpg]
De ruimtelijke structuur van mosselpatronen - cc-foto: Johan van de Koppel.

De wetenschappers denken in mosselpatronen de blauwdruk te hebben gevonden voor 
het herstel van biologisch landschap op de wadplaten in de Waddenzee. Door 
hevige stormen en actieve visserij in de jaren ’80 waren mosselbanken sterk in 
aantal afgenomen en daarom zocht het NIOZ binnen de Waddenfonds-projecten 
Waddensleutels en Mosselwad naar oplossingen voor herstel.

Samenwerkende schelpdieren
Eén van de oplossingen menen onderzoeker nu gevonden te hebben in de patronen 
die mosselen gebruiken om gezamenlijk een huis te vormen, de mosselbank. Een 
mosselzaadbank ontstaat als mossellarven zich in het voorjaar massaal op de 
drooggevallen getijdeplaten vestigen en uitgroeien tot kleine mosseltjes die zo 
samen een bank vormen. In zo’n bank ontwikkelt zich een duidelijke organisatie. 
Wanneer je ze vanuit de lucht bekijkt, valt direct op dat de bedden strepen 
vertonen. Daarbij liggen de mosselen in min-of-meer rechte banden van ongeveer 
2-3 meter breed op de wadplaten. Binnen deze banden vormen mosselen weer een 
netvormig patroon, waarbij de mosselen lange strengen vormen van 2-3 mosselen 
dik. Met deze patronen werken mosselen, net als andere dieren zoals vissen in 
een school of vogels in een zwerm, nauw met elkaar samen. Zo kunnen ze én 
effectief voedsel vergaren, én elkaar beschermen tegen stormen en 
getijdewisselingen.

Patronen als bouwformule
"Wiskundige modellen suggereerden al eerder dat de ruimtelijke structuur van 
mosselpatronen het omringende ecosysteem weerbaar maakt tegen verstoringen. Uit 
onze nieuwe proeven op de wadplaten blijkt dit ook écht te werken", vertelt 
NIOZ-onderzoeker Johan van de Koppel. Het NIOZ testte verschillende 
blauwdrukken om te kijken of patronen als bouwformule ingezet kunnen worden 
voor landschapsherstel. In dat onderzoek testte eerste auteur, promovendus 
Helene de Paoli hoe nagebouwde mosselbedden standhouden onder de intense 
golfslag van de Waddenzee. Uit de experimenten bleek al snel dat de 
mosselpatronen die de onderzoekers gekopieerd hadden uit de natuur leidden tot 
veel beter herstel: de mosselen bleven veel beter liggen.

Landschapsherstel met mosselblauwdruk
"De patronen vormen een blauwdruk waarmee we mosselen kunnen helpen bij de 
aanbouw van hun gezamenlijke huis", aldus Van de Koppel. Quirin Smeele, 
projectleider van Waddensleutels bij Natuurmonumenten is blij dat dit onderzoek 
blootlegt waarom eerdere mosselbankherstelexperimenten niet werkten. "Doordat 
we nu de blauwdruk kennen, kunnen we verder met nieuwe technieken gericht op 
landschapsherstel."

Volgens Dr. Tjisse van der Heide (Radboud Universiteit Nijmegen), co-auteur van 
het onderzoek, leidt deze doorbraak nu al tot nieuwe toepassingen. "We 
gebruiken de fundamentele inzichten in de ruimtelijke structuur van 
mosselbanken voor het ontwerpen van nieuwe hersteltechnieken. Deze technieken 
maken gebruik van een gaasstructuur van natuurlijk afbreekbare biopolymeren 
waarmee de mosselen geholpen worden zich op de getijdeplaten te vestigen. We 
leggen die structuren in banen, op een manier die de natuurlijke patronen van 
de banken nabootst. De eerste resultaten zijn zeer hoopgevend."


Artikel: De Paoli, H., Van der Heide, T., Van den Berg, A., Silliman, B.R., 
Herman, P.M.J., Van de Koppel, J. 2017. Behavioral self-organization underlies 
the resilience of a coastal ecosystem. Proceedings of the National Academy of 
Sciences of the USA. 
http://dx.doi.org/10.1073/pnas.1619203114<http://link.email.dynect.net/link.php?DynEngagement=true&H=WAA0HYy4enWklLGLVOCoftvRiKxkwcx7028A%2BNZlWSzSEaUD3cyAXzCaD69PTC4QhDfEvEekm7LvK9optxcsr8T2GH8Q9oz1buebtjxQhkEHRJhi8EYL%2FA%3D%3D&G=0&R=http%3A%2F%2Fdx.doi.org%2Fdoi%3A10.1073%2Fpnas.1619203114&I=20170711080927.00000034cb5e%40mail6-33-usnbn1&X=MHwxMDQ2NzU4OjU5M2E2OTY3NDAzZGQxMTQwODMwNWMyYjs%3D&S=CDJr7ZTesiy3pJ2QbBC433NB40jguJ6JPifjnyAasYg>

________________________________

Contact :
Prof. dr. Johan van de 
Koppel<http://link.email.dynect.net/link.php?DynEngagement=true&H=WAA0HYy4enWklLGLVOCoftvRiKxkwcx7028A%2BNZlWSzSEaUD3cyAXzCaD69PTC4QhDfEvEekm7LvK9optxcsr8T2GH8Q9oz1buebtjxQhkEHRJhi8EYL%2FA%3D%3D&G=0&R=about%2Forganisation%2Fstaff%2Fjohan-van-de-koppel&I=20170711080927.00000034cb5e%40mail6-33-usnbn1&X=MHwxMDQ2NzU4OjU5M2E2OTY3NDAzZGQxMTQwODMwNWMyYjs%3D&S=Xxt4rzsuoINihQNYcg28jlZVlygUANcNyYP2cYQLBf4>,
 johan.van.de.koppel@xxxxxxx,<mailto:johan.van.de.koppel@xxxxxxx,> +31 6 154 02 
485

Voor geïnteresseerden is hele artikel opvraagbaar. Meer informatie & foto's in 
hoge resolutie:
Margaux Tjoeng, NIOZ Communicatie, 
margaux.tjoeng@xxxxxxx<mailto:jan.boon@xxxxxxx> +31(0)222 369 353


[https://meltwater-apps-production.s3.amazonaws.com/uploads/images/57a3006616054743fab4e8d8/blobid3_1499435815090.jpg]
Een mossel in één van de testbassins van het NIOZ - cc-foto: Johan van de Koppel

[https://meltwater-apps-production.s3.amazonaws.com/uploads/images/57a3006616054743fab4e8d8/blobid4_1499435827269.jpg]
Natuurlijke mosselbanken - cc-foto: Johan van de Koppel

Het NIOZ Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee, met 
vestigingen op Texel en in Yerseke, is het nationale oceanografische instituut 
van Nederland. Het NIOZ is een instituut van de Nederlandse Organisatie voor 
Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).

www.nioz.nl<http://link.email.dynect.net/link.php?DynEngagement=true&H=WAA0HYy4enWklLGLVOCoftvRiKxkwcx7028A%2BNZlWSzSEaUD3cyAXzCaD69PTC4QhDfEvEekm7LvK9optxcsr8T2GH8Q9oz1buebtjxQhkEHRJhi8EYL%2FA%3D%3D&G=0&R=https%3A%2F%2Fwww.nioz.nl%2Fen%2Fexpertise%2Fnioz-sea-level-centre&I=20170711080927.00000034cb5e%40mail6-33-usnbn1&X=MHwxMDQ2NzU4OjU5M2E2OTY3NDAzZGQxMTQwODMwNWMyYjs%3D&S=IrNd2kQRs8lkQWFEgrkuVThJLknjgVEyn_NJg9NuHrg>
 - Onze blauwe planeet beschermen en benutten begint bij begrijpenDeze email is verzonden aan kim.sauter@xxxxxxx<mailto:kim.sauter@xxxxxxx>
NIOZ, Landsdiep 4, 't Horntje, Texel 1791 SZ, 
NederlandUitschrijven<http://link.email.dynect.net/link.php?DynEngagement=true&H=WAA0HYy4enWklLGLVOCoftvRiKxkwcx7028A%2BNZlWSzSEaUD3cyAXzCaD69PTC4QhDfEvEekm7LvK9optxcsr8T2GH8Q9oz1buebtjxQhkEHRJhi8EYL%2FA%3D%3D&G=0&R=https%3A%2F%2Finfluencers.meltwater.com%2Funsubscribe%2FICM%3Fc%3Dcf4e156d8a6c7f9b6f2aef073b1e35feb75a0e1e44fb9792707649b6dfee268e4529ae3580e67fead7a0023c15bb856cb2eca2039ebd824c4fb8523b0c09bac5cec49e3703d405216907c3e83d0c319d8a473f770a37164633c3262228c9735920c255b80250e160157be02bc4d5032d9204811c31252048304e526f34630aa1479cfbc288ce05ae03787a286f696080bd5ed7c5ebe9eb3d874627ec52458cb6476d3753a7d9fd7c125ae614278972a712f5dbee31e4e71e9ab26836d221bce7396016995d24ea7fa7e610a4d409634a6ee84276b348133b4b5511345139480371173de4b7de2b9efef379e5f3deaca2d6f9a1f3c42d3a7cc553ad01eeb34b869c1feefeb54d0bd14a6a15982aa8f0fb%26iv%3D99ccc99c9425440698d1afbf661f0370&I=20170711080927.00000034cb5e%40mail6-33-usnbn1&X=MHwxMDQ2NzU4OjU5M2E2OTY3NDAzZGQxMTQwODMwNWMyYjs%3D&S=hSziCATkpRQoqSI7cUuMUoFRZGG7o8T12A5sxR3m5ME>

Other related posts:

  • » [PWC-MEDIA] PERSBERICHT: Mosselpatronen blijken blauwdruk voor landschapsherstel wadplaten - Kim Sauter