[PWC-MEDIA] PERSBERICHT | Koralen van ‘Darwin’ verklaren schommelingen in mondiale opwarmingssnelheid

  • From: Margaux Tjoeng <margaux.tjoeng@xxxxxxx>
  • To: "pwc-media@xxxxxxxxxxxxx" <pwc-media@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Wed, 24 Jan 2018 15:17:44 +0000

[https://meltwater-apps-production.s3.amazonaws.com/uploads/images/57a3006616054743fab4e8d8/blobid1_1507039532673.jpg]

24 januari 2018Koralen van 'Darwin'verklaren schommelingen in mondiale opwarmingssnelheidDe aarde warmt snel op door de menselijke uitstoot van broeikasgassen, maar ook 
natuurlijke factoren spelen een rol bij variaties in de opwarmingssnelheid. 
Metingen van de mondiale oppervlaktetemperaturen laten soms onderbrekingen zien 
in de opwarming en dat is een interessant gegeven voor klimaatwetenschappers 
die willen weten waarom de opwarmingssnelheid van de aarde schommelt. 
Onderzoek<http://link.email.dynect.net/link.php?DynEngagement=true&H=WAA0HYy4enWklLGLVOCoftvRiKxkwcx7028A%2BNZlWSzSEaUD3cyAX%2FHNnm4NtgyzZD0bGlJXnPLnpDK0V4IHgXZ2iJfEZ7v97JmUSKuv9X0nad1w6grGVSIyMeTLGuVe&G=0&R=http%3A%2F%2Fonlinelibrary.wiley.com%2Fdoi%2F10.1002%2F2017PA003181%2Fabstract%3FsystemMessage%3DPlease%2Bbe%2Badvised%2Bthat%2Bwe%2Bexperienced%2Ban%2Bunexpected%2Bissue%2Bthat%2Boccurred%2Bon%2BSaturday%2Band%2BSunday%2BJanuary%2B20th%2Band%2B21st%2Bthat%2Bcaused%2Bthe%2Bsite%2Bto%2Bbe%2Bdown%2Bfor%2Ban%2Bextended%2Bperiod%2Bof%2Btime%2Band%2Baffected%2Bthe%2Bability%2Bof%2Busers%2Bto%2Baccess%2Bcontent%2Bon%2BWiley%2BOnline%2BLibrary.%2BThis%2Bissue%2Bhas%2Bnow%2Bbeen%2Bfully%2Bresolved.%2B%2BWe%2Bapologize%2Bfor%2Bany%2Binconvenience%2Bthis%2Bmay%2Bhave%2Bcaused%2Band%2Bare%2Bworking%2Bto%2Bensure%2Bthat%2Bwe%2Bcan%2Balert%2Byou%2Bimmediately%2Bof%2Bany%2Bunplanned%2Bperiods%2Bof%2Bdowntime%2Bor%2Bdisruption%2Bin%2Bthe%2Bfuture.&I=20180124150942.000000afe609%40mail6-33-usnbn1&X=MHwxMDQ2NzU4OjVhNjg5YmIwNDEzYzBlMGEwYzcxOTE3ODs%3D&S=mxX8WJoXJY38RZDojvS9qqohB4E_jaubMghGdHHl1xs>
 van het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ) laat 
zien dat het zeewatertransport tussen de Stille Oceaan en Indische Oceaan 
waarschijnlijk een belangrijke rol speelt in het sturen van de mondiale 
opwarmingssnelheid.

De koralen die bij Cocos Keeling ten zuidwesten van Indonesië groeien, bevatten 
belangrijke puzzelstukjes om mondiale klimaatverandering te begrijpen. Deze 
eilandengroep is een interessante plek om de opwarmingssnelheid van het klimaat 
met daarin de onderbrekingen te onderzoeken. Langs deze plek stroomt namelijk 
een grote hoeveelheid tropisch water dat van de Stille Oceaan de Indische 
Oceaan inkomt. Daarmee is het één van de plekken die een belangrijke rol speelt 
in het moduleren van de mondiale opwarming."De stroming van de Stille naar de Indische Oceaan in de Indonesische Archipel 
is een knelpunt in de globale oceaanstroming", zegt Erik van Sebille, 
oceanograaf aan de Universiteit 
Utrecht<http://link.email.dynect.net/link.php?DynEngagement=true&H=WAA0HYy4enWklLGLVOCoftvRiKxkwcx7028A%2BNZlWSzSEaUD3cyAX%2FHNnm4NtgyzZD0bGlJXnPLnpDK0V4IHgXZ2iJfEZ7v97JmUSKuv9X0nad1w6grGVSIyMeTLGuVe&G=0&R=https%3A%2F%2Fwww.uu.nl%2Fen%2Fresearch%2Finstitute-for-marine-and-atmospheric-research-imau&I=20180124150942.000000afe609%40mail6-33-usnbn1&X=MHwxMDQ2NzU4OjVhNjg5YmIwNDEzYzBlMGEwYzcxOTE3ODs%3D&S=jAwURGr3H_yWVjIzDJjT1NmvAhKYtgOOJJh0dgnWQLo>.
 "De modelsimulaties die we hebben gedaan om de gegevens van de koralen te 
begrijpen laten duidelijk zien dat dit gebied een cruciale rol speelt in het 
mondiale klimaat."[https://meltwater-apps-production.s3.amazonaws.com/uploads/images/57a3006616054743fab4e8d8/blobid0_1516804488029.jpg]
In een uitzending van 25 april 2010 was te zien hoe wetenschappers van het NIOZ

in het VPRO programma “Beagle: In het kielzog van Darwin” 
<http://link.email.dynect.net/link.php?DynEngagement=true&H=WAA0HYy4enWklLGLVOCoftvRiKxkwcx7028A%2BNZlWSzSEaUD3cyAX%2FHNnm4NtgyzZD0bGlJXnPLnpDK0V4IHgXZ2iJfEZ7v97JmUSKuv9X0nad1w6grGVSIyMeTLGuVe&G=0&R=https%3A%2F%2Fwww.vpro.nl%2Fprogrammas%2Fbeagle-in-het-kielzog-van-darwin%2Fkijk%2Fafleveringen%2F30-palmbomen-op-antarctica.html&I=20180124150942.000000afe609%40mail6-33-usnbn1&X=MHwxMDQ2NzU4OjVhNjg5YmIwNDEzYzBlMGEwYzcxOTE3ODs%3D&S=W9majGKO2TP-F7J1ZD7-azIlLuuxEjXVrDg-_wFYF4I>
 op het Australische

eiland Cocos Keeling een koraal bemonsteren om meer te weten te komen over

het klimaat in dit gebied sinds dat Darwin het bezocht.Koraalonderzoek
De eilandjes werden in 1836 bezocht door bioloog Charles Darwin op zijn 
wereldberoemde reis met de HMS Beagle. Bij Cocos Keeling bedacht hij onder 
andere de theorie over de ontstaanswijze van ringvormige koraaleilanden, ook 
wel atollen genoemd. Koralen bouwen jaarlijks enkele millimeters tot 
centimeters aan kalk op dat kan dienen als klimaatarchief. De chemische 
samenstelling van het koraal varieert en is afhankelijk van de temperatuur en 
zoutgehalte van het zeewater. De koralen nabij Cocos Keeling worden sterk 
beïnvloed door het zoutgehalte van het zeewater dat van de Stille Oceaan naar 
de Indische Oceaan stroomt. Door een reconstructie te maken van de weerslag van 
de zoutheid van het water op het koraal konden de NIOZ onderzoekers de variatie 
in deze stroming over de laatste twee eeuwen reconstrueren.Water water uit Indonesische archipel bepaalt opwarming
De reconstructie van de stroming uit de Stille oceaan naar de Indische Oceaan 
laat zien dat de variatie in klimaatopwarming vaak gelinkt is aan de doorstroom 
van water via de Indonesische archipel. Ten tijde van snellere opwarming is 
deze stroom vaak minder sterk, waardoor warm water in de Stille Oceaan blijft, 
de grootste oceaan ter wereld. Tijdens langzamere opwarming is deze stroming 
vaak sterker en hierdoor wordt warm water van de Stille Oceaan getransporteerd 
naar de (diepere) Indische Oceaan en verder. De doorstroom van warm water via 
de Indonesische archipel is dus bepalend voor hoe de warmte vanuit de oceaan 
aan de atmosfeer wordt doorgegeven. De sterkte van deze stroming wordt 
grotendeels bepaald door natuurlijke klimaatvariaties in dit gebied, zoals El 
Niño, die daarom kunnen worden gezien als veroorzaker van deze 
opwarmingsschommelingen. "Dit verklaart de vertragingen en versnellingen van 
gemeten klimaatopwarming ten opzichte van prognoses op basis van 
klimaatmodellen", vertelt NIOZ onderzoeker Rick Hennekam. "Ze zijn 
waarschijnlijk een gevolg van natuurlijke klimaatvariaties die de verspreiding 
van warmte in de oceanen beïnvloeden."Van onderzoek tot klimaatbeleid
De snelheid van het opwarmingsproces is een interessante en belangrijke 
onderzoeksvraag voor klimaatonderzoekers. Het Intergovernmental Panel on 
Climate Change (IPCC) – de organisatie van de Verenigde Naties die 
klimaatverandering en de gevolgen daarvan evalueert – is grotendeels 
afhankelijk van klimaatmodellen om prognoses te maken voor verschillende 
toekomstscenario's van broeikasgasuitstoot. Echter, vergelijkingen tussen 
resultaten van deze klimaatmodellen en de gemeten oppervlaktetemperaturen laten 
soms afwijkingen zien die zijn gerelateerd aan natuurlijke klimaatvariatie. 
Klimaatsceptici halen deze schommelingen vaak onterecht aan als bewijs dat er 
geen klimaatopwarming plaatsvindt. Voor de wetenschap ligt daarom een 
belangrijke taak weggelegd om de processen die dit soort afwijkingen 
veroorzaken beter te begrijpen zodat beleidsmakers daarop hun beleid kunnen 
toepassen.

Het onderzoek toont volgens NIOZ-onderzoeker Gert-Jan Reichart aan dat 
verschillen tussen klimaatmodellen en waarnemingen van mondiale temperatuur 
verklaart kunnen worden door natuurlijk processen. "Beweren dat 
klimaatverandering niet voorkomt omdat de opwarming gedurende een aantal jaar 
minder hard gaat dan voorspeld is dus pertinent onjuist."

Artikel:

Hennekam, R., Zinke, J., van Sebille, E., ten Have, M., Brummer, G.J.A., 
Reichart, G.J., Cocos (Keeling) Corals Reveal 200 years of Multidecadal 
Modulation of Southeast Indian Ocean Hydrology by Indonesian Throughflow. 
https://doi.org/10.1002/2017PA003181<http://link.email.dynect.net/link.php?DynEngagement=true&H=WAA0HYy4enWklLGLVOCoftvRiKxkwcx7028A%2BNZlWSzSEaUD3cyAX%2FHNnm4NtgyzZD0bGlJXnPLnpDK0V4IHgXZ2iJfEZ7v97JmUSKuv9X0nad1w6grGVSIyMeTLGuVe&G=0&R=http%3A%2F%2Fonlinelibrary.wiley.com%2Fdoi%2F10.1002%2F2017PA003181%2Fabstract%3FsystemMessage%3DPlease%2Bbe%2Badvised%2Bthat%2Bwe%2Bexperienced%2Ban%2Bunexpected%2Bissue%2Bthat%2Boccurred%2Bon%2BSaturday%2Band%2BSunday%2BJanuary%2B20th%2Band%2B21st%2Bthat%2Bcaused%2Bthe%2Bsite%2Bto%2Bbe%2Bdown%2Bfor%2Ban%2Bextended%2Bperiod%2Bof%2Btime%2Band%2Baffected%2Bthe%2Bability%2Bof%2Busers%2Bto%2Baccess%2Bcontent%2Bon%2BWiley%2BOnline%2BLibrary.%2BThis%2Bissue%2Bhas%2Bnow%2Bbeen%2Bfully%2Bresolved.%2B%2BWe%2Bapologize%2Bfor%2Bany%2Binconvenience%2Bthis%2Bmay%2Bhave%2Bcaused%2Band%2Bare%2Bworking%2Bto%2Bensure%2Bthat%2Bwe%2Bcan%2Balert%2Byou%2Bimmediately%2Bof%2Bany%2Bunplanned%2Bperiods%2Bof%2Bdowntime%2Bor%2Bdisruption%2Bin%2Bthe%2Bfuture.&I=20180124150942.000000afe609%40mail6-33-usnbn1&X=MHwxMDQ2NzU4OjVhNjg5YmIwNDEzYzBlMGEwYzcxOTE3ODs%3D&S=mxX8WJoXJY38RZDojvS9qqohB4E_jaubMghGdHHl1xs>Lees online bij het NIOZ: Koralen van 'Darwin' verklaren schommelingen in 
mondiale opwarmingssnelheid 
<http://link.email.dynect.net/link.php?DynEngagement=true&H=WAA0HYy4enWklLGLVOCoftvRiKxkwcx7028A%2BNZlWSzSEaUD3cyAX%2FHNnm4NtgyzZD0bGlJXnPLnpDK0V4IHgXZ2iJfEZ7v97JmUSKuv9X0nad1w6grGVSIyMeTLGuVe&G=0&R=https%3A%2F%2Fwww.nioz.nl%2Fen%2Fnews%2Fkoralen-van-darwin-verklaren-schommelingen-in-mondiale-opwarmingssnelheid&I=20180124150942.000000afe609%40mail6-33-usnbn1&X=MHwxMDQ2NzU4OjVhNjg5YmIwNDEzYzBlMGEwYzcxOTE3ODs%3D&S=7gGTcpwxOQb0xEA0H84dvYYSPUhTPCgdDyRgloeSHDg>

________________________________

Contact :

NIOZ onderzoeker | Rick Hennekam, rick.hennekam@xxxxxxx 
<mailto:%20rick.hennekam@xxxxxxx> 0222-369 395 - 06 44 422 867
NIOZ onderzoeker | Gert-Jan Reichart, 
gert-jan.reichart@xxxxxxx<mailto:%20gert-jan.reichart@xxxxxxx> 0222-369 397

NIOZ Communicatie | Margaux Tjoeng, 
margaux.tjoeng@xxxxxxx,<mailto:margaux.tjoeng@xxxxxxx> 0222-369369 - 0610709696

Het NIOZ Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee, met 
vestigingen op Texel en in Yerseke, is het nationale oceanografische instituut 
van Nederland. Het NIOZ is een instituut van de Nederlandse Organisatie voor 
Wetenschappelijk Onderzoek (NWO-I), sinds 2016 in samenwerking met de 
Universiteit van Utrecht.

www.nioz.nl<http://link.email.dynect.net/link.php?DynEngagement=true&H=WAA0HYy4enWklLGLVOCoftvRiKxkwcx7028A%2BNZlWSzSEaUD3cyAX%2FHNnm4NtgyzZD0bGlJXnPLnpDK0V4IHgXZ2iJfEZ7v97JmUSKuv9X0nad1w6grGVSIyMeTLGuVe&G=0&R=https%3A%2F%2Fwww.nioz.nl%2Fen%2Fexpertise%2Fnioz-sea-level-centre&I=20180124150942.000000afe609%40mail6-33-usnbn1&X=MHwxMDQ2NzU4OjVhNjg5YmIwNDEzYzBlMGEwYzcxOTE3ODs%3D&S=IrNd2kQRs8lkQWFEgrkuVThJLknjgVEyn_NJg9NuHrg>
 - Onze blauwe planeet beschermen en benutten begint bij begrijpenDeze email is verzonden aan rick.hennekam@xxxxxxx<mailto:rick.hennekam@xxxxxxx>
NIOZ Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee, Landsdiep 4, 1791 
SZ, 't Horntje (Texel) - Nederland, PO Box 59 1790 AB Den Burg (Texel), 't 
Horntje, Noord-Holland 1791 SZ, 
NederlandUitschrijven<http://link.email.dynect.net/link.php?DynEngagement=true&H=WAA0HYy4enWklLGLVOCoftvRiKxkwcx7028A%2BNZlWSzSEaUD3cyAX%2FHNnm4NtgyzZD0bGlJXnPLnpDK0V4IHgXZ2iJfEZ7v97JmUSKuv9X0nad1w6grGVSIyMeTLGuVe&G=0&R=https%3A%2F%2Finfluencers.meltwater.com%2Funsubscribe%2FICM%3Fc%3D175cdb35084303d9dd8750bb0c79e7d127accdd4e1316c13600d129aa71f9fce7b470756d884888b8f918d78f0d06fd590772ea4f6816f04b62a64a0ab7e98f8e448663552cfa7353cf7f84333c422d5e225c56082a27fd36c300a689120b18ecce1e85a74bf520d97a8c49a5bebcfeec55dd9479adb612dc90437a9080aafc304aab5d6d3068698a171e3867277c5f59a46eb3465bc4800b8d9a07f4dc0ba302a8d7dbbcde933626e1b18dcf3c9c59016ddabaa51394ca632f3d0ad9114d199f0073548373a3bc7e7a5a6540a506396e5ba4e8514ceb2a2dcfb11f967d090057aeaf3e7bd6b8d0033cf3d570aefbded65980a239bc1236ac9723a189028c14ace782aa4311fb8bd6d9d57afd56bb4db317e9a74510dfa05e97a3e578256b6406c7d23c1b87f9efa1209ade5c90987c12f537811e1f17869a347239c48898809736273b3700f3221f5c9bcbedf93ec6a%26iv%3D70303a83a74da412cada59b08f86adbe&I=20180124150942.000000afe609%40mail6-33-usnbn1&X=MHwxMDQ2NzU4OjVhNjg5YmIwNDEzYzBlMGEwYzcxOTE3ODs%3D&S=d2G8eF3Qs0pc1BEVHhduTmOkJyAoyFtWQz2g121swuQ>

Other related posts:

  • » [PWC-MEDIA] PERSBERICHT | Koralen van ‘Darwin’ verklaren schommelingen in mondiale opwarmingssnelheid - Margaux Tjoeng