[PWC-MEDIA] Nieuwsbrief 41 Rijksuniversiteit Groningen

 • From: "Communicatie RUG" <communicatie@xxxxxx>
 • To: <"Undisclosed-Recipient:;"@freelists.org>
 • Date: Wed, 30 Nov 2011 13:12:03 +0100

        

   Nieuwsbrief                                
                                        
        

   Rijksuniversiteit Groningen / nummer 41 / 30 november 2011

    

    

   Opinie
   'Voorspellingen over horrorwinter zijn uit de lucht gegrepen'
    

   De voorspellingen over een mogelijke horrorwinter die her en der in de 
media opduiken zijn uit de lucht gegrepen. Meer dan tien dagen vooruit valt het 
weer niet te voorspellen. Toch wordt aan dergelijke voorspellingen waarde 
gehecht - terwijl scepticisme over de opwarming van de aarde lijkt toe te 
nemen. Meteorologen moeten zich dat aantrekken, vindt meteoroloog Wim Klaassen 
van de Rijksuniversiteit Groningen. 'Dat het klimaat op de lange termijn 
verandert, is wél zeker. Dat moeten wij meteorologen beter uitleggen.' > lees 
verder

    

   Contact: Wim Klaassen, tel. 050-363 4703 (werk), 06-3430 9819 (mobiel), 
e-mail: w.klaassen@xxxxxx 

    

   Actueel
   Pesten is gezond, ook voor slachtoffertjes (NRC, 28 november)
    

   Prof.dr. René Veenstra en Gijs Huitsing van de Rijksuniversiteit 
Groningen zijn het daar pertinent niet mee eens. 'Deze bewering is feitelijk 
onjuist,' aldus Gijs Huitsing van het anti-pestprogramma KiVa. 'We hebben nog 
nooit een studie gezien waaruit blijkt dat slachtoffers profiteren van het 
pesten.' > lees verder

    

   Contact: Gijs Huitsing MSc, tel. 050-363 61 97, e-mail: 
g.e.huitsing@xxxxxx

   Zie ook het portret van prof.dr. René Veenstra over zijn onderzoek naar 
pesten.

    

   In Beeld
   'Verhoging snelheidslimiet naar 130 onverantwoord'
    

   Hoogleraar Verkeerspsychologie Karel Brookhuis vindt het kabinetsbesluit 
om op de meeste snelwegen 130 te mogen rijden een onverantwoord en slecht idee. 
'Je introduceert grotere snelheidsverschillen en meer onrust op de weg, met 
alle gevaren van dien. Bovendien zorgt het voor een behoorlijke toename van 
brandstofverbruik en bijkomende vervuiling, terwijl de tijdswinst minimaal is.' 
> lees verder

    

   Contact: Karel Brookhuis, tel. 050-363 6772/6472, e-mail: 
k.a.brookhuis@xxxxxx 

    


--------------------------------------------------------------------------

   Oratie
    

   Een gewaarschuwd mens telt voor twee
   Het aantal wettelijke regels is zo groot dat geen enkele jurist nog het 
overzicht heeft. Dat geldt des te meer voor burgers: als zij geen kostbaar 
juridisch advies zoeken, verdwalen zij gemakkelijk in het woud aan regels. Toch 
komt gebrek aan kennis met betrekking tot de toepasselijke regels in principe 
voor rekening van de burger, immers: iedere burger wordt geacht de wet te 
kennen. De gevolgen kunnen vooral pijnlijk zijn als de burger een hem onbekende 
termijn laat verstrijken. In dat geval kan hij zijn recht namelijk niet meer 
halen.

   In zijn oratie brengt Albert Verheij in kaart op welke wijzen en in welke 
gevallen de rechtsorde rekening kan houden met onkunde van burgers met 
betrekking tot termijnen. De afgelopen vijftien jaar zijn op verschillende 
rechtsgebieden oplossingen tot stand gekomen, maar deze zijn tot op heden nog 
niet met elkaar in verband gebracht en geanalyseerd. Verheij geeft in zijn 
oratie hiertoe een eerste aanzet. > lees verder

    

   Contact: via de afdeling Communicatie, tel. 050-363 4444, e-mail: 
communicatie@xxxxxx 

    


--------------------------------------------------------------------------

   Promoties
    

   Brandwerende stoffen verstoren ontwikkeling jonge kinderen 
   Brandwerende stoffen, die overal ter wereld in elektronica, kleding en 
meubels worden verwerkt, hebben een negatieve invloed op de ontwikkeling van 
jonge kinderen. Dat blijkt uit het promotieonderzoek van Elise Roze. Nog voor 
de geboorte kunnen kinderen met brandwerende stoffen in aanraking komen. 
Wanneer de moeder aan de stoffen wordt blootgesteld, komen ze in haar lichaam 
terecht. Vervolgens bereiken de stoffen via de placenta het lichaam van het 
ongeboren kind. Ze hebben een negatieve invloed op onder meer fijne motoriek, 
aandacht en coördinatie bij kinderen in de schoolleeftijd, concludeert Roze. 
Ook kunnen de stoffen onwillekeurige, schokkerige bewegingen veroorzaken. 
Voorts stelt Roze vast dat in te vroeg geboren kinderen met een cerebraal 
veneus infarct de ontwikkeling beter is dan tot nog toe werd aangenomen. In 
sommige ziekenhuizen wordt de behandeling soms gestopt wanneer zo'n infarct 
optreedt, omdat het een zeer slechte prognose zou hebben. De conclusies uit het 
onderzoek van Roze maken betere behandelbeslissingen mogelijk. > lees verder

    

   Contact: via de persvoorlichters van het UMCG, tel. 050-361 2200, e-mail: 
voorlichting@xxxxxxxxxxx 

    

   Pleidooi voor wijzigen samenloopregeling overdrachtsbelasting-btw
   Jan Sanders, vicepresident van het Gerechtshof te Den Haag en docent 
belastingrecht aan de Universiteit van Amsterdam, onderzocht de belangrijkste 
elementen van de zogenoemde samenloopregeling. Hij geeft aan dat deze in de Wet 
op belastingen van rechtsverkeer neergelegde regeling veroordeeld is tot de 
uitleg en invulling van begrippen en bepalingen van een volstrekt anders 
gekarakteriseerde en gestructureerde Wet op de omzetbelasting 1968 en op tal 
van punten de aansluiting met die btw-bepalingen mist. De elementen die ten 
grondslag liggen aan de beslissing omtrent toepassing van de samenloopregeling 
lopen steeds meer uiteen en zijn reeds lang onwerkbaar, concludeert Sanders. 
Hij vindt dat voor de door de wetgever beoogde vrijstelling een eigen en betere 
wet moet worden gecreëerd. Dat kan volgens hem op relatief eenvoudige wijze. > 
lees verder

    

   Contact: via de afdeling Communicatie, tel. 050-363 4444, e-mail: 
communicatie@xxxxxx 

    

   Gebruik van anti-epilectica aanpassen vóór een eventuele zwangerschap
   Vrouwen die anti-epileptica nodig hebben en zwanger willen worden moeten 
ruim voor de conceptie de neuroloog consulteren en hun kinderwens kenbaar 
maken, zodat de medicatie, het handhaven of veranderen van de therapie, hierop 
afgestemd kan worden. Want uiteindelijk kan de beste therapie alleen 
individueel worden bepaald. Dit en meer concludeert Janneke Boersma-Jentink op 
basis van haar promotieonderzoek. > lees verder

    

   Contact: via de afdeling Communicatie, tel. 050-363 4444, e-mail: 
communicatie@xxxxxx 

    

   Donornieren in machine bewaren vergroot kans op succesvolle transplantatie
   Een nieuwe techniek om donornieren te bewaren, hypotherme machineperfusie 
geheten, vergroot de kans op een succesvolle transplantatie aanzienlijk. Dat 
blijkt uit het promotieonderzoek van Cyril Moers. > lees verder

    

   Contact: via de persvoorlichters van het UMCG, tel. 050-361 2200, e-mail: 
voorlichting@xxxxxxxxxxx 

    

   Nieuwe behandeling tegen ophoping van bilirubine in het bloed stap 
dichterbij
   Ophoping van bilirubine in het bloed kan wellicht effectief bestreden 
worden met het galzout ursochol of met het laxeermiddel polyethyleen glycol. 
Dat blijkt uit onderzoek van promovendus Frans Cuperus. > lees verder

    

   Contact: via de persvoorlichters van het UMCG, tel. 050-361 2200, e-mail: 
voorlichting@xxxxxxxxxxx 

    

   Kannibalisme in onze kosmische achtertuin
   Else Starkenburg bestudeerde een aantal onderwerpen uit het vakgebied van 
de galactische archeologie. Zo zocht ze in de buitenste delen van de Melkweg 
naar substructuren in positie en snelheden die overblijfselen kunnen zijn van 
de vernietiging van kleinere stelsels door de Melkweg, ook wel 'kosmisch 
kannibalisme' genoemd. Ze vond verscheidene substructuren en concludeert dat 
minstens 10 procent - maar wellicht alle buitenste delen van onze Melkweg - is 
opgebouwd uit de restanten van vernietigde kleinere stelsels. Vervolgens 
richtte ze zich op de studie van kleinere satellietstelsels die (nog) niet 
vernietigd zijn door de gravitationele interactie met de veel grotere Melkweg 
waar ze omheen draaien. Een verrassend resultaat uit eerder werk was dat in 
deze stelsels geen hele primitieve sterren gevonden waren. Starkenburg laat 
zien dat deze sterren wel aanwezig zijn. > lees verder

    

   Contact: via de afdeling Communicatie, tel. 050-363 4444, e-mail: 
communicatie@xxxxxx 

    

   Genetische achtergrond heldercellige niercelcarcinomen nader in kaart 
gebracht
   De korte arm van chromosoom 3 bevat verschillende genen die een rol 
kunnen spelen bij de ontwikkeling van de meest voorkomende soort nierkanker: 
heldercellige niercelcarcinomen (ccRCCs). Dat blijkt uit onderzoek van 
promovendus Gerben Duns. > lees verder

    

   Contact: via de persvoorlichters van het UMCG, tel. 050-361 2200, e-mail: 
voorlichting@xxxxxxxxxxx 

    

   De domeinafhankelijkheid van automatische ontleedsystemen
   Het doel van de computationele taalkunde is het maken van systemen die in 
staat zijn natuurlijke taal te begrijpen en te produceren, net zoals mensen dat 
doen. Het maken van dergelijke systemen is moeilijk, onder andere vanwege het 
probleem van de ambiguïteit van natuurlijke taal. Barbara Plank onderzocht het 
automatisch ontleden, het bepalen van welke woorden en woordgroepen bij elkaar 
horen, en wat de functie van de verschillende woordgroepen is. Het probleem van 
ambiguïteit doet zich ook hier voor omdat er vaak meerdere ontledingen bestaan 
voor een uiting. > lees verder

    

   Contact: via de afdeling Communicatie, tel. 050-363 4444, e-mail: 
communicatie@xxxxxx 

    

   Nieuwe modellen voor segmentatie van spraak
   De segmentatie van continue spraak in lexicale eenheden is een van de 
eerste vaardigheden die een kind moet leren gedurende de taalverwerving. 
Promovendus Çagri Çöltekin onderzocht segmentatie met behulp van computationeel 
modelleren en computationele simulaties. > lees verder

    

   Contact: Çagri Cöltekin, tel. 050-363 5982, e-mail: c.coltekin@xxxxxx 

    

   Nederduitse dialecten Zuidwestfalen beschreven
   Ludwig Brandes deed onderzoek naar de verdwijnende Nederduitse dialecten 
van de regio Breckerfeld-Hagen-Iserlohn in Zuidwestfalen. > lees verder

    

   Contact: via de afdeling Communicatie, tel. 050-363 4444, e-mail: 
communicatie@xxxxxx

    

   Ontwikkeling nieuwe anti-HATs in de strijd tegen kanker en ontstekingen
   Bij ontstekingen en kanker spelen zogeheten histon acetyltransferases 
(HATs) een belangrijke rol. Daarom is er veel belangstelling om nieuwe 
therapeutische middelen te ontwikkelen die HATs als doelwit hebben. Helaas zijn 
er op het moment nog maar weinig kleine en cel-doordringende moleculen 
beschikbaar die HATs kunnen remmen. Massimo Ghizzoni richtte zijn 
promotieonderzoek op de synthese en biologische evaluatie van nieuwe 
HAT-remmers. > lees verder

    

   Contact: via de afdeling Communicatie, tel. 050-363 4444, e-mail: 
communicatie@xxxxxx 

    

   Nieuwe regelsystemen voor een betere energieoverdracht van elektriciteit
   Het onderzoek van Tano del Puerto Flores gaat over de mogelijkheden om de 
energieoverdracht van een wisselstroombron naar een wisselstroombelasting te 
optimaliseren. Voor een efficiënt gebruik van elektriciteitsnetten is 
vermogensbeheer zowel een klassiek als een modern probleem. Het toegenomen 
energieverbruik, smart grid ontwikkelingen en integratie van nieuwe 
energiesystemen in ons elektriciteitssysteem maken nieuwe methodes om de 
energieoverdracht te verbeteren in toenemende mate noodzakelijk. > lees verder

    

   Contact: via de afdeling Communicatie, tel. 050-363 4444, e-mail: 
communicatie@xxxxxx 

    

   Nanobuizen toepassen in opto-elektronica
   Jia Gao onderzocht twee soorten eendimensionale organisch-anorganische 
hybriden die gebaseerd zijn op koolstofnanobuizen. Doel van het onderzoek is 
het beter begrijpen van de fundamentele eigenschappen ervan en het vinden van 
toepassingen in opto-elektronische apparaten. > lees verder

    

   Contact: Jia Gao, tel. 050-363 8336, e-mail: j.gao@xxxxxx 

    

   Meer zicht op dicht opeengepakte kromme lijnen
   Maarten Everts bestudeerde de visualisatie van grote aantallen dicht 
opeengepakte (gekromde) lijnen. Dergelijke verzamelingen van lijnen komen in 
verschillende domeinen voor, waarvan hij er twee behandelt. Het eerste is het 
medische domein, waar zogenaamde DTI fiber tracts inzicht kunnen verschaffen in 
de structuur van de witte stof in de hersenen. Het tweede domein is de 
numerieke wiskunde, waar stromingslijnen informatie verschaffen over het gedrag 
van de stroming in vloeistoffen en gassen in simulaties. > lees verder

    

   Contact: via de afdeling Communicatie, tel. 050-363 4444, e-mail: 
communicatie@xxxxxx 

    


--------------------------------------------------------------------------

   Diversen
    

   Posterpublieksprijs voor Honours College student
   Gisteren ontving de Chinese student Wei Peng van het Honours College van 
de RUG de posterpublieksprijs van de jaarlijkse Student Research Award, waar 
hij zijn onderzoek presenteerde naar de bestrijding van kanker. Wei Peng 
onderzoekt hoe geneesmiddelen tegen kanker veel minder schadelijk kunnen zijn 
dan de huidige chemokuren. > lees verder

    

   FEBlog Debra Trampe: On fat suits, messy stores, and peeing: exciting 
experiments in consumer behavior research
   The associations that many, if not most, people have when they think 
about scientific research are unlikely to include 'exciting' and 'creative'. If 
you are among them, please read the blog by FEB's dr. Debra Trampe. She will 
make an effort to convince you otherwise. Her first of three blogs on consumer 
research experiments involves a creative solution with researchers wearing a 
'fat suit'. Question is how the body size of others around us would affect our 
eating behavior. > read on

    


--------------------------------------------------------------------------

   Agenda
    

   Studium Generale Groningen - Van Idee naar Bedrijf

   Film: Pirates of Silicon Valley
   6 december 2011 > lees verder

    

   Studium Generale Groningen

   De Perfecte Elevator Pitch
   7 december 2011 > lees verder

    

   Meer evenementen: > Universitaire agenda
    


--------------------------------------------------------------------------

   Redactie

   Afdeling Communicatie / Postbus 72, 9700 AB Groningen / 050-363 4444 / 
communicatie@xxxxxx / www.rug.nl

    

   Afmelden Nieuwsbrief

   E-mail: communicatie@xxxxxx 

    

   Rijksuniversiteit Groningen

   De Rijksuniversiteit Groningen behoort tot de top van de Europese 
research-universiteiten en is internationaal georiënteerd. De universiteit is 
maatschappelijk actief en voelt zich betrokken bij haar omgeving. Talent, 
ambitie en prestatie van de 27.000 studenten en 5.500 medewerkers worden waar 
mogelijk gehonoreerd.
   

 

 

PNG image

PNG image

PNG image

PNG image

JPEG image

Other related posts: