[PWC-MEDIA] Opspattende waterdruppel voor het eerst beschreven in natuurkundige termen

  • From: "Niessen, Jac" <jac.niessen@xxxxxx>
  • To: PWC-Media <pwc-media@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Tue, 6 Nov 2018 13:40:40 +0000

[https://meltwater-apps-production.s3.amazonaws.com/uploads/images/55278eef35dc11c18485e630/blobid1_1509614578648.png]Persbericht Wageningen University & Research, nr. 097, 06 november 2018

https://www.wur.nl/nl/nieuws-wur/Show/Opspattende-waterdruppel-voor-het-eerst-beschreven-in-natuurkundige-termen.htm<http://icm-tracking.meltwater.com/link.php?DynEngagement=true&H=AqX%2Fyxxn%2FCsKfNEzXNs%2BvxKe7ZZW379%2BIapVVCHkcj06tGRioNXHya0%2BKSYVM4zvwjRwWy8tmEBW1R4rW2uHyM%2FXNqNv0dyamgWAJZZNVYJrJJwoUR0n0Q%3D%3D&G=0&R=https%3A%2F%2Fwww.wur.nl%2Fnl%2Fnieuws-wur%2FShow%2FOpspattende-waterdruppel-voor-het-eerst-beschreven-in-natuurkundige-termen.htm&I=20181106133815.000000173e8f%40mail6-60-usnbn1&X=MHwxMDQ2NzU4OjViZTE5OTQyMjY3Y2ZjM2NlNDZkOGNiNDs%3D&S=dR5SEL_O2-ZiY3n80KWpvg68HsxMFnDjXj_Ye5WWHuI>Opspattende waterdruppel voor het eerst beschreven in natuurkundige termenIedereen kent het omhoogkomende Eiffeltorentje dat kortstondig ontstaat als een 
druppel water in een plas valt. Tot nu toe heeft de wetenschap geen goed 
verband kunnen leggen tussen de verschillende krachten die op het bewegende 
water werken en de vorm van dit torentje. Cees van Rijn van Wageningen 
University & Research dook in de materie en ontdekte dat dit vloeistoffenomeen 
volledig beschreven kan worden vanuit de oppervlaktespanningskracht. In het 
gespecialiseerde tijdschrift Langmuir beschrijft hij het natuurverschijnsel 
voor het eerst in natuurkundige termen.Bij het opspatten zie je altijd diezelfde vorm ontstaan, zegt Cees van Rijn. 
“Een vloeistoftoren met daarboven nog vaak een peervormige uitstulping die vaak 
loskomt van het torentje. En dat alles in een fractie van een seconde”.“Door de oppervlaktespanning ontstaat eerst een versnelling van de uitgeworpen 
vloeistoftoren terug naar het vloeistofbad, waardoor een drukgradiënt in de 
toren ontstaat,” legt hij uit. “Die drukgradiënt bepaalt vervolgens in 
combinatie met opnieuw de oppervlaktespanning dat de toren de vorm van een 
kleine Eiffeltoren aanneemt.”Slow motion filmopnames maken duidelijk dat wanneer een druppel, zoals van de 
regen of de koffie uit een koffiezetapparaat, het oppervlak van een plas of de 
koffie bereikt, er eerst een krater ontstaat, waaruit vervolgens een centrale 
vloeistoftoren oprijst. Van onderen breed als de poten van de Eiffeltoren, naar 
boven toe cilindrisch taps doorlopend, om aan de top een bolletje of een of 
meer losse druppeltjes te vormen. Het torentje of jet zakt weer in het 
wateroppervlak, even later gevolgd door de druppeltjes.Eiffeltorentje als universele vorm

De vorm van de Eiffeltoren is universeel voor druppels die opspatten, zegt Van 
Rijn. “Of het nu de regen in het zwembad is of de druppel van een kopje koffie 
in een reclamefilmpje, zoals de Nespresso commercial met George Clooney. Bij 
het opspatten zie je altijd dezelfde vorm ontstaan, en waarvan de grootte 
alleen afhankelijk is van de oppervlaktespanning, de dichtheid van de 
vloeistof, en de versnelling waarmee het torentje als gevolg van de 
oppervlaktespanning naar beneden wordt getrokken.Inkjetindustrie

Een mogelijke toepassing kan er zijn in de inkjetindustrie, waarbij druppels 
worden weggeschoten, waaraan soms nog een kleine Eiffeltorenvormige staart zit. 
Door de vormverandering van de staart te meten kan de dynamische 
oppervlaktespanning worden bepaald, zoals in het Langmuir-artikel wordt 
beschreven.

Een ander toepassing is er in de druppelfotografie waarbij eerst een zo hoog 
mogelijke ‘Eiffeltoren’ wordt gevormd, die daarna wordt gebombardeerd met 
verdere druppels die naar beneden vallen, hetgeen vaak spectaculaire beelden 
oplevert. Door gebruik te maken van de voorspellingen van het model kun je 
bijvoorbeeld als uitgangspositie kleinere of grotere vloeistoftorens maken door 
vloeistoffen te nemen met een andere oppervlaktespanning en/of massadichtheid. 
Voorbeeld van druppelfotografie, waarbij verschillende druppels op de top van 
een net gevormde Eiffeltoren van vloeistof is gevallen is te zien op 
https://www.oce.com/fluid-dynamics/<http://icm-tracking.meltwater.com/link.php?DynEngagement=true&H=AqX%2Fyxxn%2FCsKfNEzXNs%2BvxKe7ZZW379%2BIapVVCHkcj06tGRioNXHya0%2BKSYVM4zvwjRwWy8tmEBW1R4rW2uHyM%2FXNqNv0dyamgWAJZZNVYJrJJwoUR0n0Q%3D%3D&G=0&R=https%3A%2F%2Fwww.oce.com%2Ffluid-dynamics%2F&I=20181106133815.000000173e8f%40mail6-60-usnbn1&X=MHwxMDQ2NzU4OjViZTE5OTQyMjY3Y2ZjM2NlNDZkOGNiNDs%3D&S=u9cC3_CPpAMscg9_OhqT22Ym0Z8W0yXudTIru6YiTtU>.Publicatie, video’s en snapshots

  *   Emanating Jets As Shaped by Surface Tension Forces. Cees J. M. van Rijn, 
Langmuir, 19 okt 2018. Zie 
https://pubs.acs.org/doi/ipdf/10.1021/acs.langmuir.8b02413<http://icm-tracking.meltwater.com/link.php?DynEngagement=true&H=AqX%2Fyxxn%2FCsKfNEzXNs%2BvxKe7ZZW379%2BIapVVCHkcj06tGRioNXHya0%2BKSYVM4zvwjRwWy8tmEBW1R4rW2uHyM%2FXNqNv0dyamgWAJZZNVYJrJJwoUR0n0Q%3D%3D&G=0&R=https%3A%2F%2Fpubs.acs.org%2Fdoi%2Fipdf%2F10.1021%2Facs.langmuir.8b02413&I=20181106133815.000000173e8f%40mail6-60-usnbn1&X=MHwxMDQ2NzU4OjViZTE5OTQyMjY3Y2ZjM2NlNDZkOGNiNDs%3D&S=AQJgDKqUFWfyphf1VHd904LLOrZz-YqLKWK8YMm3NgI>
  inclusief video’s Langmuir richt zich volledig op oppervlaktechemie en fysica.
Snapshots van de Nespresso koffie commercial, Youtube. Nespresso ‘What else’  
https://www.youtube.com/watch?v=frbEXL4TX2s.<http://icm-tracking.meltwater.com/link.php?DynEngagement=true&H=AqX%2Fyxxn%2FCsKfNEzXNs%2BvxKe7ZZW379%2BIapVVCHkcj06tGRioNXHya0%2BKSYVM4zvwjRwWy8tmEBW1R4rW2uHyM%2FXNqNv0dyamgWAJZZNVYJrJJwoUR0n0Q%3D%3D&G=0&R=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DfrbEXL4TX2s&I=20181106133815.000000173e8f%40mail6-60-usnbn1&X=MHwxMDQ2NzU4OjViZTE5OTQyMjY3Y2ZjM2NlNDZkOGNiNDs%3D&S=O1c7m9N3z3V8NVJ8NDaGi6TkIsTv-vc3jPrAWbmb7qo>

  *   Figuur in bijlage: Koffiejet uit het artikel in Langmuir (2018). De 
blauwe streepjeslijn geeft de voorspelde vorm volgens het gepresenteerde model. 
(Bijlage)
NOOT VOOR DE REDACTIE
Meer informatie bij dr. Cees van Rijn, tot 2017 hoogleraar Nanotechnologie voor 
voeding en gezondheid aan Wageningen University & Research, tel. 06 2929 4444, 
cees.vanrijn@xxxxxx<mailto:cees.vanrijn@xxxxxx> of via Jac Niessen, 
wetenschapsvoorlichter WUR, tel. 0317 485003, 
jac.niessen@xxxxxx<mailto:jac.niessen@xxxxxx>.In 2018 bestaat Wageningen University & Research 100 jaar. Vanuit de missie ‘To 
explore the potential of nature to improve the quality of life’ combineren wij 
fundamentele en toegepaste kennis om bij te dragen aan het oplossen van 
belangrijke vragen in het domein van gezonde voeding en leefomgeving. Onze 
6.500 medewerkers en 12.000 studenten laten zich met open en nieuwsgierige blik 
inspireren door natuur, maatschappij en technologie. Inspiratie die ons al een 
eeuw in staat stelt om te verwonderen, kennis te ontwikkelen en deze wereldwijd 
toe te passen; oftewel 100 years Wageningen Wisdom & Wonder. 
www.wur.nl<http://www.wur.nl>

Attachment: 097_20181106_Afbeelding1Opspattende%20waterdruppel.CeesVanRijn2.jpg
Description: 097_20181106_Afbeelding1Opspattende%20waterdruppel.CeesVanRijn2.jpg

Other related posts:

  • » [PWC-MEDIA] Opspattende waterdruppel voor het eerst beschreven in natuurkundige termen - Niessen, Jac