[PWC-MEDIA] Nieuwsbrief 7 Rijksuniversiteit Groningen

 • From: "Communicatie RUG" <communicatie@xxxxxx>
 • To: <"Undisclosed-Recipient:;"@freelists.org>
 • Date: Wed, 13 Feb 2013 11:08:35 +0100

        

   Nieuwsbrief                                
                                        
        

   Rijksuniversiteit Groningen / nummer 7 / 12 februari 2013

    

    

   Opinie
   'Er is zeker toekomst voor vakbonden'
    

   Met gestaag teruglopende ledenaantallen en heftige interne conflicten 
doet de Nederlandse vakbeweging af en toe meer aan vroeger dan aan de toekomst 
denken. Breekt teveel ideologie en een gebrek aan coherentie binnen 
vakcentrales de georganiseerde arbeidsvertegenwoordiging op? Volgens Maarten 
Duijvendak, hoogleraar economische, sociale en regionale geschiedenis aan de 
Rijksuniversiteit Groningen, blijft de behoefte aan vakbonden onverminderd 
aanwezig. Op langere termijn ziet hij beslist bestaansrecht voor vakbonden. 
Zeker voor bonden die zich richten op de belangen en het aanzien van concrete 
beroepsgroepen. > lees verder

    

   Contact: Maarten Duyvendak, tel. 050-363 3678, e-mail: 
m.g.j.duijvendak@xxxxxx    

   In Beeld: Melinda Mills
   Mills neemt deel aan een groot onderzoek naar de veranderende 
gezinssamenstelling en sociaal beleid in Europa. > lees verder    

        


--------------------------------------------------------------------------

   Oratie
    

   Kan een mens wel zeker zijn?
   De oratie van prof.dr. Henk van den Belt gaat over een disputatie van de 
eerste Groningse hoogleraar theologie, Herman Ravensperger. Ravensperger 
schreef in 1619 een disputatie over de geloofszekerheid. Van den Belt leest die 
disputatie in het licht van zijn onderzoek naar de bronnen, ontwikkeling en de 
context van de gereformeerde theologie. De vroegmoderne tekst maakt iets van 
het opkomende moderne denken zichtbaar in de hang naar zekerheid en in de 
subject-object dichotomie, die zich aftekent in de interconfessionele 
discussies tussen protestanten en rooms-katholieken. > lees verder

    


--------------------------------------------------------------------------

   Promoties
    

   Nieuwe productiemethoden voor polymeer LEDs
   Promotie Milo Lu > lees verder

    

   Studie naar Hopf-transversaalsystemen
   Promotie Xia Liu > lees verder

    

   Dynamica van veeldeeltjessystemen
   Promotie Ina Blank > lees verder

    


--------------------------------------------------------------------------

   Agenda
    

   Opening Rudolph Agricola Seminar en boekpresentatie

   Rudolph Agricola: licht uit het noorden
   25 februari 2013

    

   Maandag 25 februari vindt de feestelijke opening van het Rudolph Agricola 
Seminar plaats. Een en ander wordt gevierd met een mini-symposium en de 
presentatie van het boek Rudolph Agricola: six lives and Erasmus's testimonies. 
Het boek wordt aangeboden aan Max van den Berg. Commissaris van de Koningin in 
Groningen. > lees verder    


--------------------------------------------------------------------------

   Redactie

   Afdeling Communicatie / Postbus 72, 9700 AB Groningen / 050-363 4444 / 
communicatie@xxxxxx / www.rug.nl

    

   Afmelden Nieuwsbrief

   E-mail: communicatie@xxxxxx 

    

   Rijksuniversiteit Groningen

   De Rijksuniversiteit Groningen is een mondiaal georiënteerde research 
universiteit, geworteld in Groningen, City of Talent. Bevindt zich op 
invloedrijke ranglijsten rond de top-100. Is geliefd bij studenten (27.000) en 
medewerkers (5500) uit binnen- en buitenland. Zij worden uitgedaagd het beste 
uit zichzelf te halen; talent krijgt de ruimte, kwaliteit staat centraal. De 
universiteit werkt actief samen met maatschappelijke partners en profileert 
zich op de thema's Healthy Ageing, Energy en Sustainable Society.
   

 

 

PNG image

PNG image

PNG image

PNG image

JPEG image

JPEG image

Other related posts: