[PWC-MEDIA] Omvorming FOM een feit: per 1 januari 2017 FOM → NWO

  • From: "Stichting FOM" <info@xxxxxx>
  • To: pwc-media@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Wed, 21 Dec 2016 11:50:48 +0000

---  
|  |  |  
---  
|  |   |  |  
---|---|---|---  
|   |  
![](http://mail.smart.pr/wf/click?upn=vbiNYXLVfOTNpg0f5ZODxn0rgVxrEdccuLusT92IcCxSexWiSm3RInnLfxoPgh2h4amhA1e5O8RL-2Bc-2FLA83LJw-3D-3D_pL-2BXJ9rP5q-2BUaltF3BAu0APMIg3d2nFGiVcDnYlc5ZSDXnycpWTG497zwBgV5K40KTYclE2ythTbizeCI5yWu8KorLFM9dqQ4bC4LZJ-2B62atPDu34kIU2hvwo6LKo7ibni6Wqv4huBTUoKaDYfER-2B0mfyvFS72cAmrFVi4L8zQTHA7Bxyy9bpQOUPsS1ocE2VbdoyZPTJvchouJAAcAaYy9RB0j2NsLmdiQAnFo975U-3D
west-1.amazonaws.com/f4/830d703c6d11e6bb5df1cc2c528893/FOMlogo_fc.jpg&w=250) |  
|   |  |  
|  |   |

21 december 2016

# Omvorming FOM een feit: per 1 januari 2017 FOM → NWO

**Vanaf 1 januari 2017 zal de huidige Stichting voor Fundamenteel Onderzoek der 
Materie FOM samen met andere NWO-onderdelen een nieuwe organisatie vormen. De 
Raad van Bestuur van FOM heeft op 21 december definitief besloten tot deze 
omvorming. De rechtspersoon blijft bestaan, krijgt nieuwe statuten en een 
nieuwe naam, de Stichting Nederlandse Wetenschappelijke Onderzoek Instituten. 
Hieronder zullen uiteindelijk alle negen NWO-instituten ressorteren. De 
subsidieverlening aan de Nederlandse natuurkunde gaat verder in het nieuwe 
NWO-domein Exacte en Natuurwetenschappen. De naam FOM verdwijnt dus na 70 jaar. 
Het doel van de aanpassingen van NWO is om te komen tot een slagvaardiger, 
minder pluriform en meer multidisciplinair gerichte organisatie.**

**  
**

Niek Lopes Cardozo (bestuursvoorzitter FOM): "_De Nederlandse natuurkunde is
goed georganiseerd, de natuurkundigen vormen een hechte gemeenschap. FOM heeft
daar een grote rol in gespeeld. De natuurkunde heeft nu baat bij veel sterkere
verbindingen met andere disciplines. Met behoud van aandacht voor de
disciplines. Natuurlijk is er ook weemoed, maar we zien dat de blikken op de
toekomst gericht zijn. Dit besluit markeert het einde van FOM en het begin van
iets nieuws, waar we ons voor hebben ingezet en waarvoor ook nog veel inzet
nodig is de komende tijd. Dat gaan we doen. Want onverminderd blijft de inzet
voor de Nederlandse wetenschap en de grenzeloze fysica in het bijzonder, bij
instituten en op universiteiten._"

  

Christa Hooijer (directeur FOM): "_Deze transitie heeft als stip op de horizon
om het voor onderzoekers makkelijker te maken om interdisciplinair samen te
werken en dus ook voorstellen in te dienen over de breedte van de
verschillende disciplines. Dat is wat het nieuwe NWO ons biedt. Doel is ook
dat NWO overzichtelijker, makkelijker benaderbaar wordt. Wat blijft is de
grote inhoudelijke kennis en betrokkenheid van de bureaumedewerkers en de hoge
kwaliteit van de procesgang. En de vertrouwde contacten blijven bestaan._"  

  

**Wat betekent de omvorming en opsplitsing van FOM precies?**

Als onderdeel van NWO gaat FOM mee in de transitie naar één NWO. Het FOM-
bureau gaat in 2017 verder als het bureau van de NWO-institutenstichting. De
FOM-instituten, de werknemers in de universitaire werkgroepen en op termijn de
andere NWO-instituten maken deel uit van deze institutenstichting. De NWO-
instituten NSCR, NIOZ, ASTRON, CWI en SRON komen daar op termijn ook bij. Het
deel van FOM-bureau dat over subsidieverlening gaat, vormt samen met de andere
bètacollega’s het nieuwe NWO-domein Exacte en Natuurwetenschappen (ENW). Ook
zullen collega’s geplaatst worden in bedrijfsvoeringsafdelingen van het nieuwe
NWO.

  

**Hoe gaat dat met de financieringsinstrumenten en continuïteit?****  
**Voor het aanpassen van financieringsinstrumenten gelden voor alle onderdelen 
van NWO de volgende spelregels: lopende instrumenten blijven in essentie 
onveranderd in de lucht, en NWO zal wijzigingen in de financieringsinstrumenten 
ruim (minimaal een halfjaar) voordat deze ingaan, bekend maken. 2017 zal een 
overgangsjaar zijn. De organisatie krijgt dan verder gestalte en de domeinen 
gaan zorgen dat de financieringsinstrumenten op elkaar aansluiten. 

**  
**

**Contact en meer informatie**

Voor ons contact met u verandert er weinig. Uw contactpersonen blijven gelijk,
we blijven te vinden op Van Vollenhovenlaan 659 in Utrecht, met dezelfde
telefoonnummers. Onze e-mailadressen zullen veranderen, maar de oude blijven
nog werken. U kunt voorlopig ook nog gewoon terecht op www.fom.nl. De website
wordt langzaam omgebouwd naar een website voor de institutenstichting.
Informatie over onderzoekssubsidies is op
[www.nwo.nl/natuurkunde](http://mail.smart.pr/wf/click?upn=gNiz8ZwLqUrfpO3v-2B6RNfi4NoCCgbPt7tKI2G-2B95PkWIURL1y-2BTGemzD021yC3Gx_pL-2BXJ9rP5q-2BUaltF3BAu0APMIg3d2nFGiVcDnYlc5ZSDXnycpWTG497zwBgV5K40KTYclE2ythTbizeCI5yWu5rCydewz0Mvs3XyXp0WBlRczS-2FFqlu68adaWH-2BTDb3Z5XMI-2F2k33qXutyoqzJIivv50iM-2BeUtr8EnQdT3e3RvUDO6c5SDB8TDKpQT6-2Bb52-2BBRxChsJLJtDAhrDgK-2Bfy01zSvmML-2FT4tm0yPTDCArxQ-3D
 te vinden.  Voor meer details en eerdere berichten over de transitie kunt u terecht op
[www.fom.nl/transitie](http://mail.smart.pr/wf/click?upn=gNiz8ZwLqUrfpO3v-2B6RNfoLbb8afJYExp-2BIZB-2FaZIfMIZH-2BJwAT9LCfvp2uZ-2BPVb_pL-2BXJ9rP5q-2BUaltF3BAu0APMIg3d2nFGiVcDnYlc5ZSDXnycpWTG497zwBgV5K40KTYclE2ythTbizeCI5yWu4uTrph0g4sda3le87LDkivKBqcX6Mqlbi0xoY33Lug4ZDeE2fEBCMQNtVxLYng6LBeeQeLeZC1xMU2-2FpyUVEAYvFRqXjok3sGZyFloglWQ73kkF5s7aSdgPyAOjs-2B6WDzHF-2BH62krU8YvKo-2Be0iNR0-3D
  
  
**Animaties  
**1\. [FOM → 
NWO](http://mail.smart.pr/wf/click?upn=1N-2F8fkDnVDa02lyj8AY-2FdaUhLBvA5LDpwJtS-2Fz-2BzZEfAdakH0ntxZUO5HnDIOg0Tamyzk7pegZj6At-2BVkGNqm7ponxexZ4w3gZ3fwfp16InrD-2FPcORbCfzRS58sp5qYF-2F6vl9QGsMTd9l9QAImh7hQ-3D-3D_pL-2BXJ9rP5q-2BUaltF3BAu0APMIg3d2nFGiVcDnYlc5ZSDXnycpWTG497zwBgV5K40KTYclE2ythTbizeCI5yWuymcuVWrLCW8wgr5dE-2Fnr4AwVmGvKvzxQSZ43q5UBXG4krFJf-2FSpSIaCLXBVB4bmRQI8aDDiyOlRgyd38NA1ZaRK6hC0erp0By4rLwVfglv0LtI7V83eEBZqJjh0NriZaisL3sNQXlmh2vyEyLRfoxQ-3D

2\. [FOM vormt samen met andere NWO-onderdelen de nieuwe
organisatie](http://mail.smart.pr/wf/click?upn=1N-2F8fkDnVDa02lyj8AY-2FdaUhLBvA5LDpwJtS-2Fz-2BzZEfAdakH0ntxZUO5HnDIOg0TtdZqDCz3I7II4k6Ynxfm2ICbtvRk3MikQTI4FQyDLIc-3D_pL-2BXJ9rP5q-2BUaltF3BAu0APMIg3d2nFGiVcDnYlc5ZSDXnycpWTG497zwBgV5K40KTYclE2ythTbizeCI5yWux3sIYVm-2FdUV2BcNq-2FaSdODtQamhy9tIkXQtGo7BjnH0Ni8l-2B75p51vrfJ1yPaUdP8pQwPa8z-2BwnSA-2BfCbw-2FcPaTsFjxToFbl5QIndJl12ozvTd4vG-2FRcrGBhEJsCfM3rKERqne5hYv7DLt7ptl5N84-3D
anim-3-720-1s.gif)**  
**Credits: Marc de Vries**  
  
Bijschrift foto **  

Op 21 december besloot de Raad van bestuur van FOM tot de omvorming en
opsplitsing van FOM. Daarmee komt na 70 jaar een einde aan het bestaan van
FOM.  
Credits: Joost Weber, FOM.
[![](http://mail.smart.pr/wf/click?upn=vbiNYXLVfOTNpg0f5ZODxn0rgVxrEdccuLusT92IcCxSexWiSm3RInnLfxoPgh2hGVg3ydJ-2BuFssDLX-2ByjxO6IfD2k-2F4A-2BcTb2ANzGzoQaI-3D_pL-2BXJ9rP5q-2BUaltF3BAu0APMIg3d2nFGiVcDnYlc5ZSDXnycpWTG497zwBgV5K40KTYclE2ythTbizeCI5yWu-2Fqc07TL9eOB9KjfmMSNHeW5Si0tuD9UEUjpvsAftaPNB1IJNID-2FPcsmSfGWpMsv-2F-2BBktRUwSpYMAkrW-2FHqP-2FazvHZ3BxwGMWsgHw8yP7PjwQWe1ez0ZBULOgTs1s5N8CziOxSzLHtplE2uIIWkaH3o-3D
/80/db9720c77311e6a8907b93d78c3bea/21-december-2016.jpg&w=150)](http://mail.smart.pr/wf/click?upn=6GI4zadZkZqqytvmiqek1bvHIozlwecpEs7zNShrmMU-3D_pL-2BXJ9rP5q-2BUaltF3BAu0APMIg3d2nFGiVcDnYlc5ZSDXnycpWTG497zwBgV5K40KTYclE2ythTbizeCI5yWu-2FxCRSSkh9nZO-2Fffb3Zm4OvmYL8www52uixKM2-2FhbA4wNtWFJgmP3e5rZ4qBxg5H6T74TiSOkx7Eq3BPKa4Y6dkunyaRU7h0sbYy-2FG3wiVzfrCipzaM3Vl7JC3H3vR-2BXSffyYQUyFnpVA-2Fce5gc5PWQ-3D
mart.pr.s3-eu-
west-1.amazonaws.com/80/db9720c77311e6a8907b93d78c3bea/21-december-2016.jpg) |

21-december-2016.jpg](http://mail.smart.pr/wf/click?upn=6GI4zadZkZqqytvmiqek1S7pINSxA-2Brm1Q09nqOYYxFOfhqCoOs-2FP4MvKzHVHsL-2F_pL-2BXJ9rP5q-2BUaltF3BAu0APMIg3d2nFGiVcDnYlc5ZSDXnycpWTG497zwBgV5K40KTYclE2ythTbizeCI5yWu5vPsQG6xrfwtbJk-2FxzKePk5J31ItamcHSBd2pwgBGT-2FbfzAbrkexky3Y6WE2cAhhAm4H0YXP38BCfZS6aOSrPanZb-2FYTbvz73-2B6XxfHdR3zPFxU43kv96MRwEXVaAesfr-2FiERrOQ09Xr37km4mnq8I-3D
west-1.amazonaws.com/80/db9720c77311e6a8907b93d78c3bea/21-december-2016.jpg)  
**1555kBs**  
---|---  
[![](http://mail.smart.pr/wf/click?upn=vbiNYXLVfOTNpg0f5ZODxn0rgVxrEdccuLusT92IcCxSexWiSm3RInnLfxoPgh2hGVg3ydJ-2BuFssDLX-2ByjxO6OuIktCkbraN4GxyOItXwfU-3D_pL-2BXJ9rP5q-2BUaltF3BAu0APMIg3d2nFGiVcDnYlc5ZSDXnycpWTG497zwBgV5K40KTYclE2ythTbizeCI5yWu-2FCygsfKdmxxG3pti-2Fndil3ZPnsYajN9C5Y2TWzFMd7-2BE27UHhk5eZLwrs2N1xt4d-2FXxU27kGyaukbttpE1SEY4-2Bst-2FIyf7UWR1dDaaYEbG0AvE66vboBuVTIRq5dytIg9XTbWrRQHElCt34jPCCJOo-3D
2/69d4e0c77111e6b97a8fcc7627dbef/FOM-70.jpg&w=150)](http://mail.smart.pr/wf/click?upn=6GI4zadZkZqqytvmiqek1X1zzRUbZdId0FWOcygSR-2BM-3D_pL-2BXJ9rP5q-2BUaltF3BAu0APMIg3d2nFGiVcDnYlc5ZSDXnycpWTG497zwBgV5K40KTYclE2ythTbizeCI5yWu5k6Ws-2F7VZ-2F7clN74-2Fa5KNkOBm3hDoSc7BrOCsCM3uaxv3I4scaOtz1aSCootZGvRRBUxU3btNZ-2BKIPBUp-2FR8iyFPBM861aPwXJVCVKE3l75PZSuCUl9amCL4tJAxHjZSu1QJX9A2HfAOxeash2Lqss-3D
-eu-west-1.amazonaws.com/92/69d4e0c77111e6b97a8fcc7627dbef/FOM-70.jpg) | [
FOM-70.jpg](http://mail.smart.pr/wf/click?upn=6GI4zadZkZqqytvmiqek1S7pINSxA-2Brm1Q09nqOYYxFOfhqCoOs-2FP4MvKzHVHsL-2F_pL-2BXJ9rP5q-2BUaltF3BAu0APMIg3d2nFGiVcDnYlc5ZSDXnycpWTG497zwBgV5K40KTYclE2ythTbizeCI5yWu7pzCI022E3LwcY4edqjGC4F4KxZy0SfZKKYbZCmJ-2FB-2BicJ5zhtsExEfazKXC2yB0oCFefMZPj0hf3gpZYjAZu-2FU7FC6F2GySFzJJLfBEXe1AII4yQuQtoLCd2NHuthTXLAiSeaHyiXwxuArPnL4aqY-3D
west-1.amazonaws.com/92/69d4e0c77111e6b97a8fcc7627dbef/FOM-70.jpg)  
**426kBs**  
---|---  
  


  |  
|

Stichting voor Fundamenteel Onderzoek der Materie (FOM). FOM is onderdeel van
NWO.

|  
|  |  
---  
  |  | **Stichting FOM**  
---  
+31 (0)30 600 12 11  
  
  

[![Twitter](http://mail.smart.pr/wf/click?upn=UIoiaG-2BHEW-2BC7ddXOVg00A8qRgC7MhemgI0VLaZ5pKKi3D-2FFjQ0kWOMDX8jIjnKXzCF7XxvKD6pV7W917uuyDFvU-2BCEFVZpdis02t-2FgGHq8-3D_pL-2BXJ9rP5q-2BUaltF3BAu0APMIg3d2nFGiVcDnYlc5ZSDXnycpWTG497zwBgV5K40KTYclE2ythTbizeCI5yWuwib2oTPVvZ1Xvmx2BjQq-2FDQnGW8mk6AjROF-2B74eT5uNqMpd8xE5e-2FhuZlWLnK4bGImhE-2FEnWFV9j6Vlex1xey-2Fa0Z3iWI41hW1FBsH72UBwW8h-2FsKP00pQiTDnFgaGWqg5nA4Td9pVQNaF2if-2FIjek-3D
)](http://mail.smart.pr/wf/click?upn=5-2FjYtE9Qrpt0AHXiwHo1KUuTaTHkeW9WhSrfEDPuOrWDBgoMhlpJafn6WyPvYHbm_pL-2BXJ9rP5q-2BUaltF3BAu0APMIg3d2nFGiVcDnYlc5ZSDXnycpWTG497zwBgV5K40KTYclE2ythTbizeCI5yWuzsSHnn9tnobP2kjvkqNVPwcZa-2F4QiXzRI-2FuRsbZXA8CR4l-2BM9FyrYHNSIDu8ok-2BRWYDBeI7L-2F28onzjvuQchB0NMtvfEo-2BXgxt83aPADE3W6zvcoJmGt-2Bbgtw-2BBY9Tk8KeYJEvomv0kOzUcqAmtlJs-3D
 |   |
[Twitter](http://mail.smart.pr/wf/click?upn=5-2FjYtE9Qrpt0AHXiwHo1KUuTaTHkeW9WhSrfEDPuOrWDBgoMhlpJafn6WyPvYHbm_pL-2BXJ9rP5q-2BUaltF3BAu0APMIg3d2nFGiVcDnYlc5ZSDXnycpWTG497zwBgV5K40KTYclE2ythTbizeCI5yWuwvGskJa-2Fmmy-2BRhKlnoUzsZZiLfUPR1qijriTNZo-2BdbUlgt-2B6-2BHVXvMqYEukIU4ZGoIBMfQ9coKXDqaMoEqpTbrO4n61j-2BNNEHdQ3Wr1MIknQlU1BZmedumV2oTsuqoTzLgIIlsuuF-2BC-2BaTfjJ2eG9U-3D
  
---|---|---  
[![Facebook](http://mail.smart.pr/wf/click?upn=UIoiaG-2BHEW-2BC7ddXOVg00A8qRgC7MhemgI0VLaZ5pKKi3D-2FFjQ0kWOMDX8jIjnKX-2FqmvXAan9LOfjvKyPn6d7c9hi120DKaaspNeyKx4RP8-3D_pL-2BXJ9rP5q-2BUaltF3BAu0APMIg3d2nFGiVcDnYlc5ZSDXnycpWTG497zwBgV5K40KTYclE2ythTbizeCI5yWu3hhCuYW53TPA3E2OhH8IQhlhp6XOT6xxRF9OoGgW-2BQ-2FFPbqeUniDyq-2Fc5Fo59Ytbd7IBnT63S8ZRVGl-2BBXGP39myEHMUSLrn7DuOwtguZzKEfOjMkRi0xlVskde0yrgZL2V3fK5FrI9zvSpWznNg84-3D
)](http://mail.smart.pr/wf/click?upn=gNiz8ZwLqUrfpO3v-2B6RNfvQFSQu-2B124BQqG7uUkHwhwd7t3-2B8OATeqHpj1FPU6yd_pL-2BXJ9rP5q-2BUaltF3BAu0APMIg3d2nFGiVcDnYlc5ZSDXnycpWTG497zwBgV5K40KTYclE2ythTbizeCI5yWu5Mr6sNNYTjvgLNJplsFACKJn83xY9Ss6YdDm2S9Y35QuCllpdlriZEshVppguher0sf9Pj7e8eh9lTnlvMishLsjHIEWoDzE2afuoElGruJmU6-2By81O4YHUVk71wB-2BLiKlcvlVFlnGRXPoMeO2nI9k-3D
 |   |
[Facebook](http://mail.smart.pr/wf/click?upn=gNiz8ZwLqUrfpO3v-2B6RNfvQFSQu-2B124BQqG7uUkHwhwd7t3-2B8OATeqHpj1FPU6yd_pL-2BXJ9rP5q-2BUaltF3BAu0APMIg3d2nFGiVcDnYlc5ZSDXnycpWTG497zwBgV5K40KTYclE2ythTbizeCI5yWu9VYFdpF7xvjAVlCu0WdwSnJcvR0PL6YMx9zXCyoU13yOBv3zz-2BYFPrxpwXF-2F-2BHcNWD5WrzF2V02RHK6hd825PyN0f04kbj-2BzpcRjAFYWSZ1wFR-2Ft3sSUwpLn5-2BahNbPzVTM2y3w5LZFODvi4eaAJ5k-3D
  
|  
[www.fom.nl](http://mail.smart.pr/wf/click?upn=gNiz8ZwLqUrfpO3v-2B6RNfiT0oLDZq59LqxN9OhQ4jYc-3D_pL-2BXJ9rP5q-2BUaltF3BAu0APMIg3d2nFGiVcDnYlc5ZSDXnycpWTG497zwBgV5K40KTYclE2ythTbizeCI5yWu3t-2FdRDzSXN6IeocJ-2Fjrxbb-2Bn9tdwYrYsgD0s4gWPJURINbjFxuiSuvW4Y0ucnlHcSJPRZQCOrbnyRU68zJ-2BQ5YVrANqU2cDzP-2F1Asy-2FcKoNs28RRliYiRjnCZwZ9CL0PQttcUea8KfdRrpjf6Ka0Yg-3D
  
  
---  
  
  
|  |  
---  
Geen berichten meer ontvangen van ons? Klik [hier  
---

Other related posts:

  • » [PWC-MEDIA] Omvorming FOM een feit: per 1 januari 2017 FOM → NWO - Stichting FOM