[PWC-MEDIA] PERSBERICHT Max Planck Instituut - Tweetalige baby’s horen het liefst babypraat, vooral in een van hun moedertalen

  • From: "Scherphuis, Marjolein" <Marjolein.Scherphuis@xxxxxx>
  • To: "pwc-media@xxxxxxxxxxxxx" <pwc-media@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Tue, 23 Mar 2021 14:45:55 +0000

PERSBERICHT

Tweetalige baby’s horen het liefst babypraat, vooral in een van hun moedertalen
Wereldwijd consortium onder leiding van Krista Byers-Heinlein onderzoekt hoe 
kinderen taal leren
English 
version<https://www.mpi.nl/news/bilingual-babies-prefer-baby-talk-especially-when-its-one-their-native-languages-according-new>

Baby’s luisteren het liefst naar babypraat, in welke taal dan ook, maar vooral 
wanneer dat een taal is die ze thuis ook horen. “De resultaten van de eerste 
twee ManyBabies-onderzoeken, waarin eentalige en meertalige baby’s tussen de 
drie en vijftien maanden oud zijn onderzocht, vormen samen de grootste 
experimentele studies naar de vroege taalontwikkeling. Ik ben trots dat ik in 
verschillende fases van het onderzoek kon bijdragen, van het ontwerpen van de 
experimenten tot de analyse en het schrijven van de publicatie, ook al was ik 
bij aanvang van het ManyBabies-project in 2015 nog maar een junior 
onderzoeker”, aldus Christina 
Bergmann<https://www.mpi.nl/people/bergmann-christina>, inmiddels senior 
onderzoeker bij de onderzoeksgroep Language 
Development<https://www.mpi.nl/department/language-development/3> van het Max 
Planck Instituut voor 
Psycholinguïstiek<https://www.mpi.nl/department/language-development/3>.

Een uniek onderzoek onder honderden baby’s met een tweetalige achtergrond in 
zeventien laboratoria in vier continenten laat zien dat alle baby’s sterker 
reageren op kindgerichte spraak – babypraat – dan op spraak gericht op 
volwassenen. Dit onderzoek laat bovendien zien dat baby’s van zes maanden oud 
al verschil horen tussen verschillende talen om hen heen.

“We konden baby’s met een tweetalige achtergrond vergelijken met baby’s met een 
eentalige achtergrond, en het belangrijkst bleek de relatie te zijn tussen de 
taal waarmee ze dagelijks omringd zijn en de taal die we ze in het onderzoek 
lieten horen”, vertelt Krista Byers-Heinlein, universitair hoofddocent 
Psychologie aan de Concordia University in Montreal (Canada). Het onderzoek is 
gepubliceerd in het tijdschrift Advances in Methods and Practices in 
Psychological Science<https://psyarxiv.com/sqh9d/>.

Kijken is luisteren
Het onderzoek is een van de eerste publicaties van het ManyBabies-consortium, 
een vijf jaar durende, vrijwillige samenwerking tussen onderzoekers wereldwijd. 
Aan dit onderzoek werkten laboratoria mee uit Canada, de Verenigde Staten, 
Frankrijk, Duitsland, Zwitserland, Hongarije, Verenigd Koninkrijk, Australië en 
Singapore. Daar werden in totaal 333 tweetalige en 385 eentalige kinderen 
tussen de zes en vijftien maanden oud getest.

Hoewel elk lab zelf zijn deelnemers wierf en testte, waren er veel onderlinge 
overeenkomsten. Ten eerste hadden alle tweetalige baby’s ten minste een van hun 
talen gemeen met de eentalige baby’s in het lab. Daarnaast werkte elk lab met 
dezelfde testprocedure. De baby’s werden onderverdeeld in een groep van zes tot 
negen maanden oud en een groep van twaalf tot vijftien maanden oud.

Elke baby luisterde naar korte opnames van Engelssprekende moeders die tegen 
een kind of tegen een volwassene spraken. De onderzoekers hielden steeds bij 
hoe lang de baby bleef kijken tijdens het afspelen van de opnames. “Kijken 
geeft aan dat ze luisteren”, zegt Byers-Heinlein, die leidinggeeft aan het 
Concordia Infant Research Lab in Montreal.

Niet alle baby’s kwamen uit thuissituaties waar Engels werd gesproken. Het 
wereldwijde karakter van het onderzoek zorgde ervoor dat veel verschillende 
taalcombinaties vertegenwoordigd waren. Toch prefereerden alle kinderen, 
ongeacht hun thuistaal, kindgericht Engels boven Engels dat aan een volwassene 
was gericht. Kinderen afkomstig uit Engelstalige huishoudens luisterden nog 
aandachtiger naar de Engelse kindgerichte spraak dan andere kinderen.

“Hoe bekender ze waren met de taal, hoe meer ze de voorkeur gaven aan de 
kindgerichte spraak”, zegt Byers-Heinlein. “Een baby die thuis 75 procent van 
de tijd Engels hoort had een sterkere voorkeur dan een baby die thuis 25 
procent van de tijd met Engels is omringd.”

Nieuwe manier om onderzoek te doen
Het ManyBabies-project is voor Byers-Heinlein niet alleen een opwindend 
onderzoeksproject, het project is volgens haar ook een baanbrekend voorbeeld 
van internationale samenwerking tussen collega’s die manieren hebben gevonden 
om samen te werken ondanks de verschillen in locatie, taal en mogelijkheden.

Elk lab ging zelfstandig te werk bij het werven en testen van kinderen, en 
kreeg daarbij dankzij de niet-hiërarchische structuur van het consortium de 
flexibiliteit die het nodig had om het onderzoek uit te kunnen voeren. Door de 
werving uit te spreiden over zeventien verschillende laboratoria profiteerden 
de onderzoekers bovendien van de voordelen van een ongekend rijke dataset.

Byers-Heinlein noemt de nieuwe aanpak een ‘proof of concept’. Ze is ervan 
overtuigd dat het consortium bij het uitbreiden en testen van toekomstige 
onderzoeksvragen kan voortbouwen op de ervaring die is opgedaan in dit 
onderzoek in zeventien verschillende babylabs over de hele wereld. “We kunnen 
echt stappen maken in ons begrip van tweetaligheid, en de variatie daarin in 
het bijzonder, dankzij onze toegang tot al deze verschillende gemeenschappen.”

“Het feit dat het ManyBabies-project zoveel mogelijk materialen en data deelt, 
en dat we veel aandacht besteden aan documentatie, betekent dat anderen hun 
eigen analyses kunnen uitvoeren en het werk ook in hun eigen lab kunnen 
uitvoeren (bijvoorbeeld in een lopend project waarin dit ManyBabies-onderzoek 
in Afrika wordt uitgevoerd). Dat vergroot de impact van onze inspanningen en de 
bijdragen van de baby’s enorm”, voegt Christina 
Bergmann<https://www.mpi.nl/people/bergmann-christina> toe.


Lees hier de publicatie: A multi-lab study of bilingual infants: Exploring the 
preference for infant directed speech<https://psyarxiv.com/sqh9d/>
Lees hier meer over het ManyBabies-project: 
manybabies.stanford.edu<http://manybabies.stanford.edu/>


Kind regards | Mit freundlichen Grüßen | Met vriendelijke groet,

Marjolein Scherphuis
Senior Communications Advisor | Press Officer


Max Planck Institute for Psycholinguistics
Wundtlaan 1 | 6525 XD Nijmegen | The Netherlands
Tel: +31-24-3521-947 | www.mpi.nl<http://www.mpi.nl/> | Twitter: 
@MPI_NL<https://twitter.com/MPI_NL>


[1588566532003]


JPEG image

Other related posts:

  • » [PWC-MEDIA] PERSBERICHT Max Planck Instituut - Tweetalige baby’s horen het liefst babypraat, vooral in een van hun moedertalen - Scherphuis, Marjolein