[PWC-MEDIA] Nieuwsbrief VU Amsterdam: Uitstoot door bosbranden scherper onder de loep

  • From: "M&C Persvoorlichting VU" <dmarc-noreply@xxxxxxxxxxxxx> ("pers")
  • To: "pwc-media@xxxxxxxxxxxxx" <pwc-media@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Tue, 17 Jan 2023 10:00:55 +0000

 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌
<https://smc.mailings.vu.nl/optiext/optiextension.dll?ID=Tknm1RvDPaSnfW1ChNfPF8OgO7n4e3P8XqzSBJY_A9u4p3WpNpnbtKUuOy1ulAxCajCY4uXItiPIWrI1XIyNUuVTpMK9To>[logo
 Vrije Universiteit 
Amsterdam]<https://smc.mailings.vu.nl/optiext/optiextension.dll?ID=Tknm1RvDPaSnfW1ChNfPF8OgO7n4e3P8XqzSBJY_A9u4p3WpNpnbtKUuOy1ulAxCajCY4uXItiPIWrI1XIyNUuVTpMK9To><https://smc.mailings.vu.nl/optiext/optiextension.dll?ID=Tknm1RvDPaSnfW1ChNfPF8OgO7n4e3P8XqzSBJY_A9u4p3WpNpnbtKUuOy1ulAxCajCY4uXItiPIWrI1XIyNUuVTpMK9To>
Online versie [pijltje] 
<https://smc.mailings.vu.nl/optiext/optiextension.dll?ID=TknzAu3F90dBpymsdH4CO7Irhyoe6LCGgdIljD6OcBl7T1zlWTwUnWOCSdSHNHW_znsqSVN27YOAjLu0LW1ir1zfogTTTl>

Wetenschapsnieuwsbrief VU Amsterdam


[https://vu.slgnt.eu/images/VU/Persvoorlichting/Header_W-zine%201300x490.jpg]<https://smc.mailings.vu.nl/optiext/optiextension.dll?ID=Tkn4xT9JRQvXhxntoQ82KC%2BuMtGSxNIkpGvQ4irZGnLA0J74ndBe%2BUyWZt5P4QogKnnFNZjtbS0GdIuXCpMqebBs5b0JORQ5Tf>

Uitstoot door bosbranden scherper onder de loep

[https://vu.slgnt.eu/images/VU/Persvoorlichting/bosbranden.jpg]Aardwetenschapper
 Dave van Wees ontwikkelde een rekenmodel met een hoge ruimtelijke resolutie om 
zo de uitstoot door bosbranden en ontbossing beter te berekenen. Dit model 
biedt een sterk verbeterd framework voor nieuwe uitstootschattingen, vooral 
door combinatie met de nieuwste schattingen van verbrand oppervlak.

Lees 
verder<https://smc.mailings.vu.nl/optiext/optiextension.dll?ID=TknTi4m7%2BE16YRi2QjA_mODZJ6GbkfbycWzQd%2BO1Obon927zTdDJIAi3bjPS1_6zmYIWn3k4hG44%2BzjANpy00Av593WRau_bTA>


Veranderde betaalwijze vermindert zorgverspilling

[https://vu.slgnt.eu/images/VU/Persvoorlichting/zorgverleners.jpg]Door ;
zorgverleners vaste en gegarandeerde bedragen te betalen in plaats van bedragen 
op basis van de hoeveelheid voorgeschreven zorg, kan zorgverspilling worden 
teruggedrongen doordat de prikkel om meer zorg voor te schrijven dan nodig 
wordt weggenomen. Dat blijkt uit onderzoek van gezondheidseconoom Katalin 
Gaspar.

Lees 
verder<https://smc.mailings.vu.nl/optiext/optiextension.dll?ID=TknmrGO6ltHRIm4mu6V4KP2HnbV9ZWzA5LsNLq2pPZEAnblTNID2zG80eJgQHAAU4icHY9uh6euFUfM5A_4yfnCUQQ%2BjG74rT0>


Hoe ondernemerschap leidt tot succesvolle integratie

[https://vu.slgnt.eu/images/VU/Persvoorlichting/ondernemerschap.jpg]Promovendus ;
Newcomer Entrepreneurship Joris Amin doet onderzoek naar hoe ondernemerschap 
kan bijdragen aan de integratie van vluchtelingen. Of: nieuwkomers, zoals de 
onderzoeker liever zegt. Hij ziet dat de berichtgeving over deze groep vooral 
een negatieve bijklank heeft. Aanleiding voor hem on zich te verdiepen in de 
integratie van Nederlandse nieuwkomers en hoe de afstand tot de arbeidsmarkt 
voor hen verkleind kan worden.

Lees 
verder<https://smc.mailings.vu.nl/optiext/optiextension.dll?ID=Tkn4T0eabBdB_k_RfkLjPo9FgK4ushFwQu82W0oMEDbLnl7TJoxFYUBVggQh5UJKif0oIY6FyRZ9ADcPVNJtrrYr_7yNXWN5TF>


Meer weten over deze onderzoeken?
Neem contact op met Persvoorlichting VU

[telefoon]
06 11512753

[e-mail]
pers@xxxxx<mailto:pers@xxxxx>

[whatsapp]
06 25763092
Op de agenda

Veranderingen in snelle handelsmarkten. Promotie Shihao Yu, maandag 23 januari 
2023. Lees 
verder<https://smc.mailings.vu.nl/optiext/optiextension.dll?ID=Tkn4JafgRPg3WtCQaGUzd0_4Y_3LmF1pmWI8sD_2Ie_W4_lmi_sr6vVtyyP4O9rXlCkPKUpsxhsTuZvejdIHdPXH8qAwNizCTf>

De sociale en economische gevolgen van datagebrek in ontwikkelingslanden. 
Promotie David Garces Urzainqui, dinsdag 24 januari 2023. Lees 
verder<https://smc.mailings.vu.nl/optiext/optiextension.dll?ID=Tknzkmqquk7raK6UkBY_DR8VkBQq1W_fQzcI7OqKRkMBJo7mlqlSgq2CoaCnLBsMEynpb5CVAa%2Brllik1d%2B3PZQdoxYtEXvZTc>

Voorlichting en ondersteuning helpen bij een gezondheidsbedreigende ziekte. 
Promotie Anja de Kruif, dinsdag 24 januari 2023. Lees 
verder<https://smc.mailings.vu.nl/optiext/optiextension.dll?ID=TknzVcYEkaRmmitbnDyQpDjN7Ncic4LLSrPFx1KE81yxQn4mBK9bF%2B9vc_f%2BkUOeL1A%2BjfGYywA96UnZievEM%2BRGTvFGf1mvTe>

Uitstoot door bosbranden scherper onder de loep. Promotie Dave van Wees, 
woensdag 25 januari 2023. Lees 
verder<https://smc.mailings.vu.nl/optiext/optiextension.dll?ID=TknzB2hJ5uDJtEZXPt42ByNCxTUsvakwVDs9KHsVWrd%2BFRlT2f6ZFQ7RVvMZIoc%2B6qOPu2vXTk6Yv2ommWJcSZvKA8CC4kUCTm>

Reflexive Valuation of Health Technology. Promotie Callum Gunn, donderdag 25 
januari 2023.  Lees 
verder<https://smc.mailings.vu.nl/optiext/optiextension.dll?ID=Tkn4dBUuCJ5ijzD9gXIaz7cf_0efh97Z2rodlIK7S1SFsz4TqFq76oaP9l3NQJpyqv1dWn1d44Aa_NbjguPGGvgt41U2Gue1Tj>

Authentieke content zorgt voor betere consumenten engagement. Promotie Anniek 
Eigenraam, vrijdag 27 januari 2023. Lees 
verder<https://smc.mailings.vu.nl/optiext/optiextension.dll?ID=TknTmFWDpggxWRRcPyGZnmCcixdvMXbHZceiCgp9L0xYy3UmGy4LdtbvBFlkwmqZrOxoLRh4e7bjS%2BC6bc0KrbM2vjEPcunrT_>

Muzikaal spel geeft leerkrachten zelfvertrouwen. Promotie Christiane 
Nieuwmeijer. maandag 30 januari 2023. Lees 
verder<https://smc.mailings.vu.nl/optiext/optiextension.dll?ID=TknTiIY9cjejdZNH5nqbFBs0xMybrMOlgI6dL8xjUNQpO_UTuMI6fHblgGbWtCc9hhRdi5mL1LvPacDPeZ8hVTmrSXi_SkwDT9>
Zorgverspilling verminderen door het veranderen van de betaalwijze. Promotie 
Katalin Gaspar, maandag 30 januari 2023. Lees 
verder<https://smc.mailings.vu.nl/optiext/optiextension.dll?ID=TknTcOI_lR7TiUeCii1Ogn_tgq%2BIuKXfVYiP66oU4NKUenlTJJnbzZQeC8Kms9UvEiK14SF%2BvrC4_m0b%2BpKJK_VHefJA%2B16_TH>

Kunst als middel om in gesprek te gaan over slimme technologieën in steden. 
Promotie Aafke Fraaije, dinsdag 31 januari 2023. Lees 
verder<https://smc.mailings.vu.nl/optiext/optiextension.dll?ID=Tknm_S0MsAVoI_dD3GToxS2xZlIrNF67lr1tOzakU2lV3H7TtsGgQgWrGtb3rmG2Lsv8ONB13sDExHTblCkegA1DutrUCXWnTg>

Untangling the Puzzle of Digital Health Interventions. Promotie Bojan Simoski, 
dinsdag 31 januari 2023. Lees 
verder<https://smc.mailings.vu.nl/optiext/optiextension.dll?ID=Tkn4ngEq2Xt9ugu%2BV9al127PBldgLFZYuEF_TX2TGsC0k_4TxuWVobE2qt8eG5nRMw_Rd8eaIq86ySGuziy12GQhg8QYHIb9Tb>

Spontaneous Synchronous Network Activity Underlying The Development Of Immature 
Rodent Medial Prefrontal Cortex. Promotie Da Silva Dias Pires, woensdag 1 
februari 2023. Lees 
verder<https://smc.mailings.vu.nl/optiext/optiextension.dll?ID=TknTSVCygZOl6IKRwYuEfC7C9W7fKi2YQaQJKwX6kX8H3I7TknBWhYeC8klLU9bFrt1FRzu%2BsWYpoYKgF%2B%2BlBmbsihmsbt2IT9>

Towards a level-playing field between Banks and non-Banks in the European 
market for electronic payments. Promotie J. Jans, donderdag 2 februari 2023. 
Lees 
verder<https://smc.mailings.vu.nl/optiext/optiextension.dll?ID=Tknzn3pRhdlE8qEJbYUYypHCZu8pPHzmdo2qz8_7Aj_PGUUm3FrxKyNsXefu%2Bb073JyxoPjTgtlD7UU3omNiNhKmjt_jgYgTT4>

Innerlijke genezing als theologische uitdaging. Promotie Henrico ter Beek, 
donderdag 2 februari 2023. Lees 
verder<https://smc.mailings.vu.nl/optiext/optiextension.dll?ID=TknzW0YtZ7YB7ZKXDodG7fipZ7dbM8EuaUOds5Kl7uQyDr7zyL3qz9eY2LnusnnixJOjXyP_pr52_iBM5mnlQIAKn%2BtT8aqbTC>

De Bijbel opnieuw geschreven? Oratie Matthijs de Jong, vrijdag 3 februari 2022. 
Lees 
verder<https://smc.mailings.vu.nl/optiext/optiextension.dll?ID=TknmLEalC6Cj%2B6WjiPHi9sSMui5Q0mfZQZpT8alB0NqQCz4TH6JPHOLMLPi_j60ztDjsQeB3k%2Blk3KDGdiMrn_QOBXaf6a5KTo>


[facebook]<https://smc.mailings.vu.nl/optiext/optiextension.dll?ID=TknT85yfPnh1K_RXKiRI4z%2BUDNNRjIfbMLCRYuc_qcM2zO4mEPAdTzUA3Of5lZMQVG6ihPQD4%2B8N_SAJ7uMzS5dTH_zBexHvT0>
[instagram]<https://smc.mailings.vu.nl/optiext/optiextension.dll?ID=TknmGzfRaaiPiXrorRhyY3g3gAo31pFUKDGi5dd92w5MJo74mm8dGErZZYp7PFx45XS%2BIEm6wbVTsTXbi%2BaF8t4C8MsvmWhCTE>
[linkedin]<https://smc.mailings.vu.nl/optiext/optiextension.dll?ID=Tknmh707fqi5lDBuyWQ39pOjJNOhm_bB%2BBVWu9Fn_XEHdIlTBb3zUrQ7NkABKnsjSMEpctezkn_vAB7bkAYajPvtMxva1281TI>
[twitter]<https://smc.mailings.vu.nl/optiext/optiextension.dll?ID=Tkn4yAkvIGvHs2t3_6IWV6CvT4f_VOc6MQ9wzZaTemBSK%2Bl4Il8zYQpP3_gZgMY8GFp6riMnUHWeq_PQY%2BB8Vt5XII0UIYr1Tp>
[youtube]<https://smc.mailings.vu.nl/optiext/optiextension.dll?ID=Tkn4E5ebHAb8tEJikJPeiyNy_DmwyTi9_oi_XGdMiJpzbZ7zFYQ86UFuHSFp1G0ORuHixjKQ6EU%2Bxo9ytM3cI4wYQOaA2aLCTT>

Aan- of afmelden voor W-zine / persberichten? Klik 
hier<https://vu.slgnt.eu/optiext/optiextension.dll?ID=iJBMigkomunX8mFgjilespoiO%2B0EWTfDhtDnt_AGsEOZT_5Jb37bCN8WsJ%2BJmL2936xh9wG2RB8Bi_>.

Other related posts:

  • » [PWC-MEDIA] Nieuwsbrief VU Amsterdam: Uitstoot door bosbranden scherper onder de loep - M&C Persvoorlichting VU