[PWC-MEDIA] Nieuwsbrief VU Amsterdam: Europa niet voorbereid op klimaatrisico’s: 'urgentie om te handelen is groot'

  • From: "M&C Persvoorlichting VU" <dmarc-noreply@xxxxxxxxxxxxx> ("pers")
  • To: "pwc-media@xxxxxxxxxxxxx" <pwc-media@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Tue, 12 Mar 2024 07:51:25 +0000

<https://smc.mailings.vu.nl/optiext/optiextension.dll?ID=fM1JGbqRzoYkH1aBMqvXkOGhOKX1n_WCSRiGz39XCITugjeZQxNMsXM3ul%2BHmFKlX74g6E1n82Si4L2R0c3BEjHGnJg5f9>[logo
 Vrije Universiteit 
Amsterdam]<https://smc.mailings.vu.nl/optiext/optiextension.dll?ID=fM1JGbqRzoYkH1aBMqvXkOGhOKX1n_WCSRiGz39XCITugjeZQxNMsXM3ul%2BHmFKlX74g6E1n82Si4L2R0c3BEjHGnJg5f9><https://smc.mailings.vu.nl/optiext/optiextension.dll?ID=fM1JGbqRzoYkH1aBMqvXkOGhOKX1n_WCSRiGz39XCITugjeZQxNMsXM3ul%2BHmFKlX74g6E1n82Si4L2R0c3BEjHGnJg5f9>
Online versie [pijltje] 
<https://smc.mailings.vu.nl/optiext/optiextension.dll?ID=fM1fm6qUZk8zWZI1pGmtR5VjDBjuG7WOBn4B5Gp_HNunhGeGzsr44xJ2gnwRkI1MWUT1aSMbYQThXBpWpEhd9As%2BMyvffX>

WETENSCHAPSNIEUWSBRIEF VU AMSTERDAM


[https://vu.slgnt.eu/images/persvoorlichting/UN_drew-beamer_1300x490.jpg]<https://smc.mailings.vu.nl/optiext/optiextension.dll?ID=fM1eysONRZp5_240mR6VfsvN0R2NTtTX%2BPQHwYLHEHEE81tfPQlQKjcN9dmGdRQ3KkDY8jGivRE5jBJTGRpqVK3Rs35l67h5fH>

Europa niet voorbereid op klimaatrisico’s: 'urgentie om te handelen is groot'

[https://vu.slgnt.eu/images/persvoorlichting/chris-gallagher-4zxp5vlmvnI-unsplash.jpg]"De
 urgentie om nu te handelen is groot", zegt klimaatwetenschapper Elco Koks naar 
aanleiding van het maandag verschenen rapport van het Europees Milieuagentschap 
(EEA). Uit die risico-analyse, waaraan hij en andere VU-wetenschappers 
meewerkten, blijkt dat Europa onvoldoende is voorbereid op klimaatrisico's. 
"Een groot deel van de kritieke infrastructuur van Europa is nu al aan het 
verouderen en niet ontworpen voor de klimaatextremen die zich nu voordoen", 
aldus Koks. "Het rapport benadrukt dat we ervoor moeten zorgen dat we op tijd 
de juiste beslissingen nemen."

Lees 
verder.<https://smc.mailings.vu.nl/optiext/optiextension.dll?ID=fM1emb75mlDbSLV7TsBBUcLZxYAbSBKUk0dXmoniu1VVag6VzUZpJWYCGOZRstJm0PP6cj4hUZKj8zDWfrseRsl%2Boiip9TFvfo>


Opvallende uitkomst: leeservaring bij e-reader even hoogwaardig als bij papier
[https://vu.slgnt.eu/images/persvoorlichting/240311_NielsBakker_Wzine12Mrt_afb1.jpg]De
 e-reader is een positieve uitzondering op de leeservaring in vergelijking met 
andere digitale apparaten. Op de e-reader lezen mensen niet oppervlakkig en 
snel, maar juist lineair en is de leeservaring nagenoeg even hoogwaardig als 
van papier, ook als lezers afwisselen (taskswitchen). Als mensen het lezen 
afwisselen met activiteiten die inhoudelijk gerelateerd zijn aan de tekst, 
bevordert dit juist het diep lezen. Dit blijkt uit het onderzoek van 
literatuur- en communicatiewetenschapper Niels Bakker, waarin hij de vermeende 
negatieve effecten van multitasken en taskswitchen met digitale media nuanceert.

Lees 
verder.<https://smc.mailings.vu.nl/optiext/optiextension.dll?ID=fM1eQ4ccnDtOKtgGJfCVOTTTr3CHgUw3rZxk2Ry7VGMV0UJVliQUWidUJIJ2NRFBB%2Brr2fghE9JfXYaNukvDhN0PNE92R6jDfi>


'Verzekeringen bij overstromingen moeten worden aangepast'

[https://vu.slgnt.eu/images/persvoorlichting/flood-876580_1920.jpg]Klimaatverandering
 leidt tot sterk toenemende verzekeringspremies in veel Europese uiterwaarden, 
blijkt uit onderzoek van milieueconoom Max Tesselaar. Deze toename zorgt voor 
problemen rond betaalbaarheid, voornamelijk in landen waar verzekeringen 
volledig privaat geregeld zijn.

Lees 
verder.<https://smc.mailings.vu.nl/optiext/optiextension.dll?ID=fM1eGpTu1Jadigzo%2BtEsOV5ULNteBC84mBvg1Sq39mPlzVdf9VeBUP99PxpG5bRiMpgiTUH3Qxj8VAdGS8KdlZAC0SvOQyt5fu>


Onze vooroordelen over de ander bepalen onze gesprekken

[https://vu.slgnt.eu/images/persvoorlichting/interview-4835116_1280%20(1).jpg]Krijgt
 een zestiger in een sollicitatiegesprek andere vragen dan een dertiger? En 
wordt een vrouwelijke verdachte anders verhoord dan een mannelijke? Grote kans 
van wel, blijkt uit experimenteel onderzoek van communicatiewetenschapper 
Camiel Beukeboom. Stereotypen over leeftijd en gender beïnvloeden de 
onderwerpen die we kiezen en de vragen die we stellen. “We zoeken in gesprekken 
op een subtiele manier naar bevestiging van onze verwachtingen over een ander”, 
aldus Beukeboom. “Daarnaast heeft je gesprekspartner vaak de neiging heeft om 
bevestigende in plaats van tegensprekende antwoorden te geven. Hierdoor kunnen 
stereotypische vragen onbewust leiden tot vooroordelen en discriminatie.”

Lees 
verder.<https://smc.mailings.vu.nl/optiext/optiextension.dll?ID=fM1fWLB4ZEVJ0sEGvRR4hWXVf4ramxy%2BfV_o6kEcRUbkjlteaWhKY4eKybaO3PBJK1H5qeNN0PeIPXSSmnYjnA722TN7rYJbfn>


Ouderen blijken nieuwsgieriger dan jongeren

[https://vu.slgnt.eu/images/persvoorlichting/senior-3336451_1280.jpg]Mannen en ;
vrouwen tonen zich op verschillende manieren nieuwsgierig. Mannen zeggen meer 
te willen weten, vrouwen meer te willen ervaren. Maar met de leeftijd groeit de 
nieuwsgierigheid op beide vlakken. Dit zijn de voorlopige resultaten van het 
onderzoek geleid door hoogleraar psychologie Maartje Raijmakers.

Lees 
verder.<https://smc.mailings.vu.nl/optiext/optiextension.dll?ID=fM1esFGf7NHbA_Whf1XPpiPd6XLYbgEYPT_jyH8jfYqM7Stfn%2BOltd7XjXgLz6cNnNKxbhwLnSmdw5FYLMzyCc529qoctkyZfY>


Kleine riviertjes vertellen verhaal over dooiend permafrost

[https://vu.slgnt.eu/images/persvoorlichting/Onderzoekers%20Speetjens.png]Welk ;
effect heeft klimaatverandering op de permafrost in het Noordpoolgebied? 
Aardwetenschapper Niek Speetjens deed onderzoek in Canada en ontdekte dat juist 
de kleine riviersystemen veel inzicht bieden in de dooi van permafrost. “Mijn 
onderzoek toont aan dat grote veranderingen in het poolgebied al aan de gang 
zijn", zegt Speetjens. “Om deze veranderingen te begrijpen is het noodzakelijk 
dat kleinschalige processen en de variatie daarin beter worden vertegenwoordigd 
in klimaatvoorspellingen.”

Lees 
verder.<https://smc.mailings.vu.nl/optiext/optiextension.dll?ID=fM1VI8iWcrHni0vh%2B2nzXi0jrWo6Eyp2kVH8TD3cJPndSAJfhvnScjO1OM5NdnQJBYFN753jQ9Nmt624e6NnDnKZLS%2Bb8XnCfE>


Ouderschap en kindontwikkeling wordt beïnvloed door een mix van genen en 
omgeving

[https://vu.slgnt.eu/images/persvoorlichting/family-2485714_1280.jpg]Ouderschap ;
wordt beïnvloed door een mix van genen en omgeving. De manier waarop ouders 
reageren op hun kinderen wordt deels bepaald door genetische aanleg van zowel 
de ouders als de kinderen. Na een video-feedback interventie (VIPP-SD) voor het 
verbeteren van ouderlijke sensitiviteit en sensitief grenzen stellen zagen de 
onderzoekers geen direct effect op het ouderlijk gedrag, maar wel op de 
kinderen. Dit blijkt uit het onderzoek van ontwikkelingspsycholoog Jana Runze. 
Kinderen van families die deze interventie kregen, hadden minder 
gedragsproblemen en lagere stressniveaus, gemeten aan de hand van cortisol in 
hun haar.

Lees 
verder.<https://smc.mailings.vu.nl/optiext/optiextension.dll?ID=fM1fs4BXh064ivYuzn_6rD1yas650iQVxo8kjoBTGo2HJdJf5ZbgWAPAD_0sNOpfsZADA2S4rkBjpXZJVgE1FgrK3tgDk2c_fH>


Nieuwe verbanden ontdekt tussen bloed biomarkers en ziekten

[https://vu.slgnt.eu/images/persvoorlichting/240305_BloodBiomakersDisease_afb2.jpg]Biologisch
 psychologen hebben verbanden blootgelegd tussen biomarkers in het bloed en 
ziekten. Zij vonden en beschreven meer dan 400 regio’s op het menselijk genoom 
die een invloed hebben op de controle over stofwisselingsprocessen. Een 
aanzienlijk aantal van deze regio’s op het genoom die verband houden met 
metabolisme, heeft ook te maken met de kans op van het ontwikkelen van 
verschillende ziekten en biedt waardevolle inzichten in het biologische pad van 
die bloedbiomarkers naar het ontstaan van ziekten.

Lees 
verder.<https://smc.mailings.vu.nl/optiext/optiextension.dll?ID=fM1Vn%2BkpK6iX4wVJvPCuj6y9D5s7QcGfmWOvHF8EuGO_EetJd1wYgXakNEXwRwb9FEJ57qnLJ_13BwzEsBKHw7ciGbHb4w69fi>


Meer weten over deze onderzoeken?
Neem contact op met Persvoorlichting VU

[telefoon]
06 11512753

[e-mail]
pers@xxxxx<mailto:pers@xxxxx>

[whatsapp]
06 25763092


Of kijk op https://vu.nl/nl/onderzoekOp de agenda

Perspectives on Hybrid. Tentoonstelling, 5-25 maart 2024. Lees 
verder<https://vu.nl/nl/agenda/2024/tentoonstelling-perspectives-on-hybrid>

Ervaringen van peripartum depressie onder middenklasse Chinese moeders in 
stedelijk China en Nederland. Promotie Haiyue Shan, maandag 18 maart 2024. Lees 
verder<https://vu.nl/nl/agenda/2024/promotie-h-shan>

Kleine riviertjes vertellen verhaal van door klimaatverandering veranderende 
permafrost in Noordpoolgebied. Promotie Niek Jesse Speetjens, woensdag 20 maart 
2024. Lees verder<https://vu.nl/nl/agenda/2024/promotie-n-j-speetjens>

Hoe we sociale ongelijkheid (niet) zien. Oratie Serena Does, donderdag 21 maart 
2024. Lees verder<https://vu.nl/nl/agenda/2024/oratie-door-prof-dr-s-does>

De erfenis van menselijke impact op Europese landschappen: Inzichten uit 
veranderingen in vegetatie tijdens het Holoceen. Promotie Anhelina Zapolska, 
vrijdag 22 maart 2024. Lees 
verder<https://vu.nl/nl/agenda/2024/promotie-a-p-zapolska>Ouderschap en kindontwikkeling wordt beïnvloed door mix van genen en omgeving. 
Promotie Jana Runze, vrijdag 22 maart 2024. Lees 
verder<https://vu.nl/nl/agenda/2024/promotie-j-runze>

Digitaal lezen is minder diepgaand dan van papier. Promotie Niels Bakker, 
maandag 25 maart 2024. Lees 
verder<https://vu.nl/nl/agenda/2024/promotie-n-j-bakker>

Nieuw exoskelet-besturingsmechanisme helpt bij het verminderen van spinale 
belasting. Promotie Ali Tabasi, woendag 27 maart 2024. Lees 
verder<https://vu.nl/nl/agenda/2024/promotie-s-a-tabasi>

Arctische thermokarstmeren - Koolstof komt en gaat. Promotie Ove Meisel, 
woendag 27 maart 2024. Lees 
verder<https://vu.nl/nl/agenda/2024/promotie-h-o-meisel>

Technology and Plants. ART SCIENCE dialogue, 28 maart 2024. Lees 
verder<https://vu.nl/nl/agenda/2024/art-science-dialogue-technology-and-plants>


[facebook]<https://smc.mailings.vu.nl/optiext/optiextension.dll?ID=fM1fpTHlpkPaeOW4%2BGfY6xyZjXs6EvoeKdUBEbhxalLAJ5dfUSusvoGsXNKdK8NEIlspnHEDigtwCMfpBWVu0DrIZ1bCcukofQ>
[instagram]<https://smc.mailings.vu.nl/optiext/optiextension.dll?ID=fM1fdQJbS8z_GmUazZ0qpqsC7DnGcxneIJJlIH%2BmDaiLix6eJBI_iMjuF5ORnzxMKs_H7HL6ULNEROa1b0Yd9pKpFOmGCXcKfP>
[linkedin]<https://smc.mailings.vu.nl/optiext/optiextension.dll?ID=fM1f%2B445B8YKXzhWeu4iDqurQGKTnjoC8ZT_2s7XQqexeNdJV2P7_PKDrUROEGWYEhMUSV1VQRrpW2zFHKMFPi2BTAit%2B1i5fp>
[twitter]<https://smc.mailings.vu.nl/optiext/optiextension.dll?ID=fM1e0iGk1IXSwYl5uvKp8cW6ahy_NhQogdhzxfHxWatYwxJJs7oWJir_16OL3p_cdqIxJi5Ojka%2BMYsC2QhbJP2HkE9EF7o5f1>
[youtube]<https://smc.mailings.vu.nl/optiext/optiextension.dll?ID=fM1V7POcASDNLm0snXRDEx5vJAeOsA0h6R8kOrQrY_UmyVJf02N8swiKxnBRUTFaaPWjDNoBtUeuQkw%2BALeXpz9w36gD9ZPKfv>

Afmelden 
marijke.vollmar@xxxxx<https://vu.nl/nl/over-de-vu/forms/nieuwsbrieven/fM1JIIkAzqJoWjgcL82J50UQGt9O2BF1%2B_OG9iJFiZCAkvuyWjnpZydbqo_SFv9RhE7kDN43tZB34XVXY6gmRn7vFjwfHx>
 | Nieuwe 
aanmelding<https://vu.nl/nl/over-de-vu/forms/nieuwsbrieven/?PREF_CODE=Nws_W-zine&SRC=11912-933-6587905>
 | Privacyverklaring 
VU<https://vu.nl/nl/over-de-vu/diensten/bestuurszaken/meer-over/privacyverklaring-vrije-universiteit-amsterdam>

Other related posts:

  • » [PWC-MEDIA] Nieuwsbrief VU Amsterdam: Europa niet voorbereid op klimaatrisico’s: 'urgentie om te handelen is groot' - M&C Persvoorlichting VU