[PWC-MEDIA] Niewsbrief VU Amsterdam: Psychologische veiligheid op werk leidt tot betere prestaties

  • From: "M&C Persvoorlichting VU" <dmarc-noreply@xxxxxxxxxxxxx> ("pers")
  • To: "pwc-media@xxxxxxxxxxxxx" <pwc-media@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Tue, 3 Jan 2023 09:35:15 +0000

‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌
<https://smc.mailings.vu.nl/optiext/optiextension.dll?ID=pAsP3dvScRorDIfAlw4kmHKo2X35RYhgv7G4EJ9iiIvAns%2B43P7YUPvWP7EJoIFm1TRVPpu%2BO4G9GbSGLGhdfYdlXDfJpG>[logo
 Vrije Universiteit 
Amsterdam]<https://smc.mailings.vu.nl/optiext/optiextension.dll?ID=pAsP3dvScRorDIfAlw4kmHKo2X35RYhgv7G4EJ9iiIvAns%2B43P7YUPvWP7EJoIFm1TRVPpu%2BO4G9GbSGLGhdfYdlXDfJpG><https://smc.mailings.vu.nl/optiext/optiextension.dll?ID=pAsP3dvScRorDIfAlw4kmHKo2X35RYhgv7G4EJ9iiIvAns%2B43P7YUPvWP7EJoIFm1TRVPpu%2BO4G9GbSGLGhdfYdlXDfJpG>
Online versie [pijltje] 
<https://smc.mailings.vu.nl/optiext/optiextension.dll?ID=pAsqfueLlBI6yHI5jNYIkchW0OVU7fGxxxtlF3SQKykOAN%2BsuLvd%2B9imiuQDJSHkdG79qEdvoBN41JOWTBbPEa32VBXppQ>

Wetenschapsnieuwsbrief VU Amsterdam


[https://vu.slgnt.eu/images/VU/Persvoorlichting/Header_W-zine%201300x490.jpg]<https://smc.mailings.vu.nl/optiext/optiextension.dll?ID=pAspgbzUfzxAMEDP2Pb6SMkGzsxahvkBwjDEWsFIxvbe5xbrQG90GxAoTGkhUV11eC9oBoWUrRmpX0Mqi9DC4NLFlQY3Vje7pn>

Psychologische veiligheid op werk leidt tot betere prestaties

[https://vu.slgnt.eu/images/Psychologischeveiligheid_image.jpg]Of het nu gaat ;
om grensoverschrijdend gedrag of niet jezelf kunnen zijn: de term 
‘psychologische veiligheid’ op de werkvloer is actueler dan ooit. Maar wat 
betekent dit eigenlijk? En wat zijn de gevolgen van een lage en hoge 
psychologische veiligheid binnen organisaties? Organisatiewetenschapper Elmira 
Nijhuis (Vrije Universiteit Amsterdam) onderzoekt dit binnen bestuurlijke en 
managementteams. Uit haar onderzoek blijkt dat een hoge psychologische 
veiligheid leidt tot betere teamprestaties, meer plezier én betrokkenheid bij 
het werk.

Lees 
verder<https://smc.mailings.vu.nl/optiext/optiextension.dll?ID=pAspUiG1ZgNjIQ5YdjqRpACPpadSoBK5pn%2B%2BuK5y3V6O2iIp73lKcWVpC0v12MtzGPixtNkOVts2qlipUI4%2BdUABXYcsbD64pO>


Extraverten spreken veel, maar schrijven niet

[https://vu.slgnt.eu/images/Antonis%20Koutsoumpis_1250x608.jpg]Iemand die veel ;
spreekt, heeft meer kans om hoog te zijn op extraversie, en iemand die veel 
schrijft heeft, evenals iemand die lange woorden gebruikt, meer kans om hoger 
te zijn op openheid voor ervaringen - wat op zijn beurt gerelateerd is aan 
hogere intelligentie. Bovendien heeft iemand die vloekt en negatieve emoties 
gebruikt (bijv. gekwetst, lelijk, haat, dood) meer kans om onvriendelijk en 
minder consciëntieus te zijn. Dit blijkt uit onderzoek van VU-psycholoog 
Antonis Koutsoumpis die de relatie tussen taal en persoonlijkheid onderzocht en 
ontdekte dat – afhankelijk van hun persoonlijkheid – verschillende mensen 
verschillende woorden gebruiken.

Lees 
verder<https://smc.mailings.vu.nl/optiext/optiextension.dll?ID=pAsrRvV61MsG6%2BKFOLL8FbxhqVu7JYNy0DMCMWhTXTAL_vrp9hU946gFS5F5K2sSDmZPNGknMPLqIg1TCZ2RpUdHhRGSk5EXpf>


Onderzoek naar bereidheid om te vechten voor het vaderland

[https://vu.slgnt.eu/images/diego-gonzalez-nJI8WAqpn7Y-unsplash.jpg]Voor een ;
aanzienlijk aantal landen is het percentage burgers dat bereid is te vechten 
voor hun land gestegen. Tot 2021 was de vechtmoeheid van burgers een mogelijke 
verklaring voor de afname van oorlogsvoering. Hoogleraar politicologie Wolfgang 
Wagner onderzoekt wat de groeiende bereidheid om te vechten verklaart. Samen 
met collega Michal Onderco (Erasmus) zal hij zich focussen op samenlevingen en 
hun gemiddelde bereidheid om te vechten, in plaats van gegevens op individueel 
niveau. Zij zullen onderzoeken in hoeverre veranderende conflictniveaus in de 
omgeving van een land, economische crises, terroristische incidenten en 
maatschappelijke polarisatie samenhangen met de toenemende bereidheid om te 
vechten.

"De NWO-beurs is een geweldige kans om een nieuwe onderzoekslijn te verkennen", 
zegt Wagner. "Met de oorlog die in Oekraïne woedt, kon deze beurs nauwelijks 
actueler zijn. De oorlog is niet alleen rampzalig voor Oekraïne, maar kan ook 
zeer negatieve overloopeffecten hebben naar naburige samenlevingen."

Lees 
verder<https://smc.mailings.vu.nl/optiext/optiextension.dll?ID=pAsp1w7s_1oia8wwZ6HjjYKUmw%2BV09Mx98GbjwELwpgbkP_PT7%2BlrVmZlN7z93iOKrDLG9mNz6xDfNVIc83lIGg4OwQ67Q9lpS>Pensioenexpert Erik Lutjens
‘Het gaat om het herverdelen van 1500 miljard aan pensioenvermogen: dat moet 
zorgvuldig gebeuren’

[https://vu.slgnt.eu/images/PeVa_IMG_3771_Vu_law_academy_leergang_pensioenrecht.JPG]Naar
 verwachting treedt in juli 2023 de nieuwe Wet toekomst pensioenen in werking. 
Het huidige aanvullende pensioen (via de werkgever) is volgens pensioenjurist 
Erik 
Lutjens<https://smc.mailings.vu.nl/optiext/optiextension.dll?ID=pAsPbfhaLlmG3ayRx8v0U3ggCjDFVvkHX2IA1CDlJ8CL42_PXQxzHKDZkidEr58Pt9Y%2BFuqJxrCRmGzjU25Q8MV7MfPRo_BcpR>
 niet meer toekomstbestendig door onder andere veranderingen in de 
arbeidsmarkt. "Pensioenfondsen kennen momenteel veelal de doorsneemethodiek, 
waarbij alle in het fonds deelnemende werknemers dezelfde premie of hetzelfde 
percentage van het loon aan premie betalen. Op zich een mooi systeem als je van 
20 tot 68 jaar bij hetzelfde bedrijfstakpensioenfonds blijft. De arbeidsmarkt 
is echter flexibeler geworden waardoor dit knelt."

In het nieuwe stelsel wordt onder andere de doorsneepremie afgeschaft: de 
premie - wat je erin stopt - is meteen de aanspraak, die vervolgens wordt 
belegd. Inmiddels is de wet met een ruime meerderheid in de Tweede Kamer 
aangenomen. De Eerste Kamer begint op 17 januari aan de behandeling van de wet.Meer weten over deze onderzoeken?
Neem contact op met Persvoorlichting VU

[telefoon]
06 11512753

[e-mail]
pers@xxxxx<mailto:pers@xxxxx>

[whatsapp]
06 25763092
Op de agenda

Vrijwilligersbehoud in religieuze organisaties. Promotie Aun Falestien 
Faletehan, maandag 9 januari 2023. Lees 
verder<https://vu.nl/nl/agenda/2023/promotie-a-f-faletehan>

Psychologische veiligheid op werk leidt tot betere prestatie. Promotie Elmira 
Nijhuis, donderdag 9 januari 2023. Lees 
verder<https://vu.nl/nl/agenda/2023/promotie-e-m-a-nijhuis>

Verschillen als vertrekpunt voor inter- en transdisciplinaire ontwikkeling 
toekomstige wetenschappers. Promotie Annemarie Horn, donderdag 12 januari 2023. 
Lees verder<https://vu.nl/nl/agenda/2023/promotie-a-horn>

Zorggelijkheid bij acute zorgvragen van zwangere vrouwen door wetenschappelijk 
ontwikkeld triagesysteem. Promotie Bernice Engeltjes, maandag 16 januari 2023. 
Lees verder<https://vu.nl/nl/agenda/2023/promotie-b-engeltjes>Proactief gedrag in agile teams. Promotie Melissa Twemlow, woensdag 18 januari 
2023. Lees verder<https://vu.nl/nl/agenda/2023/promotie-m-twemlow>

Computationele studies van lichtoogstcomplexen. Promotie Souloke Sen, vrijdag 
20 januari 2023. Lees verder<https://vu.nl/nl/agenda/2023/promotie-s-sen>

Hoe de hersenen onze visuele wereld begrijpen. Promotie Lisa Kirchberger, 
vrijdag 20 januari 2023. Lees 
verder<https://vu.nl/nl/agenda/2023/promotie-l-kirchberger>


[facebook]<https://smc.mailings.vu.nl/optiext/optiextension.dll?ID=pAsqh8yXR6v5MAnYzfnEVf15Yl2JnopgWxMtxw1ARf_P_FbrqnsW%2BsJinDt_%2Bcs%2BVeE_YD6I_iqbzybT_zlNyqrQK4VzHAc3pF>
[instagram]<https://smc.mailings.vu.nl/optiext/optiextension.dll?ID=pAsPd_JcLwd1SSAmG5fvTcPNz1hZrIhg%2Bex3fX3HESQeSg_rTAbhmOG_ciTUEu9xENhBsau1om%2BOBy%2BdJCmZpAngcPZb8hk6pM>
[linkedin]<https://smc.mailings.vu.nl/optiext/optiextension.dll?ID=pAspxSjg%2Bke6lefUAVVpyzZ8wQURpHulz73bgp3p2Ud2lWIpCVNfnd_wrgggy0yDStvleOmPfcZdWw9oxvw_iAKi7rlkgDCxpZ>
[twitter]<https://smc.mailings.vu.nl/optiext/optiextension.dll?ID=pAspzRu9M57ColljupWs2ONs6yXeCLc425iM2PJI6nbqEQIPY0JS5Ls91POHi8vl9ylsETGFI5kDim36SyxiK85jcCHgUJBxpJ>
[youtube]<https://smc.mailings.vu.nl/optiext/optiextension.dll?ID=pAsqrsCNBUiBw8ztD9wwvJ5zXIveLh8CVixVXUknYJ4o1FbrzT9IMHUwm2mlUDo8GEXqOl2AdHDGsk%2Bm3Vxpd6DgddziO_X6pb>

Aan- of afmelden voor W-zine / persberichten? Klik 
hier<https://vu.slgnt.eu/optiext/optiextension.dll?ID=iJBMigkomunX8mFgjilespoiO%2B0EWTfDhtDnt_AGsEOZT_5Jb37bCN8WsJ%2BJmL2936xh9wG2RB8Bi_>.

Other related posts:

  • » [PWC-MEDIA] Niewsbrief VU Amsterdam: Psychologische veiligheid op werk leidt tot betere prestaties - M&C Persvoorlichting VU