[PWC-MEDIA] PERSBERICHT: Experimenten Joint European Torus (JET) leveren nieuw energierecord op

  • From: "Communication Differ" <dmarc-noreply@xxxxxxxxxxxxx> ("Communication")
  • To: "pwc-media@xxxxxxxxxxxxx" <pwc-media@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Thu, 8 Feb 2024 13:04:19 +0000
[https://res.cloudinary.com/pressmailings/image/fetch/w_250,c_limit/https%3A/files.pressmailings.com/af/73cdb274cf49ae8d51b9640baa8e0d/DIFFER_logo_2019.png]


8 februari 2024
Experimenten Joint European Torus (JET) leveren nieuw energierecord op
De laatste tritiumexperimenten van fusieonderzoeksfaciliteit Joint European 
Torus (JET) hebben een nieuw energierecord opgeleverd. JET, een van de grootste 
en krachtigste fusiemachines ter wereld, heeft aangetoond dat het op 
betrouwbare wijze fusie-energie kan opwekken met tegelijkertijd een 
wereldrecord in energieopbrengst. Een belangrijke mijlpaal op het gebied van 
fusiewetenschap en -techniek.

  *    Fusie-energie betrouwbaar opgewekt dankzij de unieke mogelijkheden van 
de Joint European Torus (JET) faciliteit in Oxford
  *   Belangrijke wetenschappelijke resultaten weerspiegelen de ongeëvenaarde 
toewijding en effectiviteit van het internationale team van wetenschappers en 
ingenieurs bij JET, waaronder wetenschappers van het Nederlandse 
onderzoeksinstituut DIFFER
  *   JET heeft een centrale rol gespeeld in het versnellen van de ontwikkeling 
van fusie-energie
Tijdens JET's laatste deuterium-tritiumexperimenten (DTE3) werd een constant 
fusievermogen geproduceerd gedurende 5,2 seconden. Dit had een baanbrekend 
record van 69.26 megajoules tot gevolg bij gebruik van slechts 0,21 milligram 
brandstof. JET is een tokamak, een ontwerp in de vorm van een donut dat 
krachtige magnetische velden gebruikt om een plasma op te sluiten.

[image]

Record fusion pulses JET - 2021 2023, © EUROfusion / United Kingdom Atomic 
Energy Authority
Europese samenwerking
De experimentele campagne bij JET werd uitgevoerd door meer dan 300 
wetenschappers uit heel Europa die deelnamen aan EUROfusion, samen met 
technische en wetenschappelijke medewerkers van het Britse Atoomenergie 
Agentschap (UKAEA). JET is de enige bestaande faciliteit in zijn soort die kan 
werken met de hoogwaardige deuterium-tritium brandstofmix die in toekomstige 
fusiecentrales zal worden gebruikt.

De onderzoeksresultaten van JET hebben cruciale gevolgen, niet alleen voor ITER 
-een megaproject voor fusieonderzoek dat in Zuid-Frankrijk wordt gebouwd- maar 
ook voor de STEP-prototypecentrale in het Verenigd Koninkrijk, Europa's 
demonstratiecentrale DEMO en andere wereldwijde fusieprojecten die een toekomst 
van veilige, koolstofarme en duurzame energie nastreven.

Nederlandse inbreng
Tijdens de JET-experimenten hebben wetenschappers van DIFFER, het Dutch 
Institute for Fundamental Energy Research in Eindhoven, uitgebreid samengewerkt 
met de Europese teams. Het DIFFER-team richtte zich vooral op het ontwikkelen 
van snelle algoritmes die ervoor zorgen dat de warmtelast op de wand van de 
fusiereactor niet te hoog wordt.

Thomas Bosman, promovendus bij DIFFER en betrokken bij de experimenten: “Het 
regelen van de warmtelast op de wanden van de reactor is een nauw proces. Het 
wordt gedaan door edelgassen te injecteren dicht bij de wand. Dit moet heel 
precies gebeuren, want te veel gas kan het hele experiment in gevaar brengen. 
Wij hebben laten zien dat we door systematisch te werken heel efficiënt (met 
weinig experimentele tijd) werkende regelaars (algoritmes) kunnen ontwerpen. De 
regelaars maken gebruik van metingen van het plasma om de hoeveelheid 
geïnjecteerde edelgas heel snel (elke 0.002 seconden) aan te passen, zodat de 
warmtelast op de wand onder controle blijft zonder de fusieprestaties aan te 
tasten.”

Daarnaast deed het team onderzoek naar hoe de deuterium-tritium brandstofmix te 
regelen is. Dit deden zij door tritiumgas en bevroren pellets (ijskoude 
balletjes) deuterium te injecteren. In 2022 ontving Matthijs van Berkel, 
groepsleider Energy Systems & Control bij DIFFER een 
Vidi-beurs<https://www.differ.nl/matthijs-van-berkel-receives-vidi-for-holistic-control-system-for-fusion-reactor>
 van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) om hier 
onderzoek naar te doen.

Van Berkel: “Aangezien 2023 het laatste jaar was dat JET opereerde, vond ik het 
belangrijk om te testen hoe de deuterium-tritium brandstofmix dynamisch 
varieert onder invloed van pellets in de grootste kernfusiereactor van Europa. 
De dynamische modellen die op basis van deze experimenten gevalideerd en verder 
ontwikkeld zullen worden, spelen een cruciale rol in het ontwikkelen van 
regeltechniek die de prestaties van toekomstige reactors bepalen.”

Lennard Ceelen, als PhD-kandidaat bij DIFFER betrokken bij deze experimenten: 
“De ijspellets bevatten brandstof, zijn gekoeld tot -260 graden en worden met 
hoge snelheid gelanceerd in het verzengende fusieplasma van 100 miljoen graden. 
Dit is technisch zeer uitdagend en de enige manier om efficiënt nieuwe 
brandstof toe te voegen aan het fusieplasma. Deze experimentele resultaten 
tonen aan dat de ijspellets gebruikt kunnen worden om condities in het plasma 
te regelen. Dit is van essentieel belang in de succesvolle werking van 
toekomstige fusiereactoren.”

[image]
JET plasma world record © United Kingdom Atomic Energy Authority

Decennialang
JET speelt al meer dan vier decennia een belangrijke rol bij het bevorderen van 
fusie-energie en staat symbool voor internationale wetenschappelijke 
samenwerking, uitmuntende technische prestaties en het streven om de kracht van 
fusie-energie te benutten; dezelfde reacties die de zon en sterren van energie 
voorzien.

De eerste deuterium-tritium experimenten van JET vonden plaats in 1997. In 
december 2021 liet JET een recordvermogen aan fusie-energie zien van 59 
megajoule in een puls van vijf seconden. JET beëindigde zijn wetenschappelijke 
activiteiten eind december 2023.
De prestaties van JET -van de belangrijkste wetenschappelijke mijlpalen tot het 
vestigen van energierecords- onderstrepen de blijvende erfenis van de 
faciliteit in de evolutie van de fusietechnologie. De bijdragen aan de 
fusiewetenschap en -techniek hebben een cruciale rol gespeeld in het versnellen 
van de ontwikkeling van fusie-energie, die een veilig, koolstofarm en duurzaam 
onderdeel van de toekomstige wereldwijde energievoorziening belooft te worden.

Reacties op energierecord

  *   Dr Fernanda Rimini, JET Senior Exploitation Manager, JET Scientific 
Operations Leader: “We can reliably create fusion plasmas using the same fuel 
mixture to be used by commercial fusion energy powerplants, showcasing the 
advanced expertise developed over time.”
  *   Professor Ambrogio Fasoli, Programme Manager (CEO) at EUROfusion: “Our 
successful demonstration of operational scenarios for future fusion machines 
like ITER and DEMO, validated by the new energy record, instil greater 
confidence in the development of fusion energy. Beyond setting a new record, we 
achieved things we’ve never done before and deepened our understanding of 
fusion physics.”
  *   Emmanuel Joffrin, EUROfusion Tokamak Exploitation Task force Leader from 
CEA: “Not only did we demonstrate how to soften the intense heat flowing from 
the plasma to the exhaust, we also showed in JET how we can get the plasma edge 
into a stable state thus preventing bursts of energy reaching the wall. Both 
techniques are intended to protect the integrity of the walls of future 
machines. This is the first time that we've ever been able to test those 
scenarios in a deuterium-tritium environment.”
  *   Minister for Nuclear and Networks, Andrew Bowie: “JET's final fusion 
experiment is a fitting swansong after all the groundbreaking work that has 
gone into the project since 1983. We are closer to fusion energy than ever 
before thanks to the international team of scientists and engineers in 
Oxfordshire. The work doesn’t stop here. Our Fusion Futures programme has 
committed £650 million to invest in research and facilities, cementing the UK’s 
position as a global fusion hub.”
  *   Professor Sir Ian Chapman, UKAEA CEO: “JET has operated as close to 
powerplant conditions as is possible with today’s facilities, and its legacy 
will be pervasive in all future powerplants. It has a critical role in bringing 
us closer to a safe and sustainable future.”
  *   Pietro Barabaschi, ITER Director-General: “Throughout its lifecycle, JET 
has been remarkably helpful as a precursor to ITER: in the testing of new 
materials, in the development of innovative new components, and nowhere more 
than in the generation of scientific data from Deuterium-Tritium fusion. The 
results obtained here will directly and positively impact ITER, validating the 
way forward and enabling us to progress faster toward our performance goals. On 
a personal note, it has been for me a great privilege having myself been at JET 
for a few years. There I had the opportunity to learn from many exceptional 
people.”
Achtergrondinformatie:

Over de brandstof voor fusie-energie
Deuterium is overvloedig aanwezig en kan uit water worden gewonnen. Tritium is 
een radioactieve variant van waterstof met een halveringstijd van ongeveer 12 
jaar. Tritium kan worden gewonnen uit lithium.

Over de laatste deuterium-tritium experimenten (DTE3)
De derde ronde experimenten met deuterium- en tritiumbrandstof werd uitgevoerd 
gedurende zeven weken van 31 augustus tot 14 oktober 2023. Ze richtten zich op 
drie gebieden; plasmakunde, materiaalkunde en neutronica.

JET's fusierecord op energiegebied is het resultaat van de geavanceerde 
mogelijkheden om deuterium-tritiumplasma's te laten werken. Deze experimenten 
waren in de eerste plaats bedoeld om de haalbaarheid aan te tonen van het 
minimaliseren van de warmtebelasting op de wand in een 
deuterium-tritiumomgeving, wat cruciaal is voor ITER-scenario's.
Ga voor meer informatie over de experimenten naar 
https://euro-fusion.org/eurofusion-news/dte3-results/

Over 40 jaar fusiewetenschap
JET is het grootste en meest succesvolle fusie-experiment ter wereld en een 
centrale onderzoeksfaciliteit van het Europese fusieprogramma. JET is gevestigd 
op de UKAEA-campus in Culham (VK) en is een collectieve faciliteit die wordt 
gebruikt door meer dan 31 Europese laboratoria. Dit onder het beheer van het 
EUROfusion-consortium; experts, studenten en medewerkers uit heel Europa, 
medegefinancierd door de Europese Commissie.

Sinds de oprichting in 1983 als een gezamenlijk Europees project heeft JET 
voorop gelopen bij baanbrekende prestaties en heeft het een voortrekkersrol 
gehad bij het zoeken naar veilige, koolstofarme en duurzame oplossingen voor 
fusie-energie om aan de toekomstige energievraag van de wereld te voldoen.
Gedurende zijn levensduur heeft JET cruciale inzichten opgeleverd in de 
complexe mechanica van fusie, waardoor wetenschappers het internationale 
fusie-experiment ITER en DEMO, de demonstratiefusiecentrale die momenteel wordt 
ontworpen door de Europese fusiegemeenschap, konden plannen.

JET, dat door Europa is gebouwd en tijdens zijn levensduur door Europese 
onderzoekers gezamenlijk is gebruikt, werd in oktober 2021 eigendom van UKAEA, 
vierde in juni van dit jaar zijn 40e verjaardag en stopte eind 2023 met 
plasma-operaties.

Over het potentieel van fusie-energie
Fusie, het proces dat sterren (zoals onze zon) van energie voorziet, belooft 
een schone bron te worden van warmte en elektriciteit op aarde, met behulp van 
kleine hoeveelheden brandstof die wereldwijd kan worden gewonnen uit goedkope 
materialen.

Deuterium en tritium zijn twee zwaardere varianten van gewone waterstof en 
bieden samen de hoogste reactiviteit van alle fusiebrandstoffen. Bij een 
temperatuur van 150 miljoen graden Celsius smelten deuterium en tritium samen 
tot helium en komt er een enorme hoeveelheid warmte-energie vrij zonder 
broeikasgassen. Fusie is inherent veilig omdat het geen proces kan starten dat 
op hol slaat en geen langlevend afval produceert.

-- EINDE PERSBERICHT --

Ondersteunend materiaal vind je in deze 
perskit<https://ukaea.canto.global/v/JETWorldRecordPressPortal/allfiles?from_main_library&viewIndex=1>:

  *   Foto's
  *   Video's (o.a. van de record pulse)
  *   Grafieken en illustraties
  *   Persbericht EUROfusion (Engelstalig)
Contact:

Matthijs van Berkel
Groepsleider Energy Systems & Control bij DIFFER
m.vanberkel@xxxxxxxxx<mailto:m.vanberkel@xxxxxxxxx>

Rianne van Hoek-Migchels
Communicatieadviseur bij DIFFER
communication@xxxxxxxxx<mailto:communication@xxxxxxxxx>DIFFER, het Dutch Institute for Fundamental Energy Research, verricht 
toonaangevend fundamenteel onderzoek op het gebied van fusie-energie en 
chemische energie. DIFFER (www.differ.nl<http://www.differ.nl/>) bezit een 
aantal unieke faciliteiten waarmee wetenschappers, ook van buiten het 
instituut, onderzoek kunnen doen naar materialen voor de energietransitie. Het 
instituut werkt nauw samen met de academische wereld en het bedrijfsleven. 
DIFFER is gevestigd in Eindhoven en maakt deel uit van de institutenorganisatie 
van NWO.


DIFFER
communication@xxxxxxxxx<mailto:communication@xxxxxxxxx>
040-3334999

[LinkedIn]<https://linkedin.com/company/differenergy>


De Zaale 20
5612 AJ Eindhoven

www.differ.nl<https://www.differ.nl/>Geen berichten meer ontvangen van ons? Klik hier.


Other related posts:

  • » [PWC-MEDIA] PERSBERICHT: Experimenten Joint European Torus (JET) leveren nieuw energierecord op - Communication Differ