[PWC-MEDIA] PERSBERICHT | Juist wateren ten westen van Europa cruciaal in oceaancirculatie en toekomst klimaat

  • From: Margaux Tjoeng <margaux.tjoeng@xxxxxxx>
  • To: "pwc-media@xxxxxxxxxxxxx" <pwc-media@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Fri, 1 Feb 2019 14:07:23 +0000

[https://meltwater-apps-production.s3.amazonaws.com/uploads/images/57a3006616054743fab4e8d8/blobid1_1536837011152.jpg]Datum: 1 februari 2019Juist wateren ten westen van Europa cruciaal in oceaancirculatie en toekomst 
klimaat
De drijvende kracht achter het systeem van oceaanstromingen dat het huidige en 
toekomstige klimaat in belangrijke mate bepaalt, komt uit onverwachte hoek. Een 
nieuwe internationale studie in Science toont aan dat de klimaatbepalende 
Atlantische meridionale omwentelingscirculatie (MOC) niet zozeer wordt 
aangedreven vanuit de Labradorzee bij Canada zoals tot nog toe werd gedacht, 
maar door afkoelende wateren ten westen van Europa.

De Nederlandse fysische oceanografe Femke de Jong van het NIOZ Koninklijk 
Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee droeg bij aan de studie. "Het 
warmtetransport door de MOC is belangrijk voor het klimaat in West-Europa. Deze 
resultaten zijn echt verrassend te noemen en ook belangrijk. Ze helpen 
wetenschappers begrijpen hoe het warmtetransport in de MOC in de mogelijk 
nabije toekomst gaat veranderen, en wat daarvan de klimaatgevolgen zijn."

In tegenstelling tot de heersende wetenschappelijke opvatting, bewijst de 
nieuwe studie dat het overgrote deel van de bijdrage aan de totale 
omwentelingscirculatie en de variaties daarin, zich niet in de Labradorzee ter 
hoogte van Canada voordoen maar in de gebieden tussen Groenland en Schotland. 
Daar vindt de omwenteling plaats wanneer de warme, zoute, ondiepe wateren die 
door de stromingen en wind van de tropen naar het noorden worden vervoerd, 
afzinken en veranderen in koudere, zoetere, diepe wateren die via de Irminger 
en IJsland bekkens op weg gaan naar het zuiden.

Betere klimaatvoorspellingen
Susan Lozier, professor Aard- en Oceaanwetenschappen aan de Nicholas School of 
the Environment van Duke University gaf leiding aan de internationale 
waarnemingsstudie die de nieuwe data opleverde. "Ter ondersteuning van 
klimaatvoorspellingen voor de komende jaren en decennia, moeten we weten waar 
deze diepe omwenteling momenteel plaatsvindt en wat de oorzaak van de 
veranderingen is," zegt Lozier.

"De omwentelingscirculatie brengt enorme hoeveelheden antropogene koolstof diep 
in de oceaan en helpt zo om de opwarming van de aarde af te remmen," zegt 
medeauteur Penny Holliday van Britse National Oceanography Center. "Het 
grootste reservoir van deze antropogene koolstof bevindt zich in de 
Noord-Atlantische Oceaan."

"De omwentelingscirculatie vervoert ook tropische warmte noordwaarts," licht 
Holliday toe, "dat betekent dat elke verandering die het ondergaat ook van 
invloed kan zijn op gletsjers en het Arctisch zee-ijs. Het is daarom 
levensbelangrijk dat we begrijpen wat er gaande is en wat er in de komende 
jaren zou kunnen gebeuren."

Nederlandse onderzoeksbijdrage
De resultaten van de eerste 21 maanden van het onderzoeksprogramma 
OSNAP<http://icm-tracking.meltwater.com/link.php?DynEngagement=true&H=btYXC68syxmDVppbhVzFoYHdeMNV9070xvOlf%2FNdDQ0wXj6aidRhm8XzNqYhEmFxNAFR9syJK54hzkEL31HU74VWth6aQD64hXGr5A%2F7gbXhvC%2BqOTzDyEdqMi9WudkZ&G=0&R=https%3A%2F%2Fwww.o-snap.org%2F&I=20190130094114.000000025e51%40mail6-114-ussnn1&X=MHwxMDQ2NzU4OjVjNTE2ZjA1MWQ3NDFiYjNiMTQ4MDUwMjs%3D&S=oDDK9uztj4Xp1OoiNiufkPa1VKTL6iN3lVBWS7kZVZA>
 (Omwenteling in de Subpolaire Noord-Atlantische Oceaan Programma) tonen aan 
dat de variabiliteit van de omwenteling in het oostelijk deel van de 
Noord-Atlantische Oceaan zeven keer groter was dan in de Labradorzee, en 88 
procent was van de totale omvang van de omwentelingscirculatie zoals 
waargenomen over de hele Noord-Atlantische Oceaan.

Het NIOZ houdt sinds 1990 een oogje in het zeil op de lijn tussen Groenland en 
Schotland door middel van tweejaarlijkse hydrografische secties. Daarnaast 
staat sinds 2003 een NIOZ diepzee verankering met meetinstrumenten ten oosten 
van Groenland, in één van de gebieden waar door afkoeling diep water wordt 
gevormd. Fysische oceanografe Femke de Jong van het NIOZ maakt deel uit van het 
OSNAP project: "Om te begrijpen hoe het warmte transport in de mogelijk nabije 
toekomst gaat veranderen, moeten we eerst beter begrijpen hoe het systeem in 
elkaar zit. Deze nieuwe resultaten zijn een belangrijke bijdrage daaraan."

[https://meltwater-apps-production.s3.amazonaws.com/uploads/images/57a3006616054743fab4e8d8/blobid2_1548840602442.jpg]
De NIOZ verankering wordt in 2015 opgepikt in de Irmingerzee door 
onderzoeksschip Pelagia. Aan de boei hangen instrumenten die gedurende een jaar 
de stroming, zout en temperatuur gemeten hebben.  Foto: Femke de Jong.

Alle hens aan dek
Wetenschappers van 16 onderzoeksinstituten uit zeven landen hebben aan de 
nieuwe studie bijgedragen. Op 1 februari publiceren zij hun peer-reviewed 
conclusies in Science.

"Ik kan het belang van deze internationale samenwerking voor het slagen van dit 
project niet genoeg benadrukken," zegt Lozier. "Het meten van de circulatie in 
de subpolaire Noord-Atlantische Oceaan is buitengewoon ingewikkeld en daarom 
hebben we een 'alle hens aan dek' aanpak nodig."

Deze Science publicatie is de eerste in de vijfjarige beginfase van het OSNAP 
onderzoeksproject, met een budget van 32 miljoen dollar, waarbij wetenschappers 
verankerde apparatuur en instrumenten voor onderwatermetingen in de 
Noord-Atlantische Oceaan gebruiken om de omwentelingscirculatie van de oceaan 
te meten. Zo willen zij de factoren die variaties veroorzaken aan het licht te 
brengen. Het OSNAP project is in 2014 van start gegaan en staat onder leiding 
van Lozier.

Onvoorziene veranderingen
"Voor wetenschappers is het spannend om te ontdekken dat er meer stukjes van de 
omwentelingspuzzel ontbreken dan we eerst dachten," zegt medeauteur Johannes 
Karstensen van het GEOMAR Helmholtz Centre for Ocean Research Kiel, in 
Duitsland.

"Hoewel de transformatie in de Labradorzee kleiner is dan we verwacht hadden, 
hebben we ontdekt dat dit bekken een grote rol speelt in het transport van zoet 
water van het Arctisch gebied,” zegt Karstensen. “Gezien de onvoorziene 
veranderingen in het Arctisch gebied zullen doorlopende metingen in dat bekken 
steeds belangrijker worden.”


Artikel
M.S. Lozier, F. Li, S. Bacon, F. Bahr, A.S. Bower, S.A. Cunningham, M.F. de 
Jong, L. de Steur, B. DeYoung, J. Fischer, S.F. Gary, N.J.W. Greenan, N.P. 
Holliday, A. Houk, L. Houpert, M.E. Inall, W.E. Johns, H.L. Johnson, C. 
Johnson, J. Karstensen, G. Koman, I.A. LeBras, X. Lin, N. Mackay, D.P. 
Marshall, H. Mercier, M. Oltmanns, R.S. Pickart, A.L. Ramsey, D. Rayner, F. 
Straneo, V. Thierry, D.J. Torres, R.G. Williams, C. Wilson, J. Yang, I. 
Yashayaev and J. Zhao. Science, Feb. 1, 2019.
“A Sea Change in Our View of Overturning – First Results from the Overturning 
in the Subpolar North Atlantic Program,”
DOI: 10.1126/science.aau6592________________________________

Over het onderzoek
Het nieuwe Science artikel is gebaseerd op data verzameld van augustus 2014 tot 
april 2016 tijdens de eerste 21maanden van het voortgaande onderzoek.

De primaire financiering kwam van het Physical Oceanography Program van de 
Amerikaanse National Science Foundation en de Britse Natural Environment 
Research Council. Aanvullende financiering werd beschikbaar gesteld door het 
zevende Kaderprogramma van de Europese Unie en Horizon 2020.

De medeauteurs zijn verbonden aan Duke University, VS; UK National Oceanography 
Centre, VK; het Woods Hole Oceanographic Institution, VS; de Scottish 
Association for Marine Sciences, VK; de Royal Netherlands Institute for Sea 
Research en de Universiteit Utrecht, NL; de Memorial University in St. John’s, 
Canada; het GEOMAR Helmholtz Centre for Ocean Research in Kiel, Duitsland en 
het Bedford Institute of Oceanography in Dartmouth, Canada.

Overige medeauteurs zijn wetenschappers verbonden aan de University of Miami, 
VS; de University of Oxford, VK; het Scripps Institution of Oceanography, VS; 
de Ocean University of China en Qingdao National Laboratory for Marine Science 
and Technology, China; het National Oceanography Center in Liverpool, VK; het 
Laboratoire d’Oceanographie Physique et Spatiale in Plouzané, Frankrijk en de 
University of Liverpool, VK.

Persinformatie

Femke de Jong, fysische oceanografe aan NIOZ
Femke.de.Jong@xxxxxxx<mailto:Femke.de.Jong@xxxxxxx>
0222 - 369 411, 06-30811462
In dit filmpje vertelt Femke de Jong over haar onderzoek tijdens de expeditie 
over de Noord-Atlantische Oceaan: 
https://www.youtube.com/watch?v=MztYMxwMxEE<http://icm-tracking.meltwater.com/link.php?DynEngagement=true&H=btYXC68syxmDVppbhVzFoYHdeMNV9070xvOlf%2FNdDQ0wXj6aidRhm8XzNqYhEmFxNAFR9syJK54hzkEL31HU74VWth6aQD64hXGr5A%2F7gbXhvC%2BqOTzDyEdqMi9WudkZ&G=0&R=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DMztYMxwMxEE&I=20190130094114.000000025e51%40mail6-114-ussnn1&X=MHwxMDQ2NzU4OjVjNTE2ZjA1MWQ3NDFiYjNiMTQ4MDUwMjs%3D&S=M84Q9U4QuRWbHRKTFyTEN1T4_ZpT2soONH7oVykFxxk>

Susan Lozier, Duke University
mslozier@xxxxxxxx<mailto:mslozier@xxxxxxxx>
(011) 919 681-8199
Een interview met Lozier, inclusief animaties van oceaanstromingen, kan via 
YouTube worden bekeken - 
https://www.youtube.com/watch?v=hjGzY74AsJw<http://icm-tracking.meltwater.com/link.php?DynEngagement=true&H=btYXC68syxmDVppbhVzFoYHdeMNV9070xvOlf%2FNdDQ0wXj6aidRhm8XzNqYhEmFxNAFR9syJK54hzkEL31HU74VWth6aQD64hXGr5A%2F7gbXhvC%2BqOTzDyEdqMi9WudkZ&G=0&R=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DhjGzY74AsJw&I=20190130094114.000000025e51%40mail6-114-ussnn1&X=MHwxMDQ2NzU4OjVjNTE2ZjA1MWQ3NDFiYjNiMTQ4MDUwMjs%3D&S=CIA05PPa4uOg8CV5oZc6nA_AvANPUwujcXHt8Q06azM>


Het NIOZ Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee, met 
vestigingen op Texel en in Yerseke, is het nationale oceanografische instituut 
van Nederland. NIOZ is onderdeel van de institutenorganisatie van NWO, sinds 
2016 in samenwerking met de Universiteit Utrecht.

https://www.nioz.nl/en<http://icm-tracking.meltwater.com/link.php?DynEngagement=true&H=btYXC68syxmDVppbhVzFoYHdeMNV9070xvOlf%2FNdDQ0wXj6aidRhm8XzNqYhEmFxNAFR9syJK54hzkEL31HU74VWth6aQD64hXGr5A%2F7gbXhvC%2BqOTzDyEdqMi9WudkZ&G=0&R=https%3A%2F%2Fwww.nioz.nl%2Fen&I=20190130094114.000000025e51%40mail6-114-ussnn1&X=MHwxMDQ2NzU4OjVjNTE2ZjA1MWQ3NDFiYjNiMTQ4MDUwMjs%3D&S=yhhLDmnqX5kgLZAO6hU4_MMow4zw2K1svrtarzKH87M>
 - Onze blauwe planeet beschermen en benutten begint bij begrijpen


Other related posts:

  • » [PWC-MEDIA] PERSBERICHT | Juist wateren ten westen van Europa cruciaal in oceaancirculatie en toekomst klimaat - Margaux Tjoeng